2019-01-11
نمایشگاه کشاورزی (ماشین آلات، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری)

نمایشگاه کشاورزی (ماشین آلات و نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری) 

زمان پایان نمایشگاه: 24 دی ماه 97 

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران 

شماره تماس: 02186031300

arrow