سیاستگذاری کشاورزی
کلید‭ ‬تدبیر،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باغ‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشست

کلید‭ ‬تدبیر،‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬کشاورزی‭ ‬ثمر‭ ‬داد‭ ‬
کلید‭ ‬تدبیر،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باغ‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشست

چهار‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬به‌عبارتی‭ ‬بهتر‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬مدیریت‭ ‬دولت‭ ‬‮«‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‮»‬‭ ‬سپری‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬دیگر‭ ‬دوره‭ ‬چهار‭ ‬ساله‭ ‬دوم‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬تنفیذ‭ ‬حکم‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬مراسم‭ ‬تحلیف‭ ‬آغاز‭ ‬می‌گردد‭. ‬ اکنون‭ ‬فرصتی‭ ‬فراهم‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬حوزه‌ها‭ ‬و‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬فعالیت‭ ‬و‭ ‬خدمت‭ ‬کشور‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد،‭ ‬پرداخته‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬سنجش‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬طی‭ ‬مسیر‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬آتی‭ ‬هموارتر‭ ‬گردد‭. ‬
همگان‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬‮«‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‮»‬‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬شرایطی‭ ‬اختیار‭ ‬قوه‭ ‬مجریه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬ماترک‭ ‬دولت‭ ‬پیشین‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬چه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نفت،‭ ‬صنعت،‭ ‬خدمات،‭ ‬اقتصاد،‭ ‬فرهنگ،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش،‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان،‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ... ‬این‭ ‬دولت‭ ‬میراث‌دار‭ ‬چگونه‭ ‬وضعیتی‭ ‬گردید‭. ‬
و‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬آشفتگی‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬تولید،‭ ‬بهره‌برداری ‭ -‬از‭ ‬آب،‭ ‬خاک،‭ ‬منابع‭ ‬پایه‭ ‬و‭... ‬ - مکانیزاسیون،‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانکی،‭ ‬خریدهای‭ ‬تضمینی،‭ ‬بیمه،‭ ‬صادرات،‭ ‬تشکل‌ها،‭ ‬اتحادیه،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭... ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬فراگیر‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬روزانه‭ ‬مردم‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬بخش‌ها‭ ‬مشهود‭ ‬بود‭. ‬ با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬از‭ ‬آنجایی‌که‭ ‬‮«‬امید‮»‬‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬زندگی‭ ‬نوع‭ ‬بشر‭ ‬بشمار‭ ‬می‌رود‭. ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬امید‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ذکر‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬ضرب‭ ‬المثل‭ ‬معروف‭ ‬مخصوص‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‭ ‬‮«‬این‭ ‬نیز‭ ‬می‌گذرد‮»‬،‭ ‬با‭ ‬تحمل‭ ‬و‭ ‬شکیبایی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬حرکتی‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬ماندنی‭ ‬مسئولیت‭ ‬دستگاه‭ ‬اجرایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬به‭ ‬‮«‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‮»‬‭ ‬سپردند‭ ‬و‭ ‬قرعه‭ ‬صدارت‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬زده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روزگاری‭ ‬که‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬می‌رفت‭ ‬تا‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬باد‭ ‬فراموشی‭ ‬بسپارد،‭ ‬در‭ ‬بزنگاه‭ ‬تاریخی‭ ‬معجزه‌ای‭ ‬دیگر‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬شد‭. ‬ معجزه‌ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ساختن‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬خودکفایی‭ ‬گندم،‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬شکر،‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬آبزیان،‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬تقویت‭ ‬نقدینگی،‭ ‬تقویت‭ ‬زیرساخت‌ها،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬مدیریت‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب،‭ ‬حفظ‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬رقم‭ ‬می‌خورد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬کاهش‭ ‬کسری‭ ‬تراز‭ ‬تجاری‭ ‬با‭ ‬راهبرد‭ ‬توسعه،‭ ‬تقویت‭ ‬درآمد‭ ‬بهره‭ ‬برداران،‭ ‬رشد‭ ‬33‭ ‬درصد‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬فن‌آورانه‭ ‬کشاورزی،‭ ‬افزایش‭ ‬95‭ ‬درصدی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دانش‭ ‬بنیان،‭ ‬افزایش‭ ‬کارشناسان‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬و‭... ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬می‌گذارد‭. ‬
حال‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬توانسته‭ ‬با‭ ‬زحمت‭ ‬فراوان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬نجات‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬مجدداً‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬رونق‭ ‬برگردد‭ ‬با‭ ‬خرسندی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬مبارک‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬"کلید‭ ‬تدبیر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باغ‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬نشسته‭ ‬است"‭. ‬ اما‭ ‬نباید‭ ‬فراموش‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬حافظه‭ ‬تاریخی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬نادیده‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬گذرگاه‭ ‬توسعه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حرکت‌ها‭ ‬مکرر‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬متأسفانه‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬مراقبت‭ ‬و‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬هزینه‌های‭ ‬کلان‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اولویت‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬ بنابر‭ ‬آنچه‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬واقعیت‭ ‬هستیم‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬ثمره‭ ‬این‭ ‬باغ‭ ‬تازه‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشسته‭ ‬وظیفه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬راه‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬نهاده‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬راهبردهای‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬سرانجام‭ ‬مطلوب‭ ‬برساند‭.‬ 
امید‭ ‬می‌رود‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬رأی‭ ‬مجلس‭ ‬همه‭ ‬دست‌اندرکاران‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی،‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬دانشگاهیان‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬منتخب‭ ‬لبیک‭ ‬گفته‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬منفعت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬عالیه‭ ‬کشاورزی‭ ‬ببینند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow