سیاستگذاری کشاورزی
آقای‭ ‬کشاورز‭ ‬دوست‭!‬

رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬

آقای‭ ‬کشاورز‭ ‬دوست‭!‬

‬ابوالقاسم‭ ‬گلباف

اردیبهشت‌ماه‭ ‬سال‭ ‬آینده‭  - ‬2‭ - ‬3‭ ‬ماه‭ ‬دیگر‭ -  ‬مردم‭ ‬کشور‭ ‬شاهد‭ ‬عرصه‭ ‬انتخاباتی‭ ‬جدیدی‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬تا‭ ‬علاوه‭ ‬برشوراها‭ ‬و‭ ‬میان‭ ‬دوره‌ای‭ ‬مجلس،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬نیز‭ ‬راهی‭ ‬خانه‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬پاستور‭ ‬شود‭.‬
نگاهی‭ ‬به‭ ‬جنب‭ ‬و‭ ‬جوش‌‭ ‬رسانه‌های‭ ‬گروهی‭  - ‬دیداری،‭ ‬شنیداری،‭ ‬مکتوب،‭ ‬دیجیتالی‭ ‬و‭ ... -  ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬بزرگنمایی‭ ‬برای‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬آینده‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬سلیقه‌ها‭ ‬و‭ ‬ایده‌های‭ ‬اصولگراها‭ ‬و‭ ‬اصلاح‌طلبان‭ ‬دارد‭ ‬یعنی‭ ‬رئیس‭ ‬جمهوری‭ ‬که‭ ‬کشاورزان‭ ‬می‌خواهند‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬وی‭ ‬بهره‌مند‭ ‬شوند‭.‬
وقتی‭ ‬بازار‭ ‬شایعه‭ ‬داغ‭ ‬می‌شود‭ ‬کار‭ ‬از‭ ‬بزرگنمایی‭ ‬هم‭ ‬می‌گذرد‭.‬تونل‌سازی‭ ‬آزاد‭ ‬راه‭ ‬تهران‭ -  ‬شمال‭ ‬یا‭ ‬تونل‌های‭ ‬مترو‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬هریک‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬سرعت‭ ‬تونل‌سازی‭ ‬یا‭ ‬راه‌سازی‭ ‬و‭ ‬وسایلی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست،‭ ‬بهانه‌ای‭ ‬بشود‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬طرفداران‭ ‬دکتر‭ ‬قالیباف‭ ‬یا‭ ‬دکتر‭ ‬روحانی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬نظرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نامزد‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬مردم‭ ‬اعلام‭ ‬کنند‭.‬
از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر،‭ ‬واردات‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬مرکبات‭ ‬و‭ ... ‬دراسفندماه‭ ‬برای‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬چالش‭ ‬برانگیز‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬شایعاتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬جناح‭ ‬مقابل‭ ‬مطرح‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬جاده‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬آرای‭ ‬بیشتر‭ ‬دکتر‭ ‬روحانی‭ ‬با‭ ‬کسب‭ ‬‮«‬‭ ‬رضایت‭ ‬موقت‭ ‬‮»‬‭ ‬مصرفکنندگان‭ ‬هموار‭ ‬می‌نماید‭. ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬جمعیت‭ ‬یک‭ ‬پارچه‭ ‬و‭ ‬منسجم‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬اندی‭ ‬میلیون‭ ‬نفری‭ ‬کشاورزان،‭ ‬که‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اعتقادات،‭ ‬مشارکت‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬دارند،‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬شایعات‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬حدس‭ ‬و‭ ‬گمان‭ ‬آن،‭ ‬مکدّر‭ ‬می‌شوند‭.‬
این‭ ‬خیل‭ ‬عظیم‭ ‬که‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬17‭ ‬میلیون‭ ‬رای‭ ‬مسلم‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬انتخاباتی‭ ‬را‭ ‬متاثر‭ ‬ازحرکت‭ ‬خود‭ ‬می‌نمایند‭ ‬انتظار‭ ‬دارند‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬بحث‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهوری‭ ‬به‭ ‬میدان‭ ‬بیاید‭ ‬تا‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬را‭ ‬بشناسد‭. ‬به‭ ‬گیاه‭ ‬و‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغ‭ ‬و‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬و‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی،‭ ‬اشراف‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بداند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬کشاورز‭ ‬نباشد‭ ‬محصولی‭ ‬وجود‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭.‬
رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬منتخب‭ ‬آینده،‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬هم‭ ‬زندگی‭ ‬نکرده‭ ‬باشد،‭ ‬قاعدتاً‭ ‬باید‭ ‬حس‭ ‬کند‭ ‬فرزند‭ ‬روستایی‭ ‬بدون‭ ‬سرویس‭ ‬مدرسه‭ ‬در‭ ‬سرمای‭ ‬زمستان‭ ‬و‭ ‬برف‭ ‬و‭ ‬باران‭ ‬و‭ ‬بوران‭ ‬و‭ ‬خطر‭ ‬حمله‭ ‬گرگ‭ ‬و‭ ‬گراز‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬حیوانات‭ ‬درنده‭ ‬باید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدرسه‌ای‭ ‬برساند‭ ‬که‭ ‬شاگردان‭ ‬کلاس‭ ‬اول‭ ‬تا‭ ‬ششم‭  - ‬همه‭ ‬مقاطع‭ -  ‬در‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬بخاری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گرم‭ ‬میکنند‭.‬
مرد‭ ‬آینده‭ ‬روزهای‭ ‬پرکار‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬دوازدهم‭ ‬قطعاً‭ ‬باید‭ ‬درک‭ ‬کند‭ ‬همسر‭ ‬یک‭ ‬روستایی‭ ‬بدون‭ ‬درمانگاه‭ ‬و‭ ‬بیمارستان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جاده‭ ‬برف‭ ‬گرفته‭ ‬چگونه‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬اتاقک‭ ‬جلو‭ ‬یک‭ ‬وانت‭ ‬نیسان‭ ‬زایمان‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬فریادهای‭ ‬همسرش‭  - ‬گرچه‭ ‬کوه‭ ‬را‭ ‬می‌شکافد‭ ‬اما‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬یک‭ ‬دکتر‭ ‬یا،‭ ‬ماما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬برف‌ها‭ ‬بر‭ ‬بالین‭ ‬همسرش‭ ‬حاضر‭ ‬نماید‭ - . ‬نمی‌نواند‭ ‬هیچ‭ ‬کمکی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بکند‭ ‬آیا‭ ‬چنین‭ ‬واقعیت‌هایی‭ ‬می‌تواند‭ ‬هوش‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬منتخب‭ ‬آینده‭ ‬بپراند‭!‬
رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬منتخب‭ ‬دور‭ ‬دوازدهم‭ ‬همچنین‭ ‬باید‭ ‬متوجه‭ ‬شود‭ ‬چگونه‭ ‬ضرب‭ ‬المثل‭ ‬‮«‬دخل‭ ‬نوزده‭ ‬و‭ ‬خرج‭ ‬بیست‮»‬‭ ‬هم‭ ‬دیگر‭ ‬جور‭ ‬درنمی‌آید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬دخل‭ ‬10‭ ‬کشاورز‭ ‬با‭ ‬خرج‭ ‬20‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬سیب‭ ‬زمینی‭ ‬و‭ ‬پیاز‭ ‬و‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬و‭ ... ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬تکافوی‭ ‬عرضه‭ ‬را‭ ‬نمیکند‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬توسط‭ ‬کشاورز‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬100‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬تومان‭ ‬سقوط‭ ‬میکند‭.‬
سؤال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬تجربه‌ای‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬مقبولیتی‭ ‬می‌خواهد‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬که‭ ‬امورات‭ ‬20‭ - ‬30‭ ‬میلیون‭ ‬روستانشین‭ ‬و‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬عشایر‭ ‬و‭ ‬خوش‌نشین‭ ‬و‭ ‬پیله‌ور‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬ایام‭ ‬قبل،‭ ‬مدیریت‭ ‬کند‭. ‬مردان‭ ‬اهل‭ ‬رقابت‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬شعار‭ ‬و‭ ‬سخنرانی‭ ‬مطرح‭ ‬میکنند‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬صحرا‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬عرصه‌های‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬عمل‭ ‬کنند‭. ‬
کشاورزان،‭ ‬روستاییان،‭ ‬جنگل‌نشینان،‭ ‬عشایر،‭ ‬کوه‌نشینان‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬ساکنین‭  - ‬روستاهای‭ ‬مرزی‭ -  ‬و‭ ‬اراضی‭ ‬مین‌گذاری‭ ‬شده،‭ ‬انسانهایی‭ ‬هستند‭ ‬مانند‭ ‬شهرنشینان‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬که‭ ‬صبر‭ ‬وتحمل‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬صادقانه‌تری‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬صدالبته‭ ‬بی‎ادعایند‭ ‬و‭ ‬همراه‭ ‬انقلاب‭. ‬پس‭ ‬باید‭ ‬دیده‭ ‬شوند،‭ ‬البته‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬مانند‭ ‬دولت‌های‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬و‭ ‬یازدهم‭.‬
پس‭ ‬نامزدهای‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خود‭ ‬این‭ ‬قشر‭ ‬بزرگ‭ ‬راببیند‭ ‬و‭ ‬مطابق‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬آن‌ها‭ ‬تعهد‭ ‬دهند‭. ‬

سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow