مکانیزاسیون
مکانیزه کردن کشاورزی ایتالیایی

مکانیزه‭ ‬کردن‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایتالیایی
تکنولوژی‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬تمام‭ ‬عمر

‮«‬ساخت‭ ‬ایتالیا‮»‬‭ ‬برای‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نشانه‭ ‬کیفیت‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنیا‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬برای‭ ‬طیف‭ ‬گسترده‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬تولید‭ ‬بالا‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬می‌باشد‭.‬
صنعت‭ ‬ایتالیا‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬دوم‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬نزدیک‭ ‬ایتالیا‭ ‬با‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬جنوب‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬ظرفیت‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۷۰‭ ‬کشور‭ ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرکت‌های‭ ‬محلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایتالیا‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬مدیون‭ ‬است؛‭ ‬شرکت‌های‭ ‬کوچکی‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬سرویس‌دهی‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬جاهای‭ ‬مختلف‭ ‬مشغول‭ ‬هستند‭.‬
کارآفرینی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬شرکت‌ها، (‬شرکت‌های‭ ‬کوچک،‭ ‬متوسط‭ ‬و‭ ‬بزرگ) ‬انجام‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬قسمت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬صنایع‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬به‭ ‬صدهزار‭ ‬واحد‭ ‬تولیدی‭ ‬می‌رسد‭.‬
حجم‭ ‬کل‭ ‬معاملات‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬حدود‭ ‬7‭/‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬یورو‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬2‭/‬1‭ ‬میلیارد‭ ‬یورو‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تراکتورها،‭ ‬0‭/‬8‭ ‬میلیارد‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تراکتورهای‭ ‬ناقص‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬4‭/‬6‭ ‬میلیارد‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬آنها‭ ‬است‭.‬
انعطاف‭ ‬و‭ ‬گستردگی‭ ‬طیف‭ ‬محصولات‭ ‬صنایع‭ ‬ایتالیا‭ ‬برای‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬خارجی،‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تنوع‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬وسایل‭ ‬مکانیکی‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬ایتالیا،‭ ‬تکنولوژی‌هایی‭ ‬یافت‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬مناطقی‭ ‬خاص،‭ ‬سازگار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬فرانسه‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬نواحی‭ ‬اسپانیا،‭ ‬کالیفرنیا،‭ ‬استرالیا‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬که‭ ‬آرزوی‭ ‬تنوع‭ ‬بخشی‭ ‬و‭ ‬ارتقای‭ ‬کیفیت‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬خاص‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬را‭ ‬دارند‭.‬
برای‭ ‬تأیید‭ ‬ظرفیت‭ ‬بالای‭ ‬صنایع‭ ‬کشور‭ ‬ایتالیا‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬سازگاری‭ ‬با‭ ‬بازارهای‭ ‬متفاوت،‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬65‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬فروخته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬جهانی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬پنج‭ ‬میلیارد‭ ‬یورو‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬تخمین‭ ‬می‌زنند‭. ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬نیازهای‭ ‬خاص‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زمینه‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬کشاورزی،‭ ‬دلیل‭ ‬بر‭ ‬کامیابی‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬ایتالیایی‭ ‬می‌باشد،‭ ‬همچنین‭ ‬فرآیند‭ ‬سیری‭ ‬که‭ ‬سازندگان‭ ‬ایتالیایی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۹۴۵‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬قوی‭ ‬و‭ ‬هویتی‭ ‬که‭ ‬کانون‭ ‬صنعتی‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬آگاهی‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬FederUnacoma‭ (‬انجمن‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایتالیا‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬می‌گذارد‭. ‬مسیری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬بازسازی‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬ایتالیا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود،‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬انعطاف‌پذیری‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬حرفه‭ ‬صنعتگر‭ ‬پنهان‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
نگرش‭ ‬به‭ ‬مسیر‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬اروپا،‭ ‬شجاعت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬رقبای‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بر‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬واقعیات‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬مبدأ‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬همگام‭ ‬سازی‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬خصوصیات‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬نیازهای‭ ‬جهانی‭ ‬پاسخ‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
شرکت‌های‭ ‬ایتالیایی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬می‌دانستند‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬بزرگی‭ ‬در‭ ‬مقیاس‌های‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهانی،‭ ‬ایفا‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬با‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬ابتکار،‭ ‬انسجام،‭ ‬ظرفیت‭ ‬سازمانی‭ ‬و‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬شوقی‭ ‬که‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬تا‭ ‬امروزه‭ ‬با‭ ‬نگاهی‭ ‬مثبت‭ ‬به‭ ‬دهه‌های‭ ‬بحرانی‭ ‬آینده‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭.‬
چالش‌های‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬جدیدی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬سو‭ ‬فشار‭ ‬می‌آورند‭. ‬اولین‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬به‌دلیل‭ ‬نابرابری‌های‭ ‬تکنولوژیکی‭ ‬در‭ ‬اقصی‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬برهه‭ ‬اقتصادی‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود،‭ ‬تولید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬اندازه،‭ ‬مصرف‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬ضعیفی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تضمین‭ ‬تأمین‭ ‬حداقل‭ ‬امکانات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬بقای‭ ‬بخش‭ ‬بزرگی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬عاجز‭ ‬است‭. ‬
به‌دلیل‭ ‬استعمار‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬جدید،‭ ‬صنعتی‭ ‬شدن‭ ‬برجسته‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اتوماتیک‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مکانیکی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬گسترش‭ ‬روبات‌ها،‭ ‬سنسورها،‭ ‬ماشین‌های‭ ‬هوشمند‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬کنترل‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬تکامل‭ ‬طبیعی‭ ‬تکنولوژی‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬امروزه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬می‌باشند‭.‬
طبیعتاً،‭ ‬کشاورزی‭ ‬نباید‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬عملکرد‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬بلکه‭ ‬همچنین‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬صنایع،‭ ‬جهت‭ ‬سازگاری‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬سنتی‭ ‬نیز‭ ‬قدم‭ ‬بردارد‭.‬
ایتالیایی‌ها‭ ‬با‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬آهنی،‭ ‬درصدد‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬قابل‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬سازگار‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬چالش‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬صنعتی،‭ ‬فدراسیونی‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬می‌گذارد،‭ ‬باید‭ ‬پاسخگوی‭ ‬رقابت‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬همزمان‭ ‬باشد‭. ‬بنابراین‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬توانایی‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬زمینه‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬شیمی،‭ ‬ارگونومی،‭ ‬بیوتکنولوژی‭ ‬و‭ ‬انفورماتیک‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬حتی‭ ‬با‭ ‬حل‭ ‬چالش‌های‭ ‬موجود‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬انسانی‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬یک‭ ‬نگرش‭ ‬هماهنگ‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬حساسیت‭ ‬اخلاقی‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نیازهای‭ ‬فردی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬آرمان‭ ‬جهت‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬کیفیت‭ ‬مطلوب‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬تلقی‭ ‬شود‭.‬
توسعه‭ ‬فناوری‭ ‬پایدار،‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬بهره‌وری‭ ‬تولید،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سیاره‭ ‬نیز‭ ‬منجر‭ ‬شود‭ ‬ترکیبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬صنعت‭ ‬ایتالیا‭ ‬منعکس‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
رم،‭ ‬۲۵‭ ‬ژانویه‭ ‬۲۰۱۷


ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow