صنعت دام و طیور و آبزیان
عشایر نماد‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی

عشایر نماد‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی

عشایر‭ ‬استان‭ ‬اصفهان‭ ‬براساس‭ ‬سرشماری‭ ‬سال‭ ‬1387‭ -‬مركز‭ ‬آمار‭ ‬ایران‭- ‬متشكل‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬ایل‭ ‬بزرگ‭ ‬بختیاری،‭ ‬قشقایی‭ ‬و‭ ‬عرب‭ ‬جرقویه‭ ‬هستند‭. ‬عشایر‭ ‬ایل‭ ‬بختیاری‭ -‬با‭ ‬تعداد‭ ‬4090‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬24005‭ ‬نفر‭ ‬جمعیت‭ ‬،‭ ‬3‭/‬45‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬عشایر‭ ‬استان‭- ‬دوره‭ ‬ییلاقی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شهرستان‌های‭ ‬فریدونشهر،‭ ‬چادگان‭ ‬و‭ ‬فریدن‭ ‬مستقر‭ ‬و‭ ‬عشایر‭ ‬ایل‭ ‬قشقایی‭ -‬با‭ ‬5301‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬27928‭ ‬نفر‭ ‬جمعیت‭ ‬،‭ ‬7‭/‬52‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬عشایر‭ ‬استان‭- ‬دوره‭ ‬ییلاقی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شهرستان‎های‭ ‬سمیرم،‭ ‬شهرضا‭ ‬و‭ ‬دهاقان‭ ‬سپری‭ ‬می‎كنند‭.‬
همچنین،‭ ‬عشایر‭ ‬ایل‭ ‬عرب‭ ‬جرقویه‭ -‬با‭ ‬214‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬1051‭ ‬نفر‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬2‭ ‬درصد‭ ‬جمعیت‭ ‬عشایر‭ ‬استان‭- ‬فصل‭ ‬قشلاقی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شهرستان‭ ‬اصفهان‭ -‬بخش‭ ‬جرقویه‭- ‬می‌گذرانند‭.‬
استان‭ ‬خوزستان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬استان‭ ‬قشلاقی‭ ‬عشایر‭ ‬بختیاری‭ ‬و‭ ‬استان‌های‭ ‬فارس،‭ ‬بوشهر‭ ‬و‭ ‬كهگیلویه‌وبویراحمد‭ ‬استان‎های‭ ‬قشلاقی‭ ‬عشایر‭ ‬ایل‭ ‬قشقایی‭ ‬محسوب‭ ‬می‎گردند‭.‬ استان‭ ‬چهارمحال‭ ‬بختیاری‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬شمالی‭ ‬استان‭ ‬فارس،‭ ‬نیز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬استان‎های‭ ‬ییلاقی‭ ‬عشایر‭ ‬ایل‭ ‬عرب‭ ‬جرقویه‭ ‬محسوب‭ ‬می‎شوند‭.‬
به‌دلایل‭ ‬متعدد‭ -‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬متكی‌بر‭ ‬منابع‭ ‬در‭ ‬دسترس،‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬قابل‌رقابت‭ ‬و‭ ‬متكی‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ...- ‬می‎توان‭ ‬ادعا‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬عشایر‭ ‬نماد‭ ‬و‭ ‬پیشتازان‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬می‎باشند‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬به‭ ‬اختصار‭ ‬به‭ ‬توانمندی‎ها،‭ ‬قابلیت‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬جامعه‭ ‬عشایر‭ ‬استان‭ ‬اشاره‭ ‬می‌شود‭.‬
تأمین‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬اصفهان‭ ‬توسط‭ ‬عشایر‭ ‬
عشایر‭ ‬استان‭ ‬اصفهان‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬واحد‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬350‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬مراتع‭ ‬استان،‭ ‬سالیانه‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ -‬25‭ ‬درصد‭ ‬تولید‭ ‬استان‭- ‬و‭ ‬5858‭ ‬تن‭ ‬لبنیات‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬300‭ ‬تن‭ ‬عسل‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬روانه‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬می‎كنند‭.‬
عشایر‭ ‬استان‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬23‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬اراضی‭ ‬كشاورزی‭ ‬سالیانه‭ ‬45‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬محصولات‭ ‬باغی‭ ‬تولید‭ ‬می‌نمایند‭ -‬یك‌سوم‭ ‬باغات‭ ‬سیب‭ ‬شهرستان‭ ‬سمیرم،‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬عشایر‭ ‬است‭-.‬
مسائل‭ ‬و‭ ‬مشكلاتی‭ ‬همچون‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬عشایر‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬و‭ ‬كمتر‭ ‬توسعه‌یافته‭ ‬استان؛‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬كمترین‭ ‬شاخص‎های‭ ‬توسعه‭ ‬انسانی‭ ‬ازقبیل؛‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان،‭ ‬دامپزشكی،‭ ‬آب‭ ‬شرب‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬بهداشتی،‭ ‬راه‭ ‬مناسب،‭ ‬سوخت‭ ‬و‭ ‬سوادآموزی؛‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬ایل‌راه‎های‭ ‬عشایر‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬عدیده‭ ‬كوچ؛‭ ‬آسیب‌پذیری‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬خشكسالی‎ها‭ ‬و‭ ‬سیل‭ ‬و‭ ‬‭... ‬زندگی‭ ‬عشایر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ناملایماتی‭ ‬همراه‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
‭ ‬اداره‌كل‭ ‬امور‭ ‬عشایر‭ ‬استان‭ ‬اصفهان‭ ‬به‌تبعیت‭ ‬از‭ ‬سیاست‎های‭ ‬كلی‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬عشایر‭ ‬ایران‭ ‬طرح‎ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‎های‭ ‬اجرایی‭ ‬مناسبی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ساماندهی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬عشایر‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬انجام‭ ‬دارد‭.‬
این‭ ‬طرح‌ها‭ ‬شامل‭ ‬8‭ ‬عنوان‭ ‬كلی‭ ‬است‭: ‬مطالعات‭ ‬مناطق‭ ‬عشایری،‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬به‭ ‬كوچندگان،‭ ‬عملیات‭ ‬اجرایی‭ ‬اسكان،‭ ‬طرح‭ ‬جایگزینی‭ ‬سوخت‌فسیلی،‭ ‬تكمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‌قرمز‭-‬پرواربندی‭-‬،‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬گیاهان‭ ‬داروئی،‭ ‬طرح‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬و‭ ‬تكمیل‭ ‬صندوق‭ ‬خرد‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬بیمه‌ها‭-‬بیمه‭ ‬اجتماعی‭ ‬عشایر‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬دام‭-.‬
فرصت‎های‭ ‬قانونی‭ ‬مناسبی‭ ‬نیز‭ ‬طی‭ ‬سالیان‭ ‬گذشته‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬مناسب‭ ‬به‭ ‬عشایر‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‌است‭ ‬كه‭ ‬می‎توان‭ ‬به‭ ‬آئین‌نامه‭ ‬ساماندهی‭ ‬عشایر‭ ‬مصوبه‭ ‬هیات‌وزیران‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬عشایر،‭ ‬تصویب‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تبصره‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬ساماندهی‭ ‬عشایر،‭ ‬تشكیل‭ ‬شورای‌عالی‭ ‬عشایر‭-‬به‭ ‬ریاست‭ ‬رئیس‌جمهوری‭- ‬شوراهای‭ ‬عشایر‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬شهرستان،‭ ‬عقد‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬دستگاه‎ها‭ ‬به‌منظور‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬به‭ ‬عشایر،‭ ‬تشكیل‭ ‬شوراهای‌اسلامی‭ ‬برای‭ ‬تیره‎های‭ ‬عشایر‭ ‬و‭ ... ‬اشاره‭ ‬كرد‭.‬
عناوین‭ ‬پروژه‌های‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرا‭:‬
1-‭ ‬احداث‭ ‬پل‭ ‬بره‌روز‭: ‬شهرستان‭ ‬سمیرم
2-‭ ‬جاده‭ ‬طاسك‭: ‬شهرستان‭ ‬سمیرم
3-‭ ‬پل‭ ‬ماشك‭: ‬شهرستان‭ ‬شهرضا‭ ‬
4-‭ ‬جاده‭ ‬ونیزان‭: ‬شهرستان‭ ‬فریدونشهر
5-‭ ‬جاده‭ ‬مازه‭ ‬و‭ ‬هرگان‭: ‬شهرستان‭ ‬فریدونشهر
6-‭ ‬سد‭ ‬گاوخفت‭: ‬شهرستان‭ ‬فریدونشهر
7-‭ ‬مجتمع‭ ‬آبرسانی‭ ‬گرداب‭: ‬شهرستان‭ ‬چادگان‭ ‬
8-‭ ‬مجتمع‭ ‬دامداری‭ ‬جرقویه‭: ‬شهرستان‭ ‬اصفهان‭ ‬
اداره‌كل‭ ‬امور‭ ‬عشایر‭ ‬استان‭ ‬اصفهان،‭ ‬از‭ ‬زحمات‭ ‬بی‌دریغ‭ ‬مهندس‭ ‬قندالی‭ ‬و‭ ‬همكاران‭ ‬محترم‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬عشایر‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬به‌منظور‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬بهتر‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬عشایری‭ ‬تقدیر‭ ‬و‭ ‬تشكر‭ ‬می‌كند‭.‬
همچنین،‭ ‬از‭ ‬دكتر‭ ‬اكرمی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبارت‭ ‬مناسب‭ ‬موجب‭ ‬تسهیل‭ ‬در‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬بهتر‭ ‬جامعه‭ ‬عشایر‭ ‬از‭ ‬امكانات‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نمودند،‭ ‬سپاسگزاریم‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow