صنعت دام و طیور و آبزیان
ماهی، اسیر‭ ‬ماه‭ ‬بودنش‭!‬

ماهی، اسیر‭ ‬ماه‭ ‬بودنش‭!‬

در‭ ‬زمان‭ ‬تحویل‭ ‬سال‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬درگاه‭ ‬احدیت‭ ‬بهترین‌ها‭ ‬را‭ ‬خواستاریم،‭ ‬شاید‭ ‬خداوند‭ ‬دعای‭ ‬ماهی‭ ‬كوچكی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مظلومیت‭ ‬و‭ ‬تنگی‭ ‬تُنگ‭ ‬به‭ ‬محضر‭ ‬الهی‭ ‬شِكوه‭ ‬می‌كند‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬دعای‭ ‬ما‭ ‬بشنود‭.‬
به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬"گزارشگران‭ ‬سبز"‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬حرف‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬ماهی‭ ‬خیلی‭ ‬ریزِ‭ ‬راه‌راه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬زبرا‭ ‬یا‭ ‬گورخرش‭ ‬می‌نامند‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬یك‭ ‬اسیر‭ ‬توی‭ ‬یك‭ ‬شیشه‭ ‬دهانه‭ ‬تنگ‭ ‬كوچك‭ ‬از‭ ‬بندینكی‭ ‬آویزانش‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خیابان،‭ ‬مترو‭ ‬و‭ ‬اتوبوس‭ ‬هی‭ ‬داد‭ ‬می‌زنند‭: ‬ماهی‭! ‬ماهی‭!‬
یك‭ ‬مهندس‭ ‬شیلات‭ ‬می‌گفت‭ ‬فرض‭ ‬كن‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬داخل‭ ‬یك‭ ‬اتاق‭ ‬كوچك‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬بسته‌اند‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬هی‭ ‬دور‭ ‬خودت‭ ‬می‌چرخی،‭ ‬یا‭ ‬دور‭ ‬شهر‭ ‬هی‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬می‌چرخانند‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬سرت‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬می‌افتد‭ ‬و‭ ‬تهوع‭ ‬می‌گیری‭. ‬زبرای‭ ‬اسیر‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬چشم‌های‭ ‬مشكی‭ ‬بی‌حالت‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬بهت‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬تقریبا‭ ‬ارزان‭ ‬مشتری‭ ‬دارد؛‭ ‬از‭ ‬10هزار‭ ‬تا‭ ‬25‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬تُنگش‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬قدِ‭ ‬سه‌بند‭ ‬انگشت‭ ‬یا‭ ‬حباب‭ ‬خالی‭ ‬لامپ‭ ‬صدی‭ ‬باشد‭.‬ هیهات‭! ‬كه‭ ‬سوپرماركت‌ها،‭ ‬شهركتاب‌ها‭ ‬و‭ ‬فروشگاه‌های‭ ‬آنلاین‭ ‬هم‭ ‬جا‭ ‬نمانده‌اند‭. ‬به‭ ‬قول‭ ‬كارشناس‭ ‬مسئول‭ ‬ماهی‌های‭ ‬زینتی‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬“Zebra Danio‭ ‬زبرا‭ ‬دانیو‭ ‬ردها”‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬وفور‭ ‬دركشور‭ ‬تكثیر‭ ‬می‌شوند‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬قبل‭ ‬رقیب‭ ‬ماهی‭ ‬قرمزها‭ ‬به‭ ‬سفره‌های‭ ‬هفت‌سین‭ ‬راه‭ ‬پیدا‭ ‬كردند‭. ‬امسال‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬موج‭ ‬قوی‌تر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬بس‭ ‬زبراهای‭ ‬كوچك‭ ‬مینیاتوری‭ ‬توی‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬بال‭ ‬همه‭ ‬هستند،‭ ‬مثل‭ ‬بازیچه‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بچه‌ها،‭ ‬روی‭ ‬میز‭ ‬كار‭ ‬كارمندها‭ ‬برای‭ ‬سرگرمی‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬یك‭ ‬آكواریوم‭ ‬بندانگشتی‭ ‬درون‭ ‬خانه‌ها‭ ‬برای‭ ‬قشنگی‭.‬


زبراها‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬غریبه‌اند
اصالت‭ ‬این‭ ‬ماهی‌ها‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬هیمالیا،‭ ‬به‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬میانمار‭ ‬و‭ ‬بعضی‌ها‭ ‬می‌گویند‭ ‬به‭ ‬تایلند‭ ‬و‭ ‬مالزی‭ ‬برمی‌گردد‭. ‬زبراها‭ ‬ماهی‭ ‬آب‭ ‬شیرین‌اند،‭ ‬جانورانی‭ ‬صلح‌جو‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬می‌خورند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬جثه‌شان‭ ‬ریز‭ ‬و‭ ‬اندام‌شان‭ ‬نازك‭ ‬است‭ ‬مصرف‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬اكسیژن‌شان‭ ‬پایین‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬جان‌سختی‭ ‬مشهورند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬آسان‭ ‬تكثیر‭ ‬می‌شوند‭ ‬ماهی‌های‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬مطالعات‭ ‬ژنتیك‭ ‬در‭ ‬آزمایشگاه‌ها‭ ‬هستند‭.‬
یك‭ ‬كارشناس‭ ‬حیوانات‭ ‬می‌گوید‭ ‬تا‭ ‬دلت‭ ‬بخواهد‭ ‬در‭ ‬احمدآباد‭ ‬مستوفی‭ ‬سالن‌های‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬زبراها‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬هستند‭. ‬یكی‭ ‬از‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬زبرا‭ ‬كه‭ ‬اتفاقا‭ ‬در‭ ‬احمدآباد‭ ‬نیست‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬زبراهایش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬خیام‭ ‬تهران‭ ‬پرورش‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬زیرزمینی‭ ‬ماهی‭ ‬انداخت‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬كسی‭ ‬حریفشان‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬زبراها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شیشه‌های‭ ‬كوچك‭ ‬دهانه‭ ‬تنگ‭ ‬انداخته‌اند؛‭ ‬نیز،‭ ‬ابتكار‭ ‬خودش‭ ‬است‭! ‬با‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬احتمالا‭ ‬غلو‭ ‬می‌كرد‭ ‬اما،‭ ‬نمی‌توانست‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬این‭ ‬ماهی‌ها‭ ‬ببیند‭.‬

قرنطینه‭ ‬اخلاق
وقتی‭ ‬یك‭ ‬مهندس‭ ‬شیلات‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬ماهی‭ ‬به‭ ‬قد‭ ‬و‭ ‬قواره‭ ‬زبرا،‭ ‬دستكم‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬لیتر‭ ‬آب‭ ‬زندگی‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬محمدحسن‭ ‬الهی،‭ ‬كارشناس‭ ‬مسئول‭ ‬ماهیان‭ ‬زینتی‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات،‭ ‬توضیح‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬نیاز‭ ‬آبی‭ ‬زبراها‭ ‬حداقل‭ ‬یك‭ ‬لیتر‭ ‬است‭ ‬ثابت‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬دنیای‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬كه‭ ‬برخی‌‭ ‬از‭ ‬تولیدكننده‭ ‬خیابان‭ ‬خیام،‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬ماهی‌ها‭ ‬می‌سازند‭ ‬چه‭ ‬قدر‭ ‬عذاب‌آور‭ ‬است‭.‬
الهی‭ ‬گفت‭ ‬وقتی‭ ‬ماهی‭ ‬را‭ ‬درون‭ ‬حباب‭ ‬لامپ‭ ‬یا‭ ‬شیشه‭ ‬عطر‭ ‬و‭ ‬ادكلن‭ ‬یا‭ ‬شیشه‌های‭ ‬كوچك‭ ‬مثل‭ ‬اینها‭ ‬می‌گذارند‭ ‬این‭ ‬ظلم‭ ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬سرپوش‭ ‬آن‭ ‬محفظه‌ها‭ ‬را‭ ‬می‌گذارند‭ ‬این‭ ‬ظلم‭ ‬مضاعف‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌گردد‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬بحرانی‭ ‬كه‭ ‬جان‭ ‬ماهی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬می‌اندازد‭. ‬عمرطبیعی‭ ‬زبراها‭ ‬در‭ ‬طبیعت،‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬ایده‌ال‭ ‬پنج‭ ‬شش‭ ‬سال‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬الهی‭ ‬می‌گوید‭ ‬هرچه‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‌تر‭ ‬شود‭ ‬این‭ ‬عمر‭ ‬كوتاه‌تر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬به‭ ‬نصف‭ ‬می‌رسد‭. ‬شرایط‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬می‌گذرد؛‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خرید‭ ‬می‌میرند‭. ‬الهی‭ ‬می‌گوید‭: ‬خانه‭ ‬زبراها‭ ‬نباید‭ ‬تنگ‭ ‬باشد،‭ ‬دهانه‭ ‬محفظه‌شان‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬گشاد‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬تبادل‭ ‬گازی‭ ‬به‌درستی‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬وگرنه‭ ‬گاز‭ ‬آمونیاك‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬پروتئینی‭ ‬در‭ ‬چرخه‭ ‬نیتروژن‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬ماهی‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬كشت‭. ‬گرمای‭ ‬محیط‭ ‬هم‭ ‬همین‭ ‬نتیجه‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬دمای‭ ‬محیط‭ ‬بالاتر‭ ‬برود‌‭ ‬آب‭ ‬گرم‌تر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬اكسیژن‭ ‬محلول‭ ‬درآب‭ ‬پایین‭ ‬می‌آید‭.‬

بی‭ ‬قانونی‭ ‬برای‭ ‬ماهی‌های‭ ‬زینتی
به‌گفته‭ ‬محمدحسین‭ ‬بازگیر،‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬شهر‭ ‬تهران،‭ ‬این‭ ‬ماهی‌های‭ ‬آكواریومی‭ ‬و‭ ‬تزئینی،‭ ‬چون‭ ‬درمعرض‭ ‬خطر‭ ‬انقراض‭ ‬نیستند؛‭ ‬تحت‭ ‬حفاظت‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬نیز‭ ‬قرار‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬این‌ها‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬بازگیر‭ ‬كافی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬آزادانه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شكلی‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬شوند‭.‬
او‭ ‬اما‭ ‬می‌گوید‭ ‬چپاندن‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬محفظه‭ ‬كوچك،‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬انسانی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬معنی‭ ‬جز‭ ‬حیوان‭ ‬آزاری‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬روی‭ ‬فرهنگ‭ ‬مردم‭ ‬كار‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬اگر‭ ‬اصرار‭ ‬به‭ ‬نگهداشتن‭ ‬حیوان‭ ‬درخانه‭(‬از‭ ‬هر‭ ‬نوعش‭) ‬دارند؛‭ ‬شرایط‭ ‬استاندارد‭ ‬زندگی‌اش‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كنند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow