صنعت دام و طیور و آبزیان
بز؛‭ ‬محصول‭ ‬لاكچري

بز‭ ‬در‭ ‬شاهراه‭ ‬صنعتي‭ ‬كردن‭ ‬دام‭ ‬سبك
بز؛‭ ‬محصول‭ ‬لاكچري،‭ ‬بز؛‭ ‬گاو‭ ‬فقرا
محبوبه قرمزچشمه

شاهراهي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬صنعتي‭ ‬كردن‭ ‬دام‭ ‬سبك،‭ ‬مشتمل‭ ‬بر‭ ‬بيان‭ ‬ارزش‭ ‬و‭ ‬اهميت‭ ‬صنعتي‭ ‬كردن‭ ‬دام‭ ‬سبك،‭ ‬گزارش‭ ‬مصاحبه‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬گذشته‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬گذرانيده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬اقبال‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬
در‭ ‬بيان‭ ‬پيشينه‭ ‬اهميت‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭- ‬صنعتي‭ ‬كردن‭ ‬دام‭ ‬سبك‭- ‬همين‭ ‬بس‭ ‬كه‭ ‬موفقيت‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬مي‌تواند‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬زير‭ ‬و‭ ‬زبر‭ ‬كند؛‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬نام‭ ‬شاهراه‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬براي‭ ‬اين‭ ‬منظور‭ ‬نشريه‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬دارد‭ ‬طي‭ ‬سلسله‭ ‬مقالاتي،‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سبك‭ ‬از‭ ‬نگهداري‭ ‬دام‭ ‬كه‭ ‬علم‭ ‬آن‭ ‬فراروي‭ ‬بشر‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬بيان‭ ‬كند‭.‬
در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬شير‭ ‬گاو‭ ‬و‭ ‬فراورده‌هاي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬مردم‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬مهاجر‭ ‬نشين‌،‭ ‬نظير‭ ‬آمريكاي‭ ‬شمالي‌،‭ ‬استراليا‭ ‬و‭ ‬نيوزلند‭ ‬طرفدار‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬شير،‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬فرآورده‌هاي‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬اروپا و‭ ‬آسيا‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬خاورميانه‭ ‬از‭ ‬جايگاه‭ ‬ممتازي‭ ‬برخوردار‭ ‬است،‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬پيشنه‭ ‬تاريخي‭ ‬غني‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬تقاضاي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سوي‭ ‬مرز‌ها،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬مي‌تواند‭ ‬نياز‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬لذيذ‭ ‬تأمين‭ ‬كند،‭ ‬فرصت‭ ‬مناسبي‭ ‬براي‭ ‬ايجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌كند؛
بز؛‭ ‬محصول‭ ‬لاكچري
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نوع‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬حكم‭ ‬پاشنه‭ ‬آشيل‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬توليد‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬جمعيت‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سوي‭ ‬مرز‌ها‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬كفاف‭ ‬نياز‭ ‬داخلي‭ ‬را‭ ‬نمي‌دهد،‭ ‬بلكه‭ ‬تبديل‭ ‬به‭ ‬كالايي‭ ‬لوكس‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬سفره‭ ‬اغنيا‭ ‬حاضر‭ ‬مي‌شود‭. ‬صنعتي‭ ‬كردن‭ ‬بز‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روش‌هاي‭ ‬نوين‭ ‬چشم‭ ‬اندازي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬نفع‭ ‬ملي‭ ‬و‭ ‬پايين‭ ‬آوردن‭ ‬بز‭ ‬از‭ ‬كوه‭ ‬قيمت؛‭ ‬امكان‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬بازار‌هاي‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬ارزآوري‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬ايجاد‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.‬
سنگ‭ ‬بنايي‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬حمايت‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬مي‌تواند‭ ‬نويد‭ ‬دهنده‭ ‬آن‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬كشاورز‭ ‬با‭ ‬مزرعه‌اي‭ ‬كوچك‭ ‬مي‌تواند‭ ‬روزي‭ ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬كيلو‭ ‬شير‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬بز‭ ‬داشته‭ ‬باشد؛‭ ‬5‭ ‬كيلو‭ ‬شيري‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬شهري‭ ‬ثروتمند‭ ‬همچون‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬اعيان‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬ژن‭ ‬خوب‭ ‬نيايد‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬شماره،‭ ‬اهميت‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬فعلي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬صنعتي‭ ‬كردن‭ ‬دام‭ ‬سبك،‭ ‬چشم‭ ‬انداز‌ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬حسن‭ ‬ركني،‭ ‬معاون‭ ‬وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬محمدرضا‭ ‬ملاصالحي،‭ ‬مديركل‭ ‬مركز‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬توليدات‭ ‬دامي‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬امير‭ ‬طاهري‭ ‬يگانه،‭ ‬رئيس‭ ‬اداره‭ ‬پروش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز،‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬توليدات‭ ‬دامي‭ ‬كشور‭ ‬مورد‭ ‬بررسي‭ ‬موشكافانه‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭.‬
زمينه‌هاي‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬
دكتر‭ ‬حسن‭ ‬ركني،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬توليدات‭ ‬دامي‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬در‭ ‬پنجمين‭ ‬كنگره‭ ‬سرأسري‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز،‭ ‬ميزان‭ ‬صادرات‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬لبنيات‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬850‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬سرانه‭ ‬توليد‭ ‬لبنيات‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬120‭ ‬كيلوگرم‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭ ‬اين‭ ‬عدد‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬150‭ ‬كيلوگرم‭ ‬برسد‭.‬
وي‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬افزايش‭ ‬جمعيت‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬از‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬است؛‭ ‬جمعيت‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬64‭ ‬ميليون‭ ‬رأس‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬سنگين‭ ‬را‭ ‬8‭ ‬ميليون‭ ‬رأس‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬دام‌هاي‭ ‬كوچك‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ذخاير‭ ‬ژني‭ ‬موجود،‭ ‬برنامه‌هايي‭ ‬براي‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ژنتيك‭ ‬جديد‭ ‬و‭ ‬ژن‌هايي‭ ‬كه‭ ‬جزو‭ ‬دام‌هاي‭ ‬پر‭ ‬بازده‭ ‬هستند،‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زمينه‌هايي‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬كند‭.‬
بز؛‭ ‬گاو‭ ‬فقرا‭ ‬
مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬ملاصالحي،‭ ‬مديركل‭ ‬مركز‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬توليدات‭ ‬دامي‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬نشريه‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبك،‭ ‬دو‭ ‬رشته‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬داريم،‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬رغم‭ ‬پيشينه‭ ‬غني‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬پرورش‭ ‬گاو‭ ‬صنعتي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬دهه‭ ‬50‭ ‬و‭ ‬60،‭ ‬عملا‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬هيچ‭ ‬سيستم‭ ‬نگهداري‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬واحد‌هاي‭ ‬صنعتي‭ ‬متمركز‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬98‭ ‬درصد‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬روش‌هاي‭ ‬سنتي‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهميت‭ ‬پرورش‭ ‬بز‌،‭ ‬توليد‭ ‬صنعتي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬سياست‌ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتي،‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬انداز،‭ ‬تعريف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مزيت‌هاي‭ ‬بز‭ ‬را‭ ‬اينگونه‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭: ‬بز‭ ‬حيواني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬رشد‭ ‬توسعه‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬گاو‭ ‬فقرا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ياد‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬شير‭ ‬بز،‭ ‬مزيت‌هاي‭ ‬عديده‌اي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬دامي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬علوفه‌اي‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬غذايي‭ ‬نسبتا‭ ‬پايين‭ ‬مي‌تواند،‭ ‬فوايد‭ ‬بسياري‭ ‬ايجاد‭ ‬كند،‭ ‬بز‭ ‬با‭ ‬وزن‭ ‬50‭ ‬و‭ ‬60‭ ‬كيلوگرمي‭ ‬سالانه‭ ‬مي‌تواند،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ميانگين‭ ‬750‭ ‬كيلو‭ ‬شير‭ ‬توليد‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬شير‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬شير‭ ‬گاو‭ ‬ارزش‭ ‬غذايي‭ ‬بالايي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬ارزش‭ ‬اقتصادي‭ ‬نيز‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬شير‭ ‬گاو‭ ‬ارزش‭ ‬دارد‭. ‬متخصصين‭ ‬محيط‌زيست‭ ‬معتقد‌اند،‭ ‬بز‭ ‬فشار‭ ‬كمتري‭ ‬به‭ ‬محيط‌زيست‭ ‬از‭ ‬باب‭ ‬توليد‭ ‬گاز‭ ‬متان‭ ‬و‭... ‬وارد‭ ‬مي‌كند‭. ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬واحد‌هاي‭ ‬نيمه‭ ‬صنعتي‭ ‬و‭ ‬كوچك‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬حداقلي‭ ‬مي‌توان‭ ‬واحد‌ها‭ ‬را‭ ‬تجهيز‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬واحد‭ ‬توليدي‭ ‬اقتصادي‭ ‬را‭ (‬خصوصا‭ ‬در‭ ‬مناطقي‭ ‬كه‭ ‬مشكل‭ ‬كم‌آبي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭) ‬راه‌اندازي‭ ‬كرد‭.‬
ملاصالحي‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬بز‌هاي‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬سيستم‌هاي‭ ‬غير‭ ‬متمركز،‭ ‬كوچ‭ ‬رو،‭ ‬نيمه‭ ‬كوچ‭ ‬رو‭ ‬و‭ ‬روستايي‭ ‬نگهداري‭ ‬مي‌شود،‭ ‬ميزان‭ ‬برآورد‭ ‬جمعيت‭ ‬بز‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬5‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬6‭ ‬اكوتيپ‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭.‬
ملاصالحي‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬حدود‭ ‬نه‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬600هزار‭ ‬تن‭ ‬شيري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬توليد‭ ‬مي‌شود،‭ ‬درحدود‭ ‬8‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬750‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬شير‭ ‬از‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬سيستم‭ ‬سنتي-‬99درصد‭ ‬آن‭- ‬توليد،‭ ‬فرآوري‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬رساني‭ ‬مي‌شود‭. ‬
چشم‭ ‬انداز‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬750‭ ‬هزار‭ ‬تني‭ ‬
ملاصالحي‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اهميت‭ ‬شير‭ ‬بز‭ ‬گفت‭: ‬طي‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬كه‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬سهم‭ ‬توليد‭ ‬شير‭ ‬بز‭ ‬را‭ ‬حدوداً‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬برسانيم؛‭ ‬يعني‭ ‬معادل‭ ‬توليد‭ ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬شير‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭-‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬شير‭ ‬توليدي‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬شير‭ ‬بز‭ ‬است‬-.
در‭ ‬صورت‭ ‬صنعتي‭ ‬شدن‭ ‬اين‭ ‬فعاليت،‭ ‬شير‭ ‬توليدي‭ ‬كارخانه‌هاي‭ ‬صنعتي‭ ‬فرآوري‭ ‬و‭ ‬توليداتي‭ ‬قابل‭ ‬صدور‭ ‬خواهيم‭ ‬داشت‭. ‬براي‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬هدف‭ ‬برسيم‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سامانه‌هاي‭ ‬جديدي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬سامانه‌هاي‭ ‬صنعتي‭ ‬براي‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬كنيم،‭ ‬همانند‭ ‬برنامه‌ريزي‌هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬50‭ ‬و‭ ‬60‭ ‬براي‭ ‬گاو‭ ‬شيري‭ ‬انجام‭ ‬شد‭.‬
امروز‭ ‬2‭ ‬واحد‭ ‬كاملا‭ ‬صنعتي‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬شيري‭ ‬داريم
وي‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬صنعتي‭ ‬كردن‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬شروع‭ ‬شده،‭ ‬گفت‭: ‬دو‭ ‬واحد‭ ‬كامل‭ ‬صنعتي‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬شيري- یکی‭ ‬در‭ ‬ورامين‭ ‬و‭ ‬ديگري‭ ‬در‭ ‬فيروزكوه‭- ‬با‭ ‬يك‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬بز‭ ‬مولد‭ ‬تأسيس‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‭ ‬است‭. ‬همچنين‭ ‬بنياد‭ ‬مستضعفان‭ ‬يك‭ ‬واحد‭ ‬صنعتي‭ ‬كردن‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬در‭ ‬قلعه‭ ‬گنج-جنوب‭ ‬كرمان‭- ‬را‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬1000‭ ‬رأس‭ ‬بز‭ ‬تجهيز‭ ‬نموده‭ ‬كه‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬2000‭ ‬رأس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬واحد‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬قزوين‭ ‬در‭ ‬مجاورت‭ ‬پرورش‭ ‬گاو‭ ‬شيري‭ ‬ايجاد‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬همچنين‭ ‬بنياد‭ ‬مستضعفان‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬تاسيس‭ ‬يك‭ ‬واحد‭ ‬صنعتي‭ ‬2000‭ ‬رأسي‭ ‬توليد‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬ديگر‭ ‬است‭.‬
ملا‭ ‬صالحي‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬نكته‌اي‭ ‬كه‭ ‬خيلي‭ ‬مهم‭ ‬است،‭ ‬تجربه‭ ‬خوب‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬گاو‭ ‬شيري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬از‭ ‬دهه‭ ‬50‭ ‬و‭ ‬60‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬160‭ ‬رأس‭ ‬گاو‭ ‬شيري‭ ‬هولشتاين‭ ‬خالص‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬پرورش‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اجراي‭ ‬همين‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داريم،‭ ‬يعني‭ ‬برنامه‭ ‬ايجاد‭ ‬يك‭ ‬جمعيت‭ ‬كوچكي‭ ‬از‭ ‬بز‭ ‬خالص‭ ‬اصيل‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬كرديم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬توسعه‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭.‬پيش‌بيني‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬توليد‭ ‬بز‭ ‬شيري‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تأكيد‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬بزرگي‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬توليد‭ ‬بز‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬صنعتي‭ ‬صورت‭ ‬همزمان‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬بز‭ ‬بومي‭ ‬نيز‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬آميخته‌گري‭ ‬با‭ ‬نژاد‌هاي‭ ‬پر‭ ‬توليد‭ ‬مثل‭ ‬آلپاين،‭ ‬سالار‭ ‬و‭...‬نژاد‭ ‬بومي‭ ‬را‭ ‬ارتقاء‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سيستم‌هاي‭ ‬نيمه‭ ‬متمركز‭ ‬و‭ ‬واحد‌هاي‭ ‬توليدي‭ ‬نيمه‭ ‬صنعتي‭ ‬افزايش‭ ‬دهيم‭.‬
يكي‭ ‬از‭ ‬نژادهايي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬آن‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته،‭ ‬نژاد‭ ‬مهابادي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬دانشكده‭ ‬كشاورزي‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬طي‭ ‬طرحي‭ ‬مشترك‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬اين‭ ‬بز،‭ ‬كه‭ ‬نژادي‭ ‬دو‭ ‬منظوري‭ ‬شيري‭ ‬گوشتي‭ ‬با‭ ‬آينده‭ ‬خوب‭ ‬است،‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
حركتي‭ ‬كه‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬جرقه‌اي‭ ‬كه‭ ‬زده‭ ‬شده‭ ‬است
مديركل‭ ‬مركز‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬توليدات‭ ‬دامي‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬هدف‌گذاري‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬بزهاي‭ ‬بومي‭ ‬و‭ ‬آميخته‌گري‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬توليد‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬صد‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬بز‭ ‬مولد‭ ‬شيري‭ ‬خالص‭ ‬نيز‭ ‬برسيم‭. ‬اين‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬معناست‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬جذب‭ ‬كنيم،‭ ‬واحد‌هاي‭ ‬جديدي‭ ‬را‭ ‬احداث‭ ‬و‭ ‬دام‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز-بخشی‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬دام‭ ‬وارداتي‭ ‬و‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬منابع‭ ‬داخلي‭- ‬را‭ ‬تأمين‭ ‬كنيم‭.‬
20‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬بزشيري‭ ‬سنتز‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬كشور
مهندس‭ ‬طاهري‭ ‬يگانه،‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬توليدات‭ ‬دامي‭ ‬كشوردر‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬ميزان‭ ‬بز‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬سال‭ ‬1394‭ ‬تاكنون‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬تعداد‭ ‬17‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬رأس‭ ‬بز‭ ‬ماده‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سامانه‌؛‭ ‬تعداد‌‭ ‬12‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬رأس‭ ‬بزمولد‭ ‬در‭ ‬12‭ ‬استان،‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬پروژه‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬تركيب‌هاي‭ ‬ژنتيكي‭ ‬بز‭ ‬شيري‭ ‬پر‌توليد‭ ‬كرده‌اند‭.‬
وي‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬ميانگين‭ ‬توليد‭ ‬شير‭ ‬تاثير‭ ‬گذار‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬بيشترين‭ ‬شير‭ ‬توليد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬از‭ ‬بز‭ ‬است،‭ ‬قطعاً‭ ‬پرورش‭ ‬صنعتي‭ ‬بز‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬سرانه‭ ‬توليد‭ ‬شير‭ ‬تاثيرگذار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬
وي‭ ‬افزود‭: ‬بهترين‭ ‬نژاد‌هاي‭ ‬بز‭ ‬شناسايي‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بز‭ ‬سمن،‭ ‬آلپاين،‭ ‬مرسيا‭ ‬مي‌باشد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬اقليم‭ ‬در‭ ‬واحد‌هاي‭ ‬صنعتي‭ ‬پرورش‭ ‬مي‌يابند‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow