صنعت دام و طیور و آبزیان
صنعت‭ ‬توليد‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون

فرصت‌ها‭ ‬و‭ ‬چالش‌ها‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬توليد‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون

افشين‭ ‬پهلوان‭ ‬شريفي،‭ ‬كارشناس‭ ‬ارشد‭ ‬علوم‭ ‬دامي

صنعت‭ ‬پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬325‭ ‬واحد‭ ‬پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬گوشتي-داراي‭ ‬پروانه‭ ‬بهره‌برداري-و‭ ‬6‭ ‬واحد‭ ‬بوقلمون‭ ‬مولد‭ -‬فعال- ‬داراي‭ ‬توليد‭ ‬تقريبي‭ ‬21‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون‭ ‬مي‌باشد-‭ ‬آمار‭ ‬سال‭ ‬1395‭- ‬اين‭ ‬رقم‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬ظرفيت‭ ‬اسمي‭ ‬موجود‭ ‬تا‭ ‬35‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬قابل‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬است،‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬نسبتا‭ ‬نوپا‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬داراي‭ ‬مزيت‌ها‭ ‬و‭ ‬چالش‌هايي‭ ‬مي‌باشدكه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مختصر‭ ‬به‭ ‬مواردي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌گردد‭.‬
‭ ‬مزيت‌هاي‭ ‬نسبي‭:‬
•‭ ‬ايجاد‭ ‬تنوع‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ذائقه‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬
•‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬توام‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬سفيد‭ ‬
•‭ ‬امكان‭ ‬جايگزيني‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون-ران‭- ‬بجاي‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬با‭ ‬منشاء‭ ‬دامي‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬افزايشي‭ ‬قيمت‭ ‬گوشت‭ ‬انواع‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬ساليان‭ ‬اخير،‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬بوقلمون‭ ‬مي‌تواند‭ ‬بهترين‭ ‬جايگزين‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬كيفي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬كاهش‭ ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز-منجمد‭ ‬وارداتي‭- ‬مي‌تواند،‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬مازاد‭ ‬يا‭ ‬گوشت‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬آن-با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تقاضاي‭ ‬نسبتا‭ ‬بالاي‭ ‬كشورهاي‭ ‬منطقه‭- ‬نيز‭ ‬كمك‭ ‬نمايد‭.‬
•‭ ‬امكان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬خالي‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداري‭ ‬گوشتي‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬نمودن‭ ‬واحدهاي‭ ‬غيرفعال‭.‬
چالش‌هاي‭ ‬صنعت‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون
‬به‭ ‬سه‭ ‬قسمت‭ ‬تفكيك‭ ‬مي‌گردد‭:
چالش‭ ‬نخست‭ ‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬جوجه‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬منبع‭ ‬تأمين‭ ‬مي‌گردد‭-‬سال‭ ‬1395‭- ‬به‭ ‬قسمي‭ ‬كه‭ ‬سهم‭ ‬هريك‭ ‬شامل‭:‬
•‭ ‬تأمين‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬واحدهاي‭ ‬مولد‭ ‬داخلي‭ ‬با‭ ‬سهم‭ ‬27‭ ‬درصد
•‭ ‬تأمين‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬تخم‭ ‬نطفه‌دار‭ ‬وارداتي‭ ‬با‭ ‬سهم‭ ‬31‭ ‬درصد
•‭ ‬تأمين‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬واردات‭ ‬جوجه‭ ‬يكروزه‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬42‭ ‬درصد
پيش‌بيني‭ ‬مي‌شود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬تأمين‭ ‬جوجه‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬واحدهاي‭ ‬مولد‭ ‬داخلي‭ ‬44‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬تخم‭ ‬نطفه‌دار‭ ‬وارداتي‭ ‬به‭ ‬56‭ ‬درصد‭ ‬برسد،‭ ‬توضيح‭ ‬اينكه‭ ‬علت‭ ‬حذف‭ ‬واردات‭ ‬جوجه‭ ‬يكروزه‭ ‬وارداتي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬بيمار‭ ‬فوق‭ ‬حاد‭ ‬آنفولانزاي‭ ‬طيور‭ ‬مي‌باشد‭. ‬
در‭ ‬نگاه‭ ‬اول‭ ‬تأمين‭ ‬جوجه‭ ‬يكروزه‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬تخم‭ ‬نطفه‌دار‭ ‬و‭ ‬جوجه‭ ‬يكروزه‭ ‬وارداتي‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قيمت‭ ‬نسبتا‭ ‬پايين‭ ‬آن‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد،‭ ‬ولي‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تجارب‭ ‬سال‌هاي‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سهم‭ ‬زياد‭ ‬تأمين‭ ‬جوجه‭ ‬يكروزه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬محل‭ ‬باعث‭ ‬افزايش‭ ‬وابستگي‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬دلالان‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬مي‌گردد،‭ ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬واحدهاي‭ ‬پرورشي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقاطعي‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬غيرفعال‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬ميانگين‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬پرورش‭ ‬را‭ ‬افزايش‭ ‬مي‌دهد‭. ‬
چالش‭ ‬دوم‭ ‬
اين‭ ‬صنعت‭ ‬تعداد‭ ‬كم‭ ‬فعالين‭ ‬و‭ ‬كوچكي‭ ‬حجم‭ ‬و‭ ‬ظرفيت‭ ‬توليد‭ ‬آن‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ساير‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬اصلي‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طيور‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬باعث‭ ‬نوسانات‭ ‬غيرقابل‭ ‬پيش‌بيني،‭ ‬در‭ ‬ميزان‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬قيمت‭ ‬محصول‭ ‬مي‌گردد،‭ ‬متأسفانه‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬به‌جاي‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬توليد،‭ ‬وارد‭ ‬رقابت‌هاي‭ ‬غيرحرفه‌اي‭ ‬و‭ ‬كسب‭ ‬سود‌هاي‭ ‬مقطعي‭ ‬و‭ ‬كوتاه‌مدت‭ ‬مي‌شوند‭ ‬كه‭ ‬نهايتا‭ ‬آسيب‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬صنعت‭ ‬صدمه‭ ‬وارد‭ ‬مي‌كند،‭ ‬بنابراين‭ ‬جهت‭ ‬رفع‭ ‬اين‭ ‬مشكل‭ ‬ضروري‭ ‬است،‭ ‬ظرفيت‭ ‬واحدهاي‭ ‬پرورش‭ ‬گوشتي‭ ‬و‭ ‬مولد،‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬افزايش‭ ‬يابد،‭ ‬به‌طوري‌كه‭ ‬اين‭ ‬افزايش‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬توسعه‭ ‬كمي،‭ ‬كيفي‭ ‬و‭ ‬پايدار‭ ‬صورت‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬بازه‭ ‬زماني‭ ‬يك‭ ‬الي‭ ‬دو‭ ‬ساله‭ ‬ظرفيت‭ ‬جوجه‌ريزي‭ ‬واحدهاي‭ ‬پرورشي‭ ‬از‭ ‬5‭/‬3‭ ‬ميليون‭ ‬قطعه‭ ‬در‭ ‬سال،‭ ‬به‭ ‬5‭ ‬ميليون‭ ‬قطعه‭ ‬افزايش‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬واحدهاي‭ ‬مولد‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬10‭ ‬الي‭ ‬12‭ ‬واحد‭ ‬با‭ ‬ظرفيت‌هاي‭ ‬5000‭ ‬قطعه‌اي‭ (‬مولد‭ ‬ماده‭) ‬در‭ ‬قالب‭ ‬دو‭ ‬سيكل‭ ‬مجزاي‭ ‬توليد،‭ ‬افزايش‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭. ‬
چالش‭ ‬سوم‭ ‬
مرتبط‭ ‬با‭ ‬بازاريابي‭ ‬مي‌باشد‭ ‬كه‭ ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬سنتي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬محصول‭ ‬عمدتا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬لاشه‭ ‬كامل‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گيرد،‭. ‬
در‭ ‬راستاي‭ ‬مديريت‭ ‬اين‭ ‬چالش‭ ‬انجام‭ ‬اقدامات‭ ‬زير‭ ‬توصيه‭ ‬مي‌گردد‭:‬
•‭ ‬توسعه‭ ‬كيفي‭ ‬و‭ ‬تكميل‭ ‬زنجيره‌هاي‭ ‬تأمين،‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬بوقلمون
•‭ ‬كاهش‭ ‬وزن‭ ‬لاشه‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬واحدها‭ ‬كه‭ ‬لاشه‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬مستقيم‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬مي‌گردد‭. ‬
•‭ ‬عرضه‭ ‬محصول‭ ‬بصورت‭ ‬قطعه‌بندي‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬برند‭ ‬معتبر‭ ‬
•‭ ‬افزايش‭ ‬ماندگاري‭ ‬محصول‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬ارائه‭ ‬محصولات‭ ‬متنوع‭ ‬فرآوري‭ ‬شده‭ ‬
•‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬سازمانها،‭ ‬نهادها‌،‭ ‬مراكز‭ ‬آموزشي‭ ‬و‭... ‬جهت‭ ‬تأمين‭ ‬گوشت‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬فرهنگ‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون
•‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬استانداردهاي‭ ‬بين‌المللي
آخرين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬يك‭ ‬مشكل‭ ‬نگاه‭ ‬كرد،‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تشكل‭ ‬يا‭ ‬اتحاديه‭ ‬كشوري‭ ‬يكپارچه‭ ‬و‭ ‬توانمند‭ ‬است،‭ ‬بي‌ترديد‭ ‬مديريت‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬پيگيري‭ ‬منافع‭ ‬صنفي‭ ‬توليدكنندگان،‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬اجرايي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سياست‌گذاري‭ ‬مناسب‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬دولتي‭ ‬نيز‭ ‬كمك‭ ‬مي‌نمايد‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬منظر‭ ‬ضعف‭ ‬تشكل‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬اخير‭ ‬باعث‭ ‬گرديده‭ ‬بعضاً‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬شركت‌ها،‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬منافع‭ ‬شخصي‭ ‬با‭ ‬درخواست‌هاي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬سياست‭ ‬سهميه‌بندي،‭ ‬توسعه‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬درنهايت‭ ‬درصد‭ ‬بالايي‭ ‬از‭ ‬سود‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬كسب‭ ‬نمايند‭. ‬
بنابراين،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬شكل‌گيري‭ ‬يك‭ ‬تشكل‭ ‬واحد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬آن‭ ‬راه‌اندازي‭ ‬سامانه‭ ‬نرم‌افزاري‭ ‬صنعت‭ ‬بوقلمون‭ ‬مي‌تواند‭ ‬با‭ ‬ثبت‭ ‬اطلاعات‭ ‬پايه‭ ‬و‭ ‬شناسايي،‭ ‬ظرفيت‭ ‬توليد،‭ ‬ميزان‭ ‬جوجه‌ريزي‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضاي‭ ‬بازار‭ ‬تنظيم‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬ايجاد‭ ‬يك‭ ‬بازار‭ ‬پايدار‭ ‬از‭ ‬نوسانات‭ ‬احتمالي‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬زيادي‭ ‬جلوگيري‭ ‬نمايد‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow