صنعت دام و طیور و آبزیان
منسوجات‭ ‬آگروتكستایل‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬مدرن

هر‭ ‬زارع‭ ‬و‭ ‬باغداری‭ ‬بخواند
منسوجات‭ ‬آگروتكستایل‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬مدرن

محققان‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬اثرات‭ ‬مضر‭ ‬شیمیایی‭ ‬كه‭ ‬محصول‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬مدرنیزه‭ ‬شدن‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬راه‭ ‬كاری‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬افزایش‭ ‬محصول،‭ ‬مضرات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬دهند‭.‬ آگروتكستایل‭ Agrotextile -‬ -‭ ‬شامل؛‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گیاه‭ ‬خالص،‭ ‬سپر‭ ‬باد،‭ ‬شبكه‭ ‬ریشه،‭ ‬مش‌های‭ ‬حشرات،‭ ‬پارچه‭ ‬كنترل‌كننده‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز،‭ ‬پوشش‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬زمینی‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬پلی‭ ‬الفین‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬جوت‭ ‬و‭ ‬الیاف‭ ‬پشم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شاخه‌ای‭ ‬از‭ ‬نساجی‭ ‬فنی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬مطالعه‭ ‬منسوجات‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬عملكرد‭ ‬بالاتر‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬ایمنی‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬انسان‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬كمك‭ ‬می‌كند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬كالاهای‭ ‬نساجی‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی،‭ ‬نساجی‌ها‭ ‬بر‭ ‬كاهش‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آفت‌كش‌ها‭ ‬و‭ ‬علف‌كش‌های‭ ‬مضر‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬فرهنگ‭ ‬سالم‭ ‬كشاورزی‭ ‬تأكید‭ ‬می‌كنند‭.‬
معرفی‭ ‬آگروتكستایل
آگروتكستایل‌ها‭ ‬در‭ ‬كشاورزی،‭ ‬دامداری‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬برای‭ ‬كنترل‭ ‬تأثیرات‭ ‬خطرناك‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬محیطی‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬دامداری،‭ ‬تنظیم‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬مواد‭ ‬گیاهی‭ ‬گیاهان‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬فرایندها‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برداشت‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭.‬ عملكرد‭ ‬آگروتكستایل‭ ‬ثابت‭ ‬نموده‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬هر‭ ‬عامل‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬موفق‭ ‬است‌،‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬عملكرد‭ ‬كشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬موثر‭ ‬است‭.‬
تاریخچه‭ ‬همكاری‭ ‬دو‭ ‬صنعت‭ ‬كشاورزی و‭ ‬نساجی
تكنولوژی‭ ‬نساجی‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬فن‌آوری‭ ‬كشاورزی‭ ‬برای‭ ‬محافظت،‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬و‭ ‬ذخیره‭ ‬محصولات‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬است‭. ‬بین‭ ‬قرن‭ ‬هجدهم‭ ‬و‭ ‬پایان‭ ‬قرن‭ ‬نوزدهم،‭ ‬منسوجات‭ ‬و‭ ‬الیاف‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬انواع‭ ‬طناب،‭ ‬توری،‭ ‬كیسه،‭ ‬لفاف،‭ ‬گونی‭ ‬و‭ ‬‭... ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬تولید،‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬توسط‭ ‬صنعت‭ ‬ماهیگیری‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬توری‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نخ‭ ‬قلاب‭ ‬ماهیگیری،‭ ‬همچنین‭ ‬توسط‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬برای‭ ‬انواع‭ ‬پوشش‭ ‬و‭ ‬حفاظ‭.‬
فواید‭ ‬آگروتكستایل‌ها‭ : ‬
برخی‭ ‬از‭ ‬فواید‭ ‬آگروتكستایل‌ها‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭: ‬
جلوگیری‭ ‬از‭ ‬خشك‭ ‬شدن‭ ‬خاك‭ ‬كه‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬محصول‭ ‬می‌شود،‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آفت‌كش‌های‭ ‬مضر،‭ ‬بهبود‭ ‬كیفیت‭ ‬محصول،‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬انرژی،‭ ‬مانع‭ ‬لك‭ ‬شدن‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬افزایش‭ ‬كیفیت‭ ‬محصول‭ ‬می‌شود،‭ ‬حفاظت‭ ‬حرارتی‭ ‬از‭ ‬مزرعه،‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تماس‭ ‬حشرات‭ ‬با‭ ‬غذا‭ ‬یا‭ ‬محصول،‭ ‬كاهش‭ ‬كارگران‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬كاری‭ ‬و‭ ‬‭... . ‬
الیاف‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬آگروتكستایل‭ ‬ها‭:‬
منسوجات‭ ‬آگروتكستایل‭ ‬از‭ ‬الیاف‌طبیعی‭ ‬و‭ ‬مصنوعی‭ ‬ساخته‭ ‬شده‌‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬الیاف‭ ‬مصنوعی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬دوام‭ ‬بالایی‭ ‬كه‭ ‬دارند‭ ‬تشكیل‭ ‬می‌دهند‭. ‬الیاف‭ ‬مصنوعی‭ ‬بكار‭ ‬رفته‭ ‬شامل‭ ‬نایلون‌،‭ ‬پلی‌استر‌،‭ ‬پلی‌اتیلن‌،‭ ‬پلی‌الفین‭ ‬و‭ ‬پلی‌پروپیلن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬الیاف‭ ‬طبیعی‭ ‬شامل‭ ‬جوت‭ ‬و‭ ‬پشم،‭ ‬سیسال‌،‭ ‬كنف‭ ‬و‭ ‬كتان‭ ‬می‌شود‭.‬
اگرچه‭ ‬منسوجات‭ ‬ساخته‌شده‭ ‬از‭ ‬الیاف‌مصنوعی‭-‬مانند‭ ‬پلی‌الیفین‌ها‭- ‬برای‭ ‬پارچه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬الیاف‌طبیعی‭ ‬ترجیح‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬عمدتا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عملكرد‭ ‬مناسب‭ ‬،قیمت‭ ‬آنها،‭ ‬وزن‭ ‬سبك،‭ ‬استحكام‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬عمر‭ ‬طولانی‭ ‬آنهاست،‭ ‬اما‭ ‬الیاف‭ ‬طبیعی‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬استفاده‭ ‬شوند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬حوزه‌های‭ ‬خاص‭ ‬ویژگی‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬رطوبت‭ ‬پذیری‭ ‬بالا،‭ ‬قدرت‭ ‬مرطوب‌كنندگی،‭ ‬تجزیه‌پذیری‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬به‌طور‭ ‬موثر‭ ‬نیاز‭ ‬باشد‭.‬
خواص‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬آگرو‭ ‬تكستایل‌ها‭ ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬كشاورزی‭:‬
با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬اگروتكستایل‌ها‭ ‬باید‭ ‬دارای‭ ‬خواص‭ ‬زیر‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭: ‬
1‭.‬‭ ‬استحكام‭ ‬كششی‭ ‬شبكه‌های‭ ‬سایه‌بان‭ ‬می‌تواند‭ ‬عامل‭ ‬تعیین‌كننده‭ ‬دوام‭ ‬طولانی‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬عمر‭ ‬مفید‭ ‬آن‭ ‬باشد‭.‬
2‭.‬‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تابش‭ ‬خورشید‭:‬
پارچه‌های‭ ‬زراعی‭ ‬بلافاصله‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬كاشت‭ ‬روی‭ ‬زمین‌های‭ ‬مزروعی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭. ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬كاربردی‭ ‬Agrotextile‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تابش‭ ‬خورشید‭ ‬با‭ ‬دمای‭ ‬متفاوت‭ ‬اطراف‭ ‬خود‭ ‬مقاومت‭ ‬كند‭.‬
3‭. ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اشعه‭ ‬ماوراء‭ ‬بنفش‭:‬
تابش‌های‭ ‬غیرقابل‭ ‬تشخیص‭ ‬شامل‭ ‬اشعه‭ ‬ماوراءبنفش‭-‬UV‭- ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تخریب‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬مولكولی‭ ‬می‌شود‭. ‬پلی‌پروپیلن‭ ‬و‭ ‬پلی‌استر‭ ‬مقاومت‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اشعه‭ ‬ماوراءبنفش‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬استفاده‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مواد‭ ‬بیرونی‭ ‬دارند،‭ ‬پلی‌اتیلن‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پایداركننده‌های‭ ‬UV‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬پتانسیل‭ ‬كاهش‭ ‬تاثیر‭ ‬تابش‭ ‬اشعه‭ ‬ماوراءبنفش‭ ‬بر‭ ‬گیاهان‭ ‬توسط‭ ‬منسوجات‭ ‬آگروتكستایل‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬نفوذپذیری‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬عمل‭ ‬فتوسنتز‭ ‬تا‭ ‬80‭ ‬تا‭ ‬90درصد‭ ‬می‌شود‭.‬
4‭.‬‭ ‬تجزیه‭ ‬بیولوژیك‭:‬
الیاف‭ ‬طبیعی‭ ‬مانند‭ ‬پشم،‭ ‬جوت،‭ ‬پنبه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زیست‭ ‬تجزیه‌پذیری‭ ‬محصول‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.‬
5‭.‬‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬سایش‭:‬
ساییدگی‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬شبكه‭ ‬سایه‌بان‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬عوامل‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬حیوانات‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬آن‭ ‬حفره‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬و‭ ‬آفات‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬ساختار‭ ‬وارد‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬محصول‭ ‬آسیب‭ ‬برسانند‭.‬
6‭.‬‭ ‬پتانسیل‭ ‬بالا‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬آب
7‭.‬‭ ‬الیاف‭ ‬بكار‭ ‬رفته‭ ‬باید‭ ‬دارای‭ ‬خواص‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬باد‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬یك‭ ‬میكروآلودگی‭ ‬بین‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬منسوج‭ ‬غیربافته‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬كه‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬دما‭ ‬و‭ ‬رطوبت‭ ‬می‌شود‭. ‬همچنین‭ ‬منسوج‭ ‬باید‭ ‬دارای‭ ‬تكنیل‭ ‬ضدقارچ‭ ‬نیز‭ ‬باشد‭.‬
8‭.‬‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬میكروارگانیسم‌ها
9‭.‬‭ ‬پایداری‭ ‬منسوج
10‭.‬‭ ‬وزن‭ ‬پارچه‭ ‬باید‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬بار‭ ‬اضافی‭ ‬برای‭ ‬گیاه‭ ‬نباشد‭.‬
روش‭ ‬تولید‭ ‬پارچه‌های‭ ‬آگروتكستایل‭:‬
روش‌های‭ ‬زیر‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬اگروتكستایل‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬اعمال‭ ‬می‌شود‭:‬
•‭ ‬بافندگی‭ ‬تاری‭ ‬پودی‭ ‬آگروتكستایل‌ها
•‭ ‬بافندگی‭ ‬حلقوی
•‭ ‬منسوجات‭ ‬آگرو‭ ‬تكستایل‭ ‬بی‌بافت
كاربردها‭:‬
•‭ ‬منسوجات‭ ‬سایه‌بان‭ ‬در‭ ‬گلخانه‌ها
شبكه‌های‭ ‬War-knitted‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬از‭ ‬تابش‭ ‬شدید‭ ‬خورشید‭ ‬برای‭ ‬رشد‭ ‬گیاه‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬خوب‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬توری‌های‭ ‬ضدآفتاب‭ ‬با‭ ‬ساختار‭ ‬باز‭ ‬مش‭ ‬برای‭ ‬كنترل‭ ‬آفتاب‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬سایه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‌،‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬پارچه‌های‭ ‬خالص‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬هوا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬آزاد‭ ‬جریان‭ ‬یابد‭. ‬بنابراین‭ ‬گرمای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬صفحه‭ ‬ایجاد‭ ‬نمی‌شود‭. ‬درصد‭ ‬سایه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تراكم‭ ‬به‭ ‬درصد‌های‭ ‬پیشنهاد‭ ‬فعلی‭ ‬زیر‭ ‬تقسیم‭ ‬می‌شود‭ ‬45٪،‭ ‬65٪‭ ‬و‭ ‬تقریبا‭ ‬85٪‭ .‬
•‭ ‬شبكه‭ ‬محفاظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬پرنده‌ها
شبكه‌های‭ ‬یكپارچه‭ ‬بافت‭ ‬حلقوی‭ -‬شبكه‌های‭ ‬بافتنی‭ ‬باز‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬محصولات‭- ‬حفاظت‭ ‬موثری‭ ‬از‭ ‬بذر،‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬میوه‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آسیب‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬پرندگان‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬آفات‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌كند‭. ‬ساختار‭ ‬ویژه‭ ‬بازدارنده‭ ‬پرندگان،‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬سایه‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬گردش‭ ‬هوا‭ ‬بسیار‭ ‬عالی‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬كه‭ ‬گیاهان‭ ‬شكوفا‭ ‬و‭ ‬درختان‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬میوه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬رشد‭ ‬شوند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬خطر‭ ‬دور‭ ‬هستند‌،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نخ‌های‭ ‬نوار‭ ‬پلی‌اتیلن‭ ‬بسیار‭ ‬با‭ ‬دوام‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬هستند‭.‬
•‭ ‬پوشش‭ ‬زمینی‭ ‬
پوشش‭ ‬زمینی‭ ‬یك‭ ‬محوطه‌سازی‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬بسیار‭ ‬متنوع‭ ‬برای‭ ‬كنترل‭ ‬طولی‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز،‭ ‬حفظ‭ ‬رطوبت‭ ‬و‭ ‬جداسازی‭ ‬است‭. ‬پوشش‌دهی‭ ‬با‭ ‬منسوجات‭ ‬می‌تواند‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬علف‌كش‌های‭ ‬نامطلوب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬برساند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬منسوجات‭ ‬صد‭ ‬درصد‭ ‬پلی‭ ‬اتیلنی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭.‬
•‭ ‬منسوجات‭ ‬ضدباد
این‭ ‬بخش‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬گیاهان‭ ‬جوان،‭ ‬میوه‌ها،‭ ‬درختان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آسیب‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬باد‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬از‭ ‬سویی‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬گیاهان‭ ‬توسط‭ ‬باد‭ ‬نیز‭ ‬خنك‭ ‬شوند‭.‬
•‭ ‬شبكه‌های‭ ‬محافظ‭ ‬حشرات
آفات‭ ‬مختلف‭ ‬مانند‭ ‬مگس‭ ‬سفید،‭ ‬در‭ ‬مقیاس‌های‭ ‬مختلف‭ ‬به‌طور‭ ‬مرتب‭ ‬به‭ ‬گیاهان‭ ‬زینتی‭ ‬و‭ ‬سبزیجات‭ ‬حمله‭ ‬می‌كنند‭. ‬واضح‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پلی‌اتیلن‭ ‬بافته‌شده‭ ‬به‌صورت‭ ‬حلقوی‭ ‬به‌منظور‭ ‬حذف‭ ‬حشرات‭ ‬مضر‭ ‬از‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬تخم‌گذاری‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬شبكه،‭ ‬موجب‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬گیاهان‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬حشرات‭ ‬بدون‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬حشره‌كش‌ها‭ ‬می‌شود‭.‬
•‭ ‬مات‭ ‬مالچ
برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬كاربردی‭ ‬باغبانی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود،‭ ‬خاك‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد،‭ ‬با‭ ‬مسدود‭ ‬كردن‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬گیاهان‭ ‬هرز‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬دانه‭ ‬می‌شود،‭ ‬همچنین‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬علف‭ ‬كش‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬برای‭ ‬كنترل‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬می‌دهد‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬منسوجات‭ ‬بی‌بافت‭ ‬بهره‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭.‬
•‭ ‬شبكه‌های‭ ‬مونوفیل
این‭ ‬شبكه‌ها‭ ‬گیاه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬سرما‭ ‬محافظت‭ ‬می‌كنند‭ .‬
•‭ ‬پارچه‌های‭ ‬كنترل‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬سرما
این‭ ‬پارچه‌ها،‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬فرسودگی‌های‭ ‬غیرمنتظره‭ ‬گیاهی‭ ‬از‭ ‬گیاهان‭ ‬محافظت‭ ‬می‌كند‭.‬
•‭ ‬شبكه‌های‭ ‬پالت
برای‭ ‬انتقال‭ ‬ایمن‭ ‬میوه‌ها‭ ‬و‭ ‬سبزیجات‭ ‬به‭ ‬بازار،‭ ‬جعبه‌ها‭ ‬با‭ ‬شبكه‌های‭ ‬مش‭ ‬مانند‭ ‬و‭ ‬پالت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬پوشانده‭ ‬می‌شوند‭ ‬تا‭ ‬جعبه‌ها‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ ‬برگردانده‭ ‬شوند‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬صدمه‭ ‬به‭ ‬كالاها‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬می‌شود‭.‬
•‭ ‬شبكه‌های‭ ‬ضد‭ ‬تگرگ
شبكه‌های‭ ‬ضد‭ ‬تگرگ‭ ‬برای‭ ‬پوشاندن‭ ‬گیاهان‭ ‬و‭ ‬میوه‌ها‭ ‬به‌منظور‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬آسیاب‌های‭ ‬تگرگ‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود،‭ ‬اما‭ ‬رشد‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬نمی‌كند‭. ‬این‭ ‬شبكه‌ها‭ ‬عمدتا‭ ‬از‭ ‬الیاف‭ ‬پلی‌اتیلن‭ ‬ساخته‭ ‬می‌شوند‭.‬
•‭ ‬شبكه‭ ‬برداشت
این‭ ‬مورد‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬كشورهایی‭ ‬كه‭ ‬هزینه‭ ‬كارگر‭ ‬بالاست‭ ‬بسیار‭ ‬مفید‭ ‬است‭.‬
Agrotextiles‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬عمودی
‭-‬آسمان‌خراش‌های‭ ‬كشاورزی‭-‬
كشاورزی‭ ‬عمودی‭ ‬تكنولوژی‭ ‬مدرن‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بدون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خاك،‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬آسمان‌خراش‭ ‬رشد‭ ‬می‌كنند‭. ‬ایده‌های‭ ‬مدرن‭ ‬كشاورزی‭ ‬عمودی‭ ‬از‭ ‬تكنیك‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬خانگی‭ ‬و‭ ‬تكنولوژی‭ ‬كنترل‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬كشاورزی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كنند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن،‭ ‬همه‭ ‬عوامل‭ ‬محیطی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬كنترل‭ ‬كرد‭. ‬این‭ ‬امكانات‭ ‬از‭ ‬كنترل‭ ‬مصنوعی‭ ‬نور،‭ ‬كنترل‭ ‬زیست‌محیطی‭-‬رطوبت،‭ ‬دما،‭ ‬گازها‭- ‬و‭ ‬فرتیجیشن‭-‬Fertigation‭- ‬استفاده‭ ‬می‌كند‭. ‬ Fertigation ‭ ‬تزریق‭ ‬كودها،‭ ‬اصلاح‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬محصولات‭ ‬محلول‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬است‭.‬
منسوجات‭ ‬Agrotextiles‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬نقش‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬عمودی‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬آسمان‌خراش‭ ‬از‭ ‬ورق‌های‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬پلی‌كربنات‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬نور‭ ‬خورشید‭ ‬داخل‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‌حال‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬اشعه‌های‭ ‬مضر‭ ‬به‭ ‬مزرعه‭ ‬جلوگیری‭ ‬كند‭. ‬ساختار‭ ‬آسمان‌خراش‭ ‬با‭ ‬چوب‭ ‬بامبو‭ ‬یا‭ ‬مواد‭ ‬فولادی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬داخل‭ ‬مزرعه‭ ‬از‭ ‬منسوجات‭ ‬بی‌بافت‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬به‌جای‭ ‬خاك‭ ‬برای‭ ‬مواد‭ ‬رسانی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭.‬
استفاده‭ ‬از‭ ‬منسوجات‭ ‬بی‌بافت‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬خاك،‭ ‬ایده‭ ‬نوآورانه‌ای‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭. ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬سبب‭ ‬گردش‭ ‬خوب‭ ‬هوا،‭ ‬مقدار‭ ‬كافی‭ ‬آب‌رسانی‭ ‬به‌دلیل‭ ‬جذب‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬علف‌كش‭ ‬یا‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬است‭.‬
آگروتكستایل‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬پلنتاگون
‭-‬نسل‭ ‬بعدی‭ ‬كشاورزی‭ ‬عمودی‭-‬
پلنتاگون‭ ‬نسل‭ ‬بعدی‭ ‬كشاورزی‭ ‬عمودی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬دریافت‭ ‬نور‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زاویه‌ای‭ ‬است‭.‬‭ ‬پلنتاگون‭ ‬دارای‭ ‬شكل‭ ‬دایره‌ای‭ ‬می‌باشد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬از‭ ‬خاك‭ ‬استفاده‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عوض‭ ‬از‭ ‬UMICE‭-‬یك‭ ‬نوع‭ ‬سنگ‭ ‬آتشفشانی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬خنك‭ ‬شدن‭ ‬گدازه‌ها‭ ‬بدست‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬برای‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬بكار‭ ‬برده‭ ‬شود‭- ‬بهره‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭. ‬تخلخل‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬سنگ‌ها‭ ‬برای‭ ‬جریان‭ ‬عبوری‭ ‬هوا‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬مواد‭ ‬مغذی‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬كند‭.‬
هم‌افزایی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی
كشاورزی‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬دارد‭. ‬فن‌آوری‌های‭ ‬جدیدی‭ ‬آمده‌اند‭ ‬كه‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬تسهیل‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬مسیر‭ ‬تولید،‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬بهتر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬آورند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ایده‌های‭ ‬جدید‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬امكان‌پذیر‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬می‌بخشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كیفیت‭ ‬بهتر‭ ‬محصولات‭ ‬ما‭ ‬كمك‭ ‬می‌كند‭.‬
به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬مرجع‭ ‬تخصصی‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬ایران
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow