بازاریابی، کارآفرینی و فضای مجازی
موانع‭ ‬و‭ ‬راهکارهای‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی

موانع‭ ‬و‭ ‬راهکارهای‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی

‭ ‬نویسنده‭ ‬فردین‭ ‬شورج‭ ‬،‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه

امروزه‭ ‬از‭ ‬کارآفرینی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬موتور‭ ‬حرکت‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود‭. ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬پتانسیل‌های‭ ‬بالقوه‭ ‬و‭ ‬فراوان،‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬نرخ‭ ‬بیکاری‭ ‬بالا‭ ‬رنج‭ ‬می‌برد‭. ‬
در‭ ‬واقع‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تلاش‌های‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬توسعه‭ ‬روستاها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شرایط‭ ‬نامساعد‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬کاهش‭ ‬تولید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬تغییرات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬باعث‭ ‬گردیده‭ ‬تا‭ ‬مهاجرت‭ ‬بی‌رویه‭ ‬روستاییان‭ ‬به‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬بروز‭ ‬معضل‭ ‬حاشیه‌نشینی‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬باشیم‭.  ‬موضوعی‭ ‬که‭ ‬کارشناسان‭ ‬تنها‭ ‬راهکار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬مدون‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬حمایت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬عنوان‭ ‬می‌کنند‭. ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬آنگونه‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬دولتمردان‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬

کارآفرینی‭ ‬کشاورزی

امروزه‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬اهمیت‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬کافی‭ ‬غذا‭ ‬در‭ ‬جهان،‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی‭ ‬روزبه‌روز‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یابد‭. ‬حتی‭ ‬جامعه‭ ‬شناسانی‭ ‬که‭ ‬مهاجرت‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬پدیده‭ ‬ناخوشایند‭ ‬قلمداد‭ ‬و‭ ‬کارآفرینی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬راه‭ ‬اصلی‭ ‬نجات‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬می‌دانند‭.‬
اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬تعریفی‭ ‬از‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬می‌توانیم‭ ‬بگوییم‭ ‬همه‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬کمک‭ ‬می‌کنند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬اقتصاد‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬انطباق‭ ‬یابد،‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی‭ ‬گویند‭. ‬به‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حرفه‭ ‬کشاورزی‭ ‬واحد‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ساماندهی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬ریسک‌های‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بپذیرد‭ ‬کشاورز‭ ‬کارآفرین‭ ‬گویند‭.‬
بنابراین،‭ ‬کشاورز‭ ‬کارآفرین‭ ‬کسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬شیوه‭ ‬آینده‌نگری‭ ‬خاص،‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬محیطی،‭ ‬عبرت‭ ‬آموزی‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬دیگران،‭ ‬موقعیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬مبادرت‭ ‬ورزیده،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نبوغ‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬راهنمایی‌های‭ ‬بیرونی‭ ‬و‭ ‬فرصت‌های‭ ‬بالقوه‭ ‬و‭ ‬بالفعل‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌پردازد‭. ‬از‭ ‬ویژگی‭ ‬کارآفرینان‭ ‬کشاورزی،‭ ‬روشی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬می‌گیرند؛‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬باور‭ ‬آن‌ها،‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬حلی‭ ‬خلاقانه،‭ ‬ابتدا‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬مشکل‭ ‬اصلی‭ ‬یا‭ ‬مسئله‭ ‬واقعی‭ ‬شناخته‭ ‬و‭ ‬تعریف‭ ‬شود‭. ‬
نکته‌ای‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬غافل‭ ‬شد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کارآفرینی‭ ‬موفق‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬زمانی‭ ‬روی‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬صنعتی‭ ‬پیوند‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭. ‬صنعتی‭ ‬شدن‭ ‬کشاورزی‭ ‬همواره‭ ‬مایه‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬قوام‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬کشاورزی‭ ‬سنتی‭ ‬امروزه‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬پاسخگوی‭ ‬نیاز‭ ‬جامعه‭ ‬نخواهد‭ ‬بود؛‭ ‬اما‭ ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬ذکر‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬توسعه‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬آغاز‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬کشیده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تکامل،‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬خدمات‭ ‬برسد‭. ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬تخصص‌های‭ ‬فردی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬تمرکز‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

موانع‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی

از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬امکانات‭ ‬رفاهی‭ ‬و‭ ‬خدماتی‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬ساخت‌ها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬شهری‭ ‬از‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬بیشتری‭ ‬برخوردارند‭ ‬کارآفرینی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق،‭ ‬رشد‭ ‬کمتری‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬
نباید‭ ‬نقش‭ ‬کمبودها‌‭ ‬و‭ ‬محدودیت‌هایی‌که‌‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬با‌‭ ‬آن‌‭ ‬مواجه‌‭ ‬هستند‭ ‬را‌‭ ‬در‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬نادیده‭ ‬بگیریم،‭ ‬زیرا‌‌‌‌‌‭ ‬نادیده‌‭ ‬گرفتن‭ ‬سهم‌‭ ‬روستا‌‭ ‬و‭ ‬روستانشینان‭ ‬در‌‭ ‬امر‌‭ ‬توسعه‭ ‬منجر‭ ‬به‌‭ ‬پدید‌‭ ‬آمدن‌‭ ‬مشکلات‭ ‬و‌‭ ‬چالش‌‌های‭ ‬اجتماعی‭ - ‬اقتصادی،‭ ‬بروز‭ ‬بی‌نظمی‌ها‭ ‬و‌‭ ‬اضطراب‌های‭ ‬اجتماعی‌‭ ‬در‭ ‬اشکال‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬ناامنی،‭ ‬ناهنجاریهای‌‭ ‬رفتاری،‭ ‬کج‭ ‬خلقی‌ها،‭ ‬بداخلاقی‌ها‭ ‬و‭ ‬بروز‭ ‬پدیده‌های‭ ‬شومی‌‭ ‬همچون‌‭ ‬رشد‭ ‬بی‌رویه‌‭ ‬مهاجرت،‌‭ ‬افزایش‭ ‬میزان‌‭ ‬حاشیه‌نشینی‭ ‬در‌‭ ‬اطراف‌‭ ‬کلان‭ ‬شهرها‌‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬مشکلات‌‭ ‬دیگر‭ ‬می‌شود‭.‬
موانع‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬باعث‭ ‬اصطکاک‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬کارآفرینانه‭ ‬و‭ ‬مانع‭ ‬رونق‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌شود‭. ‬

برای مطالعه مطلب «نقش بازاریابی‭ ‬دیجیتالی بر‭ ‬فروش‭ ‬کالا» کلیک کنید

مهمترین‭ ‬موانع‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی

•‭ ‬موانع‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬سیاستگذاری
•‭ ‬موانع‭ ‬پشتیبانی‭ ‬کننده
•‭ ‬موانع‭ ‬بنیادی
•‭ ‬موانع‭ ‬اقتصادی
•‭ ‬موانع‭ ‬آموزشی
•‭ ‬موانع‭ ‬فرهنگی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مهمترین‭ ‬موانع‭ ‬پیش‌روی‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود،‭ ‬موانعی‭ ‬که‭ ‬شناخت‭ ‬آن‌ها‭ ‬اولین‭ ‬گام‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬رفع‭ ‬موانع‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬رفاه‭ ‬کشاورزان‭ ‬است‭.‬
الف‭ -  ‬موانع‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬سیاستگذاری‭:‬
دولت‌ها‭ ‬با‭ ‬فراهم‌‭ ‬کردن‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬تسهیلات‭ ‬لازم‭ ‬برای‌‭ ‬شروع‌‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬کارآفرینان‌‭ ‬می‌توانند‭ ‬نقش‌‭ ‬مؤثری‌‭ ‬در‌‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‌‭ ‬ایفا‭ ‬کنند‭.‬‌‭ ‬علی‌‌رغم‌‭ ‬اهمیت‌‭ ‬کارآفرینی‭ ‬در‌‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬در‌‭ ‬کشور،‭ ‬تاکنون‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬منسجم‭ ‬برای‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬شکل‭ ‬نگرفته‭ ‬و‭ ‬مجموعه‭ ‬اقدامات‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬به‭ ‬صورت‌‭ ‬پراکنده‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کشاورزی‭ ‬پیگیری‭ ‬می‌شود‭.‬
اگر‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬نامناسب‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی‭ ‬موانعی‭ ‬مانند‭ ‬مقررات‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پاگیر‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬وام‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬نبودن‭ ‬امنیت‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬نامناسب‭ ‬بودن‭ ‬سیاست‌های‭ ‬ارزی،‭ ‬ضعف‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬خلاقیت‭ ‬در‭ ‬دانشجویان‭ ‬رشته‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬بدنبال‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
ب‭ -  ‬موانع‭ ‬پشتیبانی‭ ‬کننده‭:‬
امروزه‭ ‬نقش‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬بسیار‭ ‬بارز‭ ‬است‭. ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عواملی‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬نگهداشت‭ ‬محصول‭ ‬مفید‭ ‬واقع‭ ‬می‌شوند‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬عواملی‭ ‬مانند‭ ‬کود،‭ ‬سم،‭ ‬بذر،‭ ‬ماشین‌آلات،‭ ‬هواشناسی‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬کمک‭ ‬نماید‭ ‬نهاده‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬عدم‭ ‬اعتماد‭ ‬کافی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آموختگان،‭ ‬عدم‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ایده‌های‭ ‬کارآفرینی‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬ندادن‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هاله‌ای‭ ‬از‭ ‬چالش‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬این‭ ‬موانع‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬بکارگیری‭ ‬آن‭ ‬تاثیر‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬موانع‭ ‬پشتیبانی‭ ‬نامیده‭ ‬می‌شود‭.‬
د‭ -  ‬موانع‭ ‬اقتصادی‭:‬
نکته‭ ‬اساسی‌‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬نمی‌توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬گرفت‭ ‬توانایی‭ ‬مالی‭ ‬کشاورزان‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬قشر‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬غالباَ‭ ‬دارای‭ ‬پس‌انداز‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬توانایی‭ ‬مالی‭ ‬کافی‭ ‬نیستند،‭ ‬بدین‭ ‬جهت‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬فقدان‭ ‬سرمایه‭ ‬کافی‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬وجه‭ ‬نقد،‭ ‬عدم‭ ‬امکان‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬از‭ ‬وام‌های‭ ‬کم‭ ‬بهره،‭ ‬نوسان‭ ‬بی‌رویه‭ ‬قیمت‭ ‬محصولات،‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تأمین‭ ‬مواد‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬کشاورزی‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬اقتصادی‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭..‬

راهکارهای‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭

مهمترین‭ ‬راهکارهای‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬
رفع‭ ‬موانع‭ ‬قانونی،‭ ‬آموزش‭ ‬کارآفرینی،‭ ‬رفع‭ ‬مشکلات‭ ‬مالی‭ ‬کارآفرینان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬حمایت‌های‭ ‬معنوی‭.‬‭ ‬
الف‭ -  ‬رفع‭ ‬موانع‭ ‬قانونی‭:‬
به‭ ‬اعتقاد‭ ‬متخصصان‭ ‬کارآفرینی،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬آموزشی،‭ ‬مسئولان‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬نیز‭ ‬نقش‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬اولین‭ ‬وظیفه‭ ‬مسئولان‭ ‬نظام‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سیاست‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬روشن‭ ‬کنند‭.‬
بنابراین‭ ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬اتخاذ‭ ‬سیاست‌هایی‭ ‬چون‭ ‬اولویت‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬توسعه،‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬رقابتی‭ ‬کردن‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬حذف،‭ ‬کاهش‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بازنگری‭ ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تقویت‭ ‬بخش‌های‭ ‬تولید،‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬متنوع‌سازی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬جایگزین،‭ ‬بسترهای‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭.‬
ب‭ -  ‬آموزش‭ ‬کارآفرینی‭:‬
آموزش‭ ‬کارآفرینی‭ ‬سیاستی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مستقیم‭ ‬بر‭ ‬کمیت‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬عرضه‭ ‬کارآفرین‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬اثر‭ ‬می‌گذارد،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬امکان‭ ‬موانع‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬برطرف‭ ‬شده‌اند،‭ ‬دولت‌ها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آموزش‭ ‬کارآفرینی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬توان‭ ‬بالقوه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬شکوفا‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬توانایی‭ ‬یعنی‭ ‬بالفعل‭ ‬کردن‭ ‬توان‭ ‬کارآفرینی‭ ‬پرداخته‌اند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬ترویج‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬نقش‭ ‬بسیار‭ ‬ارزنده‌ای‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬ایفا‭ ‬کند،‭ ‬اما‭ ‬مروجان‭ ‬باید‭ ‬خود‭ ‬دید‭ ‬کارآفرینانه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬
ج‭ -  ‬رفع‭ ‬مشکلات‭ ‬مالی‭ ‬کارآفرینان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی
پشتیبانی‭ ‬مادی‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬کارآفرینانه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معمولی‌ترین‭ ‬رویکردها‭ ‬برای‭ ‬ارتقای‭ ‬کارآفرینی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬حمایت‭ ‬مادی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص‭ ‬برای‭ ‬کارآفرینان‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬فقدان‭ ‬منابع‭ ‬مادی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مانع‭ ‬اصلی‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬یک‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود‭ ‬مهم‭ ‬باشد،‭ ‬حمایت‌های‭ ‬مادی‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مشاوره‌ای،‭ ‬اعطای‭ ‬مشوق‌های‭ ‬مالیاتی،‭ ‬اعطای‭ ‬مشوق‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬وام‌های‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬بهره‭ ‬با‭ ‬دوره‭ ‬تنفس‭ ‬زیاد،‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬خرید‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬انجام‭ ‬شود‭.‬
د‭ -  ‬ایجاد‭ ‬حمایت‌های‭ ‬معنوی‭:‬
به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬مساعدت‌های‭ ‬مادی،‭ ‬کارآفرینان‭ ‬نیازمند‭ ‬مساعدت‌های‭ ‬غیرمادی‭ ‬نیز‭ ‬هستند‭ . ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حمایت‌ها‭ ‬شامل‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬فیزیکی‭  - ‬توسعه‭ ‬سخت‭ ‬افزارها‭ ‬و‭ ‬نرم‭ ‬افزارهای‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬جهت‭ ‬اجرای‭ ‬مکانیزم‌های‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ -  ‬،‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز،‭ ‬جاده،‭ ‬مخابرات،‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬هستند‭. ‬بخش‭ ‬دیگر‭ ‬حمایت‌های‭ ‬غیرمادی‭ ‬کارآفرینان‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مراکز‭ ‬رشد‭ ‬کارآفرینی‭ ‬باشد‭. ‬مراکز‭ ‬رشد‭ ‬محیط‌های‭ ‬ثابتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مرحله‭ ‬آغازین‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ارائه‭ ‬فضای‭ ‬اداری‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬اجاره،‭ ‬خدمات‭ ‬اداری‭ ‬مشترک،‭ ‬حمایت‭ ‬مشاوره‌ای‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬هزینه‌های‭ ‬پایین‭ ‬تدارک‭ ‬می‌بینند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۵ -  سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow