سلطان سم و حامیان دولتی آن
سم

در‭ ‬مرداد‭ ‬سال‭ ‬1388‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬تحریم‌های‭ ‬آمریكا‭ ‬علیه‭ ‬ایران،‭ ‬هیأت‭ ‬وزیران‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬وزرا‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬14‭ ‬مرداد‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬اصل‭ ‬یكصد‭ ‬و‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬هشتم‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭...

20،‭ ‬هیچ‭ ‬به‭ ‬نفع واردكنندگان‭ ‬سمومِ‭ ‬مشابه‭ ‬تولید‭ ‬داخل
سم

در‭ ‬‮-‬دی‭ ‬ماه‮-‬‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬شركت‌های‭ ‬دانش‌بنیان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬برنامه‌ریزی‌كنندگان‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬تكنیكال‭ ‬سعی‭ ‬دارد‭ ‬نظرات‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬عملیاتی‭ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬شركت‌های‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬احتضار‭ ‬...

arrow