پرورش‭ ‬كروكودیل
حیوانات خاص

به‌گواهی‭ ‬سنگواره‌ها،‭ ‬كروكودیل‭ ‬باقی‌مانده‭ ‬از‭ ‬نسل‭ ‬دایناسورها‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬موجود‭ ‬خارق‌العاده‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬چرم‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬و‭ ‬بعضا‭ ‬گران‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬لوازم‭ ‬مختلف‭ ‬چون‭ ‬انواع‭ ‬كیف‌،‭ ‬كفش‌،‭ ‬پالتو‌،‭ ‬كمربند‭ ‬و‭... ‬

پرورش‭ ‬صنعتی‭ ‬الاغ
حیوانات خاص

اگرچه‭ ‬الاغ‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬فرهنگ‌ها،‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬حماقت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬در‭ ‬ظاهر،‭ ‬به‭ ‬نیكی‭ ‬یاد‭ ‬نمی‌شود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬خدمات‭ ‬باربری،‭ ‬امروزه‭ ‬به‭ ‬خواص‭ ‬ممتاز‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬تا‭ ‬روان‭ ‬درمانی‭ ‬این‭ ‬حیوان‭...

پرورش‭ ‬كروكودیل؛‭ ‬نیمه‭ ‬پُر‭ ‬لیوان‭!‬
حیوانات خاص

پرورش‭ ‬حیوانات‭ ‬خاص‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬خاص‭ ‬نیز‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬این‭ ‬ریسك‭ ‬را‭ ‬پذیرفته‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬میدان‭ ‬شد؛‭ ‬باید‭ ‬تمام‭ ‬قوا‭ ‬تلاش‭ ‬نماید‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬سرمایه‭ ‬به‭ ‬سوددهی‭ ‬برسد،‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتی...

كیفیت تخم‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬داخلی
حیوانات خاص

نوغانداری‭ ‬از‭ ‬دیر‭ ‬باز‭ ‬بین‭ ‬ایرانیان‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬ریشه‭ ‬فرهنگی‭ ‬پوشش‭ ‬اقوام‭ ‬ایرانی‭ ‬جست‭.‬در‭ ‬باب‭ ‬اهمیت‭ ‬نوغانداری‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬همین‭ ‬بس‭ ‬كه‭ ‬جمشید‭ (‬پادشاه‭ ‬هخامنشی‭) ‬رواج‭ ‬و‭ ‬توسعه‭...

پرورش‭ ‬لاما‭ -‬شتر‭ ‬بی‌کوهان‭
حیوانات خاص

لاماها‭ ‬گونه‌هایی‭ ‬از‭ ‬شترسانان‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آمریکای‭ ‬جنوبی‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭. ‬لاماها‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬به‌طور‭ ‬گسترده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬اینکاها‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬بومیان‭ ‬رشته‭ ‬کوه‭ ‬آند‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حیوان‭ ‬بارکش‭ ‬و‭ ‬گوشتی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شدند‭.‬ ارتفاع‭ ‬بدن‭ ‬این‭ ‬حیوان‭ ‬تا‭ ‬شانه‌هایش‭...

arrow