موانع‭ ‬و‭ ‬راهکارهای‭ ‬توسعه‭ ‬کارآفرینی‭ ‬کشاورزی
بازاریابی، کارآفرینی و فضای مجازی

امروزه‭ ‬از‭ ‬کارآفرینی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬موتور‭ ‬حرکت‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود‭. ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬پتانسیل‌های‭ ‬بالقوه‭ ‬و‭ ‬فراوان،‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬نرخ‭ ‬بیکاری‭ ‬بالا‭ ‬رنج‭ ‬می‌برد‭. ‬ در‭ ‬واقع‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تلاش‌های‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬توسعه‭ ‬روستاها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شرایط‭ ‬نامساعد‭ ‬مالی...

شبکه‭ ‬اجتماعی، انتخابات‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬روستایی
بازاریابی، کارآفرینی و فضای مجازی

کاربرد‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گسترش‭ ‬است‭. ‬طبق‭ ‬اعلام‭ ‬مرکز‭ ‬آمار‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1395‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬21‭ ‬میلیون‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬سایت‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬فعالیت‭ ‬داشتند‭. ‬اغلب‭ ‬تحلیل‌گران،‭ ‬نفوذ‭ ‬شبکه‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬انتخاباتی‭ ‬شهری‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬اندکی‭ ‬از‭ ‬ساکنین‭ ‬روستا‭...

نقش بازاریابی‭ ‬دیجیتالی بر‭ ‬فروش‭ ‬کالا
بازاریابی، کارآفرینی و فضای مجازی

عصر‭ ‬کنونی،‭ ‬عصر‭ ‬تبادل‭ ‬اطلاعات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬رسانه‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬گستردگی،‭ ‬تأثیرات‭ ‬شگرفی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شکل‭ ‬گیری‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬بازاریابی‭ ‬اینترنتی‭ ‬و‭ ‬الکترونیکی‭ ‬خصوصا‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‌المللی...

راهکاری نوین در بازاریابی مواد غذایی
بازاریابی، کارآفرینی و فضای مجازی

امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی در پیشرفت اقتصادی اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را برعهده دارند. این بنگاه‌ها با بهره‌مندی از ویژگی‌هایی مانند نوآوری، گرایشات کارآفرینانه و اعمال فرآیندهای خلاقانه پدیده‌های بسیار ارزشمندی در ...

موانع‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬بازاریابی‭ ‬محصولات کشاورزی و راهکارها
بازاریابی، کارآفرینی و فضای مجازی

بازاریابی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬شامل‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬فرآیندهای‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬آن‌ها‭ ‬مواد‌غذایی‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬به‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬می‌رسد‭. ‬بازاریابی‭ ‬ضامن‭ ‬بقای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬فعالیت‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬خود‭ ‬تولید‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬ در‭ ‬واقع‭ ‬بدون‭ ‬شناخت‭ ‬بازار...

arrow