صنعت‭ ‬توليد‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون
صنعت دام و طیور و آبزیان

صنعت‭ ‬پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬325‭ ‬واحد‭ ‬پرورش‭ ‬بوقلمون‭ ‬گوشتي-داراي‭ ‬پروانه‭ ‬بهره‌برداري-و‭ ‬6‭ ‬واحد‭ ‬بوقلمون‭ ‬مولد‭ -‬فعال- ‬داراي‭ ‬توليد‭ ‬تقريبي‭ ‬21‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬بوقلمون‭ ‬مي‌باشد ...

عشایر نماد‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی
صنعت دام و طیور و آبزیان

عشایر‭ ‬استان‭ ‬اصفهان‭ ‬براساس‭ ‬سرشماری‭ ‬سال‭ ‬1387‭ -‬مركز‭ ‬آمار‭ ‬ایران‭- ‬متشكل‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬ایل‭ ‬بزرگ‭ ‬بختیاری،‭ ‬قشقایی‭ ‬و‭ ‬عرب‭ ‬جرقویه‭ ‬هستند‭. ‬عشایر‭ ‬ایل‭ ‬بختیاری‭ -‬با‭ ‬تعداد‭ ‬4090‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬24005‭ ‬نفر‭ ‬جمعیت‭ ‬،‭ ‬3‭/‬45‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬عشایر‭ ‬استان‭- ‬دوره‭ ‬ییلاقی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شهرستان‌های‭...

ماهی، اسیر‭ ‬ماه‭ ‬بودنش‭!‬
صنعت دام و طیور و آبزیان

در‭ ‬زمان‭ ‬تحویل‭ ‬سال‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬درگاه‭ ‬احدیت‭ ‬بهترین‌ها‭ ‬را‭ ‬خواستاریم،‭ ‬شاید‭ ‬خداوند‭ ‬دعای‭ ‬ماهی‭ ‬كوچكی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مظلومیت‭ ‬و‭ ‬تنگی‭ ‬تُنگ‭ ‬به‭ ‬محضر‭ ‬الهی‭ ‬شِكوه‭ ‬می‌كند‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬دعای‭ ‬ما‭ ‬بشنود‭.‬ به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬"گزارشگران‭ ‬سبز"‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬حرف‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬ماهی‭ ‬خیلی‭ ‬ریزِ‭ ‬راه‌راه‭ ‬...

وضعیت‭ ‬دامپروری‭ ‬در ایران
صنعت دام و طیور و آبزیان

زیربخش‭ ‬دامپروری‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تغذیه‭ ‬انسانی‭ ‬جزو‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬شاخه‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬نگرشی‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬جغرافیایی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬هر‭ ‬منطقه‭ ‬مدیریت‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬استعدادهای‭ ‬منطقه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬نوع‭ ‬آرایش‭ ‬كشت‭ ‬بهینه‭ ‬...

لزوم‭ ‬مصرف اسیدهای‭ ‬چرب در‭ ‬جیره‭ ‬غذایی
صنعت دام و طیور و آبزیان

شركت‭ ‬تعاونی‭ ‬دانش‌بنیان‭ ‬‮«‬كیمیا‭ ‬دانش‭ ‬الوند‮»‬‭ ‬كه‭ ‬متشكل‭ ‬از‭ ‬اساتید‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آموختگان‭ ‬جوان‭ ‬مراكز‭ ‬معتبر‭ ‬علمی‭ ‬كشور‭ ‬هستند‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1390‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬نسل‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬پودر‭ ‬چربی‭ ‬محافظت‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬برتر‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬تجاری‭ ‬‮«‬پرشیا‭ ‬فَت‮»‬‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬بخشی....‬

تغذیه در سلامت دام و طیور
صنعت دام و طیور و آبزیان

اولین‭ ‬گام‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬افزایش‭ ‬کیفی‭ ‬علوفه،‭ ‬غنی‌سازی‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬است‭. ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬تحت‭ ‬هر‭ ‬شرایطی‭ ‬باید‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ویتامین‌ها‭ ‬و‭ ‬افزودن‭ ‬دستی‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬مجاز...

اسرار‭ ‬سلامتی‭ ‬یک‭ ‬گله‭ ‬مرغ
صنعت دام و طیور و آبزیان

رشد‭ ‬توجه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬مقاومت‭ ‬میکروبی،‭ ‬وادار‭ ‬کردن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬مرغ‭ ‬برای‭ ‬یافتن‭ ‬راه‌هایی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حفظ‭ ‬سلامتی‭ ‬پرندگان‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬جهان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬کارشناسان‭ ‬تولید‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬تغذیه،‭ ‬دست‭ ‬یابی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬گوارشی‭ ‬سالم‭ ‬می‌دانند‭.‬..

arrow