بیم‌ها‭ ‬و‭ ‬امیدها
سیاستگذاری کشاورزی

در‭ ‬شماره‭ ‬گذشته،‭ ‬بختیاری‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬زینت‭ ‬بخش‭ ‬صفحه‌های‭ ‬مجله‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬توفیقات‭ ‬متعدد‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬خودكفایی‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همت‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬شكر،‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی،‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی...

شام‭ ‬و‭ ‬ناهار،‭ ‬هیچی
سیاستگذاری کشاورزی

در‭ ‬مرز‭ ‬۴۰‭ ‬سالگی‭ ‬انقلاب،‭ ‬هنگامی‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬بر‭ ‬طبل‭ ‬پیروزی‭ ‬می‌كوبید،‭ ‬ده‌ها‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬دسته‭ ‬و‭ ‬جناح‭ ‬و‭ ‬حزب‭ ‬و‭ ‬هیأت،‭ ‬درصدد‭ ‬آرایش‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كرسی‭ ‬وزارت‭ ‬نشاندن‭ ‬فرد‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬بودند...

مدیریت منابع‭ ‬آب‭ ‬کشاورزی
آب، خاک و سیستم های نوین آبیاری

رشد‭ ‬فزاینده‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬غذا،‭ ‬استفاده‭ ‬پایدار‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬ضروری‭ ‬می‌سازد‭. ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬سهم‭ ‬92‭ ‬درصدی،‭ ‬بزرگترین‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬ مدیریت‭ ‬اثربخش‭ ‬منابع‭ ‬آب...

چربیدن‭ ‬شرط‭ ‬عقل‭ ‬بر‭ ‬شرط‭ ‬نفر
سیاستگذاری کشاورزی

دکتر‭ ‬عبدالمهدی‭ ‬بخشنده،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬نهم‭ ‬آبان‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬مطبوعات،‭ ‬تخصصی‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بیست‌وسومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬خبر‭ ‬جدیدی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اختصاص‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ - ‬...

بلندگوهای‭ ‬بی‌باطری‭ ‬وزارتخانه
سیاستگذاری کشاورزی

فریادهای‭ ‬جارچی‌های‭ ‬دیروز،‭ ‬بلندگوها،‭ ‬آژیرها‭ ‬و‭ ‬مطبوعات،‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬امروز،‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اطلاع‌رسانی،‭ ‬توجه‭ ‬دادن‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬کردن،‭ ‬اصلاح‭ ‬مسیر‭ ‬و‭ ‬انحراف،‭ ‬بیدار‭ ‬کردن‭ ‬از‭ ‬خواب‭ ‬خرگوشی...

ضرورت‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی
سیاستگذاری کشاورزی

داد‭ ‬و‭ ‬ستد‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬تاریخی‭ ‬به‭ ‬درازای‭ ‬تمدن‭ ‬بشر‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬نیازهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شناخت‭ ‬برای‭ ‬برآورده‭ ‬نمودن‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬زد،‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬حاضر‭ ‬جزء‭ ‬لاینفک‭ ‬زندگی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کشورها‭ ‬پیوسته...

گنجینه‭ ‬20‭ ‬ساله شماره اول
سیاستگذاری کشاورزی

زمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مهرماه‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬اولین‭ ‬شماره‭ ‬نشری "‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت"‭ ‬به‭ ‬زیور‭ ‬چاپ‭ ‬آراسته‭ ‬شد؛‭ ‬شاید‭ ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬فکر‭ ‬می‌کرد‭ ‬که‭ ‬نشریه‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مباحث‭ ‬کارشناسی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬گاهاً‭ ‬...

گیاهی‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از یک‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬درآمد
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

گرایش‭ ‬عمومی‭ ‬جوامع‭ ‬به‭ ‬طب‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬داروهای‭ ‬گیاهی‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬معرفی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬کشور‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬و‭ ‬استفاده...

مرحمت‭ ‬فرموده‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬"مِس"‭ ‬کنید
سیاستگذاری کشاورزی

‬نرخ‭ ‬برابری‭ ‬ارز‭  ‬ - عمدتاً‭ ‬دلار‭ ‬آمریکای‭ ‬جهاندار -   ‬طی‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬700‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬ایضاء‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬دنباله‌روی‭ ‬خود‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬ مدیران‭ ‬تصمیم‌ساز‭ ‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کسب‌و‌کار...

گنجینه 20 ساله شماره دوم
سیاستگذاری کشاورزی

زمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مهرماه‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬اولین‭ ‬شماره‭ ‬نشری "‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت"‭ ‬به‭ ‬زیور‭ ‬چاپ‭ ‬آراسته‭ ‬شد‭ ‬شاید‭ ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬فکر‭ ‬می‌کرد‭ ‬که‭ ‬نشریه‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مباحث‭ ‬کارشناسی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬گاهاً‭ ‬بتواند...

نقش بازاریابی‭ ‬دیجیتالی بر‭ ‬فروش‭ ‬کالا
بازاریابی، کارآفرینی و فضای مجازی

عصر‭ ‬کنونی،‭ ‬عصر‭ ‬تبادل‭ ‬اطلاعات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬رسانه‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬گستردگی،‭ ‬تأثیرات‭ ‬شگرفی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شکل‭ ‬گیری‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬بازاریابی‭ ‬اینترنتی‭ ‬و‭ ‬الکترونیکی‭ ‬خصوصا‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‌المللی...

ایرانی، چای ایران بنوش
صنایع غذایی

دوستی با تأکید بر اینکه شما به چای ایرانی تعصب دارید علت مصرف دائمی چای ایرانی را از من سؤال کرد، در پاسخ توضیح دادم که چون در باغات چای و کارخانجات چای‌سازی کشورهای مختلف جهان حضور داشته‌ام، این موجب شده که اگر هوس چای کردم و چای ایرانی داشتم...

راهکاری نوین در بازاریابی مواد غذایی
بازاریابی، کارآفرینی و فضای مجازی

امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی در پیشرفت اقتصادی اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را برعهده دارند. این بنگاه‌ها با بهره‌مندی از ویژگی‌هایی مانند نوآوری، گرایشات کارآفرینانه و اعمال فرآیندهای خلاقانه پدیده‌های بسیار ارزشمندی در ...

الگوی کشت دانمارک، مناسب ایران
سیاستگذاری کشاورزی

بخش‭ ‬اعظم‭ ‬خاک‭ ‬کشور‭ ‬43‭ ‬هزار‭ ‬کیلومتری‭ ‬دانمارک‭ ‬را‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭ ‬زیرا‭ ‬خاک‭ ‬اصلی‭ ‬دانمارک،‭ ‬سرزمینی‭ ‬فاقد‭ ‬کوهستان‭ ‬است‭. ‬ مردمان‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬حدود‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬کشاورزی،‭ ‬دامداری‭ ‬را‭ ‬تجربه...

arrow