دهقانان‭ ‬فداكار‭ ‬هم‭ ‬پير‭ ‬مي‌شوند
سیاستگذاری کشاورزی

قريب‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬مرتب‭ ‬در‭ ‬بوق‭ ‬و‭ ‬كرنا‭ ‬ميكنيم،‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬تأمين‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي،‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬توليد‭ ‬ناخالص‭ ‬ملي،‭ ‬26‭ ‬درصد‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬110‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬انواع‭ ‬محصول‭ ‬زراعي

نقش کشاورزی‭ ‬پایدار
سیاستگذاری کشاورزی

کشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬یک‭ ‬شاخه‭ ‬مهم‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رویکرد‭ ‬مناسب‭ ‬قرن‭ ‬21‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬پایداری‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬مهم‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬قشر‭ ‬عظیمی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬سوم‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است...

کشاورزی‭ ‬دقیق
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬روزافزون‭ ‬جمعیت‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬افراد‭ ‬برای‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬گرسنگی‭ ‬در‭ ‬جهان‌،‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬به‌طور‭ ‬کلی‭ ‬علم‭ ‬کشاورزی‭ ‬اهمیت‭ ‬روزافزونی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬علوم‭ ‬مطرح...

ضرورت توجه به وضعیت آب
آب، خاک و سیستم های نوین آبیاری

کشور‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬بارشی‭ ‬معادل‭ ‬متوسط‭ ‬بارش‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬بارش‭ ‬آسیا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬کم‌‭ ‬آب‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬میزان‭ ‬سرانه‭ ‬آب‭ ‬سالانه‭ ‬از‭ ‬5500‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1355‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬1700‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1385‭ ‬رسیده...

چرایی‭ ‬عدم‭ ‬توسعه مکانیزاسیون
مکانیزاسیون

در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬کشاورزی‭ ‬اساس‭ ‬و‭ ‬محور‭ ‬کار‭ ‬شود‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬داخلی‭ ‬می‌توان‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬وسیله‭ ‬می‌توان‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬تک‭ ‬محصولی‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬صادرات‭ ‬...

فناوری‭ ‬نانو‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬کشاورزی
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬فناوری‭ ‬زیستی‭ ‬و‭ ‬فناوری‌‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬همگرایی‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬فناوری‭ ‬نانو‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬با‭ ‬همگرایی‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬فناوری،‭ ‬مرحله‭ ‬توسعه‭ ‬سریع‭ ‬نوآوری‌های‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭...

تفاله‭ ‬مرکبات در‭ ‬تغذیه‭ ‬دام
صنعت دام و طیور و آبزیان

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهميت‭ ‬ضايعات‭ ‬کشاورزي -  ‭‬از‭ ‬جمله‭ ‬تفاله‭ ‬مرکبات -  ‬در‭ ‬چرخه‭ ‬کشاورزي‭ ‬و‭ ‬اهميت‭ ‬استفاده‭ ‬صحيح‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬چرخه‭ ‬در‭ ‬نشريه‭ ‬شماره‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گذرا‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬نوذري،‭ ‬توليدکننده...

درك‭ ‬چرخه‭ ‬كربن
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

امروزه‭ ‬معضلات‭ ‬زيست‭ ‬محيطي‭ ‬فراواني‭ ‬د‌ر‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬د‌ارد‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬آلود‌گي‭ ‬آب‌،‭ ‬آلود‌گي‭ ‬و‭ ‬فرسايش‭ ‬خاك‌،‭ ‬آلود‌گي‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬ريزگرد‌ها،‭ ‬همچنين‭ ‬تغييرات‭ ‬جهاني‭ ‬اقليم‭ ‬و‭ ‬گرمايش‭ ‬جهاني‭ ‬اشاره‭ ‬كرد؛‭ ‬كه‭ ‬همگي‭ ‬ناشي...

موانع‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬بازاریابی‭ ‬محصولات کشاورزی و راهکارها
بازاریابی، کارآفرینی و فضای مجازی

بازاریابی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬شامل‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬فرآیندهای‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬آن‌ها‭ ‬مواد‌غذایی‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬به‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬می‌رسد‭. ‬بازاریابی‭ ‬ضامن‭ ‬بقای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬فعالیت‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬خود‭ ‬تولید‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬ در‭ ‬واقع‭ ‬بدون‭ ‬شناخت‭ ‬بازار...

شمای‭ ‬کلی‭ ‬دام‭ ‬سبک
صنعت دام و طیور و آبزیان

دام‭ ‬سبک‭ ‬علی‌رغم‭ ‬تقاضای‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬افق‭ ‬صادراتی‭ ‬روشن‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬یک‭ ‬راه‭ ‬طولانی‭ ‬است،‭ ‬راهی‭ ‬که‭ ‬دام‭ ‬سنگین‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬قرن‭ ‬پیش‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬ توسعه‭ ‬صنعتی‭ ‬واحدهای‭ ‬پرورشی‭ ‬...

arrow