آخرین‭ ‬حلقه‭ ‬تولید‭ ‬بسته‌ بندی
صنایع غذایی

صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬ایران‭ ‬صنعتی‭ ‬دیرین‭ ‬و‭ ‬قدیمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سال‌های‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‭ ‬آن‭ ‬می‌گذرد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬اشتغال‭ ‬دارند‭...

اسانس‌ها؛ خمیرمایه‭ ‬معطرسازی
صنایع غذایی

چندین‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬اسانس‭ ‬برای‭ ‬معطرسازی،‭ ‬مصارف‭ ‬دارویی‭ ‬و‭ ‬غذایی‭ ‬مشغول‭ ‬هستند‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬تمامی‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬توسعه‭ ‬داده‌اند... ‬

بابا‭ ‬نان‭ ‬داد اما‭ ‬چه‭ ‬جوری
سیاستگذاری کشاورزی

حال‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬ما‭ ‬خوب‭ ‬نیست،‭ ‬یعنی‭ ‬اصلا‭ ‬خوب‭ ‬نیست‭! ‬همچون‭ ‬بیمار‭ ‬محتضری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گرفتار‭ ‬چند‭ ‬بیماری‭ ‬‮«‬خاص‮»‬‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رها‭ ‬كردنش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬عذاب‌آور‭ ‬و‭ ‬جان‌فرسا‭ ‬باید‭ ‬دستگاه‭ ‬...

تخریب ها به کام کیست
سیاستگذاری کشاورزی

یك‭ ‬كلیك‭ ‬و‭ ‬جستجو‭ ‬در‭ ‬سایت‌ها‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬تقریباَ‭ ‬سالانه‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬مسكونی‭ ‬و‭ ‬سوله،‭ ‬سالن،‭ ‬ویلا‭ ‬و‭... ‬در‭ ‬روستاها،‭ ‬مراتع،‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬مناطق‭ ‬جنگلی‭ ‬و‭ ‬كوهستانی‭ ‬و‭ ‬حریم‭ ‬منابع‭ ‬ملی‭ ‬و‭... ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬...

زنده یاد سند چشم انداز
سیاستگذاری کشاورزی

"مرحومِ‭ ‬آرشیو‭ ‬مكان"‌‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1385‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬گشود‭. ‬خروارها‭ ‬نقل‌ونبات‭ ‬بر‭ ‬سرش‭ ‬ریختند‭. ‬جشن‭ ‬تولد‭ ‬برایش‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬اعاظم‭ ‬و‭ ‬اكابر‭ ‬فلات‭ ‬ایران‭ ‬بسیار‭ ‬در‭ ‬محاسنش‭ ‬سخنرانی‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬شعر‭ ‬سرودند...‬

arrow