2019-04-11
نمایشگاه ایران سبز

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران سبز 

باغبانی، صنعت گلخانه سازی، نهاده های کشاورزی، ماشین آلات، گل و گیاه و صنایع وابسته 

زمان : 22 الی 24 فروردین ماه 1398 

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

ساعت بازدید: 10 الی 18 

سالن : 38

arrow