اخبار و رویدادهای کشاورزی
تفاهم‭ ‬امضاء‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬ايران

مروری‭ ‬بر‭ ‬كنفرانس؛ ایران‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬رشد‭ ‬برای‭ ‬یك‭ ‬بازار‭ ‬بزرگ‭ ‬

ایتالیا:‬‭ ‬تفاهم‭ ‬امضاء‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬ایران همچنان‭ ‬معتبر‭ ‬است؛ حتی‭ ‬اگر‭ ‬امریكا‭ ‬نخواهد

این‭ ‬كنفرانس‭ ‬17‭ ‬اسفند‭ ‬96‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬میلان‭ ‬ایتالیا‭ ‬توسط‭ ‬كنفدراسیون‭ ‬صنایع‭ ‬ایتالیا((‬ASSOLOMBARDIA‬،‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایتالیا‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬میلان‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬حقوقی‭ ‬دِ‭ ‬كپوآ‭ ‬و‭ ‬همكاران‭(‬deCAPOA & PARTNERS) ‬خوش‭ ‬آمدگویی‭ ‬خانم‭ ‬جولیا‭ ‬رِپِتو‭ ‬مسئول‭ ‬بین‌الملل‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬خارجی‭ ‬كنفدراسیون‭ ‬صنایع‭ ‬ایتالیا‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬پذیرای‭ ‬شركت‌های‭ ‬ایتالیایی‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬بازرگانی‭ ‬با‭ ‬ایران،‭ ‬تجار‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬ایرانی،‭ ‬وكلا‭ ‬و‭ ‬بانكداران‭ ‬بود‭.‬
جولیا‭ ‬رِپِتو‭ ‬با‭ ‬معرفی‭ ‬آقای‭ ‬“پیر‭ ‬لوئیجی‭ ‬داگاتا”‭ ‬دبیر‭ ‬كل‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایتالیا‭ ‬و‭ ‬ایران،‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬هدف‭ ‬دبیركل‭ ‬آغاز‭ ‬همكاری‭ ‬با‭ ‬سازمان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬كمكهای‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬ایران (‭ ‬Organization‭ ‬for‭ ‬investment‭ ‬economic‭ ‬and‭ ‬technical‭ ‬assistance‭ ‬of‭ ‬Iran‭(‬OIETAI  ‬است‭.‬
لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چندی‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬18‭ ‬ژانویه‭ ‬2018،‭ ‬توافق‌نامه‌ای‭ ‬نیز‭ ‬میان‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬همتای‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایتالیا‭ ‬به‭ ‬امضای‭ ‬طرفین‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬به‌منظور‭ ‬ایجاد‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شركت‌های‭ ‬ایتالیایی‭ ‬با‭ ‬شركت‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬بخش‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬
سپس‭ ‬“پیر‭ ‬لوئیجی‭ ‬داگاتا”‭ ‬دبیر‭ ‬كل‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایتالیا‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬این‭ ‬كنفرانس‭ ‬تشكر‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬در‭ ‬نشریات‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬موضوع‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬شادی‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2015‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬امضای‭ ‬برجام‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬زایل‭ ‬كرد‭. ‬صحبت‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬چگونگی‭ ‬سرنوشت‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬ما‭ ‬تفاهم‌نامه‌ای‭ ‬كه‭ ‬امضا‭ ‬كرده‌ایم‭ ‬همچنان‭ ‬معتبر‭ ‬است‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬نرساند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تحریم‌های‭ ‬جدیدی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اضافه‭ ‬شود‭. ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دهه‌ها‭ ‬موقعیت‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬آمریكا‭ ‬جداست‭. ‬ایتالیا‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬روابط‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬پیدا‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬
ایتالیا‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬كشورهایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تفاهم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬25‭-‬27‭ ‬میلیارد‭ ‬یورو‭ ‬امضا‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬قراردادهای‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭. ‬كه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬روحانی‭ ‬سفری‭ ‬به‭ ‬ایتالیا‭ ‬و‭ ‬رنزی‭ ‬سفری‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬داشتند‭. ‬تمام‭ ‬این‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬موسسات‭ ‬و‭ ‬شركت‌های‭ ‬ایتالیایی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬2016‭ ‬و‭ ‬2017‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬بیشتر‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬مشكل‭ ‬مسدود‭ ‬شدن‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بانك‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مواجه‭ ‬شدند‭. ‬به‌ویژه‭ ‬كسانی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬وام‭ ‬استقاده‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‌دنبال‭ ‬ارائه‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬گشتیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬یك‭ ‬شركت‭ ‬متخصص‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬“سرمایه‌گذاری‭ ‬جهانی‭ ‬ایتالیا”‭ ‬Italia Global Investment‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گارانتی‭ ‬متقابل‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬پروژه‌هایی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬گارانتی‭ ‬شده‌،‭ ‬می‌پردازد‭. ‬
در‭ ‬پایان‭ ‬آقای‭ ‬داگاتا‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬توضیحاتی‭ ‬درباره‭ ‬فعالیت‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایتالیا‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬پرداخت‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1998‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شركت‌های‭ ‬ایتالیایی‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬كار‭ ‬كنند،‭ ‬حمایت‭ ‬می‌كند‭. ‬از‭ ‬سال‭ ‬2003‭ ‬این‭ ‬اتاق‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬ایتالیا‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬شناخته‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬به‌عنوان‭ ‬تنها‭ ‬سازمان‭ ‬رسمی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬روابط‭ ‬اقتصادی‭ ‬میان‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬فعالیت‭ ‬نماید‭. ‬همچنین‭ ‬كاتالوگی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬این‭ ‬اتاق‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬شركت‌كنندگان‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬
موسوی‭ ‬كنسول‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬میلان‭:‬
آینده‭ ‬درخشان‭ ‬وموفقی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انتظار‭ ‬نشسته‌ایم
سپس‭ ‬موسوی‭ ‬سركنسول‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬میلان‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬این‭ ‬كنفرانس‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬میان‭ ‬دوكشور‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬روابط‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ایتالیا‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬بیشترین‭ ‬كارآمدی‭ ‬خود‭ ‬رسیده‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬همكاری‌ها‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬ادامه‭ ‬همكاری‌ها‭ ‬بالاخص‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬درخشان‭ ‬و‭ ‬موفقی‭ ‬به‭ ‬انتظار‭ ‬نشسته‌ایم‭.‬
بعد‭ ‬از‭ ‬توافق‭ ‬5‭+‬1‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬آقای‭ ‬روحانی‭ ‬به‭ ‬ایتالیا‭ ‬كه‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬امضاء‭ ‬29‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬سفر‭ ‬آقای‭ ‬رنزی‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬ایتالیا‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬بودیم‭ ‬كه‭ ‬19‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬امضای‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬رسید‭ ‬تا‭ ‬همكاری‌ها‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬دو‭ ‬طرفه‭ ‬این‭ ‬كشورها‭ ‬به‭ ‬تحكیم‭ ‬بیشتری‭ ‬برسد‭.‬
اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ایتالیا‭ ‬همپوشانی‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬داریم‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬همكاریها‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬روال‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬كند‭.‬
12‭ ‬پروژه‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬منعقد‭ ‬شده
در‭ ‬ادامه‭ ‬محمد‭ ‬مهدی‭ ‬دالوند‭ ‬معاونت‭ ‬مدیر‭ ‬دفتر‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬ایران ‬OIETAI  ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬اسلاید‌های‭ ‬موثری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬این‭ ‬پروسه،‭ ‬نحوه‭ ‬ضمانت‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬پروژه‌هایی‭ ‬كه‭ ‬حمایت‭ ‬خارجی‭ ‬دریافت‭ ‬می‌كنند‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬5‭ ‬ساله‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬سال‌های‭ ‬2017‭ ‬تا‭ ‬2021‭ ‬طرح‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬تأمین‭ ‬بودجه‌ای‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬FDI،‭ ‬موافقت‌نامه‌های‭ ‬قراردادی‭ ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬اعتباری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬جمعا‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬تشكیل‭ ‬می‌دهد‭. ‬
پس‭ ‬از‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬300‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬تأیید‭ ‬رسید‭ ‬كه‭ ‬272‭ ‬پروژه‌‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬28‭ ‬پروژه‌‭ ‬دارای‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬بودند.  ‬ارزش‭ ‬این‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬خارجی‭ ‬حدود‭ ‬22‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬آمریكا‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬انرژی ‬96‭ ‬پروژه‬،‭ ‬مخابرات‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل ‬13‭ ‬پروژه‬،‭ ‬خدمات ‬39‭ ‬پروژه، ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز 6‭ ‬پروژه، ‬صنایع ‬129‭ ‬پروژه‬،‭ ‬كشاورزی ‬12‭ ‬پروژه ‬و‭ ‬معادن‬5‭ ‬پروژه ‬است‭.‬
ایتالیا‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬7‭ ‬پروژه‭ ‬از‭ ‬300‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پتانسیل‭ ‬روابط‭ ‬دو‭ ‬كشور،‭ ‬امید‭ ‬به‭ ‬همكاری،‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬گسترده‌تری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬داریم‭.‬
این‭ ‬7‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬165‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬جای‭ ‬تعجب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مخابرات‌،‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل،‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬ایتالیا‭ ‬می‌تواند‭ ‬حمایت‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تكنولوژی‭ ‬بالا‭ ‬برخوردار‭ ‬است،‭ ‬هنوز‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ای‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نكرده‭ ‬است‭. ‬سپس‭ ‬نحوه‭ ‬ضمانت‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬حمایت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬دریافت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬شرایطی‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬شركتهای‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود،‭ ‬تشریح‭ ‬شد‭. ‬
داوود‭ ‬طبرسا‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬خارجی‭ ‬استان‭ ‬گلستان‭: ‬
استان‭ ‬گلستان
پل‭ ‬ارتباطی‭ ‬اروپا‭ ‬با‭ ‬كشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬مركزی‭ ‬
داوود‭ ‬طبرسا،‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬سرمایه‌گذاریهای‭ ‬خارجی‭ ‬استان‭ ‬گلستان‭ ‬سخنران‭ ‬بعدی‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬معرفی‭ ‬این‭ ‬استان،‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬موقعیت‌های‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬مستعد‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬كشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬شرقی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬تشریح‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬موقعیت‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬پل‭ ‬ارتباطی‭ ‬با‭ ‬كشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬مركزی‭ ‬پرداخت‭.‬
آنتونیو‭ ‬دِ‭ ‬كپوآ‭:‬
مشكل‭ ‬بزرگ‭ ‬برای‭ ‬همكاری‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬روابط‭ ‬بانكی‭ ‬است‭ ‬
آنتونیو‭ ‬دِ‭ ‬كپوآ‭ ‬وكیل‭ ‬از‭ ‬گروه‭ ‬حقوقی‭ ‬دِ‭ ‬كپوآ‭ ‬از‭ ‬افرادی‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬كنفرانس‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬سخنانی‭ ‬چند‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬نماینده‭ ‬سازمان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬ایتالیا‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬به‌عنوان‭ ‬اولین‭ ‬كشور‭ ‬اروپایی‭ ‬و‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬امضا‭ ‬شده‭ ‬میان‭ ‬طرفین‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬یك‭ ‬ضمانت‭ ‬برای‭ ‬قرارداد‭ ‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬یورویی‭ ‬امضا‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬پروژه‌های‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬یادآوری‭ ‬كرد‭. ‬این‭ ‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬قرارداد‭ ‬برای‭ ‬صنایع‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬زیرساخت‌ها،‭ ‬صنایع‭ ‬شیمیایی،‭ ‬صنایع‭ ‬مكانیكی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬صنایع‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ایران‭ ‬تمام‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭. ‬مشكل‭ ‬بزرگ‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬همكاری‭ ‬روابط‭ ‬بانكی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬نرسیده‭ ‬و‭ ‬شركت‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بابت‭ ‬رنج‭ ‬می‌برند‭. ‬
دسترسی‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬مصر400‭ ‬میلیون‭ ‬نفری‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ایران
آنتونیو‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یك‭ ‬بازار‭ ‬85‭ ‬میلیون‭ ‬نفری،‭ ‬بلكه‭ ‬با‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتن‭ ‬جمعیت‭ ‬كشورهای‭ ‬اطراف‭ ‬و‭ ‬امكان‭ ‬صادرات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬این‭ ‬كشور،‭ ‬برای‭ ‬یك‭ ‬بازار‭ ‬400‭ ‬میلیون‭ ‬نفری‭ ‬نام‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬سیاه‭ ‬نیست‭. ‬آنتونیو‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬شركت‌های‭ ‬ایتالیایی‭ ‬تأكید‭ ‬كرد‭ ‬به‭ ‬تفاوت‭ ‬قوانین‭ ‬در‭ ‬ایتالیا‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬توجه‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬دچار‭ ‬مشكل‭ ‬نشوند‭.‬
داریو‭ ‬گرجی‭:‬
موقعیت‭ ‬جالب‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اقتصادی
داریو‭ ‬گرجی‭ ‬كه‭ ‬ایرانی‭ ‬ایتالیایی‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬گروه‭ ‬حقوقی‭ ‬دِ‭ ‬كپوآ‭ ‬بر‭ ‬موقعیت‭ ‬جالب‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬جغرافیایی‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬كشورهای‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬سو‭ ‬و‭ ‬كشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬تأكید‭ ‬كرد‭.‬ نكته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬دیگر‭ ‬اینكه‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬سال‌های‭ ‬70‭-‬1960‭ ‬میلادی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬10‭ ‬كشور‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬كشورهایی‭ ‬از‭ ‬شوروی‭ ‬سابق‭ ‬مثل‭ ‬قزاقستان،‭ ‬تركمنستان،‭ ‬آذربایجان‭ ‬با‭ ‬اقتصاد‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تركیه‭ ‬و‭ ‬پاكستان‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬اعضاء‭ ‬سازمان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬تشكیل‭ ‬می‌دهند‭ ‬كه‭ ‬تشكیلات‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬مهم‭ ‬آن‌ها‭ ‬برداشتن‭ ‬گمرك‭ ‬میان‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬كشورهاست‭. ‬
غمخوار‭ ‬اردبیلی‭:‬
همكاری‭ ‬بانك‭ ‬"مونته‭ ‬دی‭ ‬پچاسكییه‭ ‬سیيِنا"‭ ‬ی‭ ‬ایتالیا
و‭ ‬بانك‭ ‬سپه‭ ‬ایران‭ ‬
فرامرز‭ ‬غمخوار‭ ‬اردبیلی‭ ‬مدیریت‭ ‬بانك‭ ‬سپه‭ ‬شعبه‭ ‬رم‭- ‬ایتالیا‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬سخنرانان‭ ‬كنفرانس‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬گفت‭: ‬شركت‌های‭ ‬ایتالیایی‭ ‬كه‭ ‬تمایل‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬كنند،‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬بانك‭ ‬مونته‭ ‬دی‭ ‬پاسكی‭ ‬یه‭ ‬سیيِنا،‭ ‬گارانتی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اعتبارات‭ ‬دریافت‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬بدین‭ ‬وسیله‭ ‬ارتباط‭ ‬اقتصادی‭ ‬مطمئنی‭ ‬میان‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬برقرار‭ ‬شود‭.‬
نماینده‭ ‬بانك‭ ‬ایتالیایی‭:‬
مقررات‭ ‬اروپا‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬می‌كنیم،‭ ‬مشتریان‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬می‌كنیم
ماریو‭ ‬دِ‭ ‬لوكا‭ ‬از‭ ‬بانك‭ ‬مونته‭ ‬دی‭ ‬پاسكی‭ ‬یه‭ ‬سیيِنا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سخنرانی‭ ‬غمخوار‭ ‬اردبیلی‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬بانك‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬اینكه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬نیویورك‭ ‬شعبه‌ای‭ ‬هم‭ ‬داریم،‭ ‬همیشه‭ ‬سعی‭ ‬كرده‌ایم‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬مشتریان‭ ‬خود‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬مهیا‭ ‬كنیم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مقررات‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اوپك‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬نماییم‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تعلیق‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬در‭ ‬2016،‭ ‬با‭ ‬بانك‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬وارد‭ ‬مذاكره‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بانك‭ ‬سپه‭ ‬كه‭ ‬بانك‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬بانك‭ ‬سامان‭ ‬كه‭ ‬بانك‭ ‬خصوصی‭ ‬می‌باشد‭ ‬به‭ ‬نتایجی‭ ‬دست‭ ‬یافتیم‭.‬ برای‭ ‬تأیید‭ ‬شرایط‭ ‬یك‭ ‬شركت‭ ‬ایرانی‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬بانكی،‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬تأیید‭ ‬اعتبار‭ ‬نامه‭ ‬ایرانی‭ ‬توسط‭ ‬بانك‭ ‬سپه‭ ‬شعبه‭ ‬رم‭ ‬تأكید‭ ‬می‌كنیم‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬بانك‭ ‬سال‌های‭ ‬زیادی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ایتالیا‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭. ‬سعی‭ ‬كردیم‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬رضایت‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬و‭ ‬كم‭ ‬كردن‭ ‬ریسك‭ ‬برای‭ ‬شركت‌ها،‭ ‬كارمزد‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬شركت‌ها‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیریم‭. ‬
استفانو‭ ‬مارگاریا‭:‬
خدمات‭ ‬بیمه‭ ‬برای‭ ‬شركت‌های‭ ‬ایرانی
در‭ ‬آخرآقای‭ ‬استفانو‭ ‬مارگاریا‭ ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬گروه‭ ‬مشاور‭ ‬PICO‭ ‬كه‭ ‬بیمه‭ ‬معاملات‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬به‭ ‬چگونگی‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬خود‭ ‬پرداخت‭. ‬حمایتی‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬این‭ ‬بیمه‭ ‬برای‭ ‬شركت‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬می‌تواند‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭ ‬90‭ ‬روز‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.¬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۵ و ۲۱۶ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow