اخبار و رویدادهای کشاورزی
ترجمه‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬فرا مرزي

ترجمه‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬فرا مرزي
مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوريان

صبح‭ ‬روز‭ ‬سه‌شنبه،‭ ‬سي‌ام‭ ‬آبان‭ ‬امسال،‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬پنجمين‭ ‬كنگره‭ ‬سراسري‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬اعلام‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬توان‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬تأمين‭ ‬موادغذايي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كرد‭.‬ وي‭ ‬تأكيد‭ ‬نمود‭ ‬‮«‬لازم‭ ‬نيست‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬بكاريم‮»‬‭. ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬شايد‭ ‬تأييد‭ ‬دكترين‭ ‬دكتر‭ ‬عيسي‭ ‬كلانتري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬معتقد‭ ‬است،‭ ‬بايد‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬اقتصادي‭ ‬تعيين‌كننده‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬باشد‭. ‬روحاني‭ ‬حتي‭ ‬اظهار‭ ‬كرد‭: ‬با‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬توليدات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬كنيم‭.‬ اخيراً‌‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬6هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضي‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشور‭ ‬افريقايي‭ ‬غنا‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬محصول‭ ‬اجاره‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬ اينها‭ ‬و‭ ‬دهها‭ ‬خبر،‭ ‬شايعه،‭ ‬حكايت‭ ‬و‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬ديگر‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬كارشناسان‭ ‬مجله‭ ‬دام،‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گزارشي‭ ‬تهيه‭ ‬نمايند‭ ‬كه‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬آن‭ ‬جلب‭ ‬مي‌كنيم‭.‬
كشاورزان‭ ‬و‭ ‬سرمايه‌گذاران‭ ‬63‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬ساليان‭ ‬گذشته‭ ‬عمليات‭ ‬كشاورزي‭ ‬فراسرزميني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بيش‭ ‬از‭  ‬43‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬آمادگي‭ ‬همكاري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬را‭ ‬داشتند،‭ ‬آغاز‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬شاخص‭ ‬و‭ ‬فاكتور‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬استراتژي‭ ‬براي‭ ‬تأمين‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي‭ ‬جامعه‭ ‬خويش‭ ‬حساب‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش،‭ ‬اهميت‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬داده‌اند‭.‬ با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تغييرات‭ ‬شرايط‭ ‬اقليمي،‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژيك‭ ‬و‭ ‬اساسي‭ ‬توسط‭ ‬اشخاص‭ ‬حقيقي‭ ‬و‭ ‬حقوقي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور،‭ ‬چنين‭ ‬پروژه‌هايي‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬طرح‌هاي‭ ‬برنامه‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتي‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬اهميت‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
چندي‭ ‬پيش‭ ‬وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬اعلام‭ ‬كرد،‭ ‬دولت‭ ‬يازدهم‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬كمبود‭ ‬منابع‭ ‬آبي،‭ ‬طرح‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬براي‭ ‬برخي‭ ‬كالاها‭ ‬از‭ ‬جمله؛‭ ‬ذرت‭ ‬دانه‌اي‭ ‬و‭ ‬دانه‌هاي‭ ‬روغني‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدي‭ ‬پيگيري‭ ‬مي‌كند‭.‬
محمود‭ ‬حجتي‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬دولت‭ ‬يازدهم‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬800‭ ‬هزار‭ ‬تا‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬هكتار‭ ‬زمين‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬براي‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬ايران‭ ‬تاييد‭ ‬و‭ ‬قرارداد‭ ‬آنها‭ ‬منعقد‭ ‬شد-‬گرچه‭ ‬حجتي‭ ‬نامي‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬هدف‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬اراضي‭ ‬نهايي‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬تفكيك‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬قرارداد‭ ‬اشاره‌اي‭ ‬نكرد‭.-‬
به‭ ‬گفته‭ ‬وي،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عرصه‌هاي‭ ‬آبي‭ ‬و‭ ‬خاكي‭ ‬كشور،‭ ‬شايد‭ ‬نتوانيم‭ ‬براي‭ ‬خودكفايي‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬عرصه‌ها‭ ‬اتكا‭ ‬كنيم‭ ‬زيرا‭ ‬براي‭ ‬برخي‭ ‬محصولات‭ ‬همچون‭ ‬ذرت‭ ‬دانه‌اي،‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬پيشرو‭ ‬بودن‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طيور‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬ديگر‭ ‬صنايع،‭ ‬تقاضاي‭ ‬روزافزوني‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬ صورت‭ ‬جلسه‭ ‬هيات‭ ‬وزيران‭ ‬در‭ ‬فروردين‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬كشت‭ ‬فرا‭ ‬سرزميني‭ ‬و‭ ‬ابلاغيه‭ ‬اين‭ ‬صورت‭ ‬جلسه‭ ‬به‭ ‬استان‌ها،‭ ‬بسترسازي‭ ‬مناسب‭ ‬براي‭ ‬حضور‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬سرمايه‌گذاران‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬هدف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اولويت‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬مطالعاتي‭ ‬و‭ ‬اجرايي‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬ نتايج‭ ‬مطالعات‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬وجود‭ ‬پتانسيل‌هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬كه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬كشت‭ ‬گندم،‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬دانه‌هاي‭ ‬روغني‭ ‬در‭ ‬جمهوري‭ ‬قزاقستان‭ ‬هيچ‌گونه‭ ‬محدوديت‭ ‬خاصي‭ ‬ندارد‭. ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬كشورهاي‭ ‬هدف‭ ‬نيز‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬قوت‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رابطه‭ ‬دارند‭. ‬گرچه‭ ‬آمار‭ ‬وزير‭ -‬800‭ ‬هزار‭ ‬الي‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬هكتار‭ ‬اراضي‭ ‬زير‭ ‬كشت‭ ‬در‭ ‬طرح‌هاي‭ ‬فراسرزميني‭- ‬مبناي‭ ‬دقيقي‭ ‬ندارد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬كشاورزي‭ ‬فراسرزميني‭ ‬بطور‭ ‬خلاصه‭ ‬و‭ ‬اجمالي‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬ذيل‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭:‬
1‭-‬‭ ‬تشكيل‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬تخصصي‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آب،‭ ‬خاك،‭ ‬زراعت،‭ ‬ماشين‌ها‭ ‬و‭ ‬بازرگاني
2‭-‬‭ ‬انعقاد‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬مهندسين‭ ‬مشاور‭ ‬براي‭ ‬مطالعات‭ ‬كشورهاي‭ ‬هدف‭ ‬در‭ ‬كشاورزي‭ ‬فراسرزميني
3‭-‬‭ ‬تهيه‭ ‬طرح‌هاي‭ ‬توجيهي‭ ‬و‭ ‬برگزاري‭ ‬جلسات‭ ‬با‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬سرمايه‌گذاران‭ ‬ايراني
4‭-‬‭ ‬آمادگي‭ ‬براي‭ ‬دريافت‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬اراضي‭ ‬ديم‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬قزاقستان
5‭-‬‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬آغاز‭ ‬برداشت‭ ‬محصولات‭ ‬كشت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعي‭ ‬94-95
6‭-‬‭ ‬برگزاري‭ ‬جلسات‭ ‬كارشناسي‭ ‬با‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬مشاورين‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬تخصصي
7‭-‬‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬جمله؛‭ ‬اوكراين،‭ ‬گرجستان،‭ ‬روسيه،‭ ‬غنا‭ ‬و‭ ‬‭...‬
سازمان‭ ‬خاصي،‭ ‬هدايت‌كننده‭ ‬كشت‌هاي‭ ‬فراسرزميني‭ ‬نيست
مهندس‭ ‬حسيني‭ ‬فر،‭ ‬معاون‭ ‬اسبق‭ ‬امور‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬زيربنايي‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬معدود‭ ‬مديراني‭ ‬كه‭ ‬تجارب‭ ‬دقيقي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬دارد،‭ ‬درباره‭ ‬ميزان‭ ‬عملياتي‭ ‬شدن‭ ‬مصوبه‭ ‬كشت‌هاي‭ ‬فراسرزميني‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬هماهنگ‌كننده‭ ‬و‭ ‬ناظر‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬كشت‌هاي‭ ‬فراسرزميني‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬خصوصي‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭. ‬اين‭ ‬تشكيلات‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬حقوقي،‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬حمايت‭ ‬و‭ ‬راهنمايي‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مصوبه‭ ‬كشت‌هاي‭ ‬فراسرزميني‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدي‭ ‬عملياتي‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬افزود‭: ‬البته‭ ‬بايد‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬شركت‌هايي‭ ‬كه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مجري‭ ‬برگزيده‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬بايد‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬شناخت‭ ‬كافي‭ ‬از‭ ‬كشاورزي‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬هدف،‭ ‬احاطه‭ ‬كامل‭ ‬به‭ ‬قوانين‭ ‬و‭ ‬شرايط‭ ‬برون‭ ‬مرزي‭ ‬نيز‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬بسترهاي‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬جذب‭ ‬سرمايه‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كنند‭.‬
معاون‭ ‬اسبق‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬زيربنايي،‭ ‬اساسنامه‭ ‬تنظيم‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬صوري‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭:‬
در‭ ‬اين‭ ‬اساسنامه‭ ‬نوع‭ ‬حمايت‭ ‬مشخص‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬شرايط‭ ‬كلي‭ ‬ذكر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬همين‭ ‬اساس‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬اجرايي‭ ‬كردن‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬هستيم،‭ ‬بايد‭ ‬نظام‭ ‬اجرايي‭ ‬را‭ ‬به‌واسطه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬تنظيم‭ ‬كرد‭.‬
طالب‭ ‬همفكري‭ ‬منتقدان‭ ‬هستيم
مهندس‭ ‬عباس‭ ‬صادقي،‭ ‬مديرعامل‭ ‬شركت‭ ‬فلات‭ ‬سبز‭ ‬قم،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬هيات‭ ‬رئيسه‭ ‬موسسه‭ ‬انجمن‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هيات‌مديره‭ ‬نظام‭ ‬صنفي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعي‭ ‬استان‭ ‬قم،‭ ‬با‭ ‬تاييد‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬بايد‭ ‬نقش‭ ‬حامي‭ ‬از‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬خصوصي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬كشت‌هاي‭ ‬برون‭ ‬مرزي‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬دولت‭ ‬با‭ ‬تسهيل‭ ‬امور‭ ‬اداري‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬هماهنگي‌هاي‭ ‬لازم‭ ‬با‭ ‬كشور‭ ‬هدف،‭ ‬مي‌تواند،‭ ‬نقش‭ ‬بسزايي‭ ‬در‭ ‬پيشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
وي‭ ‬شكل‭ ‬گرفتن‭ ‬انجمن‭ ‬تشكل‌هاي‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬را‭ ‬اولين‭ ‬قدم‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬اجرايي‭ ‬كردن‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬به‭ ‬هر‭ ‬تشكلي‭ ‬اشكالاتي‭ ‬وارد‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬فكري‭ ‬موافقان‭ ‬و‭ ‬مخالفان،‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬اساسنامه‭ ‬اصولي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬دست‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همين‭ ‬اساس‭ ‬پنجم‭ ‬آذر‭ ‬ماه‭ ‬انتخاب‭ ‬هيات‭ ‬مديره‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭.‬
مديرعامل‭ ‬شركت‭ ‬فلات‭ ‬سبز‭ ‬قم،‭ ‬با‭ ‬تبيين‭ ‬خصوصيات‭ ‬كشور‭ ‬هدف،‭ ‬خاطرنشان‭ ‬ساخت‭: ‬در‭ ‬ابلاغيه‭ ‬هيات‭ ‬وزيران‭ ‬هر‭ ‬كشوري‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬600‭ ‬ميلي‭ ‬متر‭ ‬بارندگي‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مسافت‭ ‬نزديك‭ ‬ايران‭ ‬باشد،‭ ‬حائز‭ ‬فعاليت‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬است‭.‬
البته‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تهيه‭ ‬بانك‭ ‬اطلاعاتي‭ ‬درباره‭ ‬قوانين،‭ ‬فرهنگ،‭ ‬آشنايي‭ ‬با‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭... ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬مورد‭ ‬تجربه‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬فعالين‭ ‬تقاضاي‭ ‬به‭ ‬اشتراك‭ ‬گذاشتن‭ ‬اطلاعات‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تكميل‭ ‬اين‭ ‬بانك‭ ‬اطلاعاتي‭ ‬را‭ ‬داريم‭.‬
‭ ‬
تأسيس‭ ‬انجمن‭ ‬ملي‭ ‬كشت‭ ‬فرا‭ ‬سرزميني
در‭ ‬راستاي‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬مسئوليت‌هاي‭ ‬تعيين‭ ‬شده
در‭ ‬راستاي‭ ‬تحقق‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬شده‭ (‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬فعاليت‭ ‬اساسنامه‭ ‬انجمن‭ ‬ملي‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬آمده‭ ‬است‭) ‬به‌منظور‭ ‬ساماندهي‭ ‬امور‭ ‬مربوطه‭ ‬به‭ ‬حفظ،‭ ‬توازن،‭ ‬فراهم‭ ‬كردن‭ ‬بهره‌وري‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬سرمايه‌گذاري،‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي‭ ‬و‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬هدر‭ ‬رفتن‭ ‬بيشتر‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬زيرزميني‭ ‬و‭ ‬حاصلخيزي‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬نسبي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬تشويق‭ ‬كشاورزان‭ ‬خبره‭ ‬و‭ ‬تحصيل‌كرده‭ ‬و‭ ‬بكارگيري‭ ‬نيروهاي‭ ‬آماده‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي،‭ ‬انجمن‭ ‬ملي‭ ‬كشت‭ ‬فرا‭ ‬سرزميني‭ (‬با‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬مسئوليت‌هاي‭ ‬خاص‭) ‬تأسيس‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
ماده‭ ‬6‭ ‬اين‭ ‬اساسنامه،‭ ‬حوزه‭ ‬فعاليت‭ ‬مديريتي‭ ‬و‭ ‬اداري‭ ‬انجمن‭ ‬را‭ ‬سراسر‭ ‬ايران‭ ‬عنوان‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اجازه‭ ‬و‭ ‬اطلاع‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬ايران‭ ‬مي‌تواند،‭ ‬دفاتر‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬شعبي‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬و‭ ‬مراكز‭ ‬استان‌ها‭ ‬داير‭ ‬نمايد‭.‬
اما‭ ‬فعاليت‭ ‬اصلي‭ ‬و‭ ‬كاربردي‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬و‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬درايت‭ ‬و‭ ‬آگاهي‭ ‬و‭ ‬خردورزي‭ ‬و‭ ‬بكارگيري‭ ‬تجربه،‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬آن‭ ‬مبادرت‭ ‬شود‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬اساسنامه‭ ‬وظايف‭ ‬و‭ ‬اختيارات‭ ‬فراواني‭ ‬براي‭ ‬انجمن‭ ‬تعريف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬به‭ ‬اختصار‭ ‬به‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌شود‭: ‬
•‭ ‬اجرايي‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬بكارگيري‭ ‬آيين‌نامه‭ ‬مصوب‭ ‬دولت‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني
•‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬ساماندهي‭ ‬امور‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬كاشت‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي،‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ايران
•‭ ‬كسب‭ ‬اطلاعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭- ‬قيت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬توليد‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬
•‭ ‬ايجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬بانك‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬خصوصي‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬قوانين‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تسهيل‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬براي‭ ‬سرمايه‌گذاران‭ - ‬توليدكنندگان‭ ‬و‭ ‬شاغلين‭ ‬و‭ ‬داوطلبان‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬
•‭ ‬ايجاد‭ ‬بانك‭ ‬اطلاعاتي‭ ‬و‭ ‬تخصصي‭ ‬مورد‭ ‬لزوم‭ ‬در‭ ‬زمينه‌هاي‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رساني‭ ‬به‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬ايجاد‭ ‬شبكه‭ ‬اطلاع‌رساني‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬كتاب،‭ ‬رساله،‭ ‬بروشور‭ ‬و‭ ‬مجلات‭ ‬تخصصي‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تبادل‭ ‬اطلاعات
•‭ ‬انجام‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬تحقيقاتي‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬مأموريت‌هاي‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬
•‭ ‬تشويق‭ ‬و‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬
•‭ ‬معرفي‭ ‬اعضا،‭ ‬داوطلبان‭ ‬و‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬شاغل‭ ‬به‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬خصوصي‭ ‬جهت‭ ‬تسهيل‭ ‬امور‭ ‬مربوطه‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬و‭ ‬همكاري‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬
•‭ ‬اعزام‭ ‬هيأت‌هاي‭ ‬تجاري‭ ‬و‭ ‬بازاريابي‭ ‬به‭ ‬كشورهاي‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬هيأت‌هاي‭ ‬خارجي‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬منظور
•‭ ‬ايجاد‭ ‬بستر‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬پذيرش‭ ‬عضو‭ ‬و‭ ‬سرمايه‌گذار‭ ‬و‭ ‬توليدكننده‭ ‬و‭ ‬تشويق‭ ‬آن‌ها‭ ‬براي‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬سرزمين‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬خريد‭ ‬تضميني‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬
•‭ ‬هماهنگي‭ ‬و‭ ‬همكاري‭ ‬و‭ ‬فعاليت‭ ‬براي‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬و‭ ‬اعضا‭ ‬به‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهاي‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬خصوصي‭ ‬در‭ ‬ساير‭  ‬سرزمين‌ها‭ ‬و‭ ‬حمايت‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬
•‭ ‬صيانت‭ ‬و‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬قانوني‭ ‬و‭ ‬معنوي‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬و‭ ‬سرمايه‌گذاران‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعاليت
•‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬مشاوره‌اي‭ ‬و‭ ‬مشورتي‭ ‬و‭ ‬تخصصي‭ ‬به‭ ‬داوطلبان،‭ ‬سرمايه‌گذاران‭ ‬و‭ ‬شاغلين‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬عقد‭ ‬قراردادها،‭ ‬تفاهم‭ ‬نامه‌ها،‭ ‬پروتكل‌ها‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬اطلاعات‭ ‬مورد‭ ‬لزوم‭ ‬كه‭ ‬مي‌تواند‭ ‬راه‌گشاي‭ ‬آن‌ها‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬داشتن‭ ‬هدف‭ ‬اصلي‭ ‬براي‭ ‬كشت‭ ‬محصولاتي‭ ‬كه‭ ‬جنبه‭ ‬استراتژيك‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬اول‭ ‬اولويت‭ ‬خاص‭ ‬مي‌باشد‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow