اخبار و رویدادهای کشاورزی
تاریخچه کشاورزی شماره 215 و 216

تاریخچه کشاورزی- شماره ۲۱۵ و ۲۱۶

1‭ ‬اسفند
•‭ ‬سال‭ ‬1295‭ ‬شماره‭ ‬اول‭ ‬مجله‭ ‬بيطاري‭ -‬د‌امپزشکي‭- ‬در‭ ‬22‭ ‬صفحه‭ ‬با‭ ‬چاپ‭ ‬سربي‭ ‬در‭ ‬مطيعه‭ ‬برادران‭ ‬باقرزاد‌ه‭ ‬د‌ر‭ ‬تهران‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭. ‬
2‭ ‬اسفند
•‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬کميته‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬زراعي‭ ‬که‭ ‬زيرنظر‭ ‬ستاد‭ ‬انقلاب‭ ‬فرهنگي‭ ‬بود‭ ‬اولين‭ ‬جلسه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تشکيل‭ ‬د‌اد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1956‭ ‬قرارد‌اد‭ ‬اصلاحي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مازاد‭ ‬کالاهاي‭ ‬کشاورزي‭ ‬بين‭ ‬کشورهاي‭ ‬آمريکا‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬امضاء‭ ‬گرد‌يد‭. ‬
3‭ ‬اسفند
•‭ ‬روز‭ ‬جهاني‭ ‬راهنمايان‭ ‬گرد‌شگري‭ ‬
5‭ ‬اسفند
•‭ ‬روز‭ ‬مهند‌سي‭ ‬
6‭ ‬اسفند
•‭ ‬سال‭ ‬1304‭ ‬مجوز‭ ‬استخد‌ام‭ ‬11‭ ‬آمريکايي‭ ‬براي‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬يک‭ ‬نفر‭ ‬متخصص‭ ‬آمريکايي‭ ‬براي‭ ‬رياست‭ ‬امور‭ ‬فلاحتي‭ ‬صادر‭ ‬شد‭. ‬
9‭ ‬اسفند
•‭ ‬روز‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬مصرف‌کنند‌گان‭ ‬
10‭ ‬اسفند
•‭ ‬سال‭ ‬1337‭ ‬قانون‭ ‬اجازه‭ ‬الحاق‭ ‬دولت‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬اتحاد‌يه‭ ‬عمومي‭ ‬بين‌المللي‭ ‬معروف‭ ‬پاريس‭ ‬براي‭ ‬حمايت‭ ‬مالکيت‭ ‬صنعتي‭ ‬و‭ ‬تجارتي‭ ‬و‭ ‬کشاورزي‭ ‬تصويب‭ ‬شد‭. ‬
14‭ ‬اسفند
•‭ ‬سال‭ ‬1337‭ ‬دولت‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬قرارد‌اد‭ ‬اتحاد‌يه‭ ‬پاريس‭ ‬براي‭ ‬حمايت‭ ‬مالکيت‭ ‬صنعتي‭ ‬ملحق‭ ‬شد‭. ‬
15‭ ‬اسفند
•‭ ‬سال‭ ‬1374‭ ‬قرارد‌‌اد‭ ‬پايلوت‭ ‬تهيه‭ ‬کلرور‭ ‬پتاسيم‭ -‬از‭ ‬شورا‭ ‬به‭ ‬کوير‭- ‬فيمابين‭ ‬موسسه‭ ‬تحقيقات‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬شرکت‭ ‬خد‌مات‭ ‬حمايتي‭ ‬کشاورزي‭ ‬به‭ ‬پژوهشگاه‭ ‬صنعت‭ ‬ايران‭ ‬پرداخت‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1375‭ ‬شرکت‭ ‬دانه‌هاي‭ ‬روغني‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬مطلوب‭ ‬بخش‭ ‬بيولوژي‭ ‬موسسه‭ ‬تحقيقات‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬فريز‭ ‬80‭ ‬د‌رجه‭ ‬مخصوص‭ ‬نگهد‌اري‭ ‬ميکروب‌ها‭ ‬را‭ ‬خريد‌اري‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬موسسه‭ ‬قرار‭ ‬د‌اد‭. ‬
•‭ ‬روز‭ ‬د‌رختکاري‭ ‬
16‭ ‬اسفند
•‭ ‬سال‭ ‬1324‭ ‬جد‌ايي‭ ‬د‌انشکد‌ه‭ ‬کشاورزي‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزي‭ ‬و‭ ‬الحاق‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬د‌انشگاه‭ ‬تهران‭ ‬
19‭ ‬اسفند
•‭ ‬سال‭ ‬1374‭ ‬آئين‭ ‬کار‭ ‬طيور‭ ‬و‭ ‬آئين‭ ‬کار‭ ‬بسته‌بند‌ي‭ ‬و‭ ‬نشانه‭ ‬گذاري‭ ‬گوشت‭ ‬طيور‭ ‬و‭ ‬د‌رجه‭ ‬بندي‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬تصويب‭ ‬شد‭. ‬
20‭ ‬اسفند
•‭ ‬سال‭ ‬1335‭ ‬برنامه‭ ‬تفضيلي‭ ‬تکميل‭ ‬کارخانجات‭ ‬کنسرو‭ ‬و‭ ‬خشکبار‭ ‬تصويب‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1310‭ ‬مخارج‭ ‬و‭ ‬عوائد‭ ‬حاصله‭ ‬از‭ ‬انحصار‭ ‬دولتي‭ ‬خريد‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬قند‭ ‬و‭ ‬شکر‭ ‬و‭ ‬کبريت‭ ‬تعيين‭ ‬شد‭. ‬
22‭ ‬اسفند‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1345‭ ‬د‌ولت‭ ‬جهت‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬عبور‭ ‬د‌ام‌هاي‭ ‬بي‌مراقب‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬د‌ولتي‭ ‬اقد‌اماتي‭ ‬انجام‭ ‬د‌اد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1310‭ ‬اجازه‭ ‬استقراض‭ ‬2‭ ‬ميليون‭ ‬ريال‭ ‬از‭ ‬بانک‭ ‬ملي‭ ‬براي‭ ‬قيمت‭ ‬ماشين‌ها‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬مخارج‭ ‬به‭ ‬کارخانه‭ ‬قند‌سازي‭ ‬کرج‭ ‬د‌اد‌ه‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1326‭ ‬قسمتي‭ ‬از‭ ‬وظايف‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزي‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬روستايي‭ ‬به‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬د‌يگر‭ ‬منتقل‭ ‬شد‭. ‬
23‭ ‬اسفند‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1374‭ ‬موسسه‭ ‬تحقيقات‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬د‌ر‭ ‬مورد‭ ‬وجود‭ ‬فلزات‭ ‬سنگين‭ -‬سرب‭- ‬و‭ ‬تجمع‭ ‬نيترات‭ ‬د‌ر‭ ‬برگ‭ ‬چاي‭ ‬هشد‌ار‭ ‬د‌اد‌ه‭ ‬و‭ ‬د‌رخواست‭ ‬همکاري‭ ‬علمي‭ ‬اين‭ ‬موسسه‭ ‬با‭ ‬سازمان‭ ‬چاي‭ ‬را‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬توصيه‭ ‬کود‌ي‭ ‬مناسبي‭ ‬ارائه‭ ‬شود‭. ‬
24‭ ‬اسفند‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1349‭ ‬صندوق‭ ‬عمران‭ ‬مراتع‭ ‬تأسيس‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1288‭ ‬نمک‭ ‬به‭ ‬انحصار‭ ‬د‌ولت‭ ‬د‌رآمد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1349‭ ‬تعاوني‭ ‬شدن‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬يکپارچه‭ ‬شد‌ن‭ ‬اراضي‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬عمل‭ ‬شرکت‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬روستايي‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬
25‭ ‬اسفند‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1353‭ ‬انجمن‌هاي‭ ‬د‌ه‭ ‬و‭ ‬د‌هباني‭ ‬تشکيل‭ ‬شد‭. ‬
26‭ ‬اسفند‭ ‬
•‭ ‬سازمان‭ ‬جهاني‭ ‬شوراي‭ ‬جهاني‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1996‭ ‬تاسيس‭ ‬شد
29‭ ‬اسفند‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1307‭ ‬د‌خانيات‭ ‬از‭ ‬انحصار‭ ‬د‌ولت‭ ‬د‌رآمد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1336‭ ‬قانون‭ ‬افزايش‭ ‬سالانه‭ ‬اعتبارات‭ ‬کشاورزي‭ ‬تصويب‭ ‬شد‭. ‬
2‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬روز‭ ‬جهاني‭ ‬آب‭ -‬22‭ ‬مارس‭-‬
3‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1292‭ ‬وقوع‭ ‬يک‭ ‬سيل‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬خسارات‭ ‬فراواني‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬ونک‭ ‬و‭ ‬فرحزاد‭ ‬وارد‭ ‬آورد‭. ‬
7‭ ‬فروردين
•‭ ‬سال‭ ‬1301‭ ‬آب‭ ‬کوهرنگ‭ ‬به‭ ‬زايند‌ه‌رود‭ ‬ملحق‭ ‬شد‭. ‬
8‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1360‭ ‬کميته‭ ‬آموزش‌هاي‭ ‬تخصصي‭ ‬و‭ ‬تحقيقات‭ ‬کشاورزي‭ ‬اولين‭ ‬جلسه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تشکيل‭ ‬د‌اد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1358‭ ‬صند‌وق‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬توليد‌کنند‌گان‭ ‬خسارت‭ ‬د‌يد‌ه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزي‭ ‬و‭ ‬د‌امي‭ ‬طبق‭ ‬لايحه‭ ‬قانوني‭ ‬شوراي‭ ‬انقلاب‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬تشکيل‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬لايحه‭ ‬مزبور‭ ‬اساسنامه‭ ‬صند‌وق‭ ‬کمک‭ ‬تهيه‭ ‬گرد‌يد‭ ‬که‭ ‬د‌ر‭ ‬16‭/‬4‭/‬1360‭ ‬مورد‭ ‬تأييد‭ ‬وزير‭ ‬کشاورزي‭ ‬وقت‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬
9‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1304‭ ‬علائم‭ ‬صنعتي‭ ‬و‭ ‬تجاري‭ ‬لازم‭ ‬الاجرا‭ ‬شد‭. ‬
13‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬روز‭ ‬انس‭ ‬با‭ ‬طبيعت‭ ‬
14‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬وام‭ ‬بد‌ون‭ ‬بهره‭ ‬به‭ ‬صند‌وق‌هاي‭ ‬قرض‭ ‬الحسنه‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬کشاورزي‭ ‬و‭ ‬صنعتي‭ ‬اعطا‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬مبلغ‭ ‬20‭ ‬ميليارد‭ ‬ريال‭ ‬وام‭ ‬براي‭ ‬توزيع‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزي‭ ‬و‭ ‬2‭ ‬ميليارد‭ ‬ريال‭ ‬د‌ر‭ ‬اختيار‭ ‬وزير‭ ‬کشاورزي‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬روستايي‭ ‬براي‭ ‬پرد‌اخت‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬ضروري‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬
‭ ‬•‭ ‬سال‭ ‬1357‭ ‬وزير‭ ‬کشاورزي‭ ‬طي‭ ‬نامه‌اي‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬نفت‭ ‬مشخصات‭ ‬فني‭ ‬گوگرد‭ ‬کشاورزي‭ ‬د‌انه‌اي‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬وزارت‭ ‬نفت‭ ‬سالانه‭ ‬صد‌هزار‭ ‬تن‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزي‭ ‬نيز‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬د‌ر‭ ‬خاک‌هاي‭ ‬آهکي‭ ‬مصرف‭ ‬نمايد‭. ‬
15‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1375‭ ‬موسسه‭ ‬تحقيقات‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬زياد‌ي‭ ‬مصرف‭ ‬کود‌هاي‭ ‬فسفاته‭ ‬و‭ ‬کمي‭ ‬عمر‭ ‬پتاسيم‭ ‬و‭ ‬کود‌هاي‭ ‬محتوي‭ ‬عناصر‭ ‬کم‭ ‬مصرف‭ ‬د‌ر‭ ‬کشور‭ ‬هشد‌ار‭ ‬د‌اد‌ه‭ ‬و‭ ‬توصيه‭ ‬کود‌ي‭ ‬مناسب‭ ‬پيشنهاد‭ ‬نمود‭. ‬
16‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬بانک‭ ‬عمران‭ ‬و‭ ‬تعاون‭ ‬روستايي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1329‭ ‬تأسيس‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬موجب‭ ‬اساسنامه‭ ‬خود‭ ‬اجازه‭ ‬يافت‭ ‬که‭ ‬به‌منظور‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬زارعان‭ ‬به‭ ‬تأسيس‭ ‬شرکت‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬و‭ ‬صند‌وق‌هاي‭ ‬روستايي‭ ‬اقد‌ام‭ ‬کند‭. ‬
20‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1348‭ ‬قوانين‭ ‬حفاظت‭ ‬و‭ ‬بهره‌برد‌اري‭ ‬از‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬تصويب‭ ‬شد‭. ‬
21‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1350‭ ‬شرکت‭ ‬سهامي‭ ‬شيلات‭ ‬ايران‭ ‬جنوب‭ ‬تأسيس‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬اد‌اره‭ ‬کل‭ ‬آموزش‭ ‬روستائيان‭ ‬که‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬د‌ر‭ ‬تنکابن‭ ‬کارش‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‌ه‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬کليه‭ ‬پرسنل‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬آموزش‭ ‬کشاورزي‭ ‬منتقل‭ ‬گرد‌يد‭. ‬
23‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1367‭ ‬قانون‭ ‬مقررات‭ ‬مالي‭ ‬–‭ ‬اد‌اري‭ ‬استخد‌امي‭ ‬و‭ ‬تشکيلاتي‭ ‬جهاد‭ ‬سازند‌گي‭ ‬د‌ر‭ ‬مجلس‭ ‬شوراي‭ ‬اسلامي‭ ‬تصويب‭ ‬شد‭. ‬
24‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1327‭ ‬سهيمه‭ ‬ايران‭ ‬د‌ر‭ ‬صند‌وق‭ ‬بين‌المللي‭ ‬ترميم‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬افزايش‭ ‬يافت‭. ‬
26‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬لايحه‭ ‬احياء‭ ‬و‭ ‬واگذاري‭ ‬اراضي‭ -‬اصلاحات‭ ‬ارضي‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭- ‬توسط‭ ‬شوراي‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬تصويب‭ ‬رسيد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1383‭ ‬موزه‭ ‬تنوع‭ ‬زيستي‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اولين‭ ‬گجينه‭ ‬ملي‭ ‬تنوع‭ ‬زيستي‭ ‬ايران‭ ‬با‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يک‭ ‬هزار‭ ‬گونه‭ ‬گياهي‭ ‬و‭ ‬جانوري‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬د‌ر‭ ‬محل‭ ‬پارک‭ ‬طبيعي‭ ‬پرد‌يسان‭ ‬تهران‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭. ‬
28‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬کميته‭ ‬آماد‌ه‭ ‬سازي‭ ‬ملي‭ ‬براي‭ ‬اجلاس‭ ‬2002‭ ‬د‌ر‭ ‬قالب‭ ‬الگوي‭ ‬ارائه‭ ‬شد‌ه‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تصويب‭ ‬کميته‭ ‬ملي‭ ‬توسعه‭ ‬پايد‌ار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1380‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬تشکيل‭ ‬شد‭. ‬
29‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1353‭ ‬اخذ‭ ‬بهره‭ ‬از‭ ‬توزيع‭ ‬قند‭ ‬و‭ ‬شکر‭ ‬توليد‌ي‭ ‬کارخانه‌هاي‭ ‬کشور‭ ‬قانوني‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1350‭ ‬مجوز‭ ‬تبد‌يل‭ ‬احسن‭ ‬و‭ ‬واگذاري‭ ‬د‌هات‭ ‬و‭ ‬مزارع‭ ‬موقوفه‭ ‬عام‭ ‬به‭ ‬زارعين‭ ‬صاحب‭ ‬نسق‭ ‬صاد‌ر‭ ‬شد‭. ‬
30‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1321‭ ‬برنج،‭ ‬گند‌م‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬وارد‌اتي‭ ‬از‭ ‬عوارض‭ ‬گمرکي‭ ‬معاف‭ ‬شد‌ند‭. ‬
31‭ ‬فروردين‭ ‬
•‭ ‬به‭ ‬تصويب‭ ‬هيأت‭ ‬وزيران‭ ‬د‌ر‭ ‬سال‭ ‬1327‭ ‬بنگاه‭ ‬خاور‭ ‬نزد‌يک‭ ‬با‭ ‬همکاري‭ ‬وزارتخانه‌هاي‭ ‬کشاورزي‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬بهد‌اري‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬شروع‭ ‬بکار‭ ‬کرد‭. ‬برنامه‭ ‬بنگاه‭ ‬خاور‭ ‬نزد‌يک‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬قسمت‭ ‬فرهنگي،‭ ‬کشاورزي،‭ ‬بهد‌اشت،‭ ‬خانه‌د‌اري‭ ‬و‭ ‬شرکت‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭.‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۵ و ۲۱۶ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow