اخبار و رویدادهای کشاورزی
تاریخ‌نگار کشاورزی شماره ۲۱۲ و ۲۱۳

تاریخ‌نگار کشاورزی شماره ۲۱۲ و ۲۱۳

روزهای‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬وقایع‭ ‬آن‭ ‬زیباست،‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬ایام‭ ‬سال،‭ ‬رویدادهایی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬کشاورزی‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬ماشین‭ ‬برای‭ ‬کاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬اختراع‭ ‬شده،‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬تصویب‭ ‬یا‭ ‬تفاهم‌نامه‌ای‭ ‬با‭ ‬مدیران‭ ‬کشاورزی‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬فنی،‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬منعقد‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نتیجه‭ ‬پژوهش‭ ‬و‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشسته‭ ‬است‭. ‬ از‭ ‬نکات‭ ‬جالب‭ ‬رویدادهای‭ ‬تاریخی‭ ‬دی،‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬موجب‭ ‬تصویب‭ ‬قانون،‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬14‭ ‬دی‭ ‬1346‭ ‬تشکیل‭ ‬گردید‭.‬
وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬مصرفی‭ ‬در‭ ‬18‭ ‬دی‭ ‬1346‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭.‬ به‭ ‬موجب‭ ‬قانون‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬حیوانی‭ ‬و‭ ‬سرم‌سازی،‭ ‬اولین‭ ‬شعبه‭ ‬خصوص‭ ‬دامپزشکی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬حیوانی‭ ‬و‭ ‬سرم‌سازی‭ ‬در‭ ‬25‭ ‬دی‭ ‬سال‭ ‬1303‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬موسسه‭ ‬پاستور‭ ‬تأسیس‭ ‬شد‭.‬
22‭ ‬دی‭ ‬1343‭ ‬سپاه‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬آبادانی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭.‬
27‭ ‬دی‭ ‬1346‭ ‬شرکت‌های‭ ‬سهامی‭ ‬و‭ ‬زراعی‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬29‭ ‬دی‭ ‬1345‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭...‬
1‭ ‬دی
•‭ ‬سال‭ ‬1347‭: ‬فهرست‭ ‬سموم‭ ‬مجاز‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬120‭ ‬ترکیب‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬20‭ ‬قارچکش ، 60‭ ‬حشرهکش‭ ‬و‭ ‬کنهکش،‭ ‬15‭ ‬علفکش‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬موارد‭ ‬بود‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حدود‭ ‬68‭ ‬ترکیب‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1347‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬موجود‭ ‬است‭.‬
2‭ ‬دی
•‭ ‬سال‭ ‬1371‭: ‬بنا‭ ‬به‭ ‬پیشنهاد‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬استخدامی‭ ‬کشور،‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬غیردولتی‭ ‬واگذار‭ ‬شد‭.‬
•‭ ‬سال‭ ‬1381‭: ‬اولین‭ ‬کنگره‭ ‬سراسری‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬4500‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬استان‌های‭ ‬کشور،‭ ‬توسط‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬
3‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1343‭: ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬ضروری‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬وسایل‭ ‬و‭ ‬لوازم‭ ‬برنامه‭ ‬اصلاحات‭ ‬ارضی‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬دستورالعمل‭ ‬هایی‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
4‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1381‭: ‬نخستین‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬انجمن‭ ‬علمی‭ ‬جنگل‌بانی‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬دانشکده‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬برگزار‭ ‬گردید‭. ‬
5‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1382‭: ‬جشنواره‭ ‬ماهیگیری‭ ‬در‭ ‬چابهار‭ ‬برگزار‭ ‬گردید‭. ‬
6‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1322‭: ‬اساسنامه‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬تحصیلات‭ ‬آموزشگاه‭ ‬علمی‭ ‬کشاورزی‭ ‬توسط‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬فرهنگ‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
7‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1381‭: ‬تفاهم‭ ‬نامه‭ ‬ای‭ ‬بین‭ ‬معاونت‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬امضا‭ ‬شد‭. ‬
8‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1382‭: ‬بنا‭ ‬به‭ ‬پیشنهاد‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬موافقت‭ ‬وزارت‭ ‬دارایی،‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بیماری‭ ‬های‭ ‬واگیر‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬عضویت‭ ‬دفتر‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بیماری‭ ‬های‭ ‬واگیردار‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬پاریس‭ ‬درآید‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1382‭: ‬نمایشگاه‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬روز‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تنوع‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ (‬29دسامبر‭)‬
10‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬آیین‌نامه‌ای‭ ‬با‭ ‬24‭ ‬ماده‭ ‬و‭ ‬9‭ ‬تبصره‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬بیمارستان،‭ ‬درمانگاه،‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬گروه‭ ‬دامپزشکی‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬دی‭ ‬سال‭ ‬1373‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬مجلس‭ ‬رسید‭. ‬
12‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1914‭: ‬اولین‭ ‬مدرسه‭ ‬دامپزشکی‭ (‬بیطاری‭) ‬ایران‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬واقعی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬برخلاف‭ ‬سبک‭ ‬قبلی،‭ ‬کلیه‭ ‬حیوانات‭ ‬اهلی‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬بود‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1381‭: ‬اولین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬دائمی‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تهران‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭. ‬
13‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1377‭: ‬آیین‌نامه‭ ‬تشکیلات‭ ‬شورای‭ ‬استانی‭ ‬نظام‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کشور‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬ابلاغ‭ ‬گردید‭. ‬این‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬در‭ ‬8‭ ‬ماده‭ ‬و‭ ‬9‭ ‬تبصره‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬مرکزی‭ ‬نظام‭ ‬دامپزشکی‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
14‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1346‭: ‬قانون‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬اجرایی‭ ‬مشتمل‭ ‬بر‭ ‬چهار‭ ‬فصل‭ ‬و‭ ‬پنجاه‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬ماده‭ ‬و‭ ‬تبصره‭ ‬بود‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1346‭: ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬ایجاد‭ ‬دوره‭ ‬کارشناسی‭ ‬پیوسته‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬رشته‭ ‬های‭ ‬تخصصی‭ ‬را‭ ‬تصویب‭ ‬کرد‭. ‬
15‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1375‭: ‬سرپرست‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬ای‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬درخواست‭ ‬حمایت‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬کودهای‭ ‬آلی‭ ‬را‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬از‭ ‬یارانه‭ ‬کودهای‭ ‬شمیایی‭ ‬کاسته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬به‭ ‬کودهای‭ ‬آلی‭ ‬اختصاص‭ ‬یابد‭. ‬
16‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1303‭: ‬شعبه‭ ‬مخصوص‭ ‬به‭ ‬نام‭ (‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬حیوانی‭ ‬و‭ ‬سرم‭ ‬سازی‭) ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬موسسه‭ ‬پاستور‭ ‬توسط‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭. ‬
18‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1346‭: ‬وزارت‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬مصرفی‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭.‬
20‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1960‭: ‬لایحه‭ ‬اصلاحات‭ ‬ارضی‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬مجلس‭ ‬رسید‭ ‬ولی‭ ‬قانون‭ ‬مذکور‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬تدوین‭ ‬نشده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬9‭ ‬ژانویه‭ ‬1962،‭ ‬قانون‭ ‬اصلاحات‭ ‬ارضی‭ ‬رادیکال‌تری‭ ‬مطرح‭ ‬شد،‭ ‬نهایتا‭ ‬قانون‭ ‬جدید‭ ‬محسوب‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬درنگ‭ ‬به‭ ‬مورد‭ ‬اجرا‭ ‬گذشته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اولین‭ ‬مرحله‭ ‬برنامه‭ ‬اصلاحات‭ ‬ارضی‭ ‬ایران‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬
21‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1382‭: ‬جشنواره‭ ‬مرکبات‭ ‬در‭ ‬جیرفت‭ ‬برگزار‭ ‬گردید‭. ‬
22‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1343‭: ‬سپاه‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬آبادانی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1347‭: ‬تقسیم‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬املاک‭ ‬مورد‭ ‬اجاره‭ ‬به‭ ‬زارعان‭ ‬مستاجر‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید‭. ‬این‭ ‬قانون‭ ‬تصدی‭ ‬اراضی‭ ‬موات‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬بیرون‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬مراجع‭ ‬رسمی‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬نهاد‭. ‬
24‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬مرحله‭ ‬سوم‭ ‬اصلاحات‭ ‬ارضی‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬1969‭ (‬1348‭) ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ (‬توزیع‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬املاک‭ ‬استیجاری‭) ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬سیاستگذاران‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬اجاره‭ ‬داری‭ ‬مانع‭ ‬مدرنیزه‭ ‬کردن‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬است‭. ‬
25‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬اولین‭ ‬قانون‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دامپزشکی‭ ‬ایران،‭ ‬قانون‭ ‬تشکیل‭ ‬اداره‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬حیوانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬25‭ ‬دی‭ ‬1303‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬مفاد‭ ‬آن‭ ‬شعبه‭ ‬مخصوصی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬حیوانی‭ ‬و‭ ‬سرم‭ ‬سازی‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬موسسه‭ ‬پاستور‭ ‬تأسیس‭ ‬گردید‭. ‬
26‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1338‭: ‬اصلاحاتی‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬افزایش‭ ‬اعتبارات‭ ‬کشاورزی‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1345‭: ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حفاظت‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬از‭ ‬جنگل‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬لغو‭ ‬شد‭. ‬
27‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1346‭: ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬سهامی‭ ‬زراعی‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬قانون‭ ‬اصلاحات‭ ‬ارضی‭ ‬1962‭: ‬فقط‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬هیأت‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬شهرستان‭ ‬مراغه‭ ‬آغاز‭ ‬شد،‭ ‬علت‭ ‬انتخاب‭ ‬مراغه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اولین‭ ‬شهر‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬روابط‭ ‬ارباب،‭ ‬رعیتی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بدترین‭ ‬وضعیت‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬محسوب‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬
28‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1343‭: ‬طی‭ ‬قانونی‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صنایع‭ ‬داخلی‭ ‬کشور‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭.‬
•‭ ‬سال‭ ‬1343‭: ‬قانون‭ ‬تشکیل‭ ‬سپاه‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬آبادانی‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسید‭. ‬
29‭ ‬دی‭ ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1345‭: ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬تأسیس‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬سال‭ ‬1345‭: ‬اساسنامه‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬وضع‭ ‬شد‭.‬
•‭ ‬روز‭ ‬هوای‭ ‬پاک‭ ‬    
    ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۲ و ۲۱۳ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow