اخبار و رویدادهای کشاورزی
نه‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬لقمه‎ای‭ ‬نان

جشن‭ ‬شکرگزاری‭ ‬در‭ ‬3‭ ‬بخش‭ ‬برگزار‭ ‬شود

نه‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬لقمه‎ای‭ ‬نان

برای‭ ‬دومین‭ ‬بار‭ ‬جشن‭ ‬شکرگزاری‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬11‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬خودکفایی‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬که‭:‬
درنخستین‭ ‬جشنواره‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬محصول‭ ‬گندم‭ ‬به‭ ‬خودکفایی‭ ‬رسیده‭ ‬بودیم‭ ‬همه‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬حول‭ ‬محور‭ ‬گندم‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شد،‭ ‬اما‭ ‬دومین‭ ‬جشن‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬حرکت‌هایی‭ ‬هم‌تراز‭ ‬با‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬91‭ ‬وارکننده‭ ‬بودیم‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬خودکفایی‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬نیز‭ ‬رسیدیم‭. ‬
در‭ ‬مبحث‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬لبنیات‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬خودکفایی‭ ‬گذشتیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فتح‭ ‬دروازه‌های‭ ‬اروپا،‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬فراورده‌های‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬خاورمیانه،‭ ‬اروپا،‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬خریداران،‭ ‬واردکنندگان‭ ‬و‭ ‬مصرفکنندگان‭ ‬محصولات‭ ‬پروتئینی‭ ‬و‭ ‬لبنی‭ ‬ایران‭ ‬درآمدند‭. ‬
در‭ ‬بخش‭ ‬باغبانی‭ ‬طی‭ ‬دو،‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬پدید‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رقم‭ ‬بی‌نظیر‭ ‬300‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬صادرات‭ ‬کشمش‭ ‬رسیده‌ایم،‭ ‬اما‭ ‬همواره‭ ‬رتبه‭ ‬شاگرد‭ ‬اولی‭ ‬به‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬گندمکاران‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬
به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬شایسته‭ ‬است‭ ‬جشن‭ ‬شکرگزاری‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬مختص‭ ‬گندم‭ ‬نباشد‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬زیربخش‌هایی‭ ‬که‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬محصول‭ ‬از‭ ‬واردکننده‭ ‬به‭ ‬خودکفا‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬صادرکننده‭ ‬تبدیل‭ ‬کنند‭ ‬در‭ ‬جشن‭ ‬بزرگ‭ ‬شکرگزاری‭ ‬خودکفایی‭ ‬مشارکت‭ ‬کنند‭. ‬
کشاورزان‭ ‬می‌پرسند‭ ‬چه‭ ‬اشکالی‭ ‬دارد‭ ‬امسال‭ ‬جشن‭ ‬شکرگزاری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولیدات‭ ‬برتر‭ ‬کشاورزی‭ ‬برگزار‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬دهیم‭ ‬همه‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬مثمرثمر‭ ‬فعالان‭ ‬ذیربط‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مطرح‭ ‬شود‭. ‬
واضح‭ ‬و‭ ‬مبرهن‭ ‬است‭ ‬گندم‭ ‬قوت‭ ‬لایموت‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬ماده‭ ‬غذایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬شام‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬فراموش‭ ‬نکنیم‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬الی‭ ‬12‭ ‬درصد‭ ‬تولید‭ ‬کل‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬88‭ ‬درصد‭ ‬بعدی‭ ‬نباید‭ ‬در‭ ‬محاق‭ ‬فراموش‭ ‬و‭ ‬ناسپاسی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬یا‭ ‬قربانی‭ ‬هجمه‭ ‬گندم‭ ‬شود‭.‬

بدون‭ ‬تداخل‭ ‬با‭ ‬هفته‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی

کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬چنین‭ ‬جشن‭ ‬بزرگی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬زیربخش،‭ ‬زراعت،‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬مدیریت‭ ‬برگزاری‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬سپرده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬وزارتخانه‭ ‬ضمن‭ ‬تامین‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬برگزاری‭ ‬جشن‭ ‬یا‭ ‬جشنواره‭ ‬اعلام‭ ‬برترین‌های‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬عهده‌دار‭ ‬شود‭. ‬البته‭ ‬نباید‭ ‬جشن‭ ‬شکرگزاری‭ ‬با‭ ‬هفته‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬برترین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬رتبه‌بندی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬اشتباه‭ ‬شود‭ ‬زیرا‭ ‬هفته‭ ‬کشاورزی‭ ‬مراسمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬همه‭ ‬ساله‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬رتبه‌های‭ ‬اول‭ ‬تا‭ ‬سوم‭ ‬تولید،‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬اداری‭ ‬ترویجی‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬تشویق‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬
مراد‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ارزش‌گذاری‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬توانمندی‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تولید‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬اثرگذار‭ ‬نیستند‭ ‬زیرا‭ ‬اینگونه‭ ‬حرکت‌های‭ ‬تشویقی‭ ‬می‌تواند‭ ‬تداوم‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬امید‭ ‬که‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬جشن‭ ‬ملی‭ ‬شکرگزاری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬برگزار‭ ‬کند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۵- سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow