اخبار و رویدادهای کشاورزی
بنام باران به کام مدیران

بارندگی‌ها علت افزایش دام سبک

طی روزهای گذشته خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه طبق گفته‌های مرکز آمار کشور، جمعیت دام سبک در کشور رشد 25 درصدی را تجربه کرده است. اینکه این آمارها با چه متر و اِشِلی به دست آمده و چه اندازه به واقعیت نزدیک است و درصد خطای آن چه اندازه است، بماند. ما فرض را بر صحت این آمار می‌گیریم. در مورد افزایش تعداد دام سبک کشور باید به چند نکته توجه کرد: نخست اینکه اگر افزایش در این تعداد اتفاق افتاده به نظر نمی‌رسد که به دلیل اعمال سیاست‌های خاص مدیریتی و حمایتی از سوی متولیان این بخش باشد تا بواسطه آن، افزایشی در تعداد دام صورت گرفته باشد، بلکه ریشه مسئله به شرایط آب و هوایی و مخصوصاً بارندگی‌های دو سال اخیر بر می‌گردد. 
در سیستم دامداری کشور ما، پرورش دام کوچک عمدتاً به شیوه سنتی و پرورش متکی به مرتع و نیز استفاده از باقی‌مانده مزارع زراعی است و واحدهای صنعتی پرورش دام سبک سهم اندکی در نگهداری این دام‌ها دارند. و نیز چنانچه می‌دانید طی چند سال گذشته، مخصوصاً دو سال گذشته به علت بارندگی‌های مناسب، مراتع کشور از نظر رویش علوفه در شرایط نسبتاً خوبی بوده‌اند و همچنین در مناطقی که کشت غلات و بعضی محصولات دیگر به صورت دیم انجام می‌شود، این مزارع نیز تولید کاه و کلش مناسبی داشته است و در مجموع همه مسائل به سمت فراوانی علوفه و خوراک برای دام‌های کوچک که به‌صورت سنتی و متکی به مرتع و مزرعه نگهداری می‌شوند پیش رفته است. در نتیجه روستاییان و دامداران در این شرایط به پرورش بیشتر دام سبک ترغیب شده‌اند و شرایط به سمتی پیش رفته که تعداد این دام‌ها افزایش پیدا کرده است. هر چند همه ما از این مسئله درنهایت خوشحال هستیم اما در این شرایط کسی نباید این افزایش تعداد دام را به نام خود تمام کند و درصدد استفاده تبلیغاتی از این آمار و ارقام برای نشان دادن توان مدیریتی خود باشد؛ چرا که مدیران و دست‌اندرکاران زمانی می‌توانند از این موضوع بهره‌برداری تبلیغاتی کنند که با یک برنامه مدون و منطقی در دراز‌مدت امکانات افزایش تولید را به‌صورت پایدار و به شکلی که به مراتع و منابع طبیعی آسیبی وارد نشود را فراهم کرده باشند. 
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

عبدالحسین کاظمی
kazemi@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow