زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
بررسی تاثیر یارانه کود

بررسی تاثیر یارانه کود
بر اقتصاد صنعت کود کشور

در سال‌های گذشته متاسفانه یکی از مشکلات صنعت کود کشور وجود یارانه حمایتی کود بوده است که موجب عدم رشد و شکوفایی بخش تولید و همچنین توزیع نادرست و غیر همگن یارانه بین کشاورزان شده است. از جمله مشکلات وجود یارانه در صنعت کود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- عدم رقابت بین تولیدکنندگان به دلیل وجود یارانه در برخی کودهای شیمیایی؛
2- عدم دسترسی مناسب و همیشگی کشاورزان و مصرف کنندگان نهایی به تناسب نیاز در زمان اوج مصرف (معمولاً در بازده اوج مصرف کمبود وجود داشته است)؛
3- خروج بخشی از کود یارانهای از چرخه توزیع سالم که یا به صورت قاچاق از کشور خارج شده یا بین آشنایان تقسیم و با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش میرسد؛
4- عدم توان دولت در تهیه کود به اندازه کافی بر اساس سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و راغب نبودن تولیدکنندگان داخلی در تولید این اقلام به دلیل وجود اقلام یارانهای با قیمت کمتر؛
5- عدم رشد و توسعه متوازن صنعت کود در تمامی بخش، بخصوص بخش‌های پایه به دلیل وجود یارانه.
با توجه به موارد فوق به نظر میرسد تغییر شکل حمایتی دولت از پرداخت یارانه روی اقلام مصرفی به دادن تسهیلات کم بهره بر اساس سطح زیر کشت به کشاورزان، علاوه بر ترغیب کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، زمینه‌ساز رشد و خودکفایی صنعت تولید کود کشور خواهد شد. 
حذف یارانه‌ها علاوه بر هدایت صنعت تولید کود کشور در جهت خودکفایی در تولید، باعث ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و در نتیجه بالا بردن تنوع و کیفیت کودهای تولیدی خواهد شد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۳۸- اسفند ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow