زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
کمبود شدید کود در سال 98

سال 1398 بر کود کشور چه گذشت
کمبود شدید کود در سال 1398 و علت‌های آن

در سال 1398 پرداخت ارز مرجع (4200 تومانی) برای تهیه 6 تا 7 قلم از کودهای پایه کشاورزی از جمله: مونوآمونیوم فسفات، دی‌آمونیوم فسفات، مونو‌پتاسیم فسفات، سولفات پتاسیم، سولفات آمونیم، کلرید پتاسیم و سوپر فسفات تریپل به روال سال 1397 تقریباً ادامه داشت. علاوه بر موارد فوق کود ازته اوره نیز به صورت یارانه‌ای توسط شرکت خدمات حمایتی توزیع شد.
عدم تخصیص ارز به صورت ممتد به کودهای ذکر شده باعث ایجاد مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان جهت تامین مواد اولیه شد. همچنین پتروشیمی ملی کشور که تامین کننده اصلی کود اوره کشور است با توجه به غیراقتصادی بودن بازار داخلی، اقدام به صادرات بیشتر این محصول و در نتیجه کمبود این کود در برخی از برهه‌های زمانی در کشور شد.
موارد فوق مقدمه‌ای بود بر آنچه که سیاست‌های نادرست تهیه، تامین و تدارک کودهای پایه و همچنین یارانه و ارز دولتی بر سر بازار کود کشور در سال 1398 آورد و سبب عدم ثبات در تهیه و توزیع کود بین کشاورزان شد.
نشانه این سیاست‌های نادرست، حذف ارز دولتی (4200 تومانی) برای برخی اقلام در پایان سال 1398 بود که می‌توانست از ابتدای سال انجام پذیرد و سبب ثبات بیشتر در بازار تهیه و توزیع کود کشور شود.
بیش از 99 درصد تولیدکنندگان کود کشور اعتقاد دارند که حذف ارز دولتی از کود علاوه بر رفع بسیاری از مشکلات ذکر شده سبب رشد و توسعه متوازن این صنعت در کشور شده و علاوه بر قرار دادن کشور در جهت خودکفایی، سبب افزایش کیفیت و تنوع کودهای داخلی خواهد شد.
متاسفانه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت خدمات حمایتی با پشتیبانی از برخی سیاست‌های نادرست مانند پرداخت یارانه، سبب تضعیف هرچه بیشتر این صنعت رنجور و آسیب به بدنه آن شدهاند.
متاسفانه در سالی که گذشت نه تنها شاهد نارضایتی مصرف‎کنندگان از روش و سیستم تهیه و توزیع کودهای کشاورزی بودیم بلکه به دلیل نبود ثبات و رفتار سلیقه‌ای در تامین ارز، شاهد نارضایتی اکثر تولیدکنندگان و واردکنندگان کودهای کشاورزی و عدم امکان ایفای کامل نقش آنها در تامین کود کشور بوده‌ایم.

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۳۸- اسفند ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow