زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
برنج‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬تضاد‭ ‬منافع

آیا‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬کفاف‭ ‬مصرف‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬می‌دهد؟

در‭ ‬مورد‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬تضاد‭ ‬منافع‭ ‬وجود‭ ‬دارد

نویسنده: سیدنصیر سیادت

معاون‭ ‬امور‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬برنج‭ ‬تضاد‭ ‬منافعی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬ضمن‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬بیان‭ ‬مشکلات‭ ‬بازار‭ ‬برنج‭ ‬کشور‭ ‬پرداخت‭.‬ وی‭ ‬گفت‭: ‬نماینده‌های‭ ‬شمال‭ ‬می‌گویند‭ ‬باید‭ ‬سالی‭ ‬30%‭ ‬قیمت‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کند،‭ ‬نماینده‌های‭ ‬جنوب‭ ‬معتقدند،‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬لنج‌ها‭ ‬باید‭ ‬آزاد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نماینده‭ ‬سایر‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬نیز‭ ‬اظهار‭ ‬میدارند،‭ ‬چون‭ ‬ذائقه‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬برنج‭ ‬خارجی‭ ‬مصرف‭ ‬می‌کننند‭ ‬باید‭ ‬برنج‭ ‬آزاد‭ ‬شود،‭ ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬برنج‭ ‬تضاد‭ ‬منافع‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬برنج‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬رخ‭ ‬نداده‭ ‬است‭ ‬

مهندس‭ ‬مهرفرد‭ ‬گفت‭: ‬نکته‭ ‬بعدی‭ ‬که‭ ‬نماینده‌های‭ ‬شمال‭ ‬کشور‭ ‬می‌گویند،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برنج‭ ‬تولیدی‭ ‬روی‭ ‬دست‭ ‬کشاورزان‭ ‬شمال‭ ‬مانده‭ ‬است،‭ ‬نمونه‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬شالیکوبی‌ها‭ ‬بازدید‭ ‬کردند،‭ ‬لذا‭ ‬تناقض‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬سنوات‭ ‬گذشته‭ ‬گرایش‭ ‬عمومی‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
هرچند‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬را‭ ‬نمی‌شود‭ ‬به‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬گفت،‭ ‬ولی‭ ‬همین‭ ‬قدر‭ ‬اشاره‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬درخصوص‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬تخلف‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬برخی‭ ‬فروشندگان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مخفوطکردن‭ ‬برنج‭ ‬ایرانی‭ ‬با‭ ‬خارجی‭ ‬زیاد‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭. ‬شرکت‭ ‬GTC‭ ‬‭ ‬آماده‭ ‬خرید‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬محموله‌ها‭ ‬می‌رسد،‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌گردد‭ ‬که‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬با‭ ‬برنج‭ ‬خارجی‭ ‬مخلوط‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برنج‭ ‬یک‭ ‬دست‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بسیار‭ ‬کم‭ ‬است‭. ‬
اما‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند،‭ ‬کشش‭ ‬بازار‭ ‬کم‭ ‬شود،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بازار‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تخلف‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬کشت،‭ ‬عرضه‭ ‬نیز‭ ‬زیاد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بنابر‭ ‬آنچه‭ ‬اعلام‭ ‬می‌شود‭ ‬حدود‭ ‬600 - 700‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬انباری‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬60%‭ ‬از‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬نرفته‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬مشکل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

قیمت‭ ‬برنج‭ ‬وارداتی‭ ‬خارجی‭ ‬چقدر‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود
تا‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬برسد؟

معاون‭ ‬امور‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬درخصوص‭ ‬قیمت‭ ‬نهایی‭ ‬برنج‭ ‬وارداتی‭ ‬میگوید‭: ‬بحث‭ ‬برنج‭ ‬یک‭ ‬پیچیدگی‭ ‬خاص‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬نمی‌شود‭ ‬با‭ ‬حساب‭ ‬ریاضی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬برخورد‭ ‬کرد،‭ ‬زیرا‭ ‬همیشه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬بازار‭ ‬روانی‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حساب‭ ‬همیشه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬کف‭ ‬بازار‭ ‬جنس‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬مثال‭: ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬حالت‭ ‬افزایشی‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬اولین‭ ‬کانتر‭ ‬وارداتی،‭ ‬قیمت‭ ‬فروکش‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بحران‭ ‬مدیریت‭ ‬شد،‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬همین‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه،‭ ‬سیاست‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬برنج‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬
•‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید،‭ ‬زیرا‭ ‬تولیدکننده‭ ‬نباید‭ ‬ضرر‭ ‬کند‭. ‬
•‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬چون‭ ‬برنج‭ ‬کالای‭ ‬اساسی‭ ‬است‭. ‬
•‭ ‬ایجاد‭ ‬تعادل‭ ‬بین‭ ‬برنج‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬داخلی،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬کسری‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬جبران‭ ‬شود‭. ‬
•‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تخلفات،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬عدم‭ ‬مخلوط‭ ‬کردن‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭. ‬
•‭ ‬تشکیل‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬برنج،‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تکمیلی‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬محصولات‭. ‬
•‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬عرضه‭ ‬برنج‭. ‬
مهندس‭ ‬مهرفرد‭ ‬گفت‭: ‬موارد‭ ‬مذکور‭ ‬سیاست‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرا‭ ‬می‌باشد،‭ ‬ضمناً‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬کشت‭ ‬برنج‭ ‬را‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬شمال‭ ‬کشور‭ ‬توصیه‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬هر‭ ‬کجا‭ ‬برنج‭ ‬کاشته‭ ‬شود،‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬نوسازی‭ ‬شالیکوبی،‭ ‬بیمه،‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬برای‭ ‬نوسازی‭ ‬اراضی،‭ ‬یکپارچه‌سازی،‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬ترویجی‭ ‬و‭...‬

برای مطالعه مطلب «جایگاه‭ ‬برنج ‬در‭ ‬تولید‭ ‬غلات» کلیک کنید

راز‭ ‬آشفتگی‭ ‬بازار‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬اخیر‭ ‬

مهندس‭ ‬مهرفرد‭ ‬درخصوص‭ ‬آشفتگی‭ ‬بازار‭ ‬برنج‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سالجاری‭ ‬طی‭ ‬چهارماهه‭ ‬اول‭ ‬موجودی‭ ‬برنج‭ ‬کافی‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نگرانی‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬شود،‭ ‬بخاطر‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬دوره‭ ‬واردات‭ ‬اضافه‭ ‬شد،‭ ‬سپس‭ ‬به‌منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬انباشت‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬بازار،‭ ‬دوره‭ ‬عدم‭ ‬واردات‭ ‬کمی‭ ‬طولانی‌تر‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬موجب‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬قیمت‭ ‬برنج‭ ‬وارداتی‭ ‬گردید‭. ‬ وی‭ ‬تأکید‭ ‬نمود‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬برنج‭ ‬کالای‭ ‬اساسی‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬هم‭ ‬وضعیت‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬برنج‭ ‬خارجی‭ ‬دارند‭. ‬

افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬برنج‭ ‬داخلی
در‭ ‬راستای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید

مهندس‭ ‬مهرفرد‭ ‬گفت‭: ‬آن‌هایی‭ ‬که‭ ‬می‌گویند‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬برنج‭ ‬حمایت‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬جالب‭ ‬است‭ ‬بدانند،‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬94‭ ‬طبق‭ ‬آمار‭ ‬سازمان‭ ‬حمایت‭ ‬35%‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬تورم‭ ‬تک‭ ‬رقمی‭ ‬بوده‭  - ‬حدود‭ ‬10%‭ -  ‬و‭ ‬طبق‭ ‬آمار‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬50%‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬95‭ ‬طبق‭ ‬نظر‭ ‬سازمان‭ ‬حمایت‭ ‬10%‭ ‬در‭ ‬9‭ ‬ماهه‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬نظر‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی،‭ ‬برنج‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬23%‭ ‬و‭ ‬برنج‭ ‬درجه‭ ‬دو‭ ‬21%‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
بنابراین‭ ‬ما‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬ظرف‭ ‬امسال‭ ‬درخصوص‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬خرده‭ ‬فروشی‭ ‬و‭ ‬عمده‭ ‬فروشی‭ ‬شاهد‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‭ ‬بوده‌ایم،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬امسال‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬رشد‭ ‬کمتر‭ ‬بوده‭ ‬ولی‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬پس‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬نشانگر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬هرچند‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬متهم‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬هستیم‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬ما‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬دچار‭ ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬شدیم،‭ ‬علت‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بازار‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬راکد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬5 - 10‭ ‬درصد‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭  - ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬عمده‭ ‬فروشی‭ -  ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬ضرر،‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬قدری‭ ‬بالاتر‭ ‬تعیین‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬اعلام‭ ‬آمادگی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اخیراً‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬برای‭ ‬برنج‭ ‬هاشمی‭ ‬100/9‭ ‬تومان‭ ‬تعیین‭ ‬گردید‭. ‬
معاون‭ ‬امور‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬معترضین‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬هستند،‭ ‬یک‭ ‬دسته‭ ‬می‌گویند‭ ‬نرخ‭ ‬خرید‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬دسته‭ ‬بعدی‭ ‬می‌گویند‭ ‬واردات‭ ‬برنج‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬کنید،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬جواب‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬می‌گوییم،‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬تنظیم‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬بلکه‭ ‬راه‭ ‬کار‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬
با‭ ‬این‭ ‬توصیف،‭ ‬اقدامات‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬حمایت‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬علت‭ ‬اصلی‭ ‬رکود‭ ‬بازار‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬انتظار‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬شدنی‭ ‬نیست،‭ ‬زیرا‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬ذائقه‭ ‬مصرف‭ ‬برنج‭ ‬خارجی‭ ‬دارند،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬دولت‭ ‬به،‭ ‬دنبال‭ ‬ایجاد‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬برای‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬هست‭.‬

قیمت‭ ‬برنج‭ ‬خارجی‭ ‬اخیراً‭ ‬افزایش‭ ‬داشته‭ ‬است

معاون‭ ‬امور‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬گفت‭: ‬گزارش‌ها‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬در‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬نسبت‭ ‬زمان‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬برنج‭ ‬خارجی‭ ‬5/15%‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬البته‭ ‬برنج‭ ‬هندی‭ ‬5/23%‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬عمده‭ ‬برنج‭ ‬خارجی‭ ‬بازار‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
بنابراین‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬بازار،‭ ‬چون‭ ‬قیمت‭ ‬برنج‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزایش‭ ‬بود،‭ ‬ما‭ ‬ثبت‭ ‬سفارش‭ ‬واردات‭ ‬برنج‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭. ‬لذا‭ ‬فعلا‭ ‬تا‭ ‬انتهای‭ ‬سال‭ ‬واردات‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬پیش‌بینی‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬دوماه‭ ‬200 - 250‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬برنج‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬شود‭. ‬
مهندس‭ ‬مهرفرد‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬بخاطر‭ ‬تعیین‭ ‬این‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬برای‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬محاکمه‭ ‬شدیم‭. ‬زیرا‭ ‬برنج‭ ‬تایلندی‭ ‬در‭ ‬کف‭ ‬بازار‭ ‬ایران‭ ‬کیلویی‭ ‬سه‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬100/9‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬کشاورز‭ ‬می‌خریم،‭ ‬که‭ ‬قطعا‭ ‬برای‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬13‭ ‬تا‭ ‬14‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود،‭ ‬برنج‭ ‬تایلندی‭ ‬500/3‭ ‬و‭ ‬برنج‭ ‬ایرانی‭ ‬14‭ ‬هزار‭ ‬تومان،‭ ‬خوب‭ ‬توجه‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬توان‭ ‬خرید‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬ندارند،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬باید‭ ‬همه‭ ‬بتوانند‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬کنند‭. ‬
بنابراین‭ ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشاورز‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬همتای‭ ‬تایلندی‭ ‬خود‭ ‬رقابت‭ ‬کند،‭ ‬بنابراین‭ ‬سیاست‭ ‬تجمیع‭ ‬شالکوبی‌ها،‭ ‬خرید‭ ‬متمرکز،‭ ‬کاهش‭ ‬تلفات‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬برنج‭ ‬هدف‭ ‬ماست‭. ‬اما‭ ‬چون‭ ‬صنعت‭ ‬برنج‭ ‬هیچ‭ ‬اتحادیه‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬و‭... ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬ضعیف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬برنج‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬سپرده‭ ‬شود‭ ‬اوضاع‭ ‬بدتر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬این‭ ‬واحدها،‭ ‬برندسازی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬اولویت‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬باید‭ ‬نوسانات‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬

استیضاح‭ ‬راه‭ ‬کار‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬نیست‭ ‬

مهندس‭ ‬مهرفرد‭ ‬گفت‭: ‬آن‌هایی‭ ‬که‭ ‬می‌گویند‭ ‬استیضاح‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬استیضاح‭ ‬مشکلی‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد،‭ ‬چون‭ ‬راهی‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬برای‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیست،‭ ‬اقتصاد‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬ریاضی‭ ‬نمی‌پذیرد،‭ ‬خواه‭ ‬نمایندگان‭ ‬راضی‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬خواه‭ ‬ناراضی‭ ‬باشند،‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬وزیر‭ ‬باشید‭ ‬کاری‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬نمی‌توانید‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭. ‬
فقط‭ ‬برنج‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬و‭ ‬پیچیدگی‭ ‬را‭ ‬ندارد،‭ ‬بلکه‭ ‬بنده‭ ‬برای‭ ‬تمام‭ ‬محصولات‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬وقت‭ ‬بگذارم،‭ ‬شما‭ ‬وارد‭ ‬مسائل‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬شوید،‭ ‬قضیه‭ ‬همین‭ ‬است،‭ ‬گوشت،‭ ‬تخم‌مرغ،‭ ‬سیب‭ ‬زمینی،‭ ‬پیاز‭ ‬و‭... ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬ما‭ ‬اینجا‭ ‬ردیف‭ ‬اعتباری‭ ‬و‭ ‬بضاعت‭ ‬کارشناسی‭ ‬لازم‭ ‬نداریم‭ ‬و‭... ‬
از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬توقع‭ ‬اجتماع،‭ ‬مجلس،‭ ‬مطبوعات‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬بالا‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬خروجی‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت،‭ ‬من‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارم‭ ‬آن‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬آثار‭ ‬نیات‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬بروز‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۵ و ۲۱۶  -  سال ۱۳۹۶

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow