زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
شركت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی

شركت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی
در‭ ‬ترازوی‭ ‬نقد‭ ‬دیگران

نشست‭ ‬خبری‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬چهلمین‭ ‬سالگرد‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬یزدان‭ ‬سیف،‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬مادرتخصصی‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬ایران و‭ ‬روسای‭ ‬صنوف‭ ‬زنجیره‭ ‬گندم،‭ ‬آرد‭ ‬ونان،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬سیلوداران،‭ ‬رئیس‭ ‬هیئت‌مدیره‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬ماكارونی‭ ‬در‭ ‬14‭ ‬بهمن‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

گندم‭ ‬كشور‭ ‬كیفی‭ ‬اما‭ ‬درجه‭ ‬دو

سیف‭ ‬با‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬افزایش‭ ‬40‭ ‬درصدی‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬جاری‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بارندگی‌های‭ ‬مناسب،‭ ‬قابل‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬حداقل‭ ‬11‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬گندم‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬نقدینگی‭ ‬نیاز‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تنظیم‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬پایانی‭ ‬سال‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬از‭ ‬مهر‭ ‬به‌صورت‭ ‬ماهانه‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬برنج‭ ‬ارزان‭ -‬برنج‭ ‬تایلندی‭ ‬از‭ ‬4600‭ ‬تا‭ ‬5900‭ ‬تومان‭- ‬توزیع‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬سال‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬ماه‭ ‬رمضان‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬20‭ ‬هزارتن‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهیم‭. ‬علاوه‌بر‭ ‬آن‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬روغن‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬17‭ ‬و‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬درباره‭ ‬شكر‭ ‬نیز500‭ ‬هزارتن‭ ‬در‭ ‬انبارها،‭ ‬650‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬شكر‭ ‬نیشكری‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬هزارتن‭ ‬شكر‭ ‬چغندری‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬درباره‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬سال‭ ‬98‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭: ‬از‭ ‬یك‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خرید‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رویكردی‭ ‬متفاوت‌تر،‭ ‬پرداخت‌ها‭ ‬به‌موقع‭ ‬و‭ ‬آنلاین‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬ضمن‭ ‬اینكه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬خرید‭ ‬امكانات‭ ‬رفاهی‭ ‬هم‭ ‬دیده‭ ‬شود‭.‬
سیف‭ ‬درباره‭ ‬وضعیت‭ ‬گندم‌ها‭ ‬كه‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬كیفیت‭ ‬مناسبی‭ ‬ندارند،‭ ‬گفت‭: ‬گندم‌ها‭ ‬به‌لحاظ‭ ‬استاندارد‭ ‬اگر‭ ‬5‭/‬9‭ ‬درصد‭ ‬پروتئین‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬مصرف‭ ‬انسانی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬گندم‌هایی‭ ‬كه‭ ‬شركت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬خریداری‭ ‬می‌كند،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5‭/‬9‭ ‬درصد‭ ‬پروتئین‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬همین‭ ‬میزان‭ ‬هم‭ ‬درجه‌بندی‌های‭ ‬یك،‭ ‬2‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬گندم‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬متوسط‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬
مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬GTC‭ ‬درخصوص‭ ‬چرایی‭ ‬توقف‭ ‬عرضه‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬استناد‭ ‬هیأت‭ ‬وزیران‭ ‬عرضه‭ ‬گندم‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬بورس‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬طبق‭ ‬بررسی‌ها‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬گردش‭ ‬نقدینگی‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬حذف‭ ‬واسطه‌ها‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زنجیره‭ ‬بیشتر‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬قرار‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬اطلاع‭ ‬ثانوی‭ ‬آرد‭ ‬خبازی‌ها‭ ‬و‭ ‬نانوایی‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬این‭ ‬سامانه‭ ‬عرضه‭ ‬شود‭.‬

صادرات‭ ‬14‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬آرد

مهندس‭ ‬یزدجردی،‭ ‬رئیس‭ ‬كانون‭ ‬انجمن‌های‭ ‬صنفی‭ ‬صنایع‭ ‬آرد‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬25‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬آرد‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭: ‬مقدار‭ ‬11‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬آرد‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬مصرف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬می‌توان‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دستاورد‌های‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬دانست،‭ ‬به‌طوری‌كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تأمین‭ ‬ماشین‌های‭ ‬آرد‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬داخل،‭ ‬صادركننده‭ ‬این‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬به‭ ‬كشور‌های‭ ‬تركمنستان،‭ ‬آذربایجان‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬نیز‭ ‬هستیم‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اجباری‭ ‬شدن‭ ‬استقرار‭ ‬مسئول‭ ‬فنی‭ ‬در‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬آرد،‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬زنجیره‭ ‬گندم،‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬نان‭ ‬از‭ ‬استاندارد‭ ‬ملی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬به‌طوری‌كه‭ ‬تمامی‭ ‬كارخانه‌ها‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬رعایت‭ ‬این‭ ‬استاندارد‌ها‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬غیراین‌صورت‭ ‬مشمول‭ ‬جریمه‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭.‬
یزدجردی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬آرد‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬عراق‭ ‬صادر‭ ‬شد،‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬تلاطمات‭ ‬ارزی‭ ‬روند‭ ‬صادرات‭ ‬متوقف‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬با‭ ‬تسهیل‭ ‬مشكلات‭ ‬گمركی‭ ‬دوباره‭ ‬بتوانیم‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬به‌دست‭ ‬آوریم‭.‬

ایران‭ ‬صادركننده‭ ‬تكنولوژی‭ ‬نان

در‭ ‬ادامه‭ ‬خان‌محمدی،‭ ‬دبیر‭ ‬اتحادیه‭ ‬تولید‌كنندگان‭ ‬و‭ ‬صادركنندگان‭ ‬نان‭ ‬صنعتی‭ ‬ایران،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬چشمگیر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬آرد‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬ماشین‌های‭ ‬تولید‭ ‬نان‭ ‬نداشتیم،‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬اكثر‭ ‬ماشین‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬چند‭ ‬كارخانه‭ ‬مجهز‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬صادرات‭ ‬خمیرمایه‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌كنند‭.‬

تولید‭ ‬ماهانه‭ ‬180‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬ماكارونی‭ ‬در‭ ‬كشور

مهندس‭ ‬آثاریان،‭ ‬رئیس‭ ‬هیئت‌مدیره‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬ماكارونی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬74‭ ‬تنها‭ ‬دو‭ ‬كارخانه‭ ‬ماكارونی‭ ‬به‌صورت‭ ‬اتوماتیك‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬آغاز‭ ‬كردند،‭ ‬گفت‭: ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬بهترین‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬تولید‭ ‬ماكارونی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬به‌طوری‌كه‭ ‬خط‌های‭ ‬ماكارونی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬ایتالیا‭ ‬جلوتر‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬كیفیت‭ ‬گندم‭ ‬دوروم‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬است،‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آن‌كه‭ ‬نرخ‭ ‬این‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گندم‭ ‬معمولی‭ ‬گران‌تر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬اعتراضاتی‭ ‬دارند،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬تفاوت‭ ‬نرخ‭ ‬گندم‭ ‬معمولی‭ ‬و‭ ‬دروم‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬باید‭ ‬به‌صورتی‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬گندم‭ ‬تشویق‭ ‬شوند‭.‬
آثاریان‭ ‬تولید‭ ‬ماهانه‭ ‬ماكارونی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬را‭ ‬صد‭ ‬تن‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اكنون‭ ‬تولید‭ ‬ماهانه‭ ‬ماكارونی‭ ‬به‭ ‬130‭ ‬تا‭ ‬180‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

17‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬سیلوی‭ ‬استاندارد‭ ‬نگهداری‭ ‬بلندمدت‭ ‬گندم

در‭ ‬ادامه‭ ‬مهندس‭ ‬فتحعلیان،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬سیلوداران،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬خودكفایی‭ ‬گندم‭ ‬گفت‭:‬‭ ‬تعداد‭ ‬سیلو‌های‭ ‬نگهداری‭ ‬گندم‭ ‬بسیار‭ ‬محدود‭ ‬بود‭ ‬به‌طوری‌كه‭ ‬جوابگوی‭ ‬نگهداری‭ ‬گندم‭ ‬یكساله‭ ‬كشور‭ ‬هم‭ ‬نبود،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬84‭ ‬دولت‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬نهضت‭ ‬سیلوسازی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬آغاز‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬قرار‭ ‬داد‭.‬
وی‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬17‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬سیلوی‭ ‬استاندارد‭ ‬نگهداری‭ ‬بلندمدت‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬به‌طوری‌كه‭ ‬می‌توان‭ ‬گندم‭ ‬تولیدی‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬نگهداری‭ ‬كرد‭. ‬سیلو‌های‭ ‬نگهداری‭ ‬گندم‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كیفیت‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬بسیار‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬گندم‭ ‬به‭ ‬سیلو‌ها‭ ‬بدون‭ ‬دخالت‭ ‬دست‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭.‬‭ ‬

از‭ ‬زحمات‭ ‬آقای‭ ‬طباطبایی،‭ ‬مشاور‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬رسانه
و‭ ‬آقای‭ ‬احمدخانی،‭ ‬رئیس‭ ‬گروه‭ ‬روابط‌عمومی‭ ‬و‭ ‬مسئول‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬رسانه‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬ایران،
برای‭ ‬هماهنگی‌های‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬سپاسگزاریم‭.‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸- ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow