زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
سیاست،‭ ‬بهره‌وری‭ ‬است

سیاست،‭ ‬بهره‌وری‭ ‬است

نویسنده: مهندس محمدرضا منصوریان

مهندس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز، معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬16‭ ‬بهمن‭ ‬با‭ ‬تبریک‭ ‬دهه‭ ‬فجر‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬گزارش اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬معاونت‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬پرداخت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گزیدهی‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭.‬

شاخص‌های‭ ‬ارزیابی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی

مهندس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬براساس‭ ‬تعهدی‭ ‬که‭ ‬دادیم‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬پروتئین‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭.‬ معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬وضعیت‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬ارزیابی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬شاخص‭ ‬ارزیابی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬راحت‭ ‬است،‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬فراوانی‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬تاحدودی‭ ‬ارزانی‭ ‬و‭ ‬کیفیت،‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬می‌باشد‭.‬
کشاورز،‭ ‬میزان‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬جالیزی‭ ‬را‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬9‭ ‬ماهه‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬370‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگی‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬فرآورده‭ ‬آن‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬صادرات‭ ‬800‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬هندوانه‭ ‬و‭ ‬خربزه‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬نزدیک‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پیاز‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬قبل‭ ‬تغییر‭ ‬چندانی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬محصولات‭ ‬آبی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬قابل‭ ‬افزایش‭ ‬ندانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬ظرف‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬سالانه‭ ‬6‭ ‬درصد‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است (‬معادل‭ ‬سالی‭ ‬4/5‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬آب‭) ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬چالش‌های‭ ‬آبی‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬امکان‭ ‬توسعه‭ ‬اراضی‭ ‬آبی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬
معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت،‭ ‬تولید‭ ‬750‭ ‬گرم‭ ‬گندم‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مترمکعب‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬مطابق‭ ‬برنامه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬12/6‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬تولید‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬می‌شود‭ ‬گفت‭ ‬100%‭ ‬برنامه‭ ‬تحقق‭ ‬یافت،‭ ‬همچنین‭ ‬کنترل‭ ‬آفت‭ ‬سن‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬قابل‭ ‬قبولی‭ ‬کنترل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
کشاورز‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ارتقا‭ ‬کیفیت‭ ‬گندم‭ ‬تولیدی‭ ‬افزود‭: ‬گندم‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬نیازهای‭ ‬کشور‭ ‬هیچ‭ ‬مشکل‭ ‬کیفی‭ ‬ندارند‭.‬

سیاست‭ ‬دولت،‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬کشت‭ ‬برنج‭ ‬است‭ ‬

وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬برنج‭ ‬گفت‭: ‬سیاست‭ ‬ما‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشت‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬مناطق‭ ‬کشور‭ ‬نیست؛‭ ‬زیرا‭ ‬ذات‭ ‬برنج‭ ‬آب‌بر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬سیاست‭ ‬وزارتخانه‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬کشت‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬مناطق‭ ‬می‌باشد‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬113‭ ‬درصد‭ ‬توفیق‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬دو‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬دویست‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬برنج‭ ‬کسب‭ ‬شد‭.‬
معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬زراعت‭ ‬برنج‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬بذر‭ ‬برنج‭ ‬گواهی‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬صادر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬640‭ ‬دستگاه‭ ‬کمباین‭ ‬برنج‭ ‬به‭ ‬شالیکاران‭ ‬توزیع‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
کشاورز‭ ‬تولید‭ ‬گیاهان‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬را‭ ‬لازم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬گیاهان‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬خشبی‭ ‬بودن‭ ‬قابل‭ ‬واردات‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬اصل‭ ‬علوفه‭ ‬تولیدی‭ ‬داخل،‭ ‬متکی‭ ‬بر‭ ‬یونجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گیاهی‭ ‬پر‭ ‬آب‌بر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬خشکسالی‌های‭ ‬اخیر‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬رویکرد‭ ‬اصلی‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬تولید‭ ‬علوفه‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬آمارانتوس،‭ ‬سورگوم،‭ ‬چغندر‭ ‬علوفه‭ ‬ای،‭ ‬ارزن،‭ ‬ذرت‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬و‭ ‬کینوا‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

ظرف‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬خودکفایی‭ ‬شکر‭ ‬تحقق‭ ‬می یابد

معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت،‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬درباره‭ ‬تولید‭ ‬شکر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬بایسته‭ ‬یاد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬امکان‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬بهاره‭ ‬برای‭ ‬چغندر‭ ‬فراهم‭ ‬نیست،‭ ‬لذا‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬کشت‭ ‬بهاره‭ ‬این‭ ‬محصول،‭ ‬عملکرد‭ ‬چغندرقند‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬سال‌های‭ ‬92 - 96‭ ‬از‭ ‬42‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬60‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬رسیده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬عملکرد‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬است‭.‬
کشاورز،‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬65‭ ‬درصدی‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬چغندرقند‭ ‬در‭ ‬سالجاری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬85‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬هکتار‭ ‬زمین‭ ‬زراعی‭ ‬حدود‭ ‬9/5‭ ‬تن‭ ‬شکر‭ ‬استحصال‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬از‭ ‬کشت‌های‭ ‬چغندر‭ ‬و‭ ‬نیشکر،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬920‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬شکر‭ ‬امسال‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬تلاش‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬درخصوص‭ ‬ترویج‭ ‬کشت‭ ‬مستقیم‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬اگر‭ ‬بتوانیم‭ ‬همه‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پاییز‭ ‬منتقل‭ ‬کنیم،‭ ‬شاهد‭ ‬تغییرات‭ ‬شگرف‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬اثرات‭ ‬تغییر‭ ‬اقلیم‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬خواهیم‭ ‬شد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۴  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow