زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
ما‭ ‬بکاریم‭ ‬و‭ ‬تاجران‭ ‬قطع‭ ‬کنند‭!‬

چه‭ ‬تعداد‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬میلیون‭ ‬نهالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬غرس‭ ‬می‭ ‬شود
زنده‭ ‬می‭ ‬ماند؟‭!‬

ما‭ ‬بکاریم‭ ‬و‭ ‬تاجران‭ ‬قطع‭ ‬کنند‭!‬

نویسنده: مهندس محمدرضا منصوریان

چند‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همگان‭ ‬برای‭ ‬تنفس‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬هوای‭ ‬تمیز،‭ ‬اسفند‭ ‬ماهی‭ ‬را‭ ‬انتظار‭ ‬می‌کشند‭ ‬که‭ ‬درختکاری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نوید‭ ‬آینده‌ای‭ ‬سبز‭ ‬را‭ ‬می‌دهد‭. ‬اما‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬نهال‭ ‬غرس‭ ‬می‌شود،‭ ‬چرا‭ ‬باز‭ ‬از‭ ‬اوایل‭ ‬پاییز‭ ‬تا‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬آلودگی‭ ‬هوا‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬جولان‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬سوال‌هایی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬خبرهایی‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬درختان‭ ‬جستجو‭ ‬کرد‭.‬ به‌عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬خبری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬27‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬روزنامه‭ ‬قانون‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬"قتل‭ ‬عام‭ ‬درختان‭ ‬هیرکانی”‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬قطع‭ ‬غیرقانونی‭ ‬77‭ ‬اصله‭ ‬درخت‭ ‬نادر‭ ‬جنگلی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬‮«‬داراب‭ ‬کلا‮»‬‭ ‬اشاره‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬ارتکاب‭ ‬این‭ ‬جرایم‭ ‬و‭ ‬تخلفات،‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬یک‭ ‬شبکه‭ ‬سازمان‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬عوامل‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬قصور‭ ‬یا‭ ‬تبانی‭ ‬مسئولان‭ ‬وقت،‭ ‬غیرممکن‭ ‬است‭.‬
و‭ ‬یا‭ ‬ادعایی‭ ‬که‭ ‬اسفند‭ ‬94‭ ‬در‭ ‬روزنامه‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬دفتر‭ ‬زیستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬مناطق‭ ‬سازمان‭ ‬حفاظت‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬هرروز‭ ‬حدود‭ ‬‮٣٠‬میلیون‭ ‬مترمربع‭ ‬از‭ ‬عرصه‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬سبز‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬گوناگون‭ ‬نابود‭ ‬می‌شود‭.‬

ادعایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اوضاع‭ ‬وخیم‭ ‬هوا، صحتش‭ ‬اثبات‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
و‭ ‬یا‭ ‬باغی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬‮٨٠‬،‭ ‬سریال‭ ‬شب‌های‭ ‬برره‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ساخته‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬‮٢١‬‌هزار‭ ‬و‭ ‬‮٦٠٠‬‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ (‬در‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬تهران‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭) ‬این‭ ‬روزها‭ ‬خشک‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬برجی‭ ‬21‭ ‬طبقه‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬آن‭ ‬سبز‭ ‬شود‭. ‬و‭ ‬تأسف‭ ‬بار‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اولین‭ ‬برجی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ازای‭ ‬قطع‭ ‬شدن‭ ‬نفس‭ ‬موجوداتی‭ ‬بی‌زبان‭ ‬ساخته‭ ‬می‌شود‭. ‬
همه‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬و‭ ‬هدر‭ ‬رفتن‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬دانه‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬عدس‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬سبزه‭ ‬عید‭ ‬نیز‭ ‬شوری‭ ‬این‭ ‬آش‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
ما‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬صحه‭ ‬گذاشتن‭ ‬به‭ ‬مطالب‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬ذیربط‭ ‬خواستاریم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬وضع‭ ‬قوانین‭ ‬مناسب‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬طبیعت،‭ ‬هوای‭ ‬پاک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منفعت‭ ‬طلبی‌های‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‭ ‬ترجیح‭ ‬دهند‭.‬
هرچند‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اخبار‭ ‬منتشره،‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬35‭ ‬میلیون‭ ‬اصله‭ ‬نهال‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬غرس‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬مسئله‭ ‬مهم‭ ‬زنده‭ ‬مانی‭ ‬این‭ ‬نهال‌ها‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬هرساله‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬همکاری‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ضعف‭ ‬نظارتی‭ ‬و‭ ‬اعتباراتی‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬کشور،‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نهال‌ها‭ ‬خشک‭ ‬می‌شوند‭.‬

عرضه‭ ‬نهال‭ ‬شناسه‌دار‭ ‬مورد‭ ‬قبول‭ ‬است‭!‬

شکراله‭ ‬حاجی‭ ‬وند،‭ ‬مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬میوه‌های‭ ‬سردسیری‭ ‬و‭ ‬خشک‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬“چرا‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬نهال‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬فقط‭ ‬تعداد‭ ‬محدودی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬انبوه‭ ‬تولید‭ ‬می‌شوند”‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬تولید‭ ‬نهال‭ ‬گونه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬باغی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬ارقام‭ ‬و‭ ‬پایه‌های‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬اصلاح‭ ‬باغات‭ ‬غیراقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬وفق‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬نهال‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭(‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭) ‬انجام‭ ‬می‌شود‭.‬
وی‭ ‬درخصوص‭ ‬نهال‌های‭ ‬شناسه‌دار‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬معاونت‭ ‬تولید‭ ‬نهال‭ ‬شناسه‌دار‭ ‬در‭ ‬نهالستان‌های‭ ‬دارای‭ ‬مجوز‭ ‬از‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬نهال‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬نهال‭ ‬بدون‭ ‬شناسه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬این‭ ‬معاونت‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬نمی‌باشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬همواره‭ ‬مورد‭ ‬تأکید‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬میوه‌های‭ ‬سردسیری‭ ‬و‭ ‬خشک‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬میلیون‭ ‬اصله‭ ‬نهال‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬تجاری‭ ‬در‭ ‬نهالستان‌های‭ ‬دارای‭ ‬مجوز‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یارانه‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬نهال‌های‭ ‬دارای‭ ‬شناسه‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬بهداشت‭ ‬تعلق‭ ‬می‌گیرد‭.‬

شناسه‭ ‬دارها‭ ‬قابل‭ ‬پیگیری‭ ‬هستند‭!‬

مهندس‭ ‬خوشکام،‭ ‬رئیس‭ ‬اسبق‭ ‬گروه‭ ‬نهال،‭ ‬شناسه‌دار‭ ‬شدن‭ ‬نهال‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬امکان‭ ‬پیگیری‭ ‬نهال‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬شناسه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬نهالستان‌های‭ ‬دارای‭ ‬مجوز‭ ‬تعلق‭ ‬می‌گیرد‭ ‬البته‭ ‬شایان‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬نهالستان‌های‭ ‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬ادعای‭ ‬تولید‭ ‬نهال‌های‭ ‬با‭ ‬کیفیت‌تر‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬قانون‭ ‬تنها‭ ‬نهال‌های‭ ‬با‭ ‬مجوز‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬می‌باشند‭.‬
وی‭ ‬تولید‭ ‬شناسه‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬اظهارات‭ ‬تولیدکننده‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬ارگان‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬اصفهان،‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬قزوین‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬نهال‌های‭ ‬با‭ ‬اجداد‭ ‬مشخص‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ارگان‌ها‭ ‬شناسنامه‭ ‬نیز‭ ‬اطلاق‭ ‬می‌گردد‭ ‬که‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬عاری‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬عوامل‭ ‬بیمارگر‭ ‬نهال‌ها‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تنها‭ ‬شناسه‭ ‬براساس‭ ‬خود‭ ‬اظهاری‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭.‬

باید‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬بحران‌های‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬عادت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬دهیم

شیرین‭ ‬خونساری،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬تشکل‭ ‬‮«‬پیام‭ ‬آوران‭ ‬اردیبهشت‭ ‬کرمانشاه‮»‬‭ ‬درخصوص‭ ‬جایگزینی‭ ‬بذور‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬عدس‭ ‬برای‭ ‬سبزه‭ ‬عید‭ ‬نوروز‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬امسال‭ ‬سومین‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تشکل‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مردم‭ ‬نهاد‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استان،‭ ‬با‭ ‬آموزش‭ ‬کاشت‭ ‬بذر‭ ‬بلوط،‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نهال‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬سفره‌های‭ ‬هفت‭ ‬سین‭ ‬خود‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬می‌توانند‭ ‬این‭ ‬نهال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬محیط‭ ‬طبیعی‭ ‬منتقل‭ ‬کنند‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬البته‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬هدر‭ ‬رفت‭ ‬آب،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬سبزی‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬تره،‭ ‬تره‭ ‬تیزک،‭ ‬جعفری،‭ ‬ریحان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سبزی‌های‭ ‬خوراکی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬بذور‭ ‬مرکبات‭ (‬پس‭ ‬از‭ ‬خیساندن‭ ‬48‭ ‬ساعته‭) ‬نیز‭ ‬میسر‭ ‬است‭. ‬که‭ ‬درصورت‭ ‬تمایل‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬مرکبات‭ ‬در‭ ‬سفره‭ ‬عید‭ ‬از‭ ‬حالا‭ ‬باید‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬سبز‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬بذور‭ ‬کرد‭.‬
مدیرعامل‭ ‬تشکل‭ ‬پیام‭ ‬آوران‭ ‬اردیبهشت‭ ‬کرمانشاه‭ ‬درباره‭ ‬لزوم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بذور‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬عدس‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬اگر‭ ‬هر‭ ‬خانوار‭ ‬ایرانی‭ ‬فقط‭ ‬200‭ ‬گرم‭ ‬گندم‭ ‬برای‭ ‬سبزه‭ ‬مصرف‭ ‬کند،‭ ‬7/4‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬معادل‭ ‬گندم‭ ‬مصرفی‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬خانوار‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬هدر‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬رقم‭ ‬بزرگی‭ ‬است‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سبزه‭ ‬کاربردی‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تعطیلات‭ ‬نوروز‭ ‬دور‭ ‬انداخته‭ ‬می‌شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۴ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow