زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
زعفران؛‭ ‬در‭ ‬پیچ‭ ‬و‭ ‬خم‭ ‬صادرات‭ ‬میلی

زعفران؛‭ ‬در‭ ‬پیچ‭ ‬و‭ ‬خم‭ ‬صادرات‭ ‬میلی

نشست‭ ‬خبری‭ ‬ستاد‭ ‬برگزاری‭ ‬اولین‭ ‬پویش‭ ‬ملی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬دکتر‭ ‬پیمان‭ ‬یوسفی‭ ‬آذر،‭ ‬مشاور‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬ملی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬21‭ ‬آذر‭ ‬ماه‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬وی‭ ‬بنای‭ ‬یک‭ ‬سوزن‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬زدن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬حجم‭ ‬ناچیز‭ ‬صادرات‭ ‬زعفران‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تولیدات‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬آن‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬بررسی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬شد‭.‬
یوسفی‭ ‬آذر،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬زعفران‭ ‬را‭ ‬گیاه‭ ‬ملی‭ ‬ایرانیان‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬ نرخ‭ ‬رشد‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬9/‬01‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حوزه‌ای‭ ‬قرار‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬پرورش‭ ‬زعفران‭ ‬کاملا‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭. ‬ هر‭ ‬چند‭ ‬هنوز‭ ‬ما‭ ‬نتوانستیم‭ ‬زعفران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬بشناسانیم؛‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬105‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬زعفران‭ ‬کاری‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬زعفران‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬قبول‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تجاری‭ ‬سازی‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬فعالیتی‭ ‬انجام‭ ‬نداده‭ ‬ایم‭.‬
وی‭ ‬استراتژیک‌ترین‭ ‬حوزه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬امنیتی،‭ ‬تنوع‭ ‬اقلیمی‭ ‬و‭ ‬گیاهی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭ : ‬بیش‭ ‬از‭ ‬105‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬زعفران‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬هکتار‭ ‬گل‭ ‬محمدی‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬داریم،‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬بلغارستان‭ ‬با‭ ‬سه‌هزار‭ ‬هکتار‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬گل‭ ‬محمدی‭ ‬65‭ ‬درصد‭ ‬اسانس‭ ‬گل‭ ‬محمدی‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬سهمی‭ ‬نداریم‭ ‬که‭ ‬جای‭ ‬سؤال‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬است‭.‬

صادرات‭ ‬زعفران‭ ‬از‭ ‬مبادی‭ ‬غیررسمی‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬100‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬است

مجری‭ ‬طرح‭ ‬ملی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬هکتاری‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬ گردش‭ ‬مالی‭ ‬زعفران‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬صادرات،‭ ‬376‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬است‭. ‬ همچنین‭ ‬حدود‭ ‬150‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬کشت‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‌اند‭.‬
یوسفی‭ ‬آذر‭ ‬افزود‭ : ‬متوسط‭ ‬برداشت‭ ‬زعفران‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬کشور‭ ‬ ۶ تا‬10‭ ‬کیلوگرم‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬برداشت‭ ‬زعفران‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬12‭ ‬تا‭ ‬18‭ ‬کیلوگرم‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬مزارع‭ ‬الگوئی‭ ‬به‭ ‬38‭,‬8‭ ‬کیلوگرم‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬حجم‭ ‬صادرات‭ ‬زعفران‭ ‬از‭ ‬مبادی‭ ‬غیررسمی‭ ‬کشور‭ ‬100‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ : ‬صادرات‭ ‬زعفران‭ ‬ایران‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اظهارنامه‭ ‬گمرک،‭ ‬286‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬است‭. ‬ همچنین‭ ‬صادرات‭ ‬گل‌محمدی‭ ‬17‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬14‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬آن‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬قلمه‭ ‬ریشه‭ ‬گل‌محمدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭.‬

هدف‌گذاری‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬آینده تا‭ ‬3‭/‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬

مجری‭ ‬طرح‭ ‬ملی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬به‭ ‬هدف‌گذاری‭ ‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬دلاری‭ ‬ترکیه‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬ در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬550‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬صادرات‭ ‬376‭ ‬میلیون‭ ‬دلاری‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬ایران،‭ ‬هدف‌گذاری‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬5‭/‬3‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬برای‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬است‭.‬ یوسفی‭ ‬آذر‭ ‬درباره‭ ‬تلاش‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬و‭ ‬طب‭ ‬سنتی‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬برنامه‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬افزود‭: ‬ردیف‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬بودجه‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬ملی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬اختصاص‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬35‭ ‬سال،‭ ‬برای‭ ‬نخستین‌بار‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬محدودیت‭ ‬منابع‭ ‬مالی،‭ ‬ردیف‭ ‬اعتباری‭ ‬مستقل‭ ‬برای‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭.‬ وی‭ ‬به‭ ‬اقدام‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬125‭ ‬رقم‭ ‬انواع‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬مشمول‭ ‬تعرفه‭ ‬وارداتی‭ ‬می‌شوند‭.‬

گردش‭ ‬مالی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬120‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬است‭ ‬

مجری‭ ‬طرح‭ ‬ملی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی،‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬120‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬ گردش‭ ‬مالی‭ ‬کل‭ ‬فرآورده‌ها‭ ‬و‭ ‬داروهای‭ ‬زیستی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬480‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬است‭. ‬ همچنین‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬آلمان‭ ‬بدون‭ ‬داشتن‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬اقلیم‭ ‬ایران،‭ ‬40‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬نفتی‭ ‬ایران‭ ‬است‭.‬

ما‭ ‬برای‭ ‬زعفران‭ ‬چه‭ ‬کرده‌ایم؟

یوسفی‭ ‬آذر‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬مکاتبات‭ ‬بعمل‭ ‬آمده‭ ‬درباره‭ ‬کاهش‭ ‬تعرفه‭ ‬برای‭ ‬زعفران‭ ‬ایران‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭ : ‬برای‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬مبادی‭ ‬گمرکی‭ ‬مکاتباتی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ . ‬اما‭ ‬لازمه‭ ‬آن‭ ‬عضویت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬است‭. ‬ در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬تک‭ ‬تک‭ ‬کشورهای‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬مذاکره‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬اتخاذ‭ ‬سیاست‌های‭ ‬تنبیهی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬تعرفه‭ ‬کرد‭. ‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬ به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬حذف‭ ‬نشدن‭ ‬تعرفه‭ ‬30‭ ‬درصدی‭ ‬زعفران،‭ ‬می‌توان‭ ‬واردات‭ ‬برنج‭ ‬از‭ ‬هند‭ ‬را‭ ‬مشمول‭ ‬تعرفه‭ ‬کرد‭. ‬ متقاضیان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬که‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬تأسیس‭ ‬دفتر‭ ‬زعفران‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیایی‭ ‬و‭ ‬اروپایی‭ ‬اقدام‭ ‬کنند،‭ ‬تسهیلات‭ ‬شش‭ ‬درصدی‭ ‬تعلق‭ ‬می‌گیرد‭.‬
نامبرده‭ ‬به‭ ‬واگذاری‭ ‬زمین‭ ‬برای‭ ‬متقاضیان‭ ‬توانمند‭ ‬کشت‭ ‬شیرین‌بیان‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭:‬‭ ‬حجم‭ ‬صادرات‭ ‬شیرین‌بیان‭ ‬37‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬گزارش‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬که‭ ‬پنج‭ ‬کارخانه‭ ‬فرآوری‭ ‬شیرین‌بیان‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬متقاضیان‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬توانمند‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬شیرین‌بیان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ماده 3  ‬و  ۳۲ ‭ ‬زمین‭ ‬واگذار‭ ‬می‌شود‭.‬ لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نخستین‭ ‬پویش‭ ‬ملی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی به‌منظور‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬کشور، قرار‭ ‬است‭ ‬27‭ ‬بهمن‌‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬برج‭ ‬میلاد‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭.‬‭ ‬ 

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۵  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow