تراریخته
جنگی‭ ‬برای‭ ‬تمام‭ ‬فصول

داعیه‌داران‭ ‬رسانه‌ای
جنگی‭ ‬برای‭ ‬تمام‭ ‬فصول

مهندس محمدرضا منصوریان

شاید‭ ‬زمانی‭ ‬تراریخته‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬اعراب‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬فوق‭ ‬دکترای‭ ‬مهندسی‭ ‬ژنتیک‭ ‬با‭ ‬شعار‭ ‬همیشگی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬کلاس‌های‭ ‬دانشگاه‭ ‬که‭  - ‬فناوری‭ ‬هراس‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬ستیز‭ ‬نباشیم‭ -  ‬تحقیقات‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬متخصصین‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬را‭ ‬گواه‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬قد‭ ‬علم‭ ‬کرد‭.‬‭ ‬
فردی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬خود‭ ‬تمام‭ ‬تلاشش‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬اثبات‭ ‬این‭ ‬علم‭ ‬نوظهور‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬حتی‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬محمدرضا‭ ‬اسکندری،‭ ‬وزیر‭ ‬اسبق‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬اردیبهشت‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬کارتل‭ ‬جهانی‭ ‬تولیدات‭ ‬تراریخته‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬اقتصادی‭ ‬صهیونیستی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬طرفدارانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬هراسی‭ ‬سخن‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬می‌آورند‭ ‬را‭ ‬منفعت‭ ‬طلب‭ ‬خواند؛‭ ‬این‭ ‬مرجع‭ ‬ملی‭ ‬ایمنی‭ ‬زیستی،‭ ‬اسکندری‭ ‬را‭ ‬متهم‭ ‬به‭ ‬زندانی‭ ‬کردن‭ ‬برنج‭ ‬تراریخته‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬نهایتا‭ ‬موجبات‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬باعث‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬مناظره‭ ‬دورادور‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬در‭ ‬نشریه‭ ‬انعکاس‭ ‬خبری‭ ‬یافت‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬مدتی‭ ‬هیچکدام‭ ‬از‭ ‬طرفین‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬مجله‭ ‬نبودند‭.‬ حال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سال،‭ ‬مجدد‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬دکتر‭ ‬قره‌یاضی‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬استاد‭ ‬58‭ ‬ساله‭ ‬دانشگاه‭ ‬انجام‭ ‬داده‌ایم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭.‬

محافل‭ ‬خودسر‭ ‬در‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما

دکتر‭ ‬بهزاد‭ ‬قره‭ ‬یاضی،‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬ایمنی‭ ‬زیستی‭ ‬ایران،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬خودسرانه‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬محافل‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما،‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬پزشکی،‭ ‬طب‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬دستورات‭ ‬صریح‭ ‬رئیس‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬پژوهشی‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تراریخته،‭ ‬کماکان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬آن‭ ‬جانبدارانه‭ ‬رفتار‭ ‬می‌شود‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬تبیین‭ ‬اینگونه‭ ‬رفتارها‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬محافل‭ ‬ذی‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬علمی‭ ‬افراد‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬شخصیت‌سازی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مخالفین‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬سوابق‭ ‬محکومیت‭ ‬قضایی‭ ‬کیفری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کارنامه‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬نوجوانی‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬زندگی‭ ‬کرده‌اند‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬سرکوب‭ ‬پژوهشگران‭ ‬پیش‭ ‬کسوت،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته،‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭.‬
رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬ایمنی‭ ‬زیستی‭ ‬ایران‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬به‭ ‬نمونه‭ ‬اقدام‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬محافل‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬نشر‭ ‬فیلم‌هایی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬مراکز‭ ‬فناوری‭ ‬هراس‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬ستیز‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عجیب‭ ‬اینکه‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬منابع‭ ‬بیت‭ ‬المال‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬مستند‌های‭ ‬ساختگی‭ ‬و‭ ‬کذب‭ ‬هزینه‭ ‬میکند‭.‬
قرهیاضی‭ ‬به‭ ‬برگزاری‭ ‬برخی‭ ‬مناظرات‭ ‬در‭ ‬رسانه‭ ‬تصویری‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬مورد‭ ‬اخیر،‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬محافل‭ ‬خودسر‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما،‭ ‬امنیت‭ ‬روانی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سلامت‭ ‬غذا‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬محصولاتی‭ ‬همچون‭ ‬برنج،‭ ‬روغن‭ ‬و‭ ‬امثال‭ ‬آن‭ ‬ترسانده‭ ‬است‭.‬
برگزاری‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬مناظره‌ها‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬چهار‭ ‬نفر‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭  -  ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬میهمان‭ ‬حضوری،‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬میهمان‭ ‬تلفنی،‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬مجری‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬انتشار‭ ‬تصاویر‭ ‬وحشتناک‭ ‬پشت‭ ‬صحنه‭ ‬و‭ ‬مساعدت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬گوشی‭ ‬در‭ ‬گوش‭ ‬مجری‭ -  ‬و‭ ‬زمان‭ ‬پاسخ‌دهی‭ ‬مناسب‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬اظهارات‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭ ‬داده‭ ‬نمی‌شود‭ ‬با‭ ‬سیاست‌های‭ ‬ریاست‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬منافات‭ ‬دارد‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬مواد‭ ‬قانونی‭ ‬از‭ ‬شورای‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما،‭ ‬خواهان‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬می‌باشم‭.‬ وی‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬حیرت‭ ‬انگیز‭ ‬دیگر‭ ‬همین‭ ‬محافل‭ ‬در‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬درخصوص‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭:‬‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬بهادر‭ ‬حاج‭ ‬محمدی‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬اعلام‭ ‬می‌دارد‭ ‬که‭ ‬برنج‭ ‬تراریخته‭ ‬اثر‭ ‬سوئی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬موش‌های‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صحبت‌های‭ ‬دکتر‭ ‬کلانتری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬تایید‭ ‬میکند‭.‬ اما‭ ‬مجری‭ ‬برنامه‭ ‬رادیویی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬متعدد‭ ‬هم‭ ‬منتشر‭ ‬می‌شود‭ ‬می‌گوید‭: ‬چنان‭ ‬چه‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود،‭ ‬سرپرست‭ ‬مرکز‭ ‬ایمنی‭ ‬غذایی‭ ‬دانشگاه‭ ‬علوم‭ ‬پزشکی‭ ‬شهید‭ ‬صدوقی‭ ‬یزد،‭ ‬مطالب‭ ‬دکترکلانتری‭ ‬را‭ ‬تکذیب‭ ‬کرد‭!‬ پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬بیانیه،‭ ‬نامه‭ ‬و‭ ‬مصاحبه‌های‭ ‬رئیس‭ ‬دانشگاه‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬حاجی‭ ‬محمدی‭ ‬خودداری‭ ‬میکند‭.‬

برای مطالعه مطلب «وعده های نافرجام تراریخته» کلیک کنید

اروپاییان‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬استفادهکنندگان‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬هستند‭!‬

رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬ایمنی‭ ‬زیستی‭ ‬ایران‭ ‬لیست‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬شامل‭ ‬37‭ ‬کشور‭ ‬ممنوعکننده‭ ‬مصرف‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬را‭ ‬دروغ‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬حتی‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬همین‭ ‬لیست‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬تنها‭ ‬کشورهای‭ ‬ماداگاسکار،‭ ‬الجزیره،‭ ‬ونزوئلا،‭ ‬بوتان،‭ ‬پرو‭ ‬و‭ ‬قرقیزستان‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مصرف‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬از‭ ‬جمله‭: ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬صادر‭ ‬کردن‭ ‬77‭ ‬مجوز‭ ‬کشت‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته،‭ ‬سالیانه‭ ‬حداقل‭ ‬33‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬سویای‭ ‬تراریخته‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬میکنند‭. ‬
قرهیاضی‭ ‬اظهارات‭ ‬بر‭ ‬علیه‭ ‬تراریخته‭ ‬را‭ ‬"فرافکنی"‭ ‬و‭ ‬بی‌مبنا‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬آیا‭ ‬اگر‭ ‬فردی‭ ‬دچار‭ ‬ریزش‭ ‬مو،‭ ‬بیماری‌های‭ ‬سخت‭ ‬یا‭ ‬عقیمی‭ ‬شد،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬به‭ ‬خوردن‭ ‬پرتقال‭ ‬یا‭ ‬نان‭ ‬نسبت‭ ‬داد؟‭! ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬تحقیقات‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اینکه‭ ‬ده‌ها‭ ‬مقاله‭ ‬علمی‭ ‬معتبر‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬میزان‭ ‬آفلاتوکسین‭ ‬و‭ ‬سرطانزایی‭ ‬محصولات‭ ‬ارگانیک‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داریم،‭ ‬هرگز‭ ‬ادعا‭ ‬نکرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬محصولات‭ ‬ارگانیک‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬سرطان‌زا‭ ‬هستند‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬ما‭ ‬همواره‭ ‬ضمن‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬اصل‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته،‭ ‬هشدار‭ ‬داده‌ایم‭ ‬که‭ ‬محصولات‭ ‬ارگانیک‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دکانی‭ ‬برای‭ ‬انجمن‭ ‬ارگانیک - ‬که‭ ‬یک‭ ‬انجمن‭ ‬غیرعلمی‭ ‬است‭ -  ‬تبدیل‭ ‬شود‭.‬ برخی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬محصولات‭ ‬غیر‭ ‬ارگانیک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ارگانیک‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬می‌فروشند‭ ‬و‭ ‬مدعی‭ ‬العموم‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ورود‭ ‬جدی‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬استاندارد‭ ‬هم‭ ‬کوتاهی‌های‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬گذشتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬دارد‭.‬

هیچ‭ ‬عارضه‌ای‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬برنج‭ ‬تراریخته گزارش‭ ‬نشده‭ ‬است

رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬ایمنی‭ ‬زیستی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تحقیقات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬علوم‭ ‬پزشکی‭ ‬شهید‭ ‬صدوقی‭ ‬یزد‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬برنج‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬مرکز‭ ‬سلامت‭ ‬غذا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دانشگاه‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬تحقیقات،‭ ‬تایید‭ ‬یا‭ ‬رد‭ ‬سلامت‭ ‬غذایی‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬میکند‭. ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬ابتدایی‭ ‬تمام‭ ‬تحقیقات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬برنج‭ ‬تراریخته‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬گرداوری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬گزارش‭ ‬نهایی‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مرکز‭ ‬مذکور‭ ‬اعلام‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬منابع‭ ‬منتشره‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬برنج‭ ‬تراریخته‭ ‬هیچ‭ ‬نوع‭ ‬عارضه‭ ‬نامطلوبی‭ ‬مشاهده‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬
قره‭ ‬یاضی‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬دانشگاه‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیقات‭ ‬سرطان‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬متخصصین‭ ‬برجسته‭ ‬پزشکی‭ ‬کشور،‭ ‬آزمایشات‭ ‬حیوانی‭ ‬بزرگی‭ ‬را‭ ‬طراحی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آزمایشات‭ ‬پیشرو‭ ‬پژوهشگران‭ ‬ایران‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬تاثیر‭ ‬همین‭ ‬نوع‭ ‬برنج‭ ‬تراریخته‭ ‬ایرانی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬طیور،‭ ‬آزمایشاتی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬موش‌ها‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رفتارشناسی،‭ ‬وزن،‭ ‬سلامت،‭ ‬فاکتورهای‭ ‬خونی،‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬اندام‌های‭ ‬داخلی‭ ‬بدن‭ ‬این‭ ‬موجود،‭ ‬هیچ‭ ‬تفاوتی‭ ‬با‭ ‬موش‌هایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬غیرتراریخته‭ ‬تغذیه‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬مشاهده‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

مطمئن‭ ‬هستم‭ ‬دکتر‭ ‬شاعری‭ ‬پای‭ ‬مناظره‭ ‬نمی‌آید‭!‬

وی‭ ‬با‭ ‬رد‭ ‬شایعات‭ ‬پذیرش‭ ‬مسئولیت‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬حفاظت‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اینکه‭ ‬تمام‭ ‬عمر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬متخصص‭ ‬تنوع‭ ‬زیستی،‭ ‬صرف‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬زیستی‭ ‬کرده‌ام،‭ ‬توفیق‭ ‬داشته‌ام‭ ‬تا‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬از‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬حمایت‭ ‬کنم‭. ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬ایمنی‭ ‬زیستی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬آمادگی‭ ‬مناظره‭ ‬با‭ ‬مخالفان‭ ‬تولید‭ ‬ملی‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬مناظره‭ ‬زنده‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬داور‭ ‬مرضی‭ ‬الطرفین‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬همطراز‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬شرط‭ ‬دارا‭ ‬نبودن‭ ‬سوابق‭ ‬کیفری،‭ ‬آمادگی‭ ‬دارم‭. ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬از‭ ‬مناظره‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬شاعری،‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی،‭ ‬استقبال‭ ‬میکنم؛‭ ‬البته‭ ‬مطمئن‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬آقای‭ ‬شاعری‭ ‬پای‭ ‬مناظره‭ ‬نخواهد‭ ‬آمد‭! ‬
یادآوری‭: ‬
نشریه‭ ‬به‭ ‬کرات‭ ‬با‭ ‬دفتر‭ ‬آقای‭ ‬شاعری‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬دفتر‭ ‬ایشان‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬نظر‭ ‬دکتر‭ ‬شاعری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬تماس‭ ‬گرفت‭ ‬اما‭ ‬موفق‭ ‬نشد‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‭.‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۰  -  سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow