زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
تولید‭ ‬سالانه‭ ‬قارچ

تولید‭ ‬سالانه‭ ‬قارچ‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬140‭ ‬هزار‭ ‬تن

مهندس محمدرضا منصوریان

مهندس‭ ‬غلامرضا‭ ‬تقوی،‭ ‬مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬قارچ‭ ‬خوراکی،‭ ‬درخصوص‭ ‬میزان‭ ‬سطح‭ ‬زیرکشت‭ ‬و‭ ‬قارچ‭ ‬خوراکی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬حدود‭ ‬715‭ ‬هکتار‭ ‬سطح‭ ‬زیرکشت‭ ‬قارچ‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬140هزارتن‭ ‬قارچ‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬98‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬قارچ‭ ‬دکمه‌ای‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭.‬ وی‭ ‬به‭ ‬استان‌های‭ ‬سطح‭ ‬زیرکشت‭ ‬قارچ‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬تهران،‭ ‬البرز،‭ ‬قزوین،‭ ‬اصفهان،‭ ‬خراسان‭ ‬و‭ ‬چهارمحال‌و‌بختیاری‭ ‬از‭ ‬استان‌های‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬قارچ‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌روند‭.‬
مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬قارچ‭ ‬خوراکی‭ ‬تحقق‭ ‬برنامه‌های‭ ‬هم‭ ‬راستا‭ ‬با‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬را‭ ‬اولویت‭ ‬برنامه‌های‭ ‬این‭ ‬دفترعنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬هکتار‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬قارچ‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬دادیم‭ ‬که‭ ‬براساس‭ ‬آن‭ ‬13‭ ‬هزارتن‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
تقوی‭ ‬به‭ ‬برنامه‌های‭ ‬پشتیبان‭ ‬به‌منظور‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬توسعه‭ ‬تنوع‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬محصولات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬قارچ‭ ‬خوراکی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬موردنظر‭ ‬است‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬به‌دنبال‭ ‬ترغیب‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تنوع‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬تولیدات‭ ‬قارچ‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬قارچ‭ ‬ترافل‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬صدف‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬دستورالعمل‭ ‬فنی‭ ‬تولید‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬راهبرد‭ ‬دیگری‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬زمینه‌های‭ ‬لازم‭ ‬به‌منظور‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬بستر‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬علمی‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬تولید‭ ‬96‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬ساختار‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬واحدهای‭ ‬قارچ‭ ‬نیز‭ ‬قدم‭ ‬بعدی‭ ‬است‭.‬
مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬قارچ‭ ‬خوراکی‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬لازمه‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬بین‭ ‬ابزارها،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‌منظور‭ ‬کاهش‭ ‬فاصله‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬سالیانه‭ ‬یک‭ ‬کیلو‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬گرم‭ ‬قارچ‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬4‭ ‬کیلو‭  - ‬استاندارد‭ ‬جهانی‭ -  ‬روش‭ ‬کار‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬ایجاد‭ ‬تعامل‭ ‬بین‭ ‬افرادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬و‭ ‬کمترین‭ ‬عملکرد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬تجارب‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬منتقل‭ ‬کنند‭.‬
تقوی‭ ‬تولید‭ ‬اسپان‭ ‬F1‭ ‬قارچ‭ ‬را‭ ‬راهبرد‭ ‬دیگری‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬پیش‭ ‬پای‭ ‬تولید‭ ‬قارچ،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نهاده‌های‭ ‬اولیه‭ ‬دست‭ ‬چندم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬سیاست‭ ‬تولید‭ ‬اسپان‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬ضریب‭ ‬خود‭ ‬اتکایی‭ ‬می‌شود‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬میزان‭ ‬عرضه‭ ‬قارچ‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬تقاضای‭ ‬مصرف‭ ‬داخلی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬صد‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬قارچ‭ ‬که‭ ‬پروانه‭ ‬فعالیت‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‌اند‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬استانداردهای‭ ‬دنیا‭ ‬فعالیت‭ ‬میکنند‭ ‬به‌نظر‭ ‬می‌رسد،‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‭ ‬جانبی‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬پوشش‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬تولیدات‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬هزینه‭ ‬بالای‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬معضل‭ ‬اصلی‭ ‬صادرات‭ ‬قارچ‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬
بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬مذاکره‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬شرکت‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقلی‭ ‬درخصوص‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬بارگیری‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه،‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

ضرورت‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬رسانه‌ای
مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬قارچ‭ ‬خوراکی‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬قارچ‭ ‬را‭ ‬لازم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬بهمنظور‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬صادرات‭ ‬باید‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬میزان‭ ‬تقاضا‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬سپس‭ ‬محصول‭ ‬باکیفیت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب‭ ‬تولید‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬رسانه‌ای،‭ ‬جشنواره‌ها،‭ ‬جامعه‭ ‬هدف‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مسائل‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بررسی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬اولیه‭ ‬آن‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

زنجیره‭ ‬تولید،‭ ‬حلقه‭ ‬اتصال
تقوی‭ ‬عدم‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬تولید‭ ‬قارچ‭ ‬را‭ ‬معضل‭ ‬دیگری‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬رویکرد‭ ‬جدید‭ ‬به‌دنبال‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬تازه‭ ‬تاسیس‭ ‬باید‭ ‬دیگر‭ ‬حلقه‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬جانبی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬خود‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭.‬
وی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬اگر‭ ‬صنایع‭ ‬جانبی‭ ‬به‭ ‬قدر‭ ‬کفایت‭ ‬داشتیم‭ ‬در‭ ‬خردادماه‭ ‬امسال‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬قارچ‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬رسید‭ ‬تولیدکننده‭ ‬می‌توانست‭ ‬قارچ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬اولیه‭ ‬برای‭ ‬صنایع‭ ‬مربوطه‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬ریز‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬صفر‭ ‬می‌رسید‭.‬
مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬قارچ‭ ‬خوراکی‭ ‬حلقه‌های‭ ‬زنجیره‭ ‬تولیدی‭ ‬قارچ‭ ‬را‭ ‬پراکنده‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬رابطه‭ ‬بین‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نیاز‭ ‬درآمده،‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬سال‌ها‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬حلقه‭ ‬اولیه‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‭ ‬تشکیل‭ ‬نشده‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬این‭ ‬حلقه‭ ‬نیز‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬جلسه‌های‭ ‬ترویجی،‭ ‬ساماندهی‭ ‬بازار،‭ ‬نرخ‌گذاری‭ ‬و‭ ‬شناسنامه‌دارکردن‭ ‬واسطه‌ها‭ ‬برای‭ ‬نزدیک‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬حلقه‌ها‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پراکندگی‭ ‬حلقه‌ها‭ ‬و‭ ‬فاصله‭ ‬گرفتن‭ ‬آن‌ها‭ ‬باید‭ ‬جلوگیری‭ ‬نماید‭.‬

مکانیزاسیون‭ ‬صنعت‭ ‬قارچ‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬حاشیه‭ ‬امنیت‭ ‬سود
تقوی‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬سطح‭ ‬تولید‭ ‬اقتصادی‭ ‬تأکید‭ ‬کرد،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬تجهیز‭ ‬اتوماسیون‭ ‬و‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬صنعت‭ ‬قارچ‭ ‬در‭ ‬واحدهای‭ ‬بزرگ‭ ‬مقیاس،‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نیازمند‭ ‬سرمایه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬قارچ‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬افزایش‭ ‬حاشیه‭ ‬امنیت‭ ‬سود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬عوامل‭ ‬موجب‭ ‬جلب‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
وی‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭: ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬مشکل‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‭ ‬جانبی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬این‭ ‬خود‭ ‬تولیدکننده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬استقبال‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬زیرساخت‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬صادرات‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬نماید‭.‬
مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬قارچ‭ ‬خوراکی‭ ‬درخصوص‭ ‬کلاس‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬زیرنظر‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬اینگونه‭ ‬کلاس‌ها‭ ‬برای‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬سرفصل‌های‭ ‬آن‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬آموزش‭ ‬به‭ ‬متقاضیان‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬رشته‭ ‬کشاورزی‭ ‬باشد‭ ‬باید‭ ‬حداقل‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬آموزش‭ ‬عملی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬

افزایش‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬است
تقوی‭ ‬درباره‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬نیز‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬این‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نداشتن‭ ‬دانش‭ ‬فنی،‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬کافی‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬قارچ‭ ‬در‭ ‬محیط‌های‭ ‬غیراستاندارد‭ ‬و‭ ‬غیربهداشتی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬دریافت‭ ‬پروانه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬میکنند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬تولیدکننده‭ ‬زیرخط‭ ‬متوسط‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬گرفتار‭ ‬دلالان‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬اولیه‭ ‬به‌منظور‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬سالم‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬تمهیداتی‭ ‬چون‭ ‬رعایت‭ ‬اصول‭ ‬بهداشتی‭ ‬سبب‭ ‬تبدیل‭ ‬هزینه‌های‭ ‬جاری‭ ‬به‭ ‬ثابت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هزینه‌های‭ ‬سم‌پاشی‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬محصول‭ ‬تولیدی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭.‬
مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬قارچ‭ ‬خوراکی‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬افزایش‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬قارچ‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬فرهنگسازی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬در‭ ‬این‌باره‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‭ ‬پذیرش‭ ‬جامعه‭ ‬دارد‭.‬ تقوی‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬کرد‭: ‬از‭ ‬زمان‭ ‬تولید‭ ‬قارچ‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کلان‭ ‬در‭ ‬کشور‭  - ‬حدود‭ ‬سال‭ ‬75‭  -  ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬دچار‭ ‬ورشکستگی‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬فاصله‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬موج‭ ‬تا‭ ‬موج‭ ‬رونق‭ ‬بازار‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬انجامید‭ ‬پس‭ ‬می‌توانیم‭ ‬انتظار‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬تولید‭ ‬باکیفیت‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬قارچ‭ ‬به‭ ‬سبد‭ ‬غذایی‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬قارچ‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۰  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow