زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
سونامی‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬است‭ ...‬

آینده‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬کشور‭ ‬
با‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬قیمت‭ ‬جو‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نهاده‭ ‬اصلی‭ ‬مبهم‭ ‬است

سونامی‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬است‭ ...‬

نویسنده: محبوبه قرمزچشمه

جو‭ ‬و‭ ‬یونجه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نهاده‌های‭ ‬اقلام‭ ‬اصلی‭ ‬صنعت‭ ‬دامپروی‭ ‬ایران‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬کم‭ ‬آبی‌ها‭ ‬و‭ ‬خشکسالی‌ها‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬کشت‭ ‬یونجه‭ ‬به‭ ‬پایین‌ترین‭ ‬حد‭ ‬خود‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬تأمین‭ ‬خوراک‭ ‬دام‌ها‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬محصولی‭ ‬چون‭ ‬جو‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نهاده‭ ‬توسط‭ ‬کشاورزان‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬در‭ ‬زمان‌های‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬روند‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬جو‭ ‬با‭ ‬شیب‭ ‬قابل‭ ‬قبولی‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬دامداران‭ ‬از‭ ‬اواخر‭ ‬خرداد‭ ‬96‭ ‬جو‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬1040‭ ‬تومان‭ ‬می‌خرند،‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬کشاورز‭ ‬جوکار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نهایتاً‭ ‬800‭ ‬تومان‭ ‬به‌واسطه‌ای‭ ‬که‭ ‬پول‭ ‬نقد‭ ‬دارد‭ ‬می‌فروشد‭.‬ کارشناسان‭ ‬معتقدند،‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬جو‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬بدحسابی‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬پرداخت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬سطح‭ ‬کشت‭ ‬که‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬بدحسابی‌های‭ ‬دولت‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬جستجو‭ ‬کرد‭.‬
اما‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬باشد‭ ‬عملکرد‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬برآورد‭ ‬دقیق‭ ‬زمان‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬نیاز‭ ‬جو‭ ‬کشور‭ ‬است،‭ ‬نشریه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬عوامل‭ ‬موثر‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬و‭ ‬عواقب‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬می‌خوانیم‭:‬

قیمت‭ ‬جو‭ ‬تابع‭ ‬نرخ‭ ‬جهانی‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬است
مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬ملاصالحی‌،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬اهمیت‭ ‬جو‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬کشور‭ ‬گفت‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬عمده‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کنستانتره،‭ ‬جو‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬مقتضیات‭ ‬فیزیولوژیکی‭ ‬دام‌های‭ ‬کشور،‭ ‬پایه‭ ‬تغذیه‭ ‬دام‌ها‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬تولید‭ ‬دام‭ -‬در‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬درصد‭- ‬به‭ ‬خوراک‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭ ‬هرگونه‭ ‬افزایشی‭ ‬در‭ ‬قیمت‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬بر‭ ‬قیمت‭ ‬نهایی‭ ‬دام‭ ‬تأثیر‭ ‬مستقیم‭ ‬می‌گذارد‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬قیمت‭ ‬جو‭ ‬تابع‭ ‬نرخ‭ ‬جهانی‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬جو‭ ‬تازه‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬هنوز‭ ‬قیمت‭ ‬دقیق‭ ‬آن،‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نهاده‌های‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬واردات‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود،‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬کمی‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬تولید،‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭. ‬
در‭ ‬این‭ ‬ارتباط،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬مکانیسم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬نحوهی‭ ‬تأمین‭ ‬جو‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬اخیراً‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬جو‭ ‬برای‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬این‭ ‬غله‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬واردکنندگان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬دام‭ ‬پروری‭ ‬نیز‭ ‬به‌دنبال‭ ‬خرید‭ ‬جو‭ ‬هستند‭.‬

واقعا‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬در‭ ‬تحت‭ ‬کنترل‭ ‬است؟
تورج‭ ‬صارمی،‭ ‬مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬بهبود‭ ‬تغذیه‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬جو‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬فارس‭ ‬گفت‭:‬‭ ‬امسال‭ ‬کاهش‭ ‬27‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬واردات‭ ‬جو‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬است‭.‬ مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬بهبود‭ ‬تغذیه‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬گفت‭:‬‌‭ ‬رقمی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬جو‭ ‬با‭ ‬برآورد‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کرده‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کاهش‭ ‬بارندگی‌‭ ‬محقق‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬360‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬جو‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬داخلی‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬دام،‭ ‬اتحادیه‭ ‬عشایری‭ ‬و‭ ‬تشکل‌های‭ ‬دامی،‭ ‬عرضه‭ ‬جو‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬بورس‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬قیمت‭ ‬جو‭ ‬تعدیل‭ ‬شود‭.‬

سونامی‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬است؟‭ ‬
حسین‭ ‬نعمتی‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬دامداران‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬دامداران‭ ‬قزوین،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬جو‭ ‬گفت‭: ‬دولت‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬سیاست‌های‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشاورز‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬جو‭ ‬تعرفه‭ ‬مقرر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کالا‭ ‬برداشت،‭ ‬متعاقب‭ ‬تصمیم‭ ‬مذکور‭ ‬تحولات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬روی‭ ‬قیمت‭ ‬نهایی‭ ‬نهاده‭ ‬تأثیر‭ ‬گذاشت‭.‬ این‭ ‬امر‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬هزینه‭ ‬تأمین‭ ‬جو‭ ‬برای‭ ‬دامدار‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬600‭ ‬و‭ ‬800‭ ‬تومان‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬امسال‭ ‬افزایش‭ ‬چشم‌گیری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی،‭ ‬عامل‭ ‬دیگر‭ ‬نگرانی‭ ‬جو‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬این‭ ‬محصول،‭ ‬از‭ ‬خرداد‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬940‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬بنادر‭ ‬تحویل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬1040‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬دامدار‭ ‬می‌رسد‭.‬ نعمتی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬که‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬جو‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نهاده‌های‭ ‬اصلی‭ ‬صنعت‭ ‬دامداری‭ ‬بر‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬تأثیر‭ ‬می‌گذارد،‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬بالای‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬دامدار‭ ‬سود‭ ‬نمی‌برد‭ ‬و‭ ‬مصرفکننده‭ ‬هم‭ ‬راضی‭ ‬نیست‭.‬
مدیر‭ ‬عامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬دامداران‭ ‬قزوین،‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬سونامی‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬است؟‭ ‬گفت‭: ‬بازار‭ ‬ادبیات‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬قیمت‭ ‬نهایی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬نیست،‭ ‬بسیار‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است،‭ ‬قیمتی‭ ‬که‭ ‬محصولی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬معامله‭ ‬می‌شود‭ ‬پایین‌تر‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬تولیدکننده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تجربه‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬ضررهای‭ ‬هنگفت‭ ‬دامداران‭ ‬دارد،‭ ‬لذا‭ ‬دولت‭ ‬نباید‭ ‬طوری‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬کند،‭ ‬که‭ ‬تولیدکننده‭ ‬ضرر‭ ‬کند‭.‬
در‭ ‬بیشتر‭ ‬مواقع‭ ‬قیمت‭ ‬نهایی،‭ ‬حاصل‭ ‬میزان‭ ‬کالایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬عرضه‭ ‬کم‭ ‬باشد‭ ‬باشد‭ ‬قیمت‭ ‬بالا‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬ربطی‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬ندارد‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬میکند‭.‬ وی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضای‭ ‬جو‭ ‬افزود‭: ‬پشتیبانی‭ ‬اموردام‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬وضع‭ ‬چندان‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬نیست،‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬چند‭ ‬مرتبه‭ ‬با‭ ‬شیب‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬پایین‌تر‭ ‬از‭ ‬بازار،‭ ‬نهاده‭ ‬توزیع‭ ‬میکند‭.‬

سیلی‭ ‬نقد‭ ‬به‭ ‬از‭ ‬حلوای‭ ‬نسیه‭ ‬
یکی‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬جوکار،‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬کشت‭ ‬جو‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬را‭ ‬عدم‭ ‬پرداخت‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬هزینه‭ ‬جو‭ ‬فروخته‭ ‬شده‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬ضعیف‭ ‬دولت‭ ‬درخصوص‭ ‬پرداخت‭ ‬مطالبات‭ ‬کشاورزان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬جوکاران‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بورس‭ ‬تحویل‭ ‬نمی‌دهند‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬میان،‭ ‬عده‌ای‭ ‬دلال‭ ‬جو‭ ‬را‭ ‬ازکشاورزان‭ ‬به‭ ‬قیمتی‭ ‬پایین‌تر‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬معامله‭ ‬می‌شود‌،‭ ‬نقدی‭ ‬خریداری‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬مالی،‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬سیلی‭ ‬نقد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حلوای‭ ‬نسیه‭ ‬ترجیح‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬محصول‭ ‬جو‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬واسطه‭ ‬به‭ ‬دامداری‌های‭ ‬آشنا‭ ‬با‭ ‬قیمت‭  ‬توافقی‭ ‬می‌فروشند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬صورت‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬کشت‭ ‬جو‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭.‬    

رفتار‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬کشاورز‭ ‬یک‭ ‬بام‭  ‬و‭ ‬دو‭ ‬هوا‭ ‬ست
عباس‭ ‬پاپی‌زاده،‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوال‭ ‬اینکه‭ ‬آیا‭ ‬خلاء‭ ‬قانونی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬جو‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬روبرو‭ ‬هستیم؟‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬نظر‭ ‬قوانین‭ ‬مشکلی‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬قیمت‭ ‬تضمینی‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬بستر‭ ‬قانونی‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
بنابراین‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬فروش‭ ‬محصول‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬توسط‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬سامان‭ ‬یابد،‭ ‬چرا‭ ‬رفتار‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬کشاورز‭ ‬یک‭ ‬بام‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬متناقض‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بدهکارانش‭ ‬نقدی‭ ‬حساب‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬طلبکارانش‭ ‬نسیه‭.‬ دولت‭ ‬چرا‭ ‬پول‭ ‬کشاورز‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تاخیر‭ ‬پرداخت‭ ‬میکند؟‭ ‬چرا‭ ‬نوبت‭ ‬کشاورز‭ ‬که‭ ‬می‌شود‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬دیرکرد‭ ‬وام،‭ ‬باید‭ ‬هزینه‭ ‬اضافی‭ ‬پرداخت‭ ‬کند؟‭ ‬چرا‭ ‬کشاورز‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬زودترباید‭ ‬پول‭ ‬آب‭ ‬بها‭ ‬رابه‭ ‬دولت‭ ‬پرداخت‭ ‬کند؟‭ ‬دل‭ ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬تولیدکننده‭ ‬بسوزد‭.‬

جان‭ ‬کلام‭:‬
هرگونه‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬جو‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نهاده‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬خوراک‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬دام‌ها،‭ ‬تأثیر‭ ‬مستقیم‭ ‬بر‭ ‬قیمت‭ ‬نهایی‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬دام‌‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬برخی‭ ‬کارشناسان‭ ‬با‭ ‬اعتراض‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬دولت،‭ ‬حذف‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬از‭ ‬جو‭ ‬را‭ ‬عامل‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬می‌دانند‭ ‬و‭ ‬معتقدند‭ ‬با‭ ‬ادامه‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬اقدام‭ ‬سریع‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬ابتدایی‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬جو،‭ ‬سونامی‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬سفره‭ ‬مردم‭  ‬پیامد‭ ‬آن‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬ در‭ ‬صورت‭ ‬ورود‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬یخ‌زده‭ ‬برای‭ ‬تنظیم‭ ‬قیمت‭ ‬بازار،‭ ‬سونامی‭ ‬ورشکستگی‭ ‬دامداران‭ ‬اتفاق‭ ‬خواهد‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬منظر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬نگریسته‭ ‬شود،‭ ‬نتیجه‭ ‬درخور‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬تأمل‭ ‬است‭. ‬ لذا‭ ‬باید‭ ‬گفت،‭ ‬حضور‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬کارشناسان‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬می‌تواند‭ ‬گره‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬باز‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سونامی‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ورشکستگی‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬جلوگیری‭ ‬نماید‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قدیم‭ ‬گفته‌اند‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬برآید‭ ... ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۰ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow