زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
اراده‭ ‬ملی‭ ‬راهكار‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬داخلی

همایش‭ ‬كشت‭ ‬پاییزه

اراده‭ ‬ملی‭ ‬راهكار‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬داخلی

مهندس محمدرضا منصوریان
محبوبه قرمزچشمه

علیرضا‭ ‬مهاجر،‭ ‬مشاور‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬در‭ ‬پنجمین‭ ‬گردهمایی‭ ‬سراسری‭ ‬كشت‌های‭ ‬پاییزه‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ۹۷ ‬– ۹۶‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۳۸‭ ‬میلیارد‭ ‬دلاری‭ ‬كنجاله‭ ‬دانهروغنی‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬طی‭ ‬۲۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬گفت‭: ‬تناوب‭ ‬كشت‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬كاهش‭ ‬مصرف‭ ‬آب،‭ ‬كاهش‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مهمترین‭ ‬مزیت‌های‭ ‬كشت‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬بخش‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مهمترین‭ ‬چالش‌های‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬حتی‭ ‬كلزا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬بخریم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دریا‭ ‬بریزیم،‭ ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬باید‭ ‬پول‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬به‌موقع‭ ‬پرداخت‭ ‬كرد،‭ ‬تا‭ ‬مشكلی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ایجاد‭ ‬نشود‭.‬ مجری‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تلاش‌های‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬حل‭ ‬كردن‭ ‬چالش‌های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬گفت‭: ‬نبود‭ ‬اراده‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تمایل‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‌حال‭ ‬ضعف‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تكنولوژی‭ ‬از‭ ‬مواردی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬شود‭.‬

سیاست‌های‭ ‬حمایتی‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬اجرائی

وی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬سیاست‌های‭ ‬حمایتی‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬اجرائی‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭:‬
•‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬به‌موقع‭ ‬بهای‭ ‬محصول
•‭ ‬تداوم‭ ‬تأمین‭ ‬كارنده‌های‭ ‬جدید‭ ‬كلزا‭ ‬و‭ ‬سمپاش‭ ‬تراكتوری‭ ‬و‭ ‬هد‭ ‬
•‭ ‬تأمین،‭ ‬تدارك‭ ‬و‭ ‬ارسال‭ ‬به‌موقع‭ ‬بذور‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬استان‌ها‭ ‬
•‭ ‬اجرای‭ ‬پایلوت‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬ترویجی‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬كارگیری‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مشاورین‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬
•‭ ‬توجه‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬رعایت‭ ‬دقیق‭ ‬تاریخ‌های‭ ‬كشت‭ ‬تعیین‭ ‬و‭ ‬ابلاغ‭ ‬شده‭ ‬
•‭ ‬توجه‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬رعایت‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬عمق‭ ‬و‭ ‬تراكم‭ ‬كشت،‭ ‬بیماری‌ها

خسارت‭ ‬كشاورزان‭ ‬كلزاكار‭ ‬هنوز‭ ‬پرداخت‭ ‬نشده‭ ‬است

مهاجر‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تدارك‭ ‬یك‌هزار‭ ‬و‭ ‬۵۴۰‭ ‬تن‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كلزاكاران‭ ‬اضافه‭ ‬كرد‭: ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬به‌موقع‭ ‬دستمزد‭ ‬به‭ ‬كشاورزان،‭ ‬تدارك،‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬پایلوت‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬ترویجی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تأمین‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانكی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬مواردی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬می‌تواند‭ ‬برای‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬ایجاد‭ ‬انگیزه‭ ‬كند‭.‬ مجری‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬روغن‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬۱۹‭ ‬كیلوگرم‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬سالانه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬۱‭/‬۵‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬كلزا‭ ‬و‭ ‬5‭/‬3‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬كنجاله‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬آن‭ ‬۵‭/‬۵‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬ظرفیت‭ ‬روغن‌كشی،‭ ‬۳‭/‬۶‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬ظرفیت‭ ‬تصفیه‭ ‬روغن‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سالانه‭ ‬۱‭/‬۳‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬واردات‭ ‬روغن‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬۱‭/‬۴‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬واردات‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭.‬ مهاجر‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬كلزا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۸۲‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬تولید‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬۳۰۰‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اگرچه‭ ‬هنوز‭ ‬خسارت‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‌طور‭ ‬كامل‭ ‬پرداخت‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬حق‭ ‬بیمه‭ ‬مزارع‭ ‬كلزا‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬۱۸۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬به‌صورت‭ ‬۱۰۰‭ ‬درصد‭ ‬رایگان‭ ‬تأمین‭ ‬شد‭.‬ مشاور‭ ‬وزیر‭ ‬تأكید‭ ‬كرد‭: ‬استان‌های‭ ‬گلستان،‭ ‬خوزستان،‭ ‬مازندران،‭ ‬فارس،‭ ‬اردبیل‭ ‬و‭ ‬كرمانشاه‭ ‬رتبه‌های‭ ‬اول‭ ‬تا‭ ‬ششم‭ ‬تولید‭ ‬كلزا‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬دارند‭.‬‭ ‬انتظار‭ ‬داریم‭ ‬تولید‭ ‬كلزا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زارعی‭ ‬جدید‭ ‬حداقل‭ ‬۱۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬برنامه‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬كلزا‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬۹۶ - ۹۷،‭ ‬۲۸۶‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۳۰۰‭ ‬هكتار‭ ‬است‭. ‬

پیشنهاداتی‭ ‬برای‭ ‬تسهیل‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬عملكرد

مشاور‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬پیشنهاداتی‭ ‬برای‭ ‬تسهیل‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬عملكرد‭ ‬محصول‭ ‬كلزا‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬
۱-‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كودهای‭ ‬آلی‭ ‬و‭ ‬مرغی‭ -‬حداقل‭ ‬یك‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭-‬ .
۲-‭ ‬تغییر‭ ‬تاریخ‭ ‬كشت‭ ‬از‭ ‬مهرماه‭ ‬به‭ ‬اوایل‭ ‬نیمه‭ ‬دوم‭ ‬شهریور‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬آفات‭ ‬برگخوار‭ ‬چغندرقند‭.‬
۳-‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬تاریخ‭ ‬كشت‭ ‬از‭ ‬مهرماه‭ ‬به‭ ‬شهریورماه،‭ ‬برداشت‭ ‬مزارع‭ ‬پیشكار‭ ‬از‭ ‬اوایل‭ ‬نیمه‭ ‬دوم‭ ‬فروردین‭ ‬آغاز‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
۴-‭ ‬تاریخ‭ ‬كشت‭ ‬ارقام‭ ‬مختلف‭ ‬براساس‭ ‬صفاتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬گرما‭ ‬و‭ ‬گلدهی-‬Bolting‭-‬‭ ‬تنظیم‭ ‬شود‭.‬
۵-‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬پیش‌گیری‭ ‬از‭ ‬ضایعات‭ ‬20‭ ‬درصدی‭ ‬محصول‭ ‬همچنین‭ ‬كاهش‭ ‬تردد‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬فشردگی‭ ‬خاك‭. ‬

دردم‭ ‬از‭ ‬یار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬نیز‭ ‬هم‭...‬

بور‭ ‬بور،‭ ‬كلزا‭ ‬كار‭ ‬ورامینی،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬رفتار‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬معرفی‭ ‬برترین‌ها‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬كلزا‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬ملاك،‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬كلزا‭ ‬كارانی‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬رطوبت‭ ‬پایین‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هفت‭ ‬تن‭ ‬برداشت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬نه‭ ‬اینكه‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬افرادی‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬مساعد‭ ‬محیطی‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬میزان‭ ‬برداشت‭ ‬دست‭ ‬یافته‌اند‭.‬

    ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow