زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
طالع‭ ‬اگر‭ ‬مدد‭ ‬كند

همایش‭ ‬كشت‭ ‬پاییزه

طالع‭ ‬اگر‭ ‬مدد‭ ‬كند

مهندس محمدرضا منصوریان
محبوبه قرمزچشمه

در‭ ‬حاشیه‭ ‬پنجمین‭ ‬همایش‭ ‬كشت‭ ‬پاییزه‭ - ‬۱۴‭ ‬شهریور‭ ‬۹۶ ‭-‬‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬حاشیه‌های‭ ‬زیبای‭ ‬همایش‭ ‬مذكور‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭.‬

چالش‭ ‬كوچك‭ ‬شدن‭ ‬اراضی
كرمی،‭ ‬مدیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬شهرستان‭ ‬بهار‭ ‬استان‭ ‬همدان،‭ ‬درخصوص‭ ‬چالش‌های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬وزیر‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭:‬‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬خواب،‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌شدم‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬مالكیت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌پرداختم‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬شاهد‭ ‬كوچك‌تر‭ ‬شدن‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬مالكیت‭ ‬اراضی‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬نداشتن‭ ‬سندهای‭ ‬ملكی،‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬بانكی‭ ‬دچار‭ ‬مشكل‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬همچنین‭ ‬اجرای‭ ‬احكام‭ ‬با‭ ‬ماهیت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬مروجین‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬همخوانی‭ ‬ندارد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬اصلاح‭ ‬دارد‭.‬

پیشرفت‌های‭ ‬خوبی‭ ‬حاصل‭ ‬شده‭ ‬است
جواد‭ ‬زینالی،‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬فناوری‌های‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‭ ‬آذربایجان‭ ‬شرقی،‭ ‬درباره‭ ‬وضعیت‭ ‬فعلی‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شعار‭ ‬مهندس‭ ‬كشاورز‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬وضع‭ ‬فعلی‭ ‬راضی‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬شرایطی‭ ‬باید‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬حركت‭ ‬كنیم‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬خوبی‭ ‬حاصل‭ ‬شده‭ ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬۱۲۴‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬تسهیلات‭ ‬خط‭ ‬اعتباری‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬استان‭ ‬آذربایجان‭ ‬شرقی‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬۱۰۴‭ ‬درصد‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬جذب‭ ‬اعتبار‭ ‬داشته‌ایم‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬۱۴۶‭ ‬دستگاه‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬شركت‭ ‬كمباین‌سازی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۹۵‭ ‬استان‭ ‬آذربایجان‭ ‬شرقی‭ ‬جذب‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬درجه‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬دیم‭ ‬استان‭ ‬آذربایجان‭ ‬را‭ ‬بواسطه‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار ‭ ‬روی‭ ‬۷۰‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬آبی‭ ‬۱۰۰‭ ‬درصد‭ ‬ملاك‭ ‬عمل‭ ‬قرار‭ ‬داده‌ایم‭.‬

عدم‭ ‬تطبیق‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬با‭ ‬محصول‭ ‬تمام‭ ‬شده
اسلام‭ ‬شاهرخی،‭ ‬معاون‭ ‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬گیاهی‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬جنوب‭ ‬استان‭ ‬كرمان،‭ ‬درخصوص‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬تنها‭ ‬استانی‭ ‬كه‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬پیاز‭ ‬می‌پردازد‭ ‬كرمان‭  - ‬جیرفت‭ -  ‬است،‭ ‬امسال‭ ‬زمانی‭ ‬قیمت‭ ‬پیاز‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭ ‬كه‭ ‬برداشت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسیده‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬درباره‭ ‬عدم‭ ‬تطبیق‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬كشاورز‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬هر‭ ‬كیلو‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬جیرفت‭ ‬حدود‭ ‬ ۳۵۰‭ - ‬۳۷۰‭ ‬تومان‭ ‬می‌باشد،‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬۲۶۰‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬امر،‭ ‬هم‭ ‬سطح‭ ‬كردن‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬می‌باشد‭.‬

توجه‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬استانی
مهندس‭ ‬نیسی‌،‭ ‬مدیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬شهرستان‭ ‬اهواز،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬نشریه،‭ ‬چالش‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬وزیر‭ ‬را‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬و‭ ‬رفاهی‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مسئولین‭ ‬استان‌ها‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬استان‌های‭ ‬جنوب‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬اهواز‭ ‬و‭ ‬خوزستان‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬متعدد‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬توانسته‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬بهترین‌ها‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬اما‭ ‬عدم‭ ‬امكانات‭ ‬رفاهی‭ ‬باعث‭ ‬كم‭ ‬انگیزه‭ ‬شدن‭ ‬كاركنان‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬توقع‭ ‬است‭ ‬توجه‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬

برنامه‌ریزی‭ ‬برای‭ ‬چالش‭ ‬كم‭ ‬آبی
شهلا‭ ‬دشت‭ ‬بانی،‭ ‬كارشناس‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬استان‭ ‬اردبیل،‭ ‬درخصوص‭ ‬تحقق‭ ‬نظام‭ ‬نوین‭ ‬ترویج‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬سه‭ ‬رویكرد‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬نوین‭ ‬ترویج‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬پهنه‌بندی‭ ‬عرصه‌های‭ ‬كشاورزی،‭ ‬مدیریت‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ساماندهی‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬مراكز‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬ارتباط‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬با‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬به‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬مراكز‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭.‬
وی‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬چالش‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬تحقق‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬گرو‭ ‬آب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬چالش‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬قابل‭ ‬حل‭ ‬است‭ ‬ازجمله‭ ‬این‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬گیاهان‭ ‬مقاوم‭ ‬به‭ ‬كم‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬الگوی‭ ‬كشت،‭ ‬خاك‍ورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭.‬

لزوم‭ ‬ترویج‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نوین
برادران‭ ‬حسینی،‭ ‬مدیر‭ ‬مجتمع‭ ‬كشاورزى‭ ‬ده‭ ‬باغ‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬خراسان‭ ‬رضوی،‭ ‬درخصوص‭ ‬میزان‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال ۱۳۷۶ ‬براى‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬روش‭ ‬آبیارى‭ ‬قطره‌اى‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجتمع‭ ‬در‭ ‬زراعت‌هاى‭ ‬ردیفى‭ ‬گندم،‭ ‬جو،‭ ‬ذرت،‭ ‬چغندرقند،‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگى‭ ‬و‭ ‬سیب‭ ‬زمینى‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬كشت‌هاى‭ ‬ردیفى‭ ‬انجام‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعى ۹۵ - ۹۶ در‭ ‬گندم‭ ‬با‭ ‬مصرف‭ ‬پنج‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬مقدار ۱۰ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۴۰۰‭ ‬كیلوگرم‭ ‬گندم‭  - ‬رقم‭ ‬حیدرى‭ -  ‬برداشت‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬كاهش‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬مترمكعبی‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬حدود‭ ‬سه‭ ‬برابری‭ ‬تولید‭ ‬شد‭. ‬وی‭ ‬توجه‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مزارع‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬جلب‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬باید‭ ‬دولت‭ ‬زمین‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نوین‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فعالین‭ ‬دیگر‭ ‬معرفی‭ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬موجب‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬شود‭. ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow