زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
شکوفا‭ ‬شدن‭ ‬بذور‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬ترکیه

دیدار‭ ‬هیات‭ ‬تجاری‭-‬صنفی‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه‭ ‬
و‭ ‬مدیران‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬ایران

شکوفا‭ ‬شدن‭ ‬بذور‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬ترکیه

در‭ ‬همایش‭ ‬هیأت‭ ‬تجاری‭ - ‬صنفی‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه‭ ‬به‭ ‬سرپرستی‭ ‬آقای‭ ‬مهمت ‭ -‬محمد‭ - ‬شاهین‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬45‭ ‬فعال‭ ‬تولید،‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬بذر‭ ‬از‭ ‬ترکیه،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬ایران،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬شرکت‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی،‭ ‬معاون‭ ‬تحقیقات‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬یکم‭ ‬خرداد‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬هتل‭ ‬اسپیناس‭ ‬پالاس‭ ‬تهران‭ ‬حضور‭ ‬یافتند‭ ‬و‭ ‬راه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬همکاری‭ ‬دوجانبه‭ ‬میان‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬دست‌اندرکاران‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬بذر‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬
حسین‭ ‬صفایی،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬ایران،‭ ‬ضمن‭ ‬خوشامدگویی‭ ‬به‭ ‬هیات‭ ‬تجاری‭ - ‬صنفی‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬گسترش‭ ‬روابط‭ ‬تجاری‭ ‬بین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اجلاس‭ ‬مشترک‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬وزرای‭ ‬کشاورزی‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬آنکارا‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬امضا‭ ‬رسید‭.‬
صفایی‭ ‬درخصوص‭ ‬اهمیت‭ ‬تجارت‭ ‬بذر‭ ‬گفت‭: ‬کشورهای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گذر‭ ‬از‭ ‬کشاورزی‭ ‬سنتی‭ ‬به‭ ‬مدرن‭ ‬ناگزیر‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬بذر‭ ‬هستند‭. ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬میزان‭ ‬بذر‭ ‬گواهی‭ ‬شده‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی‭ ‬که‭ ‬سالیانه‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬700‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬می‌رسد‭.‬

شکستن‭ ‬انحصار‭ ‬دولتی‭ ‬بذر

وی‭ ‬افزود‭: ‬صنعت‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تا‭ ‬سال‌‭ ‬2004‭ ‬به‌طور‭ ‬انحصاری‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬ترتیب‭ ‬ورود‭ ‬فعالین‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬کانون‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فراوری‭ ‬بذر‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬نمی‌رسد‭. ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حدود‭ ‬550‭ ‬تولیدکننده‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬نهال‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭.‬

هیچ‭ ‬کشوری‭ ‬بی‌نیاز‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬بذر‭ ‬نیست

صفایی‭ ‬افزود‭: ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬عمده‭ ‬صادرات‭ ‬بذر‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‌اند‭ ‬خود‭ ‬جزو‭ ‬واردکنندگان‭ ‬بذر‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آیند‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬کشور‭ ‬هلند‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬تجارت‭ ‬بذر‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬7‭ ‬درصد‭ ‬واردات‭ ‬بذر‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬نامطلوب‭ ‬بودن‭ ‬شرایط‭ ‬تجارت‭ ‬بذر‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬گفت‭: ‬ظرفیت‌های‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬درباره‭ ‬مناسبات‭ ‬تجاری‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬طرفین‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬مکمل‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬درصورت‭ ‬درست‭ ‬تعریف‭ ‬شدن‭ ‬می‌تواند‭ ‬نیاز‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬دهد‭.‬

مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬رئیسی‌نژاد‭:‬
آمادگی‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬مشترک برای‭ ‬تولید‭ ‬بذر

در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬نشست،‭ ‬مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬رئیسی‌نژاد،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬این‭ ‬اتحادیه،‭ ‬زمینه‌های‭ ‬ارتقاء‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬بذور‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تشکل‌های‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬تأکید‭ ‬قرارداد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬همکاری‭ ‬متقابل‭ ‬قطعاً‭ ‬زمینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬نمود‭. ‬کاشت‭ ‬و‭ ‬عمل‌آوری‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬مکان‌های‭ ‬منتخب‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی،‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬بذر‭ ‬با‭ ‬ارقام‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬بذر‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬می‌باشد‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬ابراز‭ ‬امیدواری‭ ‬از‭ ‬تعریف‭ ‬فرصت‌های‭ ‬مشترک‭ ‬بین‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بذری‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬تولید‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حدود‭ ‬1400‭ ‬تعاونی‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬فعال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬خود‭ ‬دارند‭. ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬می‌تواند‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬اعتمادی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توزیعکنندگان‭ ‬ترکیه‌ای‭ ‬باشد‭.‬

3500‭ ‬واحد‭ ‬توزیع‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی

رئیسی‌نژاد‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬حدود‭ ‬3‭ ‬هزارو‭ ‬پانصد‭ ‬واحد‭ ‬توزیعکننده‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بذر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارند‭. ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬2800‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬دارای‭ ‬اتحادیه‭ ‬سراسری‭ ‬هستند،‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬کشاورزان،‭ ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭.‬

آمادگی‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬صدور‭ ‬بذر‭ ‬گندم‭ ‬و‭...‬

وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬بذر‭ ‬کشور‭ ‬ایران‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نهاده‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬آن‭ ‬گواهی‌‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬بسیار‭ ‬مناسبی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬مازاد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭ ‬زیرا‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬110‭ ‬رقم‭ ‬بذر‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مازاد‭ ‬بر‭ ‬مصرف‭ ‬است‭.‬
رئیسی‌نژاد‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬دیگر‭ ‬بذور‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬محصولاتی‭ ‬همچون‭ ‬یونجه‭ ‬و‭ ‬شبدر‭ ‬نیز‭ ‬شرایط‭ ‬مطلوب‭ ‬با‭ ‬تنوع‭ ‬رقم‭ ‬بالایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬نحوه‭ ‬صادرات‭ ‬آن‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬ساماندهی‭ ‬دارد‭.‬

افزایش‭ ‬پتانسیل
فعالیت‌های‭ ‬گسترده‭ ‬تجاری‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بذر

مهمت‭ ‬شاهین،‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬تجاری‭ ‬صنفی‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬پخشکنندگان‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬مشترک‭ ‬هیأت‭ ‬تجاری ‭ -‬صنفی‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مراودات‭ ‬تجاری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬بذر‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬هیأتی‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬45‭ ‬مدیر‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬حضور‭ ‬یافتیم‭. ‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬6200‭ ‬عضو‭ ‬فعال‭ ‬تولیدکننده‭ ‬بذر‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬اعضا‭ ‬در‭ ‬بازاریابی‭ ‬بذرهای‭ ‬دارای‭ ‬شناسنامه‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬هیأت‌های‭ ‬صنفی‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭.‬

ترکیه‭ ‬و‭ ‬4‭/‬5 ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬صادرات‭ ‬بذر

شاهین‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬سال‭ ‬1987،‭ ‬دولت‭ ‬ترکیه‭ ‬روابط‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬آغاز‭ ‬کرد؛‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬فعالیت،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬4‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬بذر‭ ‬از‭ ‬ترکیه‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬صادرات‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬حجم،‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بذر‭ ‬ذرت‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اینک‭ ‬نیز‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬اعضاء‭ ‬هیأت،‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬دارند‭. ‬وی‭ ‬درخصوص‭ ‬نوع‭ ‬محصول‭ ‬مورد‭ ‬تعامل‭ ‬طرفین‭ ‬گفت‭: ‬بذور‭ ‬ذرت،‭ ‬گندم،‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬گیاهان‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬و‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی،‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬صیفی‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬صادرات‭ ‬جا‭ ‬دارند‭.‬
رئیس‭ ‬هیات‭ ‬تجاری‭ ‬صنفی‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬پخشکنندگان‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه‭ ‬درباره‭ ‬استاندارد‭ ‬بذور‭ ‬ترکیه‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬70‭ ‬کشور‭ ‬صادرات‭ ‬بذر‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهیم‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬اکراین‭ ‬مهمترین‭ ‬آن‌ها‭ ‬هستند‭. ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬هلند‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬بذر‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬کشورها‭ ‬نیز‭ ‬صادرات‭ ‬بذور‭ ‬داریم‭. ‬شاهین‭ ‬درخصوص‭ ‬هیأت‭ ‬همراه‭ ‬گفت‭: ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬بذر‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬ترکیه،‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬بذرهای‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سفر‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭.‬

بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬تولید
و‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی

در‭ ‬ادامه‭ ‬نشست‭ ‬کامیل‭ ‬یلماز،‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه،‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ترکیه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬وظیفه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارد،‭ ‬گفت‭: ‬پژوهش‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬حمایت‌های‭ ‬مناسبی‭ ‬که‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد،‭ ‬توانسته‭ ‬زمینه‌های‭ ‬پیشرفت‭ ‬ترکیه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬فراهم‭ ‬سازد‭.‬
وی‭ ‬خواستار‭ ‬اصلاح‭ ‬روند‭ ‬اداری‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬ترکیه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬افزایش‭ ‬تبادلات‭ ‬تجاری‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬رفع‭ ‬موانع‭ ‬تکنیکی،‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مشکلات‭ ‬مهم‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬بانکی‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

پیشگیری‭ ‬از‭ ‬رقابت‌های‭ ‬مخرب
و‭ ‬دسترسی‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬صادراتی‭ ‬

مهندس‭ ‬صمد‭ ‬مبصر،‭ ‬معاون‭ ‬تحقیقات‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬بذر‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬نهال،‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ارقام‭ ‬جدید‭ ‬گیاهی‭ ‬گفت‭: ‬حمایت‌ها‭ ‬با‭ ‬تفاوت‭ ‬جزئی،‭ ‬سازگار‭ ‬با‭ ‬نظام‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬سازمان‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ارقام‭ ‬گیاهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬امکان‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ارقام‭ ‬گیاهی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ثبت‭ ‬ارقام‭ ‬بذور‭ ‬ترک‌ها‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬شهروندان‭ ‬ترکیه‌ای‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬موافقت‌نامه‭ ‬فی‭ ‬مابین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬می‌توانند‭ ‬رقم‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬ایران‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬برسانند‭. ‬
معاون‭ ‬تحقیقات‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬بذر،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬بذر‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬اعطای‭ ‬گواهی‭ ‬به‭ ‬شرکت‌های‭ ‬متقاضی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬شرکت‌های‭ ‬توانمند،‭ ‬خود‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬85‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬بذر‭ ‬گواهی‭ ‬شده‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬68‭ ‬درصد‭ ‬بذر‭ ‬مادری‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬شرکت‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬اگر‭ ‬تمایل‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬صادراتی‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬باید‭ ‬اقداماتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ثالث‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬فرصتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬اتحادیه‭ ‬شرکت‌های‭ ‬ترکیه‌ای‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭. ‬وی‭ ‬ارزیابی‭ ‬ارقام‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬که‭ ‬عمدتاً‭ ‬توسط‭ ‬موسسه‌های‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬تولید‭ ‬شده‌اند‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬خوب‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬گیاهان‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬یونجه‭ ‬نیز‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬خوبی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزایش‭ ‬تعامل‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ایرانی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
معاون‭ ‬تحقیقات‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬سایتی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬بذور‭ ‬تولیدی‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬ساخت‭: ‬این‭ ‬سایت‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تأمین‭ ‬بذوری‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬ایران،‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬ثالث‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بازار‭ ‬هدف‭ ‬است،‭ ‬فعالیت‭ ‬کند‭.‬

ایجاد‭ ‬وحدت‭ ‬منافع
و‭ ‬مسئولیت‭ ‬بین‭ ‬فعالان‭ ‬تولید‭ ‬بذر

احمد‭ ‬بالان،‭ ‬مدیر‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬اموربین‭ ‬الملل‭ ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬ایران،‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭:  ‬انجمن‭ ‬تولید‭ ‬کنندگان‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه‭ ‬TURKTOB‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قانون‭ ‬بذر‭  ‬در‭ ‬دسامبر‭ ‬سال‭ ‬2006‭ ‬باهدف‭ ‬تسهیل‭ ‬فعالیتهای‭ ‬تخصصی‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬وحدت‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬بین‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬بذر‭ ‬برای‭ ‬اطمینان‭ ‬یافتن‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬اعضاء‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬وظایف‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬تشکیل‭ ‬گردید‭. ‬‮ ‬
وی‭ ‬گفت‭: ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬اتحادیه‭ ‬به‌نژادگران‭ ‬گیاهی،‭ ‬اتحادیه‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬نهال‌،‭ ‬اتحادیه‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬نشاء‌،‭ ‬اتحادیه‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬گیاهان‭ ‬زینتی‌،‭ ‬اتحادیه‭ ‬توزیعکنندگان‌،‭ ‬اتحادیه‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بذر‌‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بذر‭ ‬می‌باشد‭. ‬
احمد‭ ‬بالان‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬یادآوری‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬مدیران‭ ‬عامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی،‭ ‬اتحادیه‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬تولید‭ ‬روستایی‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬شرکت‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬طی‭ ‬جلسه‭ ‬کارشناسی‭ ‬موضوعات‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬توافق‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تفاهم‭ ‬قرار‭ ‬دادند‭.‬
در‭ ‬پایان‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬هیأت‭ ‬تجاری‭ ‬صنف‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه‭ ‬با‭ ‬تقدیم‭ ‬لوح‭ ‬تقدیر‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬ایرانی،‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬صنعت‭ ‬بذر‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬قدردانی‭ ‬کرد‭. ‬
رضا‭ ‬انصاری،‭ ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬تشریفات‭ ‬بین‭ ‬الملل،‭ ‬سطح‭ ‬کیفی‭ ‬همایش‭ ‬هیئت‭ ‬تجاری‭ - ‬صنفی‭ ‬بذر‭ ‬ترکیه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هتل‭ ‬اسپیناس‭ ‬پالاس‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬خوب‭ ‬ارزیابی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسید‭ ‬تلاش‌های‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬برگزاری‭ ‬چنین‭ ‬همایشی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬درمجموع‭ ‬نتیجه‭ ‬خوبی‭ ‬هم‭ ‬داشت‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬همایش‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬نوبت‭ ‬صبح‭ ‬و‭ ‬عصر‭ ‬انجام‭ ‬گرفت‭. ‬پرزنت‭ ‬طرف‭ ‬ترک‭ ‬صبح‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬همراه‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬نوبت‭ ‬عصر‭ ‬که‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬B2B‭ ‬بود‭ ‬صندلی‌های‭ ‬خالی،‭ ‬گویای‭ ‬عدم‭ ‬استقبال‭ ‬شرکت‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬از‭ ‬ترک‌ها‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬عدم‭ ‬معرفی‭ ‬درست‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬شرکت‌های‭ ‬ترکی‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬بود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow