زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
مرکبات‭ ‬در‭ ‬خم‭ ‬رنگ‭ ‬رزی

دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت
 ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬سورتینگ‭ ‬و‭ ‬تخلفات‭ ‬آشکار‭ ‬و‭ ‬غیرقانونی رنگ‭ ‬آوری‭ ‬مرکبات‭ ‬گزارش‭ ‬می‌دهد

مرکبات‭ ‬در‭ ‬خم‭ ‬رنگ‭ ‬رزی

مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان

ورود‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬میوه‌ها‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬فصل‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬با‭ ‬قیمت‌های‭ ‬نجومی‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بازارهای‭ ‬پایتخت‭ ‬رواج‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬واقع‭ ‬درحالی‭ ‬شاهد‭ ‬حضور‭ ‬گسترده‭ ‬مرکبات‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدکننده‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فرآیندهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬مرکبات‭ ‬نارس‭ ‬را‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬میوه‌هایی‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬لعاب‭ ‬قابل‭ ‬عرضه‭ ‬می‌کنند‭. ‬ موضوعی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬کارشناسان‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬فرآیندها‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬رعایت‭ ‬استانداردهای‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود،‭ ‬اما‭ ‬عدم‭ ‬رعایت‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬کنترل‭ ‬لازم‭ ‬بر‭ ‬اجرای‭ ‬آن،‭ ‬زمینه‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬افتادن‭ ‬سلامت‭ ‬جامع‭ ‬را‭ ‬فرآهم‭ ‬می‌آورد‭.‬

سورتینگ‭ ‬ممنوع‭ ‬نیست

مجتبی‭ ‬شادلو،‭ ‬نایب‌رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬باغداران‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬مجمع‭ ‬ملی‭ ‬خبرگان‭ ‬کشاورزی،‭  ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬سورتینگ‭ ‬و‭ ‬رنگ‌آمیزی‭ ‬میوه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬سورتینگ‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬عمل‭ ‬جداسازی‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬محصول‭ ‬کشاورزی‭ ‬براساس‭ ‬رنگ،‭ ‬شکل‭ ‬ظاهری‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬استانداردهای‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬درحالیست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اشتباه‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬رنگ‌آمیزی‭ ‬میوه‭ ‬سورتینگ‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬تفکیک‭ ‬وزنی‭ ‬و‭ ‬حجمی‭ ‬کردن‭ ‬میوه‌ها‭ ‬ممنوع‭ ‬نیست‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬سورتینگ‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬کشورها‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬مقدمه‌ای‭ ‬برای‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬محصول‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬حرارت‭ ‬دادن‭ ‬میوه‌های‭ ‬نارس‭ ‬در‭ ‬مجاورت‭ ‬مواد‭ ‬شیمیایی‭ ‬برای‭ ‬رنگ‌آمیزی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬خاصیت‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬افتادن‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬غیرقانونی‭ ‬است‭. ‬
عضو‭ ‬مجمع‭ ‬ملی‭ ‬خبرگان‭ ‬کشاورزی‭ ‬چیدن‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬موعد‭ ‬برخی‭ ‬میوه‌ها‭ ‬همچون‭ ‬موز‭ ‬و‭ ‬خرمالو‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬حساسیت‭ ‬و‭ ‬خواص‭ ‬قندی‭ ‬محصول،‭ ‬الزامی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬فرایند‭ ‬تکاملی‭ ‬مرکبات‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬خاصیت‭ ‬اسیدی‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬درخت‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬سود‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬رساندن‭ ‬میوه‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬چیدن‭ ‬میوه‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬فروش‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬حرارت‭ ‬و‭ ‬افزودن‭ ‬مواد‭ ‬شیمیایی‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬رنگ‌آمیزی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قیمت‌های‭ ‬گزاف‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬می‌کنند‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬البته‭ ‬برای‭ ‬سرعت‭ ‬بخشیدن‭ ‬عمل‌آوری‭ ‬برخی‭ ‬میوه‌های‭ ‬قندی،‭ ‬افزایش‭ ‬چند‭ ‬درجه‌ای‭ ‬دمای‭ ‬انبار‭ ‬متداول‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تاثیری‭ ‬نیز‭ ‬بر‭ ‬کیفیت‭ ‬محصول‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬رنگ‌آمیزی‭ ‬یک‭ ‬روزه‭ ‬مرکبات‭ ‬تخلف‭ ‬آشکار‭ ‬و‭ ‬غیراخلاقی‭ ‬است‭.‬
شادلو‭ ‬نظارت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬نهادهای‭ ‬ذیربط‭ ‬را‭ ‬الزامی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬سازمان‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان،‭ ‬تعزیرات‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬براساس‭ ‬قوانین‭ ‬بر‭ ‬تخلفات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬میوه‭ ‬نظارت‭ ‬دارند‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬محصولات‭ ‬رنگ‌آمیزی‭ ‬شده‭ ‬ممنوع‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬درنتیجه‭ ‬سرمازدگی‭ ‬باغات‭ ‬شمالی‭ ‬ایجاد‭ ‬شد،‭ ‬حساسیت‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬نایب‌‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬باغداران‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬برای‭ ‬مراکز‭ ‬رسمی‭ ‬سورتینگ‭ ‬را‭ ‬راهکار‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تخلفات‭ ‬رنگ‌آوری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬مراکز‭ ‬و‭ ‬انبارهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬سورتینگ‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬فعالیت‭ ‬دارند‭ ‬امکان‭ ‬پذیر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬عاملی‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬تخلفات‭ ‬این‌چنینی‭ ‬باشد‭.‬
وی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬نظارت‌های‭ ‬قانونی،‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬نقش‭ ‬تعیین‭ ‬کننده‌ای‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬

مطالبه‭ ‬استاندارد‭ ‬ایران‭ ‬گپ

همچنین‭ ‬آزاد‭ ‬عمرانی‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬رییسه‭ ‬اتحادیه‭ ‬ملی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬دکترای‭ ‬بیوشیمی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬رنگ‌آمیزی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬تغییر‭ ‬رنگ‭ ‬مرکبات‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬روش‭ ‬سبزی‌زدایی‭ ‬و‭ ‬رنگ‌افزایی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬دستور‭ ‬العمل‭ ‬جداگانه‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬سبزی‌زدایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬مرکبات‭ ‬نارس‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬دستور‭ ‬العمل‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬FDA‭ ‬آمریکا،‭ ‬5 PPM‭ ‬گازاتیلن‭ ‬در‭ ‬فضایی‭ ‬بسته‭ ‬با‭ ‬رطوبت‭ ‬90‭ ‬تا‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬دمای‭ ‬23‭ ‬تا‭ ‬29‭ ‬درجه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬3‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬میوه‭ ‬افزوده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬زمینه‭ ‬تخریب‭ ‬رنگدانه‭ ‬کلروفیل‭ ‬و‭ ‬ظهور‭ ‬رنگ‭ ‬کارتنوئید‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازد‭.‬
عمرانی‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬فرایند‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬فرایند‭ ‬سبزی‌زدایی‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬استاندارد‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬متداول‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گاز‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هرگونه‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬دمای‭ ‬فرایند‭ ‬موجب‭ ‬پیری‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬افتادن‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭. ‬
عضو‭ ‬هیات‭ ‬رییسه‭ ‬اتحادیه‭ ‬ملی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬فرایند‭ ‬رنگ‌افزایی‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬که‭ ‬میوه‭ ‬تمامی‭ ‬پارامترهای‭ ‬لازم‭ ‬همچون‭ ‬طعم‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬را‭ ‬داراست‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬دسترسی‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬آفتاب‭ ‬دارند،‭ ‬محصول‭ ‬از‭ ‬رنگ‭ ‬لازم‭ ‬برخوردار‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فرایند‭ ‬رنگ‌افزایی‭ ‬زمینه‭ ‬رقابت‌پذیری‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬فراهم‭ ‬می‌آورند‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬رنگ‭ ‬افزایی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬استاندارد‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬میوه‭ ‬در‭ ‬حمام‭ ‬رنگ‭ ‬با‭ ‬دمای‭ ‬40‭ ‬درجه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬دقیقه‭ ‬در‭ ‬مجاورت‭ ‬2 PPM رنگ‌های‭ ‬مجاز‭ ‬خوراکی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬
عمرانی‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬لزوم‭ ‬رعایت‭ ‬استانداردهای‭ ‬گلوبال‭ ‬گپ‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬فرایندهای‭ ‬بذر‭ ‬تا‭ ‬سفره‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬کشورها‭ ‬رعایت‭ ‬استاندارد‭ ‬گلوبال‭ ‬گپ‭  ‬الزامی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬استاندارد‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬گپ‭ ‬تغییر‭ ‬نام‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اختیاری‭ ‬بودن‭ ‬رعایت‭ ‬این‭ ‬استانداردها‭ ‬شاهد‭ ‬عدم‭ ‬تبعیت‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬واحدها‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬فرایندهای‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬هستیم‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬رعایت‭ ‬این‭ ‬استانداردها‭ ‬موجبات‭ ‬کاهش‭ ‬نگرانی‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬سورتینگ‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬شدن‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬مرتفع‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬
وی‭ ‬الزام‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬استاندارد‭ ‬ایران‭ ‬گپ‭ ‬را‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬مطالبات‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اختیاری‭ ‬بودن‭ ‬استاندارد‭ ‬ایران‭ ‬گپ‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬مطالبه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬زمینه‭ ‬الزام‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭.‬
عضو‭ ‬هیات‭ ‬رییسه‭ ‬اتحادیه‭ ‬ملی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬را‭ ‬راهکار‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فرایندهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬در‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬مرکبات‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬ذهنیت‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬رنگ‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬میوه‭ ‬تقاضای‭ ‬مصرف‭ ‬محصولات‭ ‬رنگ‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬جایگزینی‭ ‬خرید‭ ‬میوه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬فاکتور‭ ‬کیفیت‭ ‬می‌تواند‭ ‬زمینه‭ ‬کاهش‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فرآیندهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهد‭.‬
عمرانی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬تشخیص‭ ‬میوه‭ ‬رنگ‭ ‬شده‭ ‬گفت‭: ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬تمایز‭ ‬میوه‭ ‬رنگ‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬طبیعی،‭ ‬به‭ ‬آسانی‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭ ‬اما‭ ‬غالبا‭ ‬دم‭ ‬و‭ ‬قسمت‭ ‬انتهایی‭ ‬میوه‭ ‬رنگ‭ ‬شده‭ ‬سست‌تر‭ ‬از‭ ‬میوه‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آسانی‭ ‬از‭ ‬محصول‭ ‬جدا‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬تشخیص‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬موثر‭ ‬باشد‭.‬

رنگ‭ ‬کردن‭ ‬پرتقال‭ ‬24‭ ‬ساعته‭ ‬تخلف‭ ‬است

حسین‭ ‬مهاجران،‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬فروشندگان‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تره‌بار،‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬سورتینگ‭ ‬و‭ ‬رنگ‌آوری‭ ‬میوه‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬سورتینگ‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬عملی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬برای‭ ‬سایز‌بندی‭ ‬مکانیزه‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود؛‭ ‬اما‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬ظرف‭ ‬24‭ ‬ساعت‭ ‬پرتقال‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬تازه‭ ‬چیده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سبز‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬دما‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬در‭ ‬گاز‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬کم‌تر‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬شبیه‭ ‬میوه‌های‭ ‬رسیده‭ ‬می‌کنند،‭ ‬تقلب‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬عمل‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‌که‭ ‬کیفیت‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬تحت‌الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد،‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬میوه‭ ‬ماندگاری‭ ‬کم‌تری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۵- سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow