زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
باکتری‌ها علیه‭ ‬استرس‭ ‬کم‌آبی‭ ‬و‭ ‬خشکسالی

قابل‌توجه‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت

باکتری‌ها علیه‭ ‬استرس‭ ‬کم‌آبی‭ ‬و‭ ‬خشکسالی

یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬چالش‌ها‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬گندم‭ ‬دست‌یابی‭ ‬به‭ ‬واریته‌های‭ ‬مقاوم‭ ‬به‭ ‬خشکسالی‭ ‬است،‭ ‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬گرم‭ ‬شدن‭ ‬آب‌وهوا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نکات‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬می‌باشد‭. ‬دانشمندان‭ ‬سوئدی‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬اُپسالا‭ ‬سوئد،‭ ‬روش‭ ‬جدیدی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ارتقاء‭ ‬توان‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬خشکسالی‭ ‬توسط‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬باکتری‌ها‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬یک‭ ‬لایه‭ ‬محافظ‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬ریشه‭ ‬گیاه‭ ‬به‌منظور‭ ‬زنده‭ ‬ماندن‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬شدید‭ ‬خشکی،‭ ‬ابداع‭ ‬کرده‌اند‭.‬
این‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬‮ - ‬باکتری‌های‭ ‬ریزوسفری‮ - ‬‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬ریشه‭ ‬لایه‌ای‭ ‬به‌وجود‭ ‬می‌آورند‭ ‬که‭ ‬به‌نحو‭ ‬مؤثری‭ ‬رطوبت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬رشد‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬خاک‌های‭ ‬خشک،‭ ‬حفظ‭ ‬میکند‭.‬
این‭ ‬محققان‭ ‬دریافته‌اند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬باکتری‭ ‬ضمن‭ ‬افزایش‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬بودن،‭ ‬جایگزین‭ ‬ساده‌ای‭ ‬در‭ ‬روش‭ ‬سنتی‭ ‬پرورش‭ ‬گندم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‌نحو‭ ‬موفقیت‌آمیزی‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬آب‌وهوایی‭ ‬مقابله‭ ‬میکند‭. ‬
این‭ ‬باکتری‌ها‭ ‬از‭ ‬اطراف‭ ‬ریشه‭ ‬یک‭ ‬نوع‭ ‬جو‭ ‬وحشی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬شمالی‭ ‬فلسطین‭ ‬اشغالی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬نوع‭ ‬کاج‭ ‬در‭ ‬آریزونای‭ ‬آمریکا‭ ‬برداشت‭ ‬شده‌اند‭. ‬محققان‭ ‬مذکور‭ ‬ادعا‭ ‬میکنند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭ ‬خشکسالی،‭ ‬باکتری‌ها‭ ‬قادرند‭ ‬آب‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬گیاه‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬نمایند‭. ‬
در‭ ‬شرایط‭ ‬بررسی‭ ‬این‭ ‬تحقیق،‭ ‬افزودن‭ ‬این‭ ‬باکتری،‭ ‬بیوماس‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬۸۰‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬نرخ‭ ‬زنده‌ماندن‭ ‬گیاه‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬۵‭ ‬برابر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬کنترلی‭ ‬بالا‭ ‬می‌برد‭. ‬حضور‭ ‬باکتری‭ ‬ریزوسفریک،‭ ‬به‌طورکلی‭ ‬عملکرد‭ ‬فتوسنتز‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهد‭.‬
گندم‌های‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تحقیق،‭ ‬ریشه‌های‭ ‬طویل‌تر‭ ‬و‭ ‬ضخیم‌تر‭ ‬با‭ ‬ریشه‌های‭ ‬فرعی‭ ‬بیشتر‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬وضعیت‭ ‬نرمال‭ ‬تولید‭ ‬کردند‭. ‬هرچه‭ ‬دوره‭ ‬خشکسالی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آزمایش‭ ‬بیشتر‭ ‬شد،‭ ‬گسترش‭ ‬ریشه‌ها‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow