زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
مراقب‭ ‬پایان‭ ‬زودرس‭ ‬زمستان‭ ‬باشیم

توصیه‌‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬کشاورزان

مراقب‭ ‬پایان‭ ‬زودرس‭ ‬زمستان‭ ‬باشیم

تغییر‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬و‭ ‬طولانی‌تر‭ ‬شدن‭ ‬دوره‌های‭ ‬گرمایی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬موجب‭ ‬بیدار‭ ‬شدن‭ ‬زودهنگام‭ ‬گیاهان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حرکت‭ ‬درآمدن‭ ‬شیره‭ ‬گیاهی‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬میشود‭. ‬کوتاه‭ ‬شدن‭ ‬دوره‭ ‬خواب‭ ‬زمستانی‭ ‬گیاهان‭ ‬موجب‭ ‬ظهور‭ ‬غنچه‌ها‭  ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬گل‌ها‭ ‬در‭ ‬درختان‭ ‬و‭ ‬پیدا‭ ‬شدن‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬محصول ( ‬گندم،‭ ‬جو‭ ‬،‭ ‬کلزا‭ ‬و ...) ‬در‭ ‬گیاهان‭ ‬زراعی‭ ‬میشود‭. ‬به‭ ‬موازات‭ ‬چنین‭ ‬روندی،‭ ‬رشد‭ ‬سریع‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز،‭ ‬ظهور‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماریها‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬آبیاری‌های‭ ‬سریع‭ ‬تر‭ ‬امری‭ ‬الزامی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
از‭ ‬بهمن‭ ‬ماه،‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬گرمسیر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬سردسیر‭ ‬،‭ ‬گیاهان‭ ‬از‭ ‬خواب‭ ‬زمستانی‭ ‬بیدار‭ ‬میشوند‭ ‬و‭ ‬لذا‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬شرایط‭ ‬جغرافیایی‭ ‬هر‭ ‬منطقه،‭ ‬کشاورزان‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬میباشند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬قواعد‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬کارشناسی‭ ‬یا‭ ‬تجربی‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬
در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کاهش‭ ‬شدید‭ ‬نزولات‭ ‬آسمانی‭ (‬بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭) ‬،‭ ‬اولین‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬گرمسیر‭ ‬انجام‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬آب‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬گیاهان‭ ‬است‭. ‬خوزستان،‭ ‬بوشهر،‭ ‬هرمزگان،‭ ‬سیستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان،‭ ‬جنوب‭ ‬کرمان‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬نزدیک‭ ‬و‭ ‬مجاور‭ ‬این‭ ‬استانها،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬آبیاری‭ ‬مزارع‭ ‬غلات‭ ‬،‭ ‬کلزا‭ ‬و‭ ‬سبزی‌ها‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬غلات‭ ‬و‭ ‬کلزا‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سبزی‌های‭ ‬برگی‭ ‬میتوان‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬کودسرک‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬گیاهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬آن‌ها‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬غلات‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬قرار‭ ‬داشتن‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬پنجه‌زنی،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬کودسرک‭ ‬دارند‭.‬
بر‭ ‬اساس‭ ‬اعلام‭ ‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬هواشناسی،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬84‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬درجاتی‭ ‬از‭ ‬خشکسالی‭ ‬ضعیف‭ ‬تا‭ ‬شدید‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تقریبا‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬تا‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شرق‭ ‬تا‭ ‬غرب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برمیگیرد‭.‬
در‭ ‬چنین‭ ‬شرایطی‭ ‬وظیفه‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬کشاورزان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬محصولشان‭ ‬بیشتر‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬امکان‭ ‬تداوم‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسیدن‭ ‬فصل‭ ‬زمستان‭ ‬،‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬باغ‌ها‭ ‬دو‭ ‬چندان‭ ‬میشود‭. ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬ضعیف‭ ‬بودن‭ ‬گیاهان‭ ‬شدت‭ ‬تاثیر‭ ‬پذیری‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬آفات‭ ‬،‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬و‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز‭ ‬افزایش‭ ‬میدهد‭.‬
معمولا‭ ‬سرآغاز‭ ‬گرم‭ ‬شدن‭ ‬هوا‭ ‬از‭ ‬استان‌های‭ ‬جنوبی‭ ‬است‭. ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬اراضی‭ ‬آنها‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬محصولاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬گندم،‭ ‬جو،‭ ‬کلزا‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬سبزیهای‭ ‬زمستانی‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬رشد‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز‭ ‬و‭ ‬ظهور‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماریها‭ ‬،‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬شمالی‭ ‬ایران‭ ‬رخ‭ ‬میدهد،‭ ‬بنابراین‭ ‬کشاورزان‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‌ها‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬ابتدای‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬عوامل‭ ‬آسیب‭ ‬زننده‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬آمادگی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬
آماده‭ ‬نمودن‭ ‬ادوات‭ ‬سمپاشی‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬سموم‭ ‬آفت‭ ‬کش‭ ‬و‭ ‬علف‭ ‬کش‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تجارب‭ ‬گذشته‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآید‭. ‬تقریبا‭ ‬تمامی‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز‭ ‬پهن‭ ‬برگ‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬یک‭ ‬برگ‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬روش‌های‭ ‬مکانیکی‭ ‬و‭ ‬شیمیایی‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مبارزه‭ ‬کرد‭. ‬آفت‌ها‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬فعال‭ ‬میباشند‭. ‬انواع‭ ‬لاروهای‭ ‬برگخوار‭ ‬پروانه‌ها‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬پروانه‭ ‬کلم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬کرم‭ ‬طوقه‭ ‬بر‭ ( ‬اگروتیس‭) ‬و‭ ‬نیز‭ ‬شته‌ها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬حشرات‭ ‬مکنده،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مناسب‭ ‬بودن‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬غذای‭ ‬کافی،‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬فعال‭ ‬میباشند‭.‬
باغهای‭ ‬مرکبات‭ ‬و‭ ‬نخیلات‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬گرمای‭ ‬زودرس‭ ‬مواجه‭ ‬شوند‭ ‬نیازمند‭ ‬اجرای‭ ‬عملیاتی‭ ‬چندگانه‌اند‭. ‬باغهایی‭ ‬که‭ ‬زمان‭ ‬کوددهی‭ ‬آنها‭ ‬فرا‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬جریان‭ ‬افتادن‭ ‬شیره‭ ‬گیاهی‭ ‬در‭ ‬آوندها،‭ ‬طبق‭ ‬نیاز‭ ‬و‭ ‬سن‭ ‬گیاه‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬آنها‭ ‬کود‭ ‬افزوده‭ ‬شود‭. ‬افزودن‭ ‬کود‭ ‬میتواند‭ ‬به‭ ‬روش‌های‭ ‬نواری‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬چاله‭ ‬کنی،‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭. ‬
اقدام‭ ‬دیگر،‭ ‬هرس‭ ( ‬هرس‭ ‬فرم‭ ‬و‭ ‬هرس‭ ‬میوه‭) ‬میباشد‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬موازین‭ ‬استاندارد،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬باغ‌های‭ ‬مرکبات‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآید‭. ‬حذف‭ ‬کردن‭ ‬شاخه‌های‭ ‬خشک‭ ‬که‭ ‬اکثرا‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬گرمای‭ ‬شدید‭ ‬تابستان‭ ‬خشک‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬نمودن‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬آنها‭ ‬امری‭ ‬الزامی‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬میتوانند‭ ‬منبعی‭ ‬برای‭ ‬آلودگی های‭ ‬آینده‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬باشند‭. ‬نهرها‭ ‬باید‭ ‬لای‭ ‬روبی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬آبیاری‭ ‬توسط‭ ‬سیستم‌های‭ ‬تحت‭ ‬فشار،‭ ‬تمام‭ ‬سیستم‭ ‬مورد‭ ‬بازبینی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬آماده‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شود‭.‬
در‭ ‬مناطق‭ ‬سردسیر‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬عملیات‭ ‬کوددهی،‭ ‬هرس،‭ ‬لای‭ ‬روبی‭ ‬انهار،‭ ‬پاک‭ ‬کردن‭ ‬باغها‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬کردن‭ ‬وسایل‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آفات‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬از‭ ‬اسفند‭ ‬ماه‭ ‬مزارع‭ ‬غلات‭ ‬با‭ ‬پشت‭ ‬سرگذاشتن‭ ‬سرما،‭ ‬رشد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز‭ ‬سریعتر‭ ‬از‭ ‬گیاهان‭ ‬اصلی‭ ‬رشد‭ ‬میکنند‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬آماده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نیاز‭ ‬باید‭ ‬عملیات‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬دادن‭ ‬اولین‭ ‬کودسرک‭ ‬برای‭ ‬مزارع‭ ‬غلات‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow