زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
قاچاق ره‌آورد‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬برای‭ ‬کود‭ ‬شیمیایی

قاچاق ره‌آورد‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬برای‭ ‬کود‭ ‬شیمیایی

دولت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬گرانی‭ ‬قیمت‭ ‬ارزها،‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کالاهای‭ ‬اساسی‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تخصیص‭ ‬ارز‭ ‬ارزان‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬یعنی‭ ‬ارز‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬صحبت‌ها‭ ‬زیاد‭ ‬است‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کالاهایی‭ ‬که‭ ‬مشمول‭ ‬اختصاص‭ ‬این‭ ‬ارز‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬برخی‭ ‬کودهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬ازجمله؛‭ ‬کودها‭ ‬پتاسه،‭ ‬فسفاته‭ ‬و‭ ‬ازته‭ - ‬سولفات‭ ‬آمونیوم‭- ‬ هستند‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کود‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬اختصاصی‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬کنار‭ ‬همه‭ ‬ایرادهایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اختصاص‭ ‬ارز‭ ‬ارزان‭ ‬وارد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬حوصله‭ ‬بحث‭ ‬خارج‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬مطالب‭ ‬مختلف‭ ‬همین‭ ‬شماره‭ ‬و‭ ‬شماره‌های‭ ‬قبل‭ ‬مجله‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬از‭ ‬زوایای‭ ‬مختلف‭ ‬پرداخته‌ایم،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نتایج‭ ‬منفی‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬ارز،‭ ‬پدیده‭ ‬مخرب‭ ‬و‭ ‬شوم‭ ‬قاچاق‭ ‬است‭. ‬
وقتی‭ ‬که‭ ‬کالایی‭ ‬مانند‭ ‬کود‭ ‬شیمیایی‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬ارزان‭ ‬خریداری‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬فروش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬کمتر‭ ‬باشد،‭ ‬زمینه‭ ‬برای‭ ‬قاچاق‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬جیب‭ ‬افراد‭ ‬ویژه‌خوار‭ ‬و‭ ‬رانت‌خوار‭ ‬می‌رود‭. ‬
در‭ ‬شماره‭ ‬228‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬دام،کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬بحث‭ ‬قاچاق‭ ‬سموم‭ ‬وارداتی‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرداختیم‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬نیز‭ ‬موضوع‭ ‬کودهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬قاچاق‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اجمال‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬فعالان‭ ‬و‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬بررسی‭ ‬می‌کنیم‭: ‬
سیامک‭ ‬علیزاده،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬آلی‭ ‬و‭ ‬زیستی‭  - ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‭ - ‬‭ ‬می‌گوید‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬آمار‭ ‬رسمی‭ ‬از‭ ‬قاچاق‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬اینکه‭ ‬امسال‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مراجع‭ ‬ذیصلاح‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬35‭ ‬درصد‭ ‬تقاضای‭ ‬کود‭ ‬بیشتر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬توزیع‭ ‬فراوانی‭ ‬این‭ ‬درخواست‌ها‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬درخواست‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬مرزی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است‭. ‬لذا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬می‌توان‭ ‬نتیجه‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬مقداری‭ ‬از‭ ‬کودها‭ ‬قاچاق‭ ‬می‌شوند‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اختلاف‭ ‬ارزی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اختلاف‭ ‬قیمتی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کودها‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬دارند‭ ‬قاچاق‭ ‬آنها‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬ذهن‭ ‬نیست‭. ‬
براساس‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬به‭ ‬استان‌های‭ ‬مرزی‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬توزیع‭ ‬کود‭ ‬نظارت‭ ‬جدی‌تر‭ ‬و‭ ‬سخت‌گیرانه‌تری‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬
وقتی‭ ‬این‭ ‬اختلاف‭ ‬قیمت‭ ‬بین‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬همسایگان‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬خیلی‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬ذهن‭ ‬نیست‭ ‬کما‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سوخت‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کالاهای‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬می‌افزاید‭: ‬راهکار‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬راهبردی‭ ‬و‭ ‬استراتژیک‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬بگیر‭ ‬و‭ ‬ببند‭ ‬نمی‌شود‭ ‬جلوی‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬گرفت‭. ‬مسئله‭ ‬رقابت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬درست‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬زمینه‌های‭ ‬انجام‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برد‭. ‬یک‭ ‬سری‭ ‬مسائل‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬باعث‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬می‌شود‭.‬
علیزاده‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬لزوم‭ ‬واردات‭ ‬کود‭ ‬هم‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬بنده‭ ‬در‭ ‬کودهای‭ ‬اوره‭ ‬اصلاً‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬نداریم،‭ ‬برای‭ ‬کودهای‭ ‬فسفاته‭ ‬و‭ ‬پتاسه‭ ‬کارخانجاتی‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬بالا‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬وارداتی‭ ‬هستند‭. ‬
در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬برای‭ ‬کودهای‭ ‬فسفاته‭ ‬یک‭ ‬سری‭ ‬کودهای‭ ‬آلی‭ ‬زیستی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جایگزین‌‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬تأیید‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬هم‭ ‬هست‭. ‬بعضی‭ ‬میکروارگانیسم‌ها‭  - ‬کودهای‭ ‬میکروبی‭ ‬فسفاته‭ -  ‬که‭ ‬جایگزین‭ ‬کودهای‭ ‬سوپرفسفات‭ ‬تریپل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬جزو‭ ‬سیاست‌های‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬جایگزین‭ ‬کودهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬شود‭. ‬حتی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬کودهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬خواسته‭ ‬که‭ ‬برنامه‭ ‬اجرایی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ارائه‭ ‬بدهند‭ ‬و‭ ‬وزارتخانه‭ ‬هم‭ ‬اعلام‭ ‬حمایت‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬جایگزینی‭ ‬انجام‭ ‬شود‭. ‬

کم‭ ‬لطفی‌های‭ ‬دولت

وی‭ ‬افزود‭:‬‌‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کودهای‭ ‬اوره‭ ‬ما‭ ‬مشکل‭ ‬نداریم،‭ ‬در‭ ‬کودهای‭ ‬فسفاته‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬جایگزین‭ ‬کودی‭ ‬که‭ ‬عرض‭ ‬کردم‭ ‬تأمین‭ ‬داخلی‭ ‬آن‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کودهای‭ ‬پتاسه‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نظرم‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬زیرساخت‌ها‭ ‬مقداری‭ ‬کم‌لطفی‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‌صورت‭ ‬فوری‭ ‬نمی‌شود‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬کرد‭ ‬ولی‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬2‭ ‬الی‭ ‬3‭ ‬ساله‭ ‬حتماً‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬کودها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تأمین‭ ‬کرد‭. ‬
در‭ ‬کودهای‭ ‬میکرو‭ ‬هم‭ ‬مشکلی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دانش‌بنیانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭. ‬اما‭ ‬مشکل‭ ‬اصل‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬کودها‭ ‬عدم‭ ‬ثبات‭ ‬قیمت‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬است‭. ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬که‭ ‬عرض‭ ‬می‌کنم‭ ‬از‭ ‬کاغذ‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬پلی‌اتیلن‭ ‬و‭ ‬قوطی،‭ ‬مسائل‭ ‬تأمین‭ ‬اجتماعی،‭ ‬دارایی‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭. ‬بعضی‭ ‬مسائل‭ ‬جنبی‭ ‬روی‭ ‬تولید‭ ‬خیلی‭ ‬موثر‭ ‬است‭. ‬متأسفانه‭ ‬تکنیک‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬حرف‭ ‬آخر‭ ‬را‭ ‬نمی‌زند‭ ‬بلکه‭ ‬مسائل‭ ‬جانبی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیریم‭.‬
اگر‭ ‬وزارتخانه‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬واردات‭ ‬تکیه‭ ‬نمی‌کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬توجه‭ ‬بیشتری‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬الان‭ ‬تقریبا‭ ‬می‌شود‭ ‬گفت‭ ‬هیچ‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬نداشتیم‭.‬

اگر‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬نباشد
ما‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬توان‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬تولیدات‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬

دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬آلی‭ ‬و‭ ‬زیستی‭ ‬گفت‭: ‬یک‭ ‬دوره‌ای‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬12‭ ‬نوع‭ ‬کود‭ ‬را‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬می‌دهند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬بعضی‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬خیلی‭ ‬استفاده‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‌صورت‭ ‬قطره‌چکانی‭ ‬وارد‭ ‬بازار‭ ‬می‌کنند‭. ‬بعداً‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬لیست‭ ‬اعتراض‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬اقلام‭ ‬کود‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬لیست‭ ‬حذف‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬کودها‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬هم‭ ‬داریم‭ ‬هنوز‭ ‬وارد‭ ‬می‌شوند‭. ‬
مشکل‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬کودهای‭ ‬وارداتی‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬هزینه‭ ‬کارگر،‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬برچسب،‭ ‬مواد‭ ‬پلی‌اتیلن،‭ ‬قوطی‭ ‬و‭ ... ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬می‌دهد‭ ‬اما‭ ‬تولیدکننده‭ ‬داخلی‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬روز‭ ‬تهیه‭ ‬کند‭. ‬

یارانه‭ ‬کود‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کنید

محسن‭ ‬سیروس،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬کودهای‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬گلشن‭ ‬کود‭ ‬ایرانیان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬می‌گوید‭: ‬قبلا‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬مناسبت‌های‭ ‬مختلف‭ ‬گفته‌ام‭ ‬که‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬یارانه‭ ‬کود‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬حذف‭ ‬شود‭. ‬کسانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬سودشان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬نمی‌دهند‭ ‬این‭ ‬یارانه‭ ‬قطع‭ ‬شود‭. ‬از‭ ‬شورای‭ ‬اقتصاد‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬یارانه‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کند‭. ‬هم‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬یارانه‭ ‬ریالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بودجه‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬می‌شود؛‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬باید‭ ‬حذف‭ ‬شوند‭. ‬اگر‭ ‬یارانه‭ ‬قطع‭ ‬شود‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬رانت‭ ‬و‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کود‭ ‬نخواهیم‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬تولید‭ ‬کود‭ ‬داخل‭ ‬هم‭ ‬شکوفا‭ ‬می‌شود‭.
 ‬وی‭ ‬می‌گوید‭: ‬از‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬کود‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌کند‭ ‬چیز‭ ‬خاصی‭ ‬نصیب‭ ‬کشاورز‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬باید‭ ‬شفاف‭ ‬باشد‭. ‬سود‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تولیدکننده‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یارانه‌های‭ ‬کود‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کنند‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬دور‭ ‬مملکت‭ ‬دیوار‭ ‬هم‭ ‬بکشید،‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬یک‭ ‬جنس‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬کم‌تر‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬باشد،‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬راهی‭ ‬که‭ ‬شده‭ ‬یک‭ ‬عده‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬قاچاق‭ ‬آن‭ ‬جنس‭ ‬می‌افتند‭.‬

وجود‭ ‬یارانه‭ ‬همیشه‭ ‬فسادآور‭ ‬است

وجود‭ ‬یارانه‭ ‬همیشه‭ ‬فسادآور‭ ‬است‭. ‬قانون‌گذار‭ ‬برای‭ ‬رفاه‭ ‬کشاورز‭ ‬یارانه‭ ‬می‌دهد‭ ‬اما‭ ‬هیچ‭ ‬سودی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬رفاه‭ ‬کشاورز‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬سودش‭ ‬به‭ ‬ناکجا‭ ‬آباد‭ ‬می‌رود‭. ‬دولت‭ ‬اگر‭ ‬می‌خواهد‭ ‬به‭ ‬کشاورز‭ ‬یارانه‭ ‬بدهد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬کشاورز‭ ‬پرداخت‭ ‬کند‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬کالا‭ ‬یارانه‭ ‬می‌دهد‭ ‬ایجاد‭ ‬فساد‭ ‬می‌کند‭. ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬صنعت‭ ‬کود‭ ‬کشور‭ ‬زیر‭ ‬اسم‭ ‬این‭ ‬یارانه‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬قد‭ ‬علم‭ ‬کند‭. ‬
سیروسی‭ ‬در‭ ‬توضیح‭ ‬صحبت‌های‭ ‬خود‭ ‬افزود‭: ‬مثلاً‭ ‬دولت‭ ‬کود‭ ‬سوپرفسفات‭ ‬تریپل‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬وارد‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬کیسه‌ای‭ ‬64‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬می‌فروشد‭. ‬تولید‭ ‬این‭ ‬کود‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور،‭ ‬کیسه‌ای‭ ‬بین‭ ‬90‭ ‬هزار‭ ‬تا‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬با‭ ‬تولیدکننده‭ ‬داخلی‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬تولیدکننده‭ ‬داخلی‭ ‬توان‭ ‬رقابت‭ ‬نخواهدداشت‭. ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬فکر‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬هزینه‭ ‬تولیدمان‭ ‬خیلی‭ ‬بالاست‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬حرفی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬بارها‭ ‬شنیده‌ایم‭. ‬در‭ ‬صورتی‌که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬رقابت‭ ‬برابر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬آزاد،‭ ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬خارجی‭ ‬پایین‌تر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬توان‭ ‬رقابتی‭ ‬خیلی‭ ‬خوبی‭ ‬داریم‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی‭ ‬به‭ ‬جنس‭ ‬خارجی‭ ‬می‌دهند،‭ ‬دیگر‭ ‬توان‭ ‬رقابت‭ ‬نداریم‭.‬
عضو‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬کودهای‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌گوید‭: ‬بیش‭ ‬از‭ ‬300‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬کودهای‭ ‬فسفاتی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬وجود‭ ‬دلار‭ ‬4200تومانی،‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‭ ‬بلااستفاده‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬صنعت‭ ‬کود‭ ‬داخلی‭ ‬ظرفیت‭ ‬تأمین‭ ‬تمام‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬شرطی‭ ‬که‭ ‬ارز‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬به‭ ‬دلالان‭ ‬واگذار‭ ‬نشود‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬اعتماد‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬کوتاه‌ترین‭ ‬زمان‭ ‬ممکن‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬پتانسیل‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭.‬

در‭ ‬تولید‭ ‬کود‭ ‬مزیت‭ ‬مطلق‭ ‬داریم‭ ‬

حتی‭ ‬وقتی‭ ‬اسم‭ ‬یارانه‭ ‬روی‭ ‬یک‭ ‬کالایی‭ ‬باشد‭ ‬بار‭ ‬روانی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬زیان‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬تولید‭ ‬کود‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬مزیت‭ ‬نسبی‭ ‬بلکه‭ ‬مزیت‭ ‬مطلق‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬دانش‭ ‬بومی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬داریم‭. ‬توجیه‭ ‬دولت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشاورز‭ ‬این‭ ‬کارها‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭ ‬اما‭ ‬عملاً‭ ‬هیچ‭ ‬سودی‭ ‬برای‭ ‬کشاورز‭ ‬ندارد‭.‬

قاچاق‭ ‬کود‭ ‬بعید‭ ‬است‭!‬

مهرزاد‭ ‬یزدی،‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬بازرگانی،‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬کود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬‮«‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬می‌گوید‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جمیع‭ ‬موارد‭ ‬بعید‭ ‬می‌دانم‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬باشد‭. ‬بحث‭ ‬زنجیره‭ ‬توزیع،‭ ‬بحث‭ ‬دارایی،‭ ‬معرفی‭ ‬خریدار‭ ‬کود،‭ ‬لیبل‌های‭ ‬کود،‭ ‬تعهدات‭ ‬واردکننده‭ ‬و‭ ‬مواردی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬نمی‌شود‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬کود‭ ‬را‭ ‬قاچاق‭ ‬کرد‭.‬
‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬کود‭ ‬یک‭ ‬کالای‭ ‬با‭ ‬حجم‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مبادی‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬خروجی‭ ‬نمی‌توان‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬قاچاق‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬این‌که‭ ‬مقدار‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬قاچاق‭ ‬شود‭ ‬کم‭ ‬است‭.‬
من‭ ‬بعید‭ ‬می‌دانم‭ ‬چنین‭ ‬کودهایی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬وارد‭ ‬حیطه‭ ‬قانونی‭ ‬ایران‭ ‬بشود‭ ‬و‭ ‬بتوان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬قاچاق‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بتوان‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬قاچاق‭ ‬انجام‭ ‬شود‭.‬

وجود‭ ‬مشتری‭ ‬داخلی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کودها‭ ‬

اصغر‭ ‬اکبری‌پور،‭ ‬تولیدکننده‭ ‬کود‭ ‬شیمیایی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬کالایی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حجم‭ ‬و‭ ‬وزن‭ ‬زیاد‭ ‬قاچاقش‭ ‬خیلی‭ ‬بعید‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد،‭ ‬می‌افزاید‭: ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬نیاز‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کالاها‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬بخواهند‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬بالا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بفروشند‭ ‬و‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬قاچاق‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬نیست‭. ‬
مثلاً‭ ‬دی‌آمونیوم‭ ‬فسفات‭ ‬را‭ ‬مثال‭ ‬می‌زنم‭ ‬که‭ ‬بازار‭ ‬داخلی‭ ‬تشنه‭ ‬این‭ ‬کود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬بازار‭ ‬داخلی‭ ‬کشش‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬قاچاق‭ ‬کنند‭. ‬
وی‭ ‬گفت‭: ‬واردات‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬کودهای‭ ‬ازته‭ - ‬سولفات‭ ‬آمونیوم‭ - ‬،‭ ‬فسفاته‭ ‬و‭ ‬پتاسه‭ ‬است‭. ‬مونوآمونیوم‭ ‬فسفات،‭ ‬دی‌آمونیوم‭ ‬فسفات،‭ ‬سولفات‭ ‬پتاسیم،‭ ‬مونوپتاسیم‭ ‬فسفات،‭ ‬کلرور‭ ‬پتاسیم‭ ‬و‭ ‬سولفات‭ ‬آمونیوم‭ ‬مشمول‭ ‬ارز‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬می‌شوند‭. ‬
چهار‭ ‬قلم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کودها‭ ‬را‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬دی‌آمونیوم‭ ‬فسفات،‭ ‬سولفات‭ ‬پتاسیم،‭ ‬کلرور‭ ‬پتاسیم‭ ‬و‭ ‬سوپرفسفات‭ ‬تریپل؛‭ ‬مابقی‭ ‬کودهایی‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬جهت‭ ‬فرموله‭ ‬کردن‭ ‬کودهای‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬کارخانجات‭ ‬استفاده‭ ‬می‌گردد‭. ‬
شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬زنجیره‭ ‬توزیع‭ ‬وسیعی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬اینها‭ ‬را‭ ‬توزیع‭ ‬می‌کند‭. ‬پس‭ ‬یکی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حجم‭ ‬و‭ ‬وزن‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬کودها‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬چگونگی‭ ‬توزیع‭ ‬این‭ ‬کودها‭ ‬و‭ ‬زنجیره‭ ‬توزیع،‭ ‬احتمال‭ ‬قاچاق‭ ‬پایین‭ ‬می‌آید‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سموم‭ ‬شاید‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬بیفتد؛‭ ‬چون‭ ‬حجم‭ ‬و‭ ‬وزن‭ ‬کمتری‭ ‬دارند‭. ‬

یارانه‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬سطح‭ ‬زیرکشت،‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬کشاورز‭ ‬بدهید

این‭ ‬تولیدکننده‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬می‌گوید‭: ‬در‭ ‬هر‭ ‬صورت‭ ‬اصل‭ ‬کار‭ ‬درست‭ ‬نیست‭. ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬ارز‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬مفسده‭ ‬هم‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭. ‬ما‭ ‬امکان‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬کود‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬داریم‭. ‬اگر‭ ‬یک‭ ‬مقدار‭ ‬حمایت‭ ‬کنند‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬ما‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‌کنیم‭. ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬کود‭ ‬وارد‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬یارانه‭ ‬ریالی‭ ‬هم‭ ‬روی‭ ‬کود‭ ‬می‌گذارد،‭ ‬دیگر‭ ‬رمقی‭ ‬برای‭ ‬تولیدکننده‭ ‬داخلی‭ ‬باقی‭ ‬نمی‌ماند‭. ‬
اگر‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬کود‭ ‬بردارد‭ ‬مشکل‭ ‬کود‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬حل‭ ‬می‌شود‭. ‬
دولت‭ ‬اگر‭ ‬می‌خواهد‭ ‬از‭ ‬کشاورز‭ ‬حمایت‭ ‬کند‭ ‬یارانه‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬سطح‭ ‬زیرکشت‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬کشاورز‭ ‬بدهد‭. ‬اگر‭ ‬یارانه‭ ‬کود‭ ‬را‭ ‬بردارند،‭ ‬کود‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬واقعی‭ ‬توزیع‭ ‬شود،‭ ‬روی‭ ‬کیفیت‭ ‬محصولات‭ ‬هم‭ ‬نظارت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬یارانه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬کشاورز‭ ‬بدهند‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬رفع‭ ‬می‌شود‭. ‬
برای‭ ‬چند‭ ‬قلم‭ ‬کود،‭ ‬یارانه‭ ‬واردات‭ ‬می‌دهند‭ ‬اما‭ ‬جلوی‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬چهار‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬کل‭ ‬مصرف‭ ‬کود‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬حدود‭ ‬5‭/‬2‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬آن‭ ‬داخلی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬5‭/‬1‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬یا‭ ‬حداقل‭ ‬1‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬واردات‭ ‬کود‭ ‬داریم‭. ‬ببینید‭ ‬چه‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬می‌تواند‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

وجود‭ ‬شبکه‭ ‬توزیع‭ ‬کارآمد،‭ ‬مانع‭ ‬قاچاق

شمس‌اله‭ ‬ملازاده،‭ ‬مشاور‭ ‬معاون‭ ‬زراعت‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬تغذیه‭ ‬گیاهی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬مجله‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬واردات‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬4200‭ ‬تومانی،‭ ‬مختص‭ ‬کودهای‭ ‬ماکرویی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬اصلی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تغذیه‭ ‬گیاه‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬کشاورزی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬شبکه‭ ‬توزیع‭ ‬کارآمدی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬قاچاق‭ ‬کود‭ ‬را‭ ‬منتفی‭ ‬می‌کند‭.
 ‬این‭ ‬کودها‭ ‬توسط‭ ‬کارگزاران‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬حواله‭ ‬توزیع‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬مصوب‭ ‬است‭.‬وی‭ ‬افزود‭: ‬کودهای‭ ‬میکرو‭ ‬مانند‭ ‬آهن‭ ‬و‭ ... ‬شامل‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬نمی‌شوند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬آزاد‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬فروخته‭ ‬می‌شوند‭.‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۳۰ - ۱۳۹۸
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow