زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
تلاش‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬تنش‌ های‭ ‬محیطی

تلاش‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬تنش‌ های‭ ‬محیطی

رمضان‭ ‬روئین‌تن،‭ ‬کارشناس‭ ‬کشاورزی

قسمت‭ ‬اول

ابر‭ ‬و‭ ‬باد‭ ‬و‭ ‬مه‭ ‬و‭ ‬خورشید‭ ‬و‭ ‬فلک‭ ‬درکارند
تا‭ ‬تو‭ ‬نانی‭ ‬به‭ ‬کف‭ ‬آری‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬غفلت‭ ‬نخوری‭ ‬
فعالیت‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬علاوه‌‭ ‬بر‭ ‬مسائل‭ ‬مدیریت‭ ‬انسانی‭ ‬مستقیماً‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬آب،‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬طبیعت‭ ‬نیز‭ ‬می‌باشد‭. ‬خوشبختانه‭ ‬کشور‭ ‬عزیز‭ ‬ایران‭ ‬دارای‭ ‬تنوع‭ ‬اقلیمی‭ ‬فراوانی،‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬کلیه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬محصولات‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬درختان‭ ‬میوه‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬هر‭ ‬موقعی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬چهار‭ ‬فصل‭ ‬متفاوت‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مشاهده‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬‮«‬تنوع‮»‬‭ - ‬اگر‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭- ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬نعمت‌های‭ ‬الهی‭ ‬و‭ ‬منبعی‭ ‬بسیار‭ ‬باارزش‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کشوری‭ ‬است‭. ‬
طبق‭ ‬شواهد،‭ ‬مدارک‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬مراجع‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬مرتبط،‭ ‬ایران‭ ‬دارای‭ ‬حداقل‭ ‬یازده‭ ‬اقلیم‭ ‬مشخص‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬دومین‭ ‬کشور‭ ‬دنیاست‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دنیا‭ ‬آرزو‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬شرایطی‭ ‬مثل‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬باغی‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬
این‭ ‬تنوع‭ ‬اقلیمی‭ ‬موجب‭ ‬ایجاد‭ ‬تنوع‭ ‬ژنتیکی،‭ ‬ارقام‭ ‬و‭ ‬گونه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬گیاهی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن‭ ‬تنوع‭ ‬جانوری‭  - ‬فون‭ ‬و‭ ‬فلور‭ -  ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬تمامی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا،‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬قابلیت‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬دارند‭. ‬
هر‭ ‬گیاهی‭ ‬خاستگاه‭ ‬اکولوژیکی‭ ‬خاص‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬بین‭ ‬گیاهان‭ ‬نیز‭ ‬هرگونه‌ای‭ ‬دارای‭ ‬ارقام‭ ‬و‭ ‬واریته‌های‭ ‬مختلف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬مناطق‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬سازگاری‭ ‬یافته‌اند‭. ‬همان‌طوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬هر‭ ‬اقلیمی‭ ‬نیز‭ ‬میکروکلیماهایی‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬اکوسیستم‌های‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬به‌وجود‭ ‬می‌آورد‭.‬
طبیعت،‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬رسم‭ ‬طبیعی‌بودن‭ ‬و‭ ‬خلقت‭ ‬خدادادی‌اش‭ ‬گونه‌های‭ ‬سازگار‭ ‬و‭ ‬پایدار‭ ‬را‭ ‬مطابق‭ ‬هر‭ ‬اکوسیستم‭ ‬و‭ ‬اقلیمی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬به‌صورت‭ ‬‮«‬اصلح‮»‬‭ ‬انتخاب‭ ‬میکند‭. ‬اما‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬کاشتن‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬ارقام‭ ‬پرمحصول‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬رام‭ ‬کردن‭ ‬طبیعت‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬رقم‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬گونه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طیف‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬متفاوت‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬میکارد‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬‮«‬گونه‮»‬‭ ‬یا‭ ‬‮«‬رقمی‮»‬‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬نمی‌خورد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬زمانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مواجه‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬نامساعد‭ ‬جوی‭ ‬و‭ ‬متحمل‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
لذا‭ ‬انسان‭ ‬عاقل‭ ‬و‭ ‬دانا‭ ‬و‭ ‬اقتصاددان‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬چاره‌ای‭ ‬جز‭ ‬تبعیت‭ ‬و‭ ‬تقلید‭ ‬از‭ ‬اکوسیستم‭ ‬و‭ ‬طبیعت‭ ‬برای‭ ‬امرار‭ ‬معاش،‭ ‬پایداری‭ ‬تولید،‭ ‬حفظ‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تنش‌ های‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬طبیعی‭ ‬ندارد‭. ‬
فاکتورهای‭ ‬اقلیمی،‭ ‬آب‏و‏هوایی‭ ‬و‭ ‬تغییرات‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬جوی‭ ‬که‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭ ‬شامل‭: ‬سرمازدگی،‭ ‬خشکی،‭ ‬تگرگ،‭ ‬سیل،‭ ‬باران‌های‭ ‬بی‌موقع،‭ ‬برف،‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬غبار،‭ ‬بادهای‭ ‬گرم،‭ ‬دما،‭ ‬تبخیر،‭ ‬تعرق،‭ ‬آتش‌سوزی،‭ ‬و‭... ‬می‌باشند‭. ‬
تلفیق‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬توامان‭ ‬چند‭ ‬عامل‭ ‬فوق‌الذکر،‭ ‬گیاهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تنگنا‭ ‬و‭ ‬استرس‭ ‬قرار‭ ‬داده‌‭ ‬و‭ ‬هرساله‭ ‬شاهد‭ ‬وقوع‭ ‬خسارت‌های‭ ‬هنگفت‭ ‬و‭ ‬جبران‌ناپذیری‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬درختان‭ ‬میوه‭ ‬هستیم‭.‬

سرمازدگی

طبق‭ ‬گزارش‭ ‬و‭ ‬اسناد‭ ‬مراکز‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬میزان‭ ‬خسارت‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬عامل‭ ‬سرمازدگی،‭ ‬32‭ ‬درصد‭ ‬کل‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬باغبانی‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬
بسیار‭ ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عملکرد‭ ‬متوسط‭ ‬هر‭ ‬محصولی‭ ‬چه‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬باغی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬دامی‭ ‬معادل‭ ‬یک‎سوم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬تا‭ ‬یک‎دهم‭ ‬عملکرد‌های‭ ‬مطلوب‭ ‬همان‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬مثلاً‭ ‬عملکرد‭ ‬متوسط‭ ‬پسته‭ ‬کشور‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬800‭ ‬کیلوگرم‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هکتار‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬عملکرد‭ ‬همین‭ ‬محصول‭ ‬پرارزش‭ ‬باغی‭ ‬توسط‭ ‬باغداران‭ ‬آگاه‭ ‬و‭ ‬توانمند‭ ‬هشت‭ ‬تا‭ ‬ده‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬حاصل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬می‌شود‭. ‬
البته‭ ‬شکی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬نمی‌توان‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬ایران‭ ‬عملکرد‭ ‬پسته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ده‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬رسانید‭ ‬اما‭ ‬مطمئناً‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬متوسط‭ ‬عملکرد‭ ‬دو‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬سه‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬میسر‭ ‬و‭ ‬مقدور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تمامی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬استعداد‭ ‬هر‭ ‬منطقه‭ ‬قابل‭ ‬بیان‭ ‬و‭ ‬مصداق‭ ‬کامل‭ ‬دارد‭. ‬
همان‌طوریکه‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬نیز‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬دو‭ ‬عامل‭ ‬مدیریت‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬طبیعی‭  - ‬عوامل‭ ‬طبیعی‭ -  ‬در‭ ‬این‭ ‬کاهش‭ ‬یا‭ ‬افزایش‭ ‬عملکرد‭ ‬مؤثرند‭ ‬و‭ ‬تأکید‭ ‬و‭ ‬تأیید‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬تأثیرات‭ ‬سوء‭ ‬عوامل‭ ‬محیطی‭ ‬نیز‭ ‬عمدتاً‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬ناآگاهانه‭ ‬و‭ ‬سودجوئی‭ ‬موقتی‭ ‬انسانی‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬کشور‭ ‬ایران‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬کم‌آب‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬بیشترین‭ ‬خسارت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بارندگی‭ ‬و‭ ‬سیلاب‭ ‬متحمل‭ ‬می‌شویم‭ ‬و‭ ‬بپذیریم‭ ‬که‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬غلط‭ ‬عوامل‭ ‬انسانی‭ ‬است‭. ‬
باید‭ ‬اذعان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬عوامل‭ ‬نامساعد‭ ‬محیطی‭ ‬ضمن‭ ‬ایجاد‭ ‬خسارت‭ ‬مستقیم،‭ ‬شرایط‭ ‬حمله‭ ‬و‭ ‬اشاعه‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬خسارت‭ ‬سایر‭ ‬عوامل‭ ‬زنده‭  - ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماری‌ها‭ -  ‬را‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬میکنند‭. ‬خشکی‭ ‬و‭ ‬گردوغبار‭ ‬و‭ ‬بادهای‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬سرما‭ ‬موجب‭ ‬ضعف‭ ‬درختان‭ ‬و‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬ظهور‭ ‬آفات‭ ‬ثانویه‭ ‬یا‭ ‬چوبخوار‭ ‬و‭ ‬کنهها‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬برعکس‭ ‬بارندگی‌ها‭ ‬و‭ ‬پرآبی‭ ‬باعث‭ ‬طغیان‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬می‌گردد‭. ‬به‌عبارتی‭ ‬عوامل‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬تنش‌ های‭ ‬محیطی‭ ‬غیرزنده‭ ‬روی‭ ‬یکدیگر‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬و‭ ‬کنش‭ ‬متقابل‭ ‬دارند‭. ‬
چنانچه‭ ‬تأثیر‭ ‬سوء‭ ‬و‭ ‬زیان‌بار‭ ‬شرایط‭ ‬نامساعد‭ ‬جوی‭ ‬در‭ ‬کلیه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬حداقل‭ ‬سی‭ ‬درصد‭ ‬مجموع‭ ‬تولیدات‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬بدانیم‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مقدار‭ ‬سی‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭  - ‬این‭ ‬حداقل‭ ‬مقداری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬منظور‭ ‬و‭ ‬مثال‭ ‬زده‭ ‬شده‭ ‬است‭ -  ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬متوسط‭ ‬هر‭ ‬کیلوگرم‭ ‬محصول‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬2500‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود،‭ ‬جمعاً‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬75‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬خسارت‭ ‬مالی‭ ‬حادث‭ ‬می‌شود‭. ‬
یا‭ ‬اگر‭ ‬فقط‭ ‬خسارت‭ ‬سرمازدگی‭ ‬در‭ ‬باغات‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬سالیانه‭ ‬32‭ ‬درصد‭ ‬تولیدات‭ ‬باغی‭ ‬فرض‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬میانگین‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬میوه‭  - ‬محصول‭ ‬درختی‭ -  ‬6‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬باشد،‭ ‬کل‭ ‬خسارت‭ ‬باغات‭ ‬میوه‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬6‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬400‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬4‭/‬38‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬برآورد‭ ‬می‌گردد‭.‬
ذکر‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬نیز‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خسارت‭ ‬تنش‌ های‭ ‬محیطی‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬سرمازدگی،‭ ‬موقتی‭ ‬و‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬سال‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬موجبات‭ ‬نابودی‭ ‬کامل‭ ‬باغات‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬حالات‭ ‬باغات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حیز‭ ‬انتفاع‭ ‬ساقط‭ ‬میکند‭.‬

ادامه‭ ‬دارد

سرمازدگی‭ ‬عامل‭ ‬اصلی‭ ‬پرداخت‭ ‬خسارت‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه

حسین‭ ‬حدادنژاد،‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬بیمه‭ ‬باغات‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬در‭ ‬گفت‌و‌گو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭:‬‭ ‬سطح‭ ‬باغ‌های‭ ‬بارور‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬حدود‭ ‬5‭/‬2‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬به‌طور‭ ‬متوسط‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬آن‭ ‬سالانه‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬بیمه‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬
از‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬سطح‭ ‬بیمه‭ ‬شده‭ ‬بیشترین‭ ‬عامل‭ ‬خسارت‌زا‭ ‬تنش‭ ‬سرمایی‭ ‬است‭. ‬به‌طور‭ ‬میانگین‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬65‭-‬60‭ ‬درصد‭ ‬خسارت‌های‭ ‬ما‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬3‭-‬2‭ ‬استان‭ ‬بقیه‭ ‬استان‌های‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬گریبان‭ ‬هستند‭. ‬به‌طور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬که‭ ‬سال‭ ‬پرخسارتی‭ ‬هم‭ ‬بود‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬400‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬خسارت‭ ‬سرمازدگی‭ ‬به‭ ‬باغداران‭ ‬پرداخت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬بیشترین‭ ‬خسارت‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬درختان‭ ‬میوه‭ ‬است‭. ‬یکی‭ ‬میوه‌های‭ ‬نیمه‌گرمسیری‭ ‬و‭ ‬گرمسیری‭ ‬که‭ ‬خوشبختانه‭ ‬این‭ ‬میوه‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مستعد‭ ‬خودشان‭ ‬کشت‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬سال‌ها‭ ‬هم‭ ‬مشکلاتی‭ ‬داشته‌اند‭. ‬مثل‭ ‬خسارتی‭ ‬که‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬پرتقال‭ ‬مازندران‭ ‬وارد‭ ‬شد‭ ‬یا‭ ‬خسارتی‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬برای‭ ‬مرکبات‭ ‬استان‭ ‬فارس‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭.‬
نوع‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬میوه‌های‭ ‬معتدله‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬میوه‌ها‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬سردسیر‭ ‬کشت‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬زمستان‭ ‬گرم‌تر‭ ‬باشد‭ ‬احتمال‭ ‬خسارت‭ ‬افزایش‭ ‬مییابد‭. ‬بیشترین‭ ‬خسارت‌ها‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬زمستان‭ ‬و‭ ‬بهار‭ ‬است‭. ‬درختان‭ ‬هسته‌دار‭ ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬گردو‭ ‬و‭ ‬بادام‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رده‌های‭ ‬بعد‭ ‬درختان‭ ‬دانه‌داری‭ ‬مانند‭ ‬انار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭.‬
رئیس‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬بیمه‭ ‬باغات‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه،‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬راهکارهای‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬این‌‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬آگاهی‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬باغداران‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع،‭ ‬تغذیه‭ ‬مناسب‭ ‬درختان‭ ‬و‭ ‬باغات‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مسائلی‭ ‬مانند‭ ‬انتخاب‭ ‬ارقام‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬محل‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬و‭... ‬دانست‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸ 
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow