مکانیزاسیون
رقابت‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬امروز با‭ ‬کشاورزی‭ ‬هوشمند

رقابت‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬امروز با‭ ‬کشاورزی‭ ‬هوشمند

نیره‭ ‬حسن‌پور

قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬کمربند‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬مدیریت‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬نیاز‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬سال‌ها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
اخیراً‭ ‬‮«‬مجتمع‭ ‬فناوری‭ ‬افراز‮»‬‭ ‬با‭ ‬درک‭ ‬این‭ ‬ضرورت‭  - ‬به‌ویژه‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬کویری‭ ‬یزد‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ - ‬،‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬چهار‭ ‬دهه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬در‭ ‬اسفندماه‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬شمایی‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬هوشمند‭ ‬که‭ ‬توانایی‭ ‬مدیریت،‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬مانیتورینگ‭ ‬شرایط‭ ‬زیستی‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬گیاه‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭.‬

مجتمع‭ ‬فناوری‭ ‬افراز،‭ ‬اولین‭ ‬مجتمع‭ ‬خصوصی‭ ‬فناوری‭ ‬در‭ ‬کشور

مهندس‭ ‬کمالی‌مقدم،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬مجتمع‭ ‬فناوری‭ ‬افراز‌،‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬توضیحاتی‭ ‬درخصوص‭ ‬تولید‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬هوشمند،‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬واقع‭ ‬ما‭ ‬اولین‭ ‬مجتمع‭ ‬فناوری‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1387‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مهندسی‭ ‬الکترونیک‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬11‭ ‬حوزه‭ ‬تخصصی‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬هشت‭ ‬حوزه‭ ‬مهندسی‭ ‬برق،‭ ‬دو‭ ‬حوزه‭ ‬مهندسی‭ ‬کامپیوتر‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬حوزه‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬فعالیت‭ ‬داریم‭.‬
کمالی‌مقدم‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬که‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬شرکت‭ ‬صرفاً‭ ‬تحقیقات‭ ‬علمی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬خط‌و‌مشی‭ ‬شرکت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ضمن‭ ‬تحقیقات‭ ‬علمی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تجاری‌سازی‭ ‬و‭ ‬کاربردی‭ ‬کند،‭ ‬گفت‭: ‬تحقیقاتی‭ ‬که‭ ‬عملیاتی‭ ‬نشود،‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کارهای‭ ‬شرکت‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ایده‌های‭ ‬نوین‭ ‬جهت‭ ‬تجاری‌سازی‭ ‬آن‭ ‬استقبال‭ ‬می‌کنیم‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬مجتمع‭ ‬فناوری‭ ‬افراز‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬دریافت‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬صفر‭ ‬تا‭ ‬صد‭ ‬کارهای‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سرمایه‌ی‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬پشتکار‭ ‬تیم‭ ‬خود‭ ‬به‌دست‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬
مدیرعامل‭ ‬مجتمع‭ ‬فناوری‭ ‬افراز‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬تحقیقات،‭ ‬نتیجه‌گیری‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌ها‭ ‬گفت‭: ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬کارهای‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬می‌بینند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬احسنت‭ ‬و‭ ‬آفرین،‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬فراموشی‭ ‬سپرده‭ ‬می‌شود‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬ایده‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اجرایی‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پرورش‭ ‬داده‌ایم‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬به‌صورت‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬دقیق‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭.‬

کشاورزی‭ ‬هوشمند

کمالی‌مقدم‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬حوزه‌های‭ ‬کاری‭ ‬شرکت‭ ‬را‭ ‬کشاورزی‭ ‬هوشمند‭ ‬ذکر‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬حدود‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬کار‭ ‬تحقیقات‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬کشاورزان‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬بررسی‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬دیتا‌هایی‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬مکان‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬استخراج‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬آنها‭ ‬طراحی‭ ‬سیستم‭ ‬صورت‭ ‬پذیرفت‭.‬
این‭ ‬سیستم‭ ‬هوشمند‭ ‬که‭ ‬قابل‭ ‬اجرا‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬انواع‭ ‬سیستم‌های‭ ‬توزیع‭ ‬آبیاری‭ ‬نظیر‭ ‬قطره‌ای‌،‭ ‬بارانی‭ ‬و‭ ‬غرقابی‭ ‬و‭ ... ‬می‌باشد،‭ ‬با‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬دما‭ ‬و‭ ‬رطوبت‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬غذایی‭ ‬گیاهان،‭ ‬میزان‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬کوددهی‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‌کند‭.‬
همچنین‭ ‬در‭ ‬محیط‌های‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬محیط‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬گیاه،‭ ‬کار‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬خاموش‌شدن‭ ‬کولر‭ ‬یا‭ ‬هیتر‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬بسته‭ ‬شدن‭ ‬پنجره‌ها‭ ‬و‭ ‬هواکش‌ها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اتوماتیک‭ ‬توسط‭ ‬سیستم‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌شود‭. ‬
وی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬کارشناسان‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬نیازسنجی‭ ‬کامل‭ ‬آنان‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬راندمان،‭ ‬طراحی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬بسیار‭ ‬آسان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬سواد‭ ‬کامپیوتری‭ ‬خاصی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬کاملا‭ ‬شخصی‌سازی‭ ‬می‌شود؛‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‌راحتی‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬کار‭ ‬کنند‭.‬
به‌طور‭ ‬مثال‭ ‬کشاورز‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬بخش‭ ‬مزرعه‭ ‬خود‭ ‬نامی‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬نصب‭ ‬این‭ ‬اپلیکیشن‭ ‬روی‭ ‬موبایل،‭ ‬طبق‭ ‬همان‭ ‬اسامی‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬کشاورز،‭ ‬برنامه‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬شخصی‌سازی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬هوشمندی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬کشاورز‭ ‬تعیین‭ ‬می‌کند‭. ‬به‌طور‭ ‬مثال‭ ‬اگر‭ ‬فقط‭ ‬میزان‭ ‬رطوبت‭ ‬باغ‭ ‬یا‭ ‬مزرعه‭ ‬یا‭ ‬گلخانه‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬است،‭ ‬شرکت‭ ‬این‭ ‬ماژول‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬نصب‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬می‌کند‭. ‬
پس‭ ‬از‭ ‬نصب‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬سیستم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬موارد‭ ‬مورد‭ ‬نیاز،‭ ‬کنترل‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬کلید‭ ‬گزارش‌،‭ ‬فرمان‭ ‬دستی،‭ ‬خروج‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬پشتیبانی‭ ‬صورت‭ ‬می‌پذیرد‭. ‬سیستم‭ ‬هوشمند‭ ‬آبیاری‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬محیط‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬باغچه‭ ‬کوچک‭ ‬تا‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬شهری‌،‭ ‬گلخانه‌ها،‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬باغ‌ها‭ ‬کاربرد‭ ‬دارد‭.‬

سیستمی‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬بین‌المللی‭

مدیرعامل‭ ‬مجتمع‭ ‬فناوری‭ ‬افراز‌‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬اینکه‭ ‬اولین‭ ‬رونمایی‭ ‬از‭ ‬پروژه‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬هوشمند‭ ‬بهمن‌ماه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ترکیه‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬1000‭ ‬شرکت‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬انجام‭ ‬شد،‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬محصول‭ ‬ایرانی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬رقبای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نمایشگاه،‭ ‬بسیار‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬توانستیم‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬نمایندگی‭ ‬فروش‭ ‬بگیریم‭ ‬و‭ ‬به‌علت‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬عالی،‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬کشاورزان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬هوشمند‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬مجموعه‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬باغ‭ ‬75هکتاری‭ ‬پسته‭ ‬در‭ ‬شهرستان‭ ‬خاتم‭ ‬یزد،‭ ‬مجموعه‭ ‬باغ‌های‭ ‬35‭ ‬هکتاری‭ ‬گل‭ ‬محمدی،‭ ‬آفتابگردان‭ ‬و‭ ‬درخت‭ ‬کالونیا‭ ‬در‭ ‬سردشت‭ ‬آذربایجان‭ ‬غربی،‭ ‬نصب‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بعضی‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬هم‭ ‬صحبت‌هایی‭ ‬برای‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬این‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow