سیاستگذاری کشاورزی
جوانه‭ ‬زدن‭ ‬قشر‭ ‬جوان

جوانه‭ ‬زدن‭ ‬قشر‭ ‬جوان
نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی

مهندس ابوالقاسم گل‌باف

پس‭ ‬از‭ ‬16‭ ‬سال‭ -‬4دوره‭- ‬فعالیت‭ ‬رسمی‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬اولین‭ ‬گردهمایی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬معاونان‭ ‬اجرایی‭ ‬وی‭ ‬و‭ ‬روسای‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مستقل‭ ‬وزارتخانه‭ ‬با‭ ‬روسای‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬استان‌ها،‭ ‬اعضا‭ ‬شورای‭ ‬مركزی‭ ‬و‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬دوره‭ ‬پنجم‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬روز‭ -‬6و7‭ ‬بهمن‭- ‬برگزار‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬برنامههای‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬و‭ ‬انتظارات‭ ‬سازمان‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭.‬
نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬باید‭ ‬صدای‭ ‬دانش‌آموختگان‭ ‬باشد
در‭ ‬این‭ ‬گردهمایی‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬گفت‭: ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬ارتقاء‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬بحث‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك،‭ ‬سایر‭ ‬شاخه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬كاری‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬دام،‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغبانی،‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‭ ‬آموزی‭ ‬اعضاء‭ ‬كارها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬قراردادی‭ ‬شدن‭ ‬پیش‭ ‬ببرد‭. ‬
وی‭ ‬بازرگانی‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬قراردادی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬كمتر‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد‭ ‬محصول‭ ‬كشاورز،‭ ‬خریداری‭ ‬نشود‭. ‬ حجتی‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬نداشتن‭ ‬قشر‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬درگیر‭ ‬نشدن‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬اموری‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬محدود‭ ‬نیست‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بحث‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬تاحدودی‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬انتقاد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬سوق‭ ‬دادن‭ ‬دانش‌آموختگان‭ ‬جوان‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬سنتی‭ ‬گذشته‭ ‬تجدیدنظر‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كسب‌وكارهای‭ ‬نوین‭ ‬كشاورزی‭ ‬روی‭ ‬آورد‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬اعتقاد‭ ‬از‭ ‬اینكه‭ ‬صدای‭ ‬كشاورز‭ ‬طنین‭ ‬و‭ ‬پژواك‭ ‬ندارد‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬سازمان‭ ‬نظام‌مهندسی‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬رساتر‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬موضوعیت‭ ‬یافتن‭ ‬نقش‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬صدای‭ ‬كشاورز‭ ‬تلاش‭ ‬كند‭.‬
افزایش‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬اساس‭ ‬برنامه‌ها
دكتر‭ ‬شاهرخ‭ ‬رمضان‌نژاد،‭ ‬رئیس‭ ‬پنجمین‭ ‬دوره‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گردهمایی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬نوین‌سازی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یك‭ ‬مشاور‭ ‬راهبردی‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬امكانی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬پشتوانه‭ ‬قانونی‭ -‬قانون‭ ‬تاسیس،‭ ‬قانون‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬ماده‭ ‬دو،‭ ‬قانون‭ ‬نظام‭ ‬جامع‭ ‬دامپروری‭ ‬و‭...- ‬در‭ ‬انجام‭ ‬امور‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پیاده‌سازی‭ ‬نظام‭ ‬ارجاع‭ ‬كار،‭ ‬مدیریت،‭ ‬هماهنگی،‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬عملكرد‭ ‬عوامل‭ ‬دخیل‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‌ها،‭ ‬كنترل‭ ‬تركیب‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی،‭ ‬ارتقا‭ ‬توانمندی‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬مشاوران‭ ‬و‭ ‬پیمانكاران‭ ‬و‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬تخلفات‭ ‬احتمالی‭ ‬هیات‌های‭ ‬بدوی‭ ‬و‭ ‬عالی‭ ‬انتظامی‭ ‬ماده‭ ‬26‭ ‬قانون‭ ‬تاسیس‭ ‬سازمان‭ ‬مذكور‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬طرح‌های‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬بویژه‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬سامانه‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬
صحنه‌گردانی‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی
در‭ ‬ادامه‭ ‬مهندس‭ ‬علی‭ ‬مراد‭ ‬اكبری،‭ ‬معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬اعضای‭ ‬شورای‭ ‬مركزی‭ ‬و‭ ‬روسای‭ ‬استان‌ها‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬5‭/‬18میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬تنها‭ ‬3‭/‬1‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬فاقد‭ ‬محدودیت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اراضی‭ ‬مشكلات‭ ‬عدیده‭ ‬دارد‭ ‬برای‭ ‬همین‭ ‬توانایی‭ ‬توسعه‭ ‬افقی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬نداریم‭. ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬آب‭ ‬34‭ ‬درصد،‭ ‬خاك‭ ‬حدود‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬الباقی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬مدیریت،‭ ‬ماشین‌ها،‭ ‬مدیریت‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭... ‬وابسته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬اعضاء‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬می‌توانند‭ ‬صحنه‌گردان‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬باشند‭.‬
صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬بیشتر با‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بالاتر‭ ‬توسط‭ ‬اعضا
دكتر‭ ‬مرتضی‭ ‬رضایی،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬سخنران‭ ‬بعدی‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیورگفت‭: ‬اینك‭ ‬با‭ ‬1800‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬400‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬حاصل‭ ‬شده،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اشباع‭ ‬بازار،‭ ‬صادرات‭ ‬نیز‭ ‬داریم‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬ارتباط‭ ‬سیستماتیك‭ ‬باید‭ ‬همواره‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بالا‭ ‬برود‭ ‬تا‭ ‬ضمن‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی،‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬نیز‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
معرفی‭ ‬فن‌آوری‌های‭ ‬جدید توسط‭ ‬عهده‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی
مهندس‭ ‬طهماسبی،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬باغبانی‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬دوم‭ ‬گردهمایی‭ ‬روسای‭ ‬سازمان‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬توضیحاتی‭ ‬درباره‭ ‬گلخانه‌داران‭ ‬و‭ ‬تفاوت‭ ‬تولید‭ ‬آن‌ها‭ ‬گفت‭: ‬نقش‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی،‭ ‬دریافت‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬نكات‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬كشف‭ ‬رمز‭ ‬موفقیت‭ ‬گلخانه‌داران‭ ‬موفق‭ ‬و‭ ‬اشاعه‭ ‬روش‭ ‬آن‌ها‭ ‬است‭.‬ نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬باید‭ ‬دانش‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیطه‌های‭ ‬تولید‭ ‬برده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬علمی‭ ‬آنقدر‭ ‬تجهیز‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬فن‌آوری‌های‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬كند‭. ‬دومین‭ ‬وظیفه‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬كمی‭ ‬و‭ ‬كیفی‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬دیگر‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬ارتقاء‭ ‬اخلاق‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬است‭.‬
موضوع‭ ‬دیگری‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬پراهمیت‭ ‬است،‭ ‬اعضای‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬نفری‭ ‬سازمان‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬900‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ ‬باغات‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬فعلی‭ ‬افزود‭: ‬آسیب‌شناسی‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬كارگروه‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬می‌تواند‭ ‬بدون‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬یا‭ ‬آب‌بری‭ ‬بیشتر،‭ ‬بهره‌وری‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭.‬
اثربخشی‭ ‬خدمات‭ ‬با‭ ‬احاطه‭ ‬به‭ ‬قوانین
مهندس‭ ‬علیرضا‭ ‬اورنگی،‭ ‬رییس‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬اراضی‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬با‭ ‬تاكید‭ ‬بر‭ ‬اثربخشی‭ ‬خدمات‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬درصورت‭ ‬اشراف‭ ‬كارشناسان‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬سریع‭ ‬مصوبات،‭ ‬گفت‭: ‬طبق‭ ‬مصوبه‭ ‬شورای‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬58‭ ‬اولویت‭ ‬واگذاری‭ ‬اراضی‭ ‬با‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬كشاورزی‭ ‬بیكار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬تفاهم‌نامه‌ای‭ ‬با‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬امضا‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬اولویت‌های‭ ‬واگذاری‭ ‬اراضی،‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬بودن‭ ‬متقاضی‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭.‬ به‭ ‬تازگی‭ ‬تفاهم‭ ‬نامه‌ای‭ ‬با‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬نهادها‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬واگذاری‭ ‬اراضی‭ ‬به‭ ‬ایثارگران‭ ‬منعقد‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬سعی‭ ‬داریم‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬این‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬دانش‭ ‬آموختگان‭ ‬بیكار‭ ‬زمین‭ ‬اختصاص‭ ‬دهیم‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬خبری‭ ‬دیگر‭ ‬افزود‭: ‬براساس‭ ‬ابلاغیه‭ ‬وزارت‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬شهرسازی،‭ ‬گرفتن‭ ‬استعلام‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬درخصوص‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬تاسیس،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تبصره‭ ‬چهار‭ ‬و‭ ‬واگذاری‌ها،‭ ‬حذف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬می‌رود‭ ‬استعلام‭ ‬از‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬اختیاری‭ ‬شود‭.‬
امكان‭ ‬مهارت‌آموزی‭ ‬برای‭ ‬اعضای‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی
دكتر‭ ‬آهون‌منش،‭ ‬نماینده‭ ‬وزیر‭ ‬علوم‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گردهمایی‭ ‬گفت‭: ‬شایسته‭ ‬نیست‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬بیكاران‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یابند‭ ‬دولت‭ ‬فكر‭ ‬كند‭ ‬كشاورزی‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬آن‌ها‭ ‬شغل‭ ‬ایجاد‭ ‬كند‭. ‬با‌‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬فنی‌‌‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬و‭ ‬علمی‭ ‬كاربردی‭ ‬امكان‭ ‬مهارتآموزی‭ ‬برای‭ ‬اعضاء‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬مركزی
مهندس‭ ‬نعیمی،‭ ‬خزانه‌دار‭ ‬سازمان‭ ‬مركزی‭ ‬نظام‌مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬نظام‌مهندسی‭ ‬استان‭ ‬مركزی،‭ ‬در‭ ‬نخستین‭ ‬گردهمایی‭ ‬گفت‭: ‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬پنجمین‭ ‬دوره‭ ‬فعالیت‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬حضور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬در‭ ‬استان‌ها‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬یك‭ ‬تا‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬مدیریت،‭ ‬نویدبخش‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬مركزی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬برنامه‌های‭ ‬كوتاه‌مدت‭ ‬و‭ ‬بلندمدت‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬آب،‭ ‬اقلیم‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬موارد‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬همه‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬می‌تواند‭ ‬تحولات‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایجاد‭ ‬كند‭.‬
دریافت‭ ‬مجوز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬آنلاین
مهندس‭ ‬احمدی،‭ ‬رئیس‭ ‬مركز‭ ‬فناوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی،‭ ‬در‭ ‬دومین‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬گردهمایی‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬این‭ ‬مركز‭ ‬برای‭ ‬تسهیل‭ ‬امور‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬"دریافت‭ ‬مجوز‭ ‬به‌صورت‭ ‬آنلاین"‭ ‬گفت‭: ‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬تعامل‭ ‬بین‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬خدمات‭ ‬این‭ ‬مركز‭ ‬حداقل‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬ترافیك‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬مدارك‭ ‬توسط‭ ‬متقاضیان‭ ‬دارد‭. ‬
شبكه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬كشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬جامعه‭ ‬كشاورزی
مهندس‭ ‬وهاب‌زاده‭ ‬نیز‭ ‬طی‭ ‬سخنانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گردهمایی‭ ‬خواستار‭ ‬ایجاد‭ ‬یك‭ ‬شبكه‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬تصویری‭ ‬توسط‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬بدون‭ ‬واسطه‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬به‌منظور‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تولیدكننده،‭ ‬تغییر‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬كشاورزی،‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬تولید‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬قراردادی‭ ‬كردن‭ ‬كشاورزی‭ ‬بپردازد‭.‬
حكایت‭ ‬همچنان‭ ‬باقیست‭...‬
گردهمایی‭ ‬پر‭ ‬حاصل‭ ‬دو‭ ‬روزه‭ ‬روسا‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬شورای‭ ‬مركزی‭ ‬سازمان‭ ‬با‭ ‬جمع‌بندی‭ ‬رمضان‭ ‬نژاد‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬پایان‭ ‬داد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬مركزی‭ ‬و‭ ‬معاونان‭ ‬وی‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬سوالات‭ ‬روسای‭ ‬استان‌ها‭ ‬پاسخ‭ ‬گفته‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬خانم‭ ‬مهندس‭ ‬باقری‌پور،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬عملكرد‭ ‬صندوق‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬مشاركت‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬ارائه‭ ‬داد‭.‬
در‭ ‬ادامه‭ ‬رمضان‌نژاد،‭ ‬طی‭ ‬یك‭ ‬پاورپوینت‭ ‬اهداف،‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬قانونی‭ ‬سازمان،‭ ‬چشم‌اندازها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬چهار‭ ‬ساله‭ ‬سازمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬فنی‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow