سیاستگذاری کشاورزی
چابك‭ ‬سازي‭ ‬علاج‭ ‬درد‭ ‬كهولت

استراتژي‭ ‬تعديل‭ ‬نيروي‭ ‬انساني‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي
راهكار‭ ‬برون‭ ‬رفت‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬عدم‭ ‬بهره‌وري‭ ‬
چابك‭ ‬سازي‭ ‬علاج‭ ‬درد‭ ‬كهولت

سيدنصير‭ ‬سيادت
سي‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬استان‌ها‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬چهارصد‭ ‬مديريت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬شهرستان‌ها،‭ ‬1200‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬دهستان‭ ‬در‭ ‬ذيل‭ ‬ستاد‭ ‬بزرگ‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬پايتخت،‭ ‬هرم‭ ‬اصلي‭ ‬ساختار‭ ‬تشكيلاتي‭ ‬اين‭ ‬وزارت‭ ‬را‭ ‬بالاي‭ ‬7‭ ‬هزار‭ ‬نيروي‭ ‬رسمي‭ ‬و‭ ‬چندين‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬پرسنل‭ ‬پيماني،‭ ‬قراردادي‭ ‬و‭ ‬خريد‭ ‬خدمت‭ ‬و‭... ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬كشور‭ ‬تشكيل‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
حال‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ساختار‭ ‬اضافه‭ ‬كنيد‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬حجيم‭ ‬و‭ ‬عريض‭ ‬و‭ ‬طويلي‭ ‬مانند‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬كشور،‭ ‬شيلات،‭ ‬دامپزشكي،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬تحقيقات‭ ‬و‭ ‬ترويج،‭ ‬تعاون‭ ‬روستايي،‭ ‬امور‭ ‬عشايري،‭ ‬امور‭ ‬اراضي،‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات،‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمايتي،‭ ‬پشتيباني‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬و‭... ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬براساس‭ ‬وظايف‭ ‬محوله‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬واحد‭ ‬متبوع‭ ‬ستاد‭ ‬مركزي‭ ‬خود‭ ‬واحدي‭ ‬تحت‭ ‬همين‭ ‬نام‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬استانها‭ ‬و‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬ساير‭ ‬خواص‭ ‬براساس‭ ‬تشخيص‭ ‬تشكيل‭ ‬داده‌اند‭.‬
وزارت‭ ‬حجيم‭ ‬
با‭ ‬يك‭ ‬حساب‭ ‬سرانگشتي‭ ‬تعداد‭ ‬تشكيلات‭ ‬واحدهاي‭ ‬اداري‭ ‬تحت‭ ‬امر‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‭ ‬رقم‭ (‬نزديك‭) ‬5000‭ ‬واحد‭ ‬ريز‭ ‬و‭ ‬درشت‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬ستادي‭ (‬ملي‭)‬،‭ ‬استاني،‭ ‬شهرستاني‭ ‬و‭ ‬بخش‭ (‬دهستان‭) ‬مي‌رسد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬تعديل‭ ‬اصلاحات‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ ‬به‌ويژه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ادغام‭ ‬دو‭ ‬وازت‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگي‭ (‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هنگام‭ ‬جمعيت‭ ‬كاركنان‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬وزارت‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬180‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬بود‭) ‬كماكان‭ ‬روزانه‭ ‬حدود‭ ‬يكصد‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬كارمند،‭ ‬كارشناس،‭ ‬رئيس‭ ‬اداره،‭ ‬مديركل،‭ ‬معاون‭ ‬و‭ ‬رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬به‭ ‬قصد‭ ‬رتق‭ ‬و‭ ‬فتق‭ ‬امور‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬كاشانه‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬واحدهاي‭ ‬اداري‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬مملكت‭ ‬رهسپار‭ ‬مي‌شوند؛‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬خدمت‭ ‬خود،‭ ‬گره‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬بخش‭ ‬مذكور‭ ‬بگشايند‭.‬
اگر‭ ‬به‭ ‬سابقه‭ ‬تأسيس‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬اداري‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬نظر‭ ‬بيافكنيم‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬اولين‭ ‬وزارتخانه‌هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬اداري‭ ‬كشور‭ (‬در‭ ‬زمان‭ ‬سلسله‭ ‬قاجار‭) ‬تأسيس‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬اين‭ ‬وزارتخانه‭ ‬ميراث‌دار‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬قرن‭ ‬تجربه‭ ‬خدمت‭ ‬اداري‭ ‬در‭ ‬كشاورزي‭ ‬است‭.‬
اگر‭ ‬اين‭ ‬سابقه‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬بلند،‭ ‬همگام‭ ‬و‭ ‬هماهنگ‭ ‬با‭ ‬تجارب‭ ‬و‭ ‬پيشرفت‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬كشورهاي‭ ‬جهان‭ ‬پيش‭ ‬مي‌رفت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬مي‌شد‭ ‬قطعا‭ ‬ثمرات‭ ‬چند‭ ‬وجهي‭ ‬و‭ ‬مطلوب‭ ‬آن‭ ‬ابتدا‭ ‬شامل‭ ‬حال‭ ‬ساختار‭ ‬خود‭ ‬اين‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬دولت،‭ ‬سپس‭ ‬كشاورزان،‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬وهله‭ ‬آخر‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬مي‌شد‭.‬
عاجز‭ ‬از‭ ‬نوآوري،‭ ‬خلاقيت‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬
جاي‭ ‬بسي‭ ‬دريغ‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬چنين‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬آنگونه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬شواهد‭ ‬و‭ ‬قراين‭ ‬پيدا‭ ‬است،‭ ‬گويا‭ ‬قرار‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬آنچنان‭ ‬نيز‭ ‬بشود،‭ ‬گرچه‭ ‬اين‭ ‬آفت‭ ‬و‭ ‬آسيب‭ ‬چاقي‭ ‬و‭ ‬تن‭ ‬سنگين‭ ‬مختص‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬گريبانگير‭ ‬ساير‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬اداري‭ ‬كشور‭ ‬نيز‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬بغرنج‌تر‭ ‬و‭ ‬مشهودتر‭... ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬ناگريز‭ ‬بايد‭ ‬گفت؛‭ ‬كه‭ ‬مديريت‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬تجربه‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عاجز‭ ‬از‭ ‬نوآوري،‭ ‬خلاقيت‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬خود‭ ‬است‭.‬
چه‭ ‬بسا‭ ‬كه‭ ‬مصداق‭ ‬اين‭ ‬گفته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وفور‭ ‬مي‌توان،‭ ‬در‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدات‭ ‬صنعتي،‭ ‬آموزشي،‭ ‬كشاورزي،‭ ‬خدماتي،‭ ‬ساختمان،‭ ‬راه‭ ‬و‭... ‬مشاهده‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬ده‌ها‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬پايه‌گذاري‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬توليدات،‭ ‬هنوز‭ ‬كمافي‌السابق‭ ‬به‭ ‬اولين‭ ‬محصول‭ ‬توليدي‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬شكل‭ ‬ظاهري‭ ‬اما‭ ‬بي‌كيفيت‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دهند‭ (‬مثل‭ ‬پيكان،‭ ‬پرايد،‭ ‬پفك،‭ ‬واگن‌هاي‭ ‬قطار،‭ ‬بسته‌بندي‭ ‬خرما،‭ ‬كشمش،‭ ‬دامپروري‭ ‬و‭...) ‬
درحالي‭ ‬كه‭ ‬مي‌بينيم‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬چگونه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬صورت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬سرعتي‭ (‬كره،‭ ‬چين،‭ ‬تركيه،‭ ‬مالزي‭ ‬و‭...) ‬در‭ ‬امور‭ ‬مختلف‭ ‬ورود‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬متحول‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نوآوري‭ ‬و‭ ‬توليدات‭ ‬انبوه‭ ‬و‭ ‬ارزان‭ ‬قبضه‭ ‬كردند‭. ‬
درمان‭ ‬درد‭ ‬كهولت‭ ‬دستگاه‭ ‬اداري‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬
صحبت‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬اين‭ ‬است،‭ ‬وزارتخانه‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ (‬در‭ ‬عصر‭ ‬حاضر‭) ‬مثلاً‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬پنج‭ ‬هزار‭ ‬نيروي‭ ‬متخصص،‭ ‬كاردان‭ ‬و‭ ‬مفيد‭ ‬اداره‭ ‬مي‌شود،‭ ‬چرا‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬يكصد‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬كند‭. ‬
اين‭ ‬نيروي‭ ‬انساني‭ ‬انبوه،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬اداري‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشور‭ ‬چه‭ ‬جز‭ ‬متمايزي‭ (‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭) ‬براي‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬دستاوردهاي‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬ادعا‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬خصوصي‌ترين‭ ‬بخش‭ ‬توليدي‭ ‬كشور‭(‬95‭ ‬درصد‭) ‬است،‭ ‬پس‭ ‬جاي‭ ‬آن‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مطالعه،‭ ‬تحقيق‭ ‬و‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬پياده‌سازي‭ ‬يك‭ ‬مدل‭ ‬مناسب،‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬توليدكنندگان،‭ ‬اتحاديه‌ها،‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهاي‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي،‭ ‬تعاوني‌ها‭ ‬و‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬واگذار‭ ‬شود‭. ‬
بي‌شك‭ ‬در‭ ‬سايه‭ ‬رشد‭ ‬تكنولوژي،‭ ‬گسترش‭ ‬شبكه‌هاي‭ ‬ارتباطات،‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬دانش‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬خيل‭ ‬عظيم‭ ‬دانش‭ ‬آموختگان‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬قبل،‭ ‬حين‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬تجارب‭ ‬جهاني‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬سهولت‭ ‬قابل‭ ‬اجراست‭. ‬
يقيناً‭ ‬آثار‭ ‬كاستن‭ ‬از‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬جاري‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬اداري‭ (‬از‭ ‬جمله‭ ‬تعديل‭ ‬و‭ ‬چابك‌سازي‭ ‬نيروي‭ ‬انساني‭) ‬صرف‭ ‬توسعه‭ ‬زيربناها‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬واحدهاي‭ ‬توليدي‭ ‬ديگر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬نتايج‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬مضاعف‭ ‬باعث‭ ‬چالاك‭ ‬شدن‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬توليدات‭ ‬جديد،‭ ‬افزايش‭ ‬سطح‭ ‬درآمد‭ ‬عمومي،‭ ‬نشاط‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬درد‭ ‬كهولت‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬اداري‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬امري‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬سپردن‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬مردم‭ (‬بخش‭ ‬خصوصي‭) ‬و‭ ‬حاكميت‭ ‬دولت‭ ‬محقق‭ ‬مي‌شود‭. ‬
هر‭ ‬روزتان‭ ‬نوروز،‭ ‬نوروزتان‭ ‬پيروز‭ ‬چه‭ ‬گفته‭ ‬زيبائي‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬انديشه‭ ‬نو،‭ ‬روزگار‭ ‬نو‭ ‬مي‌شود،‭ ‬اميدواريم‭. ‬
سخن ماه - ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۵ و ۲۱۶ - سال ۱۳۹۶


 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow