سیاستگذاری کشاورزی
همخوانی‭ ‬نداشتن‭ ‬اهداف‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭

مهندس‭ ‬اكبری،معاونت‭ ‬امور‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی
همخوانی‭ ‬نداشتن‭ ‬اهداف‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬با‭ ‬اعتبارات‭ ‬تخصیصی

حدود‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬كارشناسی‭ ‬تا‭ ‬مدیریت‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬مسئولیت‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬صریح‭ ‬و‭ ‬شفاف‭ ‬سخن‭ ‬گفته‭ ‬است‭.‬
مهندس‭ ‬اكبری‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬نشست‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬بر‭ ‬نوسازی‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری،‭ ‬تحویل‭ ‬حجمی‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ -‬با‭ ‬هدف‭ ‬تأثیرگذاری‭ ‬مثبت‭ ‬بر‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭-‬،‭ ‬برقی‭ ‬كردن‭ ‬چاه‌ها،‭ ‬ضرورت‭ ‬نهایی‭ ‬شدن‭ ‬لایحه‭ ‬خاك‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬خاك‭ ‬گرانبهای‭ ‬كشور،‭ ‬اهمیت‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭ ‬و‭... ‬اشاره‭ ‬می‌كند‭. ‬اما‭ ‬امسال‭ ‬عدم‭ ‬هم‌خوانی‭ ‬اهداف‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬با‭ ‬برنامه‌های‭ ‬اعتبارات‭ ‬تخصصی‭ ‬مزید‭ ‬بر‭ ‬علت‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
‭***‬
اكبری‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬هفته‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬اصحاب‭ ‬رسانه‭ ‬سخن‭ ‬می‌گفت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭: ‬به‌رغم‭ ‬تاكیدهای‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬خوب‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آب،‭ ‬متاسفانه‭ ‬اعتبارات‭ ‬تخصیصی‭ ‬به‌اندازه‭ ‬كافی‭ ‬منظور‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬بر‭ ‬تحقق‭ ‬آماج‭ ‬برنامه‭ ‬تاثیر‭ ‬می‌گذارد‭.. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬وقتی‭ ‬اهمیت‭ ‬می‌یابد‭ ‬كه‭ ‬توجه‭ ‬داشته‌باشیم‭ ‬با‭ ‬افزایش2‭ ‬درجه‭ ‬گرما‭ ‬در‭ ‬اقلیم‌های‭ ‬مختلف‭ ‬كشور،‭ ‬حداقل‭ ‬37‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمكعب‭ ‬تبخیر‭ ‬آب،‭ ‬افزایش‭ ‬خواهدیافت‭.‬
تحویل‭ ‬حجمی‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬كشاورزان
معاون‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تحویل‭ ‬حجمی‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭: ‬تقاضای‭ ‬جدی‭ ‬ما‭ ‬تحویل‭ ‬حجمی‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬است؛‭ ‬این‭ ‬شیوه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬راستی‭ ‬آزمایی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬كشاورزی‭ ‬است،‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬ملزم‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬انتخاب‭ ‬محصول‭ ‬برای‭ ‬كاشت‭ ‬اقتصادی‭ ‬فكركنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬این‭ ‬شیوه‭ ‬تحویل‭ ‬آب‭ ‬بر‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭ ‬تاثیر‭ ‬مثبت‭ ‬خواهد‭ ‬گذاشت‭. ‬من‭ ‬همچنان‭ ‬دلایل‭ ‬محكمی‭ ‬دارم‭ ‬كه‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬كشاورزی‭ ‬60‭ ‬تا‭ ‬65‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رقم‌های‭ ‬دیگری‭ ‬كه‭ ‬اعلام‭ ‬می‌شود‭ ‬با‭ ‬شیوه‌های‭ ‬غیر‭ ‬علمی‭ ‬محاسبه‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬قبول‭ ‬ما‭ ‬نیست‭!‬
2‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬اجرای‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬
اكبری‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬36‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬مجهز‭ ‬شده‭ ‬گفت‭: ‬تجهیز‭ ‬حدود‭ ‬750‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ -‬یا‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرا‭- ‬یكی‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬معاونت‭ ‬است‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬280‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار- ۱۸۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬در‭ ‬آبخور‭ ‬اراضی‭ ‬مدرن‭- ‬اجرا‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬ركورد‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬
كارگروه‭ ‬ملی‭ ‬سازگاری‭ ‬با‭ ‬دیم
وی‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬"كارگروه‭ ‬ملی‭ ‬سازگاری‭ ‬با‭ ‬كم‭ ‬آبی"‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬چند‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬دكتر‭ ‬عیسی‭ ‬كلانتری‭ ‬معاون‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ماهیانه‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دستاوردی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬و‭ ‬اهمیتی‭ ‬كه‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬كشورمان‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬آب‭ ‬می‌دهند‭ ‬یاد‭ ‬كرد‭ ‬وگفت‭: ‬خوشبختانه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پیگیری‌ها‭ ‬و‭ ‬تلاش‌های‭ ‬بسیار،‭ ‬لایحه‭ ‬خاك‭ ‬كه‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬قوانین‭ ‬برای‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬گرانبهاترین‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬كشور‭ ‬است‭ ‬مراحل‭ ‬نهایی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬سپری‭ ‬می‌كند‭.‬
در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬اعتبار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬قنوات‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬به‭ ‬70‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬رسیده‭ -‬گرچه‭ ‬كافی‭ ‬نیست‭- ‬و‭ ‬برای‭ ‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬خشك‌زارها‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬565‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬
آنچه‭ ‬كه‭ ‬رسالت‭ ‬معاونت‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬است‭ ‬
معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭: ‬تحویل‭ ‬حجمی‭ ‬آب،‭ ‬اعمال‭ ‬مدیریت‭ ‬تقاضای‭ ‬مصرف‭ ‬آب،‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬آبهای‭ ‬مرزی،‭ ‬توسعه‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬فن‭ ‬آوریهای‭ ‬مناسب،‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬سازگار‭ ‬با‭ ‬كم‭ ‬آبی‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیم،‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬خاك‭ ‬كشاورزی،‭ ‬تقویت‭ ‬حكمرانی‭ ‬آب‭ ‬توسط‭ ‬بهره‭ ‬برداران،‭ ‬كاهش‭ ‬ضایعات‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬الگوی‭ ‬مصرف‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬كم‭ ‬آب‭ ‬بر،‭ ‬اصلاح‭ ‬روش‌های‭ ‬كشت،‭ ‬تغییر‭ ‬فصل‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬نهایتا‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬راهبردهای‭ ‬معاونت‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬برنامه،‭ ‬تدوین،‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬می‌شود‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow