سیاستگذاری کشاورزی
تاریخچه کشاورزی - شماره ۲۲۰

تاریخچه کشاورزی- شماره ۲۲۰
مقدمه
اکثرا به آرشیوها مراجعه نمی‌کنیم تا متوجه شویم چه اقدامات، برنامه‌ها و قراردادهای عملیاتی، اجرایی شده تا کشاورزی ایران به این مرحله رسیده است.
نگاهی به گاه‌شمار کشاورزی ایران و خدمات انجام شده، احترام ما را نسبت به پیشکسوتان و مدیران دلسوز، واقع‌بین و کاردان جامعه کشاورزی دوچندان می‌کند. 
به همین جهت بنا داریم هر ماه گزیده‌ای از گاه‌شمار تاریخ کشاورزی ایران را مطرح کنیم. شما نیز می‌توانید با ارسال اطلاعات مستند خود نشریه را در این زمینه یاری کنید.
3 مرداد 
• سال 1335 صد و ده نفر مهندس کشاورزی برای امور زراعی و کشاورزی استخدام شدند.
4 مرداد 
• سال 1343 مقارن با 1964 قانون الحاقات اضافی اصلاحات‌ارضی از تصویب مجلس گذشت. 
5 مرداد 
• سال 1334 سازمان عمرانی کشور تأسیس و سهم کشاورزی در اعتبارات عمرانی افزایش‌یافت. 
6 مرداد 
• سال 1376 موسسه تحقیقات خاک و آب مصرف نیترات آمونیوم کشور(200 تُن در سال) را فقط به باغ‌ها اختصاص داد و درخواست نمود در صورت افزایش تولیدی کارخانه در مزارع گندم مناطق سردسیر و دیم از نیترات آمونیوم منتها با سرک بیشتر استفاده شود. 
9 مرداد 
• سال 1352 صندوق ضمانت صادرات در ایران تأسیس شد. 
• سال 1353 صندوق حمایت از مصرف‌کننده تأسیس شد. 
11 مرداد 
• سال 1292 کنفرانس جهانی برای یافتن غذاهای سرطان‌زا و راه درمان در بروکسل (بلژیک) افتتاح شد. 
• سال 1352 قانون حفظ گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت لازم‌الاجرا شد. 
21 مرداد 
• سال 1346 هیأت‌وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و به استناد قانون تفتیش صحی حیوانات و لایحه قانونی مبارزه با آفات‌نباتی و حیوانی آیین‌نامه ریشه‌کنی سل‌گاوی را تصویب نمود.

نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۰ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow