سیاستگذاری کشاورزی
متغیری‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ارز

نوسانات‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی
‬ - مطالعه‭ ‬موردی‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬مکانیزاسیون - 

متغیری‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ارز

نویسنده: محبوبه‭ ‬قرمزچشمه

ارز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عامل‭ ‬و‭ ‬تسهیل‌کننده‭ ‬مراودات‭ ‬تجاری،‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مهمترین‭ ‬متغیرهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬کشور‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬شبکه‌ای‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬هستند،‭ ‬تأثیر‭ ‬می‌گذارد‭.‬ به‌شکل‭ ‬کلی‭ ‬افزایش‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬نرخ‭ ‬ارز،‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تحولات‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد‭. ‬هرچه‭ ‬اقتصاد‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬ثبات‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬نوسانات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پایین‌تر‭ ‬و‭ ‬پول‭ ‬رایج‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬قدرتمندتر‭ ‬است‭.‬
ایران‭ ‬نیز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬گذشته‌های‭ ‬دور‭ ‬مرکز‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬ستد‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬از‭ ‬چین‭ ‬تا‭ ‬اروپا‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬به‌دلیل‭ ‬شرایط‭ ‬خاص‭ ‬سیاسی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬روابط‭ ‬با‭ ‬دنیای‭ ‬تجارت‭ ‬از‭ ‬تأثیر‭ ‬و‭ ‬تغییرات‭ ‬شدید‭ ‬در‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬مستثنی‭ ‬نیست‭.‬ هرگونه‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬مستقیم‭ ‬بر‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصولات‭ ‬داخلی‭ ‬تأثیر‭ ‬می‌گذارد‭.‬

نوسان‭ ‬نرخ‭ ‬ارز،‭ ‬تضمین‭ ‬شکست‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬

نتایج‭ ‬مطالعات‭ ‬فهیمه‭ ‬زمانی؛‭ ‬کارشناس‭ ‬ارشد‭ ‬بخش‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬دانشگاه‭ ‬شهید‭ ‬باهنر‭ ‬کرمان‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬تصحیح‭ ‬خطای‭ ‬برداری‭ ‬و‭ ‬یوهانسون‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬نوسان‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬وقفه‭ ‬در‭ ‬بلندمدت،‭ ‬تأثیر‭ ‬مثبت‭ ‬بر‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬دارد‭. ‬بررسی‭ ‬اثر‭ ‬نوسان‭ ‬نرخ‭ ‬واقعی‭ ‬ارز،‭ ‬بر‭ ‬رشد‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬نوسان‭ ‬نرخ‭ ‬واقعی‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬بلندمدت‭ ‬اثر‭ ‬مثبت‭  - ‬موجب‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬غیروابسته‭ ‬به‭ ‬ارز‭ -  ‬و‭ ‬در‭ ‬کوتاهمدت‭ ‬اثر‭ ‬منفی‭ ‬بر‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬میگذارد‭. ‬بنابراین‭ ‬سیاستگذاران‭ ‬بایستی‭ ‬از‭ ‬سیاستهایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬کمک‭ ‬میکنند،‭ ‬بهره‭ ‬ببرند‭.‬
فعالان‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬معتقدند‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬نیازمند‭ ‬داشتن‭ ‬اطمینان‭ ‬خاطر‭ ‬ثبات‭ ‬نسبی‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬حداقل‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬پنج‭ ‬ساله‭ ‬هستند،‭ ‬تاریخ‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬نابودی‭ ‬کارخانه‌داران،‭ ‬دامداری‌ها‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬بزرگی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬تسهیلات‭ ‬ارزی‭ ‬از‭ ‬بانک‌ها‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬بازپرداخت‭ ‬اقساط‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ارز‭ ‬داده‌اند‭ ‬اما‭ ‬زمان‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬مجموعه‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬که‭ ‬توان‭ ‬بازپرداخت‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬نیست‭ ‬آن‌ها‭ ‬برباد‭ ‬رفته‭ ‬است‭.‬ حال‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬افراد،‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬واردکنندگان‭ ‬برنج،‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬کشمش،‭ ‬پسته،‭ ‬زعفران‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬نیز‭ ‬اضافه‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬درخواست‭ ‬گروه‭ ‬اول،‭ ‬خواهان‭ ‬مشخص‭ ‬شدن‭ ‬استراتژی‭ ‬روشن‭ ‬دولت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬هستند،‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬ضعیف‭ ‬توان‭ ‬کنترل‭ ‬نرخ‭ ‬را‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬اصولاً‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬کنترل‭ ‬شدنی‭ - ‬حتی‭ ‬با‭ ‬نیروی‭ ‬انتظامی‭ -  ‬نیست‭.‬
مجله‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬تأثیرات‭ ‬ارز‭ ‬بر‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭  - ‬برنج‭ ‬و‭ ‬مکانیزاسیون‭ -  ‬را‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬بعد‭ ‬احتمالاً‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬و‭ ‬متقاضی‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬

سربالایی‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‮ ‬

کامبیز‭ ‬عباسی،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬اعتبار‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬ما‭. ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬ضریب‭ ‬مک‭. ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬تأثیر‭ ‬نوسانات‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬بر‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشور‭ ‬گفت‭: ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬بر‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬تأثیر‭ ‬منفی‭ ‬مستقیمی‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
درست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعت‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬وارداتی‭ ‬یا‭ ‬قطعات‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬ویژه‭ ‬وارداتی،‭ ‬ماشین‌های‭ ‬خاصی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حذف‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬قیمت‭ ‬آن‌ها‭ ‬بین‭ ‬25‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافت،‭ ‬مشکل‭ ‬دیگر‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬سخت‌تر‭ ‬شدن‭ ‬کار‭ ‬انتقال‭ ‬فن‌آوری‌ها‭ ‬است‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬نوین،‭ ‬تکنولوژی‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬می‌شود‭ ‬ولی‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬کاهش‭ ‬ورود‭ ‬را‭ ‬درپی‭ ‬دارد‭. ‬
همچنین‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬قطعات‭ ‬ماشین‌آلاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬می‌شوند؛‭ ‬وارداتی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‌،‭ ‬قیمت‭ ‬کلی‭ ‬این‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬نیز‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭.‬ رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬از‭ ‬حذف‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬به‌عنوان‭ ‬سربالایی‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬یاد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬متأسفانه‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اتفاقات‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬مشکلات‭ ‬بسیاری‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬حذف‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬شد‭.‬

صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬متغیر‭ ‬ارز‭ ‬جدایی‭ ‬ناپذیر‭ ‬است

منوچهر‭ ‬رضایی،‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬کشمش،‭ ‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬اتقاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬همدان،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬استان‭ ‬همدان،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬خانه‭ ‬صنعت‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬همدان‭ ‬و‭ ‬بزرگترین‭ ‬صادرکننده‭ ‬کشمش‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬نوسانان‭ ‬نرخ‭ ‬ارز،‭ ‬نرخ‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دولت‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬تأثیر‭ ‬بسیاری‭ ‬دارد،‭ ‬گفت‭: ‬سیاست‌های‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬تثبیت‭ ‬نرخ‭ ‬ارز،‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬بسزایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است،‭ ‬دولت‌ها‭ ‬با‭ ‬شعار‭ ‬چپ‭ ‬می‌آیند‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬می‌چرخند،‭ ‬برای‭ ‬نمونه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شعارهای‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬تثبیت‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬دور‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬دور‭ ‬دوم‭ ‬تمام‭ ‬شد‭ ‬ولی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬تثبیت‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬نابسامانی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬دوماه‭ ‬پیش‭  - ‬بهمن‭ ‬و‭ ‬اسفند‭ -  ‬پیش‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬صرافی‌ها‭ ‬بگیر‭ ‬و‭ ‬ببند‌ها‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬با‭ ‬زور‭ ‬و‭ ‬بگیر‭ ‬و‭ ‬ببند‭ ‬همخوانی‭ ‬ندارد‭. ‬
رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬کشمش‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬ثبات‭ ‬متغیر‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬همچون‭ ‬ارز،‭ ‬نرخ‭ ‬پول،‭ ‬بهره‭ ‬بانکی‭ ‬و‭... ‬تأثیر‭ ‬بسیاری‭ ‬بر‭ ‬صادارات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬دارد،‭ ‬گفت‭: ‬قیمت‌های‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬متغیر‭ ‬ارز‭ ‬جدایی‌ناپذیر‭ ‬است‭. ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬تأثیرات‭ ‬نوسانات‭ ‬ارز،‭ ‬مخرب‭ ‬است،‭ ‬هرچه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ارز،‭ ‬ثبات‭ ‬ایجاد‭ ‬شود،‭ ‬فعالین‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬طرفین‭ ‬تجاری‭ ‬می‌توانند‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬ثبات‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬نمایند‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬استراتژی‭ ‬ثابتی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬صادرات‭ ‬نداریم،‭ ‬دولت‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬مالیات‭ ‬وضع‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬جایزه‭ ‬صادراتی‭ ‬می‌گذارد،‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬مشوق‌ها‭ ‬را‭ ‬حذف‭ ‬می‌کند‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬باید‭ ‬برنامه‌ریزی‌ها‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬20‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ثبات‭ ‬اقتصادی‭ ‬تنظیم‭ ‬شود،‭ ‬کمترین‭ ‬انتظاری‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تقویت‭ ‬پول‭ ‬داخلی‭ ‬لااقل‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬ثابت‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬نوسانات‭ ‬زیر‭ ‬5‭ ‬درصد‭  ‬باشد‭.‬

برنج‭ ‬وارداتی،‭ ‬هم‭ ‬قیمت‭ ‬برنج‭ ‬اعلای‭ ‬داخلی‭ ‬

برنج‭ ‬وارداتی‭ ‬از‭ ‬کیلویی‭ ‬4600‭ ‬در‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬به‭ ‬8000‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬ مسیح‭ ‬کشاورز،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬برنج؛‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬نوسانات‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬قیمت‭ ‬برنج‭ ‬وارداتی‭ ‬گفت‭: ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬تأثیر‭ ‬مستقیمی‭ ‬بر‭ ‬وضعیت‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬نهایی‭ ‬برنج‭ ‬وارداتی‭ ‬می‌گذارد
سالی‭ ‬که‭ ‬گذشت‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬کشاورز،‭ ‬بدترین‭ ‬سال‭ ‬برای‭ ‬برنج‭ ‬وارداتی‭ ‬بود،‭ ‬زیرا‭ ‬وی‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬دوره‭ ‬ریاست‭ ‬حجتی،‭ ‬عملکرد‭ ‬امسال‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬بدترین‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬برنج‭ ‬وارداتی‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬سیاست‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬ممنوعیت‭ ‬واردات‭ ‬در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬سال‌‭ ‬و‭ ‬برداشتن‭ ‬ارزی‭ ‬مبادله‌ای،‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭. ‬
کشاورز‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬ممنوعیت‭ ‬برنج‭ ‬وارداتی‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬سال‭  - ‬علی‌رغم‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬محصول‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬متقاضی‭ ‬و‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارند‭ -  ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬طرف‌های‭ ‬تجاری‭ ‬ما،‭ ‬در‭ ‬کشورهایی‭ ‬همچون‭ ‬هند‭ ‬با‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬محدودیت‭ ‬واردات؛‭ ‬قیمت‭ ‬برنج‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ماه‌های‭ ‬ثبت‭ ‬سفارش‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬بقیه‭ ‬سال‭ ‬برای‭ ‬خریداران‭ ‬ایرانی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬متقاضیان‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬محاسبه‭ ‬کنند،‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬کلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجهه‭ ‬هستیم‭ ‬امسال‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬مشکلی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬مشکلات‭ ‬سابق‭ ‬افزوده‭ ‬شد؛‭ ‬جهش‭ ‬ناگهانی‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬بود،‭ ‬برخی‭ ‬واردکننده‌های‭ ‬برنج‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬اندکی‭ ‬افزایش،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬سفارش‭ ‬نموده‌اند‭ ‬اما‭ ‬زمان‭ ‬خرید،‭ ‬ارز‭ ‬جهش‭ ‬چشم‌گیری‭ ‬داشت،‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬برنج‭ ‬وارداتی‭ ‬شد‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬رضایت‭ ‬به‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬برنج‭ ‬داد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬لحظه‭ ‬آخر‭ ‬ستاد‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬به‭ ‬برنج‭ ‬تعلق‭ ‬نمی‌گیرد‭. ‬حال‭ ‬برنج‭ ‬وارداتی‭ ‬از‭ ‬کیلویی‭ ‬4600‭ ‬در‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬به‭ ‬8000‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

چاره؛‭ ‬ورود‭ ‬مدیران‭ ‬با‭ ‬تدبیر‭ ‬در‭ ‬بدنه‭ ‬تصمیم‌سازی

صاحب‌نظران‭ ‬معتقدند‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬از‭ ‬تضعیف‭ ‬روز‭ ‬افزون‭ ‬ریال‭ ‬و‭ ‬نابودی‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬پیشگیری‭ ‬شود‭ ‬باید‭ ‬مدیران‭ ‬با‭ ‬تدبیر‭ ‬در‭ ‬بدنه‭ ‬تصمیم‌ساز‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خردجمعی،‭ ‬تولید‭ ‬تقویت،‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬افزایش‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬ریال،‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬ارز‭ ‬تقویت‭ ‬شود‭ ‬والّا‭ ‬دلا‭ ‬68‭ ‬ریالی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬به‌زودی‭ ‬68‭ ‬هزار‭ ‬ریال‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬پشت‭ ‬سرخواهد‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬ثروت‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬ملی‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بیشتر‭ ‬کاهش‭ ‬می‭ ‬یابد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬کشاورزان‭ ‬فقیرتر‭ ‬می‌شوند،‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬ریسک‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬به‌دلیل‭ ‬فقر‭ ‬روز‭ ‬افزون‭ ‬ریال‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬بالا‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬کسی‭ ‬جرأت‭ ‬کارآفرینی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬برای‭ ‬اشتغال‭ ‬نمی‌کند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۵ و ۲۱۶  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow