سیاستگذاری کشاورزی
بلندگوهای‭ ‬بی‌باطری‭ ‬وزارتخانه

وقتی‭ ‬که‭ ‬داد‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬هم‭ ‬درمی‌آید‭!‬

بلندگوهای‭ ‬بی‌باطری‭ ‬وزارتخانه

نویسنده: مهندس‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬گلباف

فریادهای‭ ‬جارچی‌های‭ ‬دیروز،‭ ‬بلندگوها،‭ ‬آژیرها‭ ‬و‭ ‬مطبوعات،‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬امروز،‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اطلاع‌رسانی،‭ ‬توجه‭ ‬دادن‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬کردن،‭ ‬اصلاح‭ ‬مسیر‭ ‬و‭ ‬انحراف،‭ ‬بیدار‭ ‬کردن‭ ‬از‭ ‬خواب‭ ‬خرگوشی،‭ ‬ارائه‭ ‬طریق،‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬و‭... ‬می‌توانند‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬که‭ ‬فعال‭ ‬باشند‭. ‬
هنگامی‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬50‭ ‬درصد - 5/46‭ ‬درصد -  بودجه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬کم‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬48‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬ملی‭ ‬اجرا‭ ‬گردد‭. ‬ زمانی‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬100‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬بر‭ ‬طبل‭ ‬استیضاح‭ ‬می‌کوبند،‭ ‬کدام‭ ‬رسانه‭ ‬پرمخاطب‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬وجود‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬میدان‭ ‬بیاید‭ ‬و‭ ‬حداقل،‭ ‬جامعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬تصمیم‌ساز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تشخیص‭ ‬سره‭ ‬از‭ ‬ناسره‭ ‬یاری‭ ‬رساند‭. ‬
جامعه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تأمین‌کننده‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬آن،‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬مدیریتی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬خانوار‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬100‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬محصول‭ ‬سالانه‭ ‬حداقل‭ ‬می‌بایست‭: ‬
•‭ ‬یک‭ ‬شبکه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬و‭ ‬رادیویی‭ ‬صرفا‭ ‬با‭ ‬محتوای‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کشاورزی،‭ ‬امور‭ ‬ترویجی،‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی،‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬تازه‌ها
•‭ ‬یک‭ ‬شبکه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬معرفی‭ ‬محصولات‭ ‬صادراتی،‭ ‬توان‭ ‬همکاری،‭ ‬مشارکت،‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬خارجی،‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی
•‭ ‬یک‭ ‬خبرگزاری‭ ‬رسمی‭ ‬کشاورزی‭ ‬سراسری‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬31‭ ‬نمایندگی‭ ‬در‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬خبرنگار،‭ ‬گزارشگر‭ ‬و‭ ‬تحلیل‌گر‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬پایگاه‭ ‬خبری‭  ‬
•‭ ‬روزنامه‌ها،‭ ‬هفته‌نامه‌ها‭ ‬و‭ ‬ماهنامه‌های‭ ‬متنوع‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
همین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کوچکترین‭ ‬انحراف‭ ‬از‭ ‬بودجه‭ ‬یا‭ ‬سستی‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬ضعف‭ ‬عملکرد‭ ‬و‭ ... ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬توسط‭ ‬حریفان‭ ‬و‭ ‬نقادان‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬سراسری‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما،‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬و‭ ‬سایت‌ها،‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬می‌شود‭. ‬اما‭ ‬وزارتخانه‭ ‬عاجز‭ ‬از‭ ‬بیان‭ ‬توانمندی‌ها‭ ‬و‭ ‬نوآوری‌های‭ ‬خود‭ ‬می‌باشد‭. ‬
یک‭ ‬انتقاد‭ ‬یا‭ ‬سؤال‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬هزار‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬کانال‌ها‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬شده‭. ‬خبرگزاری‌های‭ ‬دست‭ ‬راستی‭ ‬و‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیمای‭ ‬اصول‌گرا‭ ‬با‭ ‬برداشت‌های‭ ‬ضد‭ ‬و‭ ‬نقیض‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬چالش‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فریاد‭ ‬می‌کنند‭. ‬خبرنگاران‭ ‬رادیو،‭ ‬تلویزیون‭ ‬و‭ ‬روزنامه‌های‭ ‬گردونه‭ ‬خودمانی‭ ‬همان‭ ‬جناح،‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬مانور‭ ‬می‌دهند،‭ ‬اما‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬ظاهرا‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بی‌نیاز‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ابزار‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬می‌بیند‭ ‬و‭ ‬بی‌توجه‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬می‌گذرد‭.‬
نگاهی‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬مراسم‭ ‬و‭ ‬نشست‌های‭ ‬خبری‭ ‬وزارتخانه‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کنفرانس‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬تا‭ ‬100‭ ‬خبرنگار،‭ ‬عکاس،‭ ‬فیلمبردار،‭ ‬گزارشگر‭ ‬و‭ ‬پرسشگرحضور‭ ‬می‌یابند‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬میانگین‭ ‬50‭ ‬الی‭ ‬60‭ ‬رسانه‭ ‬را‭ ‬نمایندگی‭ ‬می‌کنند‭. ‬ مسلماً‭ ‬این‭ ‬خیل‭ ‬عظیم،‭ ‬به‭ ‬خوراک‭ ‬خبری‭ ‬روزانه،‭ ‬تفسیر‭ ‬و‭ ‬تحلیل،‭ ‬راه‌کار‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬و‭ ‬حلاجی‭ ‬مسائل‭ ‬تخصصی‭ ‬کارشناسی‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خبرنگاران‭ ‬و‭ ‬گزارشگران‭ ‬علاقمند‭ ‬به‭ ‬کشاورزی،‭ ‬همواره‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬درب‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬بکوبند‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬همه،‭ ‬نداشته‌ها،‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬کند‭. ‬
با‭ ‬وجود‭ ‬توسعه‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬خبررسانی‭ ‬پاج،‭ ‬کانال‭ ‬سایه‭ ‬روشن،‭ ‬روزنگار‭ ‬کشاورزی،‭ ‬پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬ایانا‭ ‬و‭... ‬چرا‭ ‬وزارتخانه‭ ‬کمترین‭ ‬توجه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬خبررسانی،‭ ‬خبرسازی،‭ ‬تحلیل‭ ‬و‭ ‬نقد‭ ‬ندارد‭. ‬تاجایی‭ ‬که‭ ‬صدای‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بابت‭ ‬درمی‌آید؛‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬واحدهای‭ ‬دولتی‭ ‬بسیار‭ ‬کوچکتر‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬بانک‌ها‭ ‬و‭ ‬موسسات،‭ ‬برای‭ ‬برآورده‭ ‬کردن‭ ‬نیازهای‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬تبلیغات،‭ ‬ردیف‭ ‬بودجه‭ ‬بین‭ ‬20‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬میلیارد‭ ‬تومانی‭ ‬دارند‭.‬
روابط‭ ‬عمومی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬همواره‭ ‬با‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬صلوات‭ ‬از‭ ‬رسانه‌های‭ ‬بخش‭ ‬انتظار‭ ‬همکاری‭ ‬دارد‭ ‬گرچه‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬رفتار‭ ‬روابط‌عمومی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬گلایه‌هایی‭ ‬دارند‭ ‬‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬رسانه‭ ‬مکتوب‭ ‬تخصصی -   به‭ ‬نسبت‭ ‬دیگر‭ ‬وزارتخانه‌ها‭  -  ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬فعال‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خبرنگاران‭ ‬و‭ ‬نویسندگان‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬با‭ ‬40‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬قلمزنی‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذاری -  همچون‭ ‬استاد‭ ‬دکتر‭ ‬یوسف‭ ‬غریب،‭ ‬دکتر‭ ‬فریدون‭ ‬گل‭ ‬افرا و‭ ‬پیشکسوتان‭ ‬صاحب‌نام‭ ‬درگذشته؛ ‬مرحوم‭ ‬منوچهر‭ ‬عیسی‌خانی‭ ‬و‭ ‬مرحوم‭ ‬عبدالرضا‭ ‬میربلوک -  ‬ در‭ ‬این‭ ‬وادی‭ ‬حضور‭ ‬دارند و داشتند.  ‬وزارتخانه‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬هجمه‭ ‬رانت‌خواران  -  برخی‭ ‬مدیران‭ ‬اسبق -  ‬که‭ ‬جایگاه‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته‭ ‬می‌بینند،‭ ‬گلایه‌های‭ ‬مجلسی‌ها،‭ ‬طرح‭ ‬استیضاح‭ ‬و‭... ‬قرار‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬بالفعل‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬این‭ ‬رسانه‌ها،‭ ‬مهیا‭ ‬نمی‌کند،‭ ‬یا‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬وظیفه‭ ‬همگان‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‭ ‬به‭ ‬میدان‭ ‬بیایند‭! 

سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow