سیاستگذاری کشاورزی
ضرورت‭ ‬خروج امضاهای‭ ‬طلایی

مهندس‭ ‬کبیری‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬
نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی:

الزاماً‭ ‬جمعیت‭ ‬یا‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬زیاد،‭ ‬
نمایانگر‭ ‬توفیقات‭ ‬آن‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬نمی‌آید

ضرورت‭ ‬خروج
امضاهای‭ ‬طلایی‭ ‬از‭ ‬کشاورزی


مهندس محمدرضا منصوریان

دکتر‭ ‬ربیع‭ ‬فلاح‭ -  ‬استاندار‭ ‬مازندران - ‬،‭ ‬دکتر‭ ‬شریعت‌نژاد‭  - ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬دهم - ‬،‭ ‬دکتر‭ ‬شاهراجی - ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ - ،‭ ‬مهندس‭ ‬عنایت‌الله‭ ‬تورنگ - ‬نماینده‭ ‬سابق‭ ‬مجلس‭ -  ‬مرحوم‭ ‬دکتر‭ ‬فرشاد‭  - ‬رئیس‭ ‬دانشکده‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬ساری ، - ‭ ‬دکتر‭ ‬عادل‭ ‬جلیلی،‭ ‬مهندس‭ ‬کاظم‭ ‬نصرتی،‭ ‬دکتر‭ ‬مصطفی‭ ‬جعفری،‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬ارشد‭ ‬وقت‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها،‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭... ‬شاهد‭ ‬تلاش‭ ‬دانشجوی‭ ‬جوان‭ ‬شهرستانی‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دانشکده‭ ‬کشاورزی‭ ‬ساری‭ ‬خطرها‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬پایه‌های‭ ‬روشنگری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دانشکده‭  - ‬1352‭ ‬الی‭ ‬1357‭ -  ‬مستحکم‭ ‬می‌نمود‭.‬‭ ‬
احمد‭ ‬کبیری‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سمت‭ ‬و‭ ‬سنگری‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬دهه‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬پرانرژی،‭ ‬اثرگذار‭ ‬و‭ ‬جوانگراست‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬اعضاء‭ ‬جوان‭ ‬سپرده‭ ‬است‭. ‬مهندس‭ ‬احمد‭ ‬کبیری‭ ‬دارای‭ ‬مدرک‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭  - ‬گرایش‭ ‬گیاهپزشکی‭ -  ‬بوده‭ ‬و‭ ‬سابقه‭ ‬تصدی‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬دوره‭ ‬نمایندگی‭ ‬مجلس‭  - ‬دوره‌های‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬سوم‭ -  ‬را‭ ‬در‭ ‬کارنامه‭ ‬کاری‭ ‬خود‭ ‬دارد‭. ‬وی‭ ‬دبیرکل‭ ‬اسبق‭ ‬بورس‭ ‬کالای‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بنیان‌گذاران‭ ‬اصلی‭ ‬بورس‭ ‬کالای‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬قبل‭ ‬مدیریت‭ ‬مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬کبیری‭ ‬با‭ ‬ادغام‭ ‬شدن‭ ‬بورس‭ ‬کالای‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬بورس‭ ‬فلزات‭ ‬و‭ ‬تشکیل‭ ‬بورس‭ ‬کالا،‭ ‬همچون‭ ‬حجتی،‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬پرداخت‭. ‬صدور‭ ‬حکم‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬برای‭ ‬وی‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬اثرگذار‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬از‭ ‬مدیری‭ ‬که‭ ‬تجربه‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬قوه‭ ‬مقننه‭ ‬و‭ ‬مجریه‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬سابقه‭ ‬کاری‭ ‬مفید‭ ‬است‭.‬

چهار‭ ‬میلیون‭ ‬بهره‭ ‬بردار‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬محدود
مهندس‭ ‬احمد‭ ‬کبیری،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬کشور،‭ ‬درخصوص‭ ‬چالش‌های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬عدم‭ ‬تناسب‭ ‬تعداد‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬با‭ ‬منابع‭ ‬آبی‭ ‬محدود،‭ ‬چالش‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭. ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬کشاورزی‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬GNP‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬سهم‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬اشتغال‭ ‬به‌طور‭ ‬میانگین‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬این‭ ‬آمارها‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شویم‭ ‬که‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬سایر‭ ‬بخش‌ها،‭ ‬درآمدزایی‭ ‬دارد‭.‬
وی‭ ‬مشکلات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬عدم‭ ‬تناسب‭ ‬در‭ ‬میزان‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬فرهنگی،‭ ‬ترویجی‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬می‌توان‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬فرزندان‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬دیگری‭ ‬سوق‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬مدیریت‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬کشاورزی‭ ‬اقتصادی‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬شود‭.‬‭ ‬چالش‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬بخش،‭ ‬دانش‭ ‬اندک‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬زمینه‌ای‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬مهندسان‭ ‬جوان‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬تولید‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬را‭ ‬به‌عهده‭ ‬بگیرند‭. ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دویست‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬عضو‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬کارشناسی‭ ‬تا‭ ‬دکتری‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬رشته‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬آمادگی‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬حیاتی‭ ‬دارد‭.‬
رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬حل‭ ‬شدن‭ ‬مسائل‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬مستلزم‭ ‬نگاه‭ ‬فرابخشی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬سهم‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬ملی،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭... ‬باید‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬راهکاری‭ ‬به‌منظور‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬معیشتی‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬
کبیری،‭ ‬کسب‭ ‬مقام‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬استان‌ها‭ ‬آسیب‌زا‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬بپذیریم‭ ‬که‭ ‬منابع‭ ‬ما،‭ ‬کشش‭ ‬حفر‭ ‬چاه‭ ‬جدید‭ ‬یا‭ ‬کف‌شکنی‭ ‬چاه‌های‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬تحمل‭ ‬چاه‌های‭ ‬غیرقانونی‭ ‬را‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬آبی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬عمق‭ ‬580‭ ‬متری‭ ‬خارج‭ ‬می‌شود‭ ‬اقتصادی‭ ‬نیست‭. ‬وی‭ ‬اصلاح‭ ‬این‭ ‬تفکر‭ ‬که‭ ‬"بالاترین‭ ‬میزان‭ ‬اشتغال‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬است"‭ ‬را‭ ‬ضروری‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬الزاما‭ ‬جمعیت‭ ‬زیاد،‭ ‬نمایانگر‭ ‬توفیقات‭ ‬آن‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬نمی‌آید،‭ ‬بلکه‭ ‬حفظ‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬گواه‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بخش‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نسل‭ ‬امروزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬بهره‌مندی‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬موثر‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬

خرد‭ ‬شدن‭ ‬اراضی،‭ ‬نابودی‭ ‬کشاورزی‭ ‬
رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬عمده‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬خرد‭ ‬شدن‭ ‬اراضی‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬مسائل‭ ‬موروثی‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬زمین‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬فرش‌نفیسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬تکه‭ ‬تکه‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود،‭ ‬بنابراین‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬زمین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬افراد‭ ‬سهام‭ ‬تعریف‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سهام‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬فرزندان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬ کبیری‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تبعات‭ ‬خرد‭ ‬شدن‭ ‬اراضی‭ ‬افزود‭: ‬عدم‭ ‬امکان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬اقتصادی‭ ‬نبودن‭ ‬تولید،‭ ‬عدم‭ ‬امکان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬متخصص‭ ‬و‭... ‬همگی‭ ‬ماحصل‭ ‬خرد‭ ‬شدن‭ ‬اراضی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نیازمند‭ ‬تنظیم‭ ‬برنامه‭ ‬مدون‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬می‌باشد‭.‬

هموار‭ ‬کردن‭ ‬موانع‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬مصرف
وی‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬به‭ ‬الزام‭ ‬بنیان‭ ‬نهادن‭ ‬تولید‭ ‬رقابتی‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬باید‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬سازوکارهای‭ ‬تحقق‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬صورتی‭ ‬است‭.‬ رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬آزادسازی‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬77‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬تولید‭ ‬رقابتی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬انحصار‭ ‬واردات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬پیشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬واردات‭ ‬به‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬توان‭ ‬واردات‭ ‬نهاده‌های‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬داشتند‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬تعادل‭ ‬بخشی‭ ‬قیمت‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬رفتار‭ ‬تولیدکننده‌های‭ ‬مواد‭ ‬پروتئینی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬شد‭.‬
کبیری‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬سیاست‌های‭ ‬حمایتی‭ ‬را‭ ‬مستلزم‭ ‬بازنگری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬حمایت‌ها‭ ‬باید‭ ‬جهت‌دار،‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬فضای‭ ‬رقابتی‭ ‬سالم‭ ‬شکل‭ ‬بگیرد‭.‬ وی‭ ‬به‭ ‬خروج‭ ‬امضاهای‭ ‬طلایی‭ ‬از‭ ‬مدار‭ ‬کشاورزی‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬پایین‌تر‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬باشد‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬نیز‭ ‬گران‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود‭.‬
این‭ ‬دانش‌آموخته‭ ‬کشاورزی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬اگر‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬واقعی‭ ‬فعالیت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬حجم‭ ‬تولید‭ ‬ارتقا‭ ‬یابد‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬پایین‭ ‬آمدن‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬واحد،‭ ‬صادرات‭ ‬نیز‭ ‬تسهیل‭ ‬می‌شود‭.‬ کبیری‭ ‬انحصار‭ ‬طلبی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬چرخه‭ ‬بسته‭ ‬موجود‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬کیفیت‭ ‬پایین‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬غیراقتصادی‭ ‬محصولات،‭ ‬صادرات‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت،‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬متضرر‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬چرخه‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬درخصوص‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬انجمن‌های‭ ‬صنفی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬تقویت‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬انجمن‌های‭ ‬صنفی‭ ‬می‌تواند‭ ‬موجب‭ ‬حفظ‭ ‬بازارهای‭ ‬هدف‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬نیازمند‭ ‬تلاش‭ ‬بیشتر‭ ‬اینگونه‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬نیز‭ ‬است‭.‬

بازارهای‭ ‬صادراتی‭ ‬یکبار‭ ‬مصرف
نماینده‭ ‬دوره‌های‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬سوم‭ ‬مجلس،‭ ‬نقش‭ ‬اصلی‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬شاید‭ ‬ناکارآمدی‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دولت‭ ‬بخاطر‭ ‬توجهی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اقتصاد‭ ‬دستوری‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬انتظارات‭ ‬مردمی‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬واقع‌بینانه‭ ‬نیست‭. ‬
کبیری‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬جلوی‭ ‬قطبی‭ ‬شدن‌ها‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬رقابتی‭ ‬سالمی‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬هر‭ ‬فرد‭ ‬یا‭ ‬تشکلی‭ ‬که‭ ‬توان‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬بتواند‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬خاطره‌ای‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تصدی‌گری‭ ‬در‭ ‬ستاد‭ ‬پشتیبانی‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬محمد‭ ‬هاشمی،‭ ‬معاون‭ ‬اجرایی‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬ستاد‭ ‬پشتیبانی‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬بود‭ ‬بحث‭ ‬قیمت‌گذاری‌ها‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭. ‬پیشنهاد‭ ‬دادم‭ ‬چند‭ ‬تولیدکننده‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسات‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬همه‭ ‬اعضا‭ ‬متعجب‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پیشنهاد‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬توضیح‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬انتظار‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬تصمیمات‭ ‬اخذ‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬باید‭ ‬شنونده‭ ‬حرف‌های‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬نیز‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬باب‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬صحبت‌های‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسات‭ ‬شنیده‭ ‬شود‭.‬
رئیس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬وقت‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬به‭ ‬مصاحبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬تلویزیون‭ ‬درخصوص‭ ‬گرانی‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬با‭ ‬وی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬توضیح‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬"تولید‌کننده‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬مونتاژ‌کننده‭ ‬نهاده‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیارش‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬کاری‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬تولیدکننده‭ ‬در‭ ‬کنترل‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬نمی‌آید" و‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬حین،‭ ‬مصاحبه‭ ‬مرا‭ ‬قطع‭ ‬کردند‭ ‬چراکه‭ ‬انتظار‭ ‬داشتند‭ ‬بگویم‭ ‬با‭ ‬مرغداران‭ ‬گران‭ ‬فروش‭ ‬برخورد‭ ‬می‌کنیم‭.‬

در‭ ‬4‭ ‬دهه‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬ایجاد‭ ‬ساختار‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬بوده‌ایم‭ ‬
دانش‌آموخته‭ ‬دانشکده‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬ساری‭ ‬تحقق‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬مستلزم‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬وفاق‭ ‬ملی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬پس‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬دهه‭ ‬از‭ ‬عمر‭ ‬مدیریت‭ ‬نظام‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬ایجاد‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬بوده‌ایم‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬می‌بینیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬روی‭ ‬کار‭ ‬آمدن‭ ‬هر‭ ‬دولت‭ ‬همه‭ ‬سطوح‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬کارشناسی‭ ‬دستخوش‭ ‬تغییر‭ ‬می‌شوند‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬سوابق‭ ‬و‭ ‬رفتارهای‭ ‬افراد‭ ‬مستندسازی‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬درجا‭ ‬زدن‌ها‭ ‬و‭ ‬آزمون‭ ‬و‭ ‬خطاها‭ ‬نیز‭ ‬کاهش‭ ‬می‌یابد‭.‬‭ ‬وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬انتصاب‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ ‬سیاست‌های‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬افراد‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬مسیرها‭ ‬مشخص‭ ‬می‌شوند‭.‬

باید‭ ‬از‭ ‬جایی‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭!‬
رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬حضور‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬مدیریتی‭ ‬را‭ ‬کمک‌کننده‭ ‬به‭ ‬پیشرفت‭ ‬اهداف‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬ساخت‭: ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬باید‭ ‬جسارت‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬عرصه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬عرض‭ ‬اندام‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬تجربه‭ ‬مدیریتی‭ ‬نیروهای‭ ‬جوان،‭ ‬انقلابی‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬سمت‌های‭ ‬مدیریتی‭ ‬بیشتر‭ ‬باز‭ ‬کند‭.‬

این‭ ‬حرکت‭ ‬آیا‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬شما‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬است؟
از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬دارم،‭ ‬جوانگرایی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬خود‭ ‬شروع‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬را‭ ‬جایگزین‭ ‬مدیران‭ ‬بازنشسته‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬خوشبختانه‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬جوان‭ ‬کردن‭ ‬حداقل‭ ‬20‭ ‬ساله‭ ‬سن‭ ‬مدیریت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬این‭ ‬جوانگرایی‭ ‬سن‭ ‬مدیریت،‭ ‬آغازی‭ ‬بر‭ ‬کادرسازی‭ ‬نیز‭ ‬باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۰  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow